Ответы на вопросы по медицине (1 вопрос)

Экзаменационные билеты по предмету «Медицина»
Информация о работе
 • Тема: Ответы на вопросы по медицине (1 вопрос)
 • Количество скачиваний: 6
 • Тип: Экзаменационные билеты
 • Предмет: Медицина
 • Количество страниц: 3
 • Язык работы: українська мова (Украинский)
 • Дата загрузки: 2017-11-08 04:54:42
 • Размер файла: 12.19 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Узнать стоимость учебной работы online!
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Экзамен на сайте
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
Узнать стоимость
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

1 збудження ,його фази ,лабільність ,хронаксія ,корисний час ,реобаза

Збудження-діяльний стан живої структури (клітини,тканини) у відповідь на подразнення. Збудливість –здатність структури до збудження.Фактори які викликають збудження є подразник – будь-які зовн і внутрішні фактори , що здатні викликати збудження. Подразники бувають-порогові,допорогові,надпорогові.Фази : початкова збудливість ,фаза підвищеної збудливості, абсолютна рефрактерність ,відносна рефрактерність ,фаза супернормальності , фаза субнормальності Лабільність — це здатність збудливої тканини до відтворення нервових імпульсів відповідно до ритму подразнення.

ХРОНАКСІЯ - мінімальний час, необхідний для виникнення збудження тканини при дії подвоєної реобази (подвоєної граничної сили подразника) Чим менше хронаксія, тим вище збуджуваність тканини. Корисний час  - мінімальний час, протягом якого електричний струм порогової сили повинен діяти на тканину, щоб викликати її порушення.Реобаза-мінімальна-порогова сила подразнення ,яка,діючи протягом (мінімального9корисного)часу викликає порогову реакцію тканини .


2.Відмінності в збудженні серцевого м’яза та звичайного

У Серцевому міокард  Рівень потенціалу спокою в скоротливих кардіоміоцитів знаходиться в межах -90 – -95 мВ і є стабільним. Потенціал спокою клітин скоротливого міокарда створюється іонами К+ і Сl-, ·   Потенціал дії скоротливих кардіоміоцитів поділяють на такі фази: швидкої деполяризації, швидкої початкової реполяризації, повільної реполяризації (плато) і швидкої кінцевої реполяризації.Наявність фази плато сприяє збільшенню тривалості періоду скорочення шлуночків в 15 разів у порівнянні зі скелетної м'язом.По-перше, потенціал дії скелетного м'яза викликаний активацією швидких натрієвих каналів, по яких величезна кількість іонів натрію входить з позаклітинної рідини всередину м'язового волокна. Потенціал дії серцевого м'яза викликаний активацією двох типів іонних каналів: (1) швидких натрієвих каналів, як і в скелетних м'язах, (2) повільних кальцієвих каналів. Другий тип каналів відрізняється тим, що вони повільно відкриваються і, що особливо важливо, довго залишаються відкритими (протягом декілька десятих доль секунди Друге важливе функціональне відмінність між волокнами серцевої та скелетної м'язів: відразу після початку потенціалу дії проникність мембрани кардіоміоцитів для іонів калію зменшується приблизно в 5 раз (таке явище в волокнах скелетних м'язів відсутній).


3.Гормони мозкової речовини наднирників

Наднирники (мозковий шар)Адреналін, норадреналін ,голуба пляма ,місце утворення мозкова речовина наднирників G-рецептори спряженні G- білками. Основні ефекти забезпечення підвищення сили і частоти серцевих скорочень розширюють бронхи, гальмують секрецію і моторику ШКТ; викликають гіпер-глікемію підвищення рівня глюкози , підвищення вмісту вільних жирних кислот у крові .

Основні фактори що регулюють секрецію : активація симпатичних прегангліонарних нервів у відповідь на стресові подразнення

Вона отримує симпатичну іннервацію, тому секреція катехоламінів (адреналін, норадреналін) збільшуються при підвищеній активності симпатичного відділу вегетативної нервової системи Симпатична нервова система та мозкова речовина наднирників утворюють симпато-адреналову систему адаптації організму до дії стресових ситуацій.


4.Артеріальний пульс .Властивості характеристика аналіз сфігмограми

Артеріальний пульс-ритмічне коливання стінок артерій ,зумовлене роботою серця Графічний запис-сфігмографія  крива яка відображає зміни тиску в аорті і особливості викидання крові з лівого шлуночка під час систоли.Властивості частота ,амплітуда,швидкість ,напруга та ритмічність .Частота пульсу відображає частоту серцевих скорочень .Амплітуда-відтворює велечену коливання артеріальної стінки під час пульсового поштовху

Сфігмограма складається з систолічної і діастолічної хвилі.Систолічна хвиля починається стрімким підйомом , зумовлена підвищенням тиску в артерії  підйом називається-анакротою .Зниження кривої називають катакротою (фаза повільного вигнання крові із шлуночка .Точка е- період закінчення вигнання