Умовні рефлекси

Экзаменационные билеты по предмету «Медицина»
Информация о работе
 • Тема: Умовні рефлекси
 • Количество скачиваний: 2
 • Тип: Экзаменационные билеты
 • Предмет: Медицина
 • Количество страниц: 1
 • Язык работы: українська мова (Украинский)
 • Дата загрузки: 2019-02-01 19:43:04
 • Размер файла: 11.95 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Узнать стоимость учебной работы online!
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Экзамен на сайте
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
Узнать стоимость
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

1.Умовні рефлекси. Рефлекс-реакція орг. У відповідь на чутливе подразнення при обов’язковому участі ЦНС. .Умовні рефлекси — придбані реакції в процесі індивідуального життя.Умовні рефлекси є переважно функцією вищих відділів ЦНС — кора великих півкуль головного мозку.Умовні рефлекси можуть утворюватися на будь-які подразники, з будь-якого рецептивного поля.Умовні реакції завжди носять сигнальний характер. Вони сигналізують про майбутню дію подразника і організм зустрічає дію безумовного подразника, коли вже включені всі у відповідь реакції, що забезпечують урівноваження організмі чинниками, що викликають даний безумовний рефлекс. Так, наприклад, їжа, потрапляючи в ротову порожнину, зустрічає там слину, що виділилася умовно-рефлекторно (на вигляд їжі, на її запах); м'язова робота починається, коли вироблені на неї умовні рефлекси вже викликали перерозподіл крові, посилення дихання і кровообіги і т.д. В цьому виявляється вищий пристосувальний характер умовних рефлексів


2.Механізм вдиху та видиху.
Дихальний цикл скл з вдоху і видоху та дихальної паузи.Пов потрап в легені та виходить з них завдяки роботи міжреберних мязів і діафрагми,У резуль їх скор. Та розслаб об’єм груд порож змін.ВДИХ-скороч мязів вдоху,збільш об’єму груд кл,зниж внутрішньо плеврального тиску,альвеоли розтяг внутрішньо легеневий тиск зменш,ВЛТ менше атм тиску і пов входить влегені)ВИДОХ- розлаб,зменш,збільш,альвеоли спадаютьВЛТ збільш,ВЛТ більше атм пов виходить з легень)

3.Серцевий циклСерце́вий цикл — це послідовність процесів, що відбуваються за одне скорочення серця та після його подальшого розслаблення. Кожен цикл включає три великі стадії: систола передсердя, систола шлуночків і діастола. Термін «систола» означає скорочення м'яза. Виділяють електричну систолу — електричну активність, яка стимулює міокард і викликає механічну систолу, — скорочення серцевого м'яза і зменшення камер серця в об'ємі. Термін «діастола» означає розслаблення м'яза. Під час серцевого циклу відбувається підвищення і зниження тиску крові, відповідно високий тиск у момент систоли шлуночків називається систолою, а низьке під час їх діастоли — діастолою. Фа́зи серце́вого ци́клу — фази асинхронного скорочення, ізометричного скорочення (період напруження шлуночка), швидкого і повільного вигнання крові (період вигнання крові), протодіастолічний інтервал, фаза ізометричного розслаблення, період розслаблення і період наповнення кров'ю (фази швидкого, повільного і активного наповнення шлуночка).

Кров рухається судинами завдяки скороченням серця, які чергуються з його розслабленням. Скорочення серцевого м'яза називається систолою, а розслаблення — діастолою. Систола і діастола разом складають серцевий цикл. У серцевому циклі три фази: систола передсердя(0,1с), систола шлуночків(0,3с) і спільна пауза — діастола(0,4с). Один цикл триває 0,8 секунди (за частоти серцевих скорочень 75 уд./хв.).


4. Коефіцієнт очищення
У зв'язку з різними шляха­ми виділення речовин ефективність очищення крові від них дозволяє оцінити ці механізми. Для визначення швидкості виведення речовин із крові введено поняття ниркового кліренсу (коефіцієнта очищення).

Кліренс відображає швидкість очищення плазми від будь-якої речовини і практично відповідає швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ)  Коефіцієнт очищення, або кліренс, якого-небудь речовини відповідає об'єму плазми, очищеної нирками від даної речовини в одиницю часу. Для визначення коефіцієнта очищення треба знати концентрацію даної речовини в крові та сечі при одночасному обліку діурезу за певний проміжок часу. При обчисленні коефіцієнта очищення спочатку визначають концентраційний індекс C, який дорівнює U/P,
де U - концентрація даної речовини в сечі, Р - концентрація його в плазмі крові. Потім індекс концентрації множать на хвилинний діурез - V. Коефіцієнт очищення дорівнює З·V або U·V/P і виражається в мілілітрах в 1 хв.