Фізичний і фізіологічний електрон. Кадотична депресія

Экзаменационные билеты по предмету «Медицина»
Информация о работе
  • Тема: Фізичний і фізіологічний електрон. Кадотична депресія
  • Количество скачиваний: 46
  • Тип: Экзаменационные билеты
  • Предмет: Медицина
  • Количество страниц: 3
  • Язык работы: українська мова (Украинский)
  • Дата загрузки: 2018-03-09 21:20:41
  • Размер файла: 13.04 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Ссылка на страницу (выберите нужный вариант)
  • Фізичний і фізіологічний електрон. Кадотична депресія [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sesiya.ru/ekzamenacionnye-bilety/medicina/1664-f%D1%96zichniy-%D1%96-f%D1%96z%D1%96olog%D1%96chniy-elektron-kadotichna-depres%D1%96ya/ (дата обращения: 17.06.2021).
  • Фізичний і фізіологічний електрон. Кадотична депресія // https://www.sesiya.ru/ekzamenacionnye-bilety/medicina/1664-f%D1%96zichniy-%D1%96-f%D1%96z%D1%96olog%D1%96chniy-elektron-kadotichna-depres%D1%96ya/.
Есть ненужная работа?

Добавь её на сайт, помоги студентам и школьникам выполнять работы самостоятельно

добавить работу
Обратиться за помощью в подготовке работы

Заполнение формы не обязывает Вас к заказу

Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

1Фізичний і фізіологічний електрон .Кадотична депресія

Фізичний електрон - це підвищення або зниження величини мембранного потенціалу спокою без активації іонних каналів, без зміни швидкості іонних потоків в клітину і з клітини. Фізичний електрон, що виражається в зниженні ПП, спостерігається, наприклад, при дії катода і деполяризаціїмембрани збудливою клітини, яка не досягає 50% До початку активації Na + -каналів.

Фізіологічний електрон - це підвищення збудливості тканини в області короткочасної дії катода і зниження збудливості тканини в області короткочасної дії анода (в першому випадку - часткова деполяризація, у другому - гіперполяризація).

Катодичной депресією є зниження збудливості тканини під катодом при тривалій дії на неї постійного електричного струму.

При замиканні ланцюга постійного струму змінюється сила подразника. Тому збудження виникає або в момент замикання, або в момент розмикання (по суті - це закон градієнту). При замиканні під катодом відбувається деполяризацiя, і якщо вона достатня для досягнення КРД, то виникає збудження - генерується ПД. Якщо цього не відбувається, то в області катода змінюється збудливість: вона зростає спочатку (електротон, кателектротон), але потім, внаслідок iнактивацii натрієвих каналів різко знижується.


2Плазма крові .Білки плазми крові

Плазма становить від 4-5 % від маси тіла Містить 90-92 % рідини , що постійно оновлюється ,8-10 % сухої речовини ,білків (65-85г/л) і продуктів їх синтезу ( амінокислот ,поліопептидів ,Найбільша концетрація в крові натрія  також присутні глюкоза ,вітаміни ,сечовина ,креатин ,розчинені гази.

низькомолекулярними альбумінами (близько 40г/л), високомолекулярними глобулінами (близько 30г/л). Окрім того, в плазмі знаходиться близько 3г/л фібриногена. Альбуміно-глобуліновий коефіцієнт складає 1,2 – 2,0.

Джерелом білків плазми крові є перш за все печінка.

Функції білків

1. Транспортна – зв’язуючись з білками, кров’ю транспортуються багато речовин (йони, ліпіди, жиророзчинні гормони, багато лікарських препаратів).

2.  Створюють онкотичний тиск,  який  впливає  на  обмін  води між кров’ю та інтерстиційною рідиною.

3.  Приймають участь в підтриманні постійності рН крові (складають білкову буферну систему).

4. Фібриноген  та  інші  білкові  плазменні фактори згортання приймають участь в процесах згортання крові, чим забезпечують захист організму від крововтрати.

5.  Багато білків плазми крові виконують функцію захисту організму від чужорідних речовин та мікроорганізмів. Частина з них забезпечують неспецифічний захист (система комплементу, інтерферони, інтерлейкіни і т.д.). Різні класи антитіл (білки-глобуліни) забезпечують специфічний захист.

6. Трофічну функцію  білки  плазми виконують при різкому або тривалому обмеженні надходження білків в організм. Білки плазми крові в таких умовах розпадаються з утворенням амінокислот, які використовуються клітинами для проходження пластичних процесів (побудова структур).


3. Кров’яний тиск

Артеріальний имск-є пульсуючим тиском крові , що коливається під час серцевого циклу виштовханий артеріальні судини та їх загального перефиричного опору .Поділяється : систолічний , діастолічний,пульсовий  і середній артеріальний

Систолічний тискк –найбільший тиск крові в артер. Судинах під час серцевого циклу обумовлений систолою лівого шлуночка . в межах 100-139 мм.рт.мт оптимальна 120 мм.рт.ст.

Діастолічний тиск- це найменший тиск обумовлений діастолою лівого шлуночка серця в нормі від60-89 мм.рт.ст.

Пульсовий тиск – це різниця між систолічним і діастолічним .Обумовлює величина систолічного об*єму крові .Середній артеріальний тиск-величина якого залежится від систолічного діастолічного тисків і тривалості серцевого циклу


4 Методи визначення дихання

Техніка проведення спірографії.

Дослідження проводять вранці натщесерце. Перед дослідженням пацієнту рекомендується перебувати в спокійному стані протягом 30 хв

Статичні показники визначають під час спокійного дихання.

Вимірюють дихальний об'єм (ДО) - середній об'єм повітря, який хворий вдихає і видихає під час звичайного дихання в стані спокою. У нормі він складає 500-800 мл. Частина ДО, яка бере участь у газообміні, називається альвеолярним об’ємом (АО) і в середньому дорівнює 2/3 величини ДО.

Залишок (1/3 величини ДО) складає об’єм функціонального мертвого простору (ОФМП). Після спокійного видиху пацієнт становить від 3000 до 5000 мл).

Після звичайного спокійного дихання проводиться дихальний маневр: робиться максимально глибокий вдих, а потім - максимально глибокий, найбільш різкий і тривалий (не менше 6 с)

Як заключний етап дослідження проводиться запис максимальної вентиляції легень (МВЛ) - максимального об'єму повітря, що може бути провентильований легкими за I хв.