Еритроцити

Экзаменационные билеты по предмету «Медицина»
Информация о работе
  • Тема: Еритроцити
  • Количество скачиваний: 4
  • Тип: Экзаменационные билеты
  • Предмет: Медицина
  • Количество страниц: 1
  • Язык работы: українська мова (Украинский)
  • Дата загрузки: 2019-02-02 16:02:06
  • Размер файла: 10.14 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Ссылка на страницу (выберите нужный вариант)
  • Еритроцити [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sesiya.ru/ekzamenacionnye-bilety/medicina/1698-eritrociti/ (дата обращения: 16.04.2021).
  • Еритроцити // https://www.sesiya.ru/ekzamenacionnye-bilety/medicina/1698-eritrociti/.
Есть ненужная работа?

Добавь её на сайт, помоги студентам и школьникам выполнять работы самостоятельно

добавить работу
Обратиться за помощью в подготовке работы

Заполнение формы не обязывает Вас к заказу

Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

1. Червоні кров’яні тільця (еритроцити) – без’ядерні високоспеціалізовані клітини організму, що забезпечують транспорт: кисню, що зв’язується з гемоглобіном;вуглекислого газу, що зв’язується з гемоглобіном, багато інших речовин, які адсорбуються на поверхні еритроцитів (наприклад поживні речовини).Кількість еритроцитів в одиниці об’єму крові складає:((((у чоловіків: 3,9 – 5,5 x 1012/л; жінок: 3,7 – 4,9 x 1012/л.)))Форма еритроцитів (двояковігнуті диски) забезпечує максимальну площу поверхні кожної клітини і найменшу відстань дифузії від поверхні до центру клітини. Діаметр еритроцитів – 7,5 мкм, але вони здатні до проходження через капіляри навіть меншого діаметру, завдяки своїй здатності до деформації.

2.Гормони нейрогіпофіза- Нейросекреторні клітини супраоптичного та паравентрикулярного ядер виділяють гормони вазопресин та окситоцин, які по аксонах цих нейронів надходять в нейрогіпофіз (задня доля), а звідти вже виділяються в кров. Вазопресин(гіпоталамус).-- Підвищує реабсорбцію води в дистальних канальцях нефрона,підвищ арт тиск ,збільш тону мязів,зниж ОЦК. Окситоцин.- Стимулює скорочення м’язів матки при родах,виділ молока,стимулююча дія подразнення статевих шляхів.

3.Канальцева секреція як процес, що лежить в основі сечоутворення, представляє собою транспорт речовин в просвіт канальців  підвищення їх концентрації в сечі  збільшення їх виділення в складі дефінітивної (кінцевої) сечі.В залежності від властивостей речовин, що секретуються, канальцева секреція може протікати активно (органічні кислоти) чи пасивно (органічні основи).Секреція органічних кислот та основ протікає переважно в проксимальному сегменті нефрона; іони водню секретуються як дистальних, так і в проксимальних звивистих канальцях; аміак, іони калію секретуються дистальними звивистими канальцями та збиральними трубками. Процеси секреції можуть бути важливими для підтримання параметрів гомеостазу (підтримання постійності рН пов’язане з секрецією іонів водню та аміаку, ізоіонії – з секрецією іонів калію)