Мембранний потенцiал спокою

Экзаменационные билеты по предмету «Медицина»
Информация о работе
  • Тема: Мембранний потенцiал спокою
  • Количество скачиваний: 0
  • Тип: Экзаменационные билеты
  • Предмет: Медицина
  • Количество страниц: 2
  • Язык работы: українська мова (Украинский)
  • Дата загрузки: 2019-10-19 00:29:22
  • Размер файла: 11.4 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

1. Мембранний потенціал спокою. Йонні механізми. Мембранний потенціал спокою (МПС) – різниця потенціалів між зовнішньою і внутрішньою поверхнями клітинної мембрани. У стані спокою поверхня збудливих клітин електропозитивна стосовно цитоплазми. Ця різниця потенціалів величина постійна й для різних клітин коливається від -60 до -120 мВ.

У стані спокою мембрана проникна для йонів К+ (К+-канали відкриті), слабопроникна для Nа+ (практично всі Nа+-канали закриті) і непроникна для Сl- (усі канали закриті) і органічних аніонів.

Вихід К+ із клітини створює відносний дефіцит позитивних зарядів на внутрішній поверхні мембрани та їх надлишок на зовнішній поверхні.

МПС забезпечує збудливість, тобто готовність до відповідної реакції на подразнення.


2. Зміни в організні при підвищенні атмосферного тиску(барометричного). Барометричний тиск, його роль для людини, значення

атмосферний (барометричний) тиск — тиск, що створюється масою повітряного стовпа атмосфери Землі; Атмосферний (барометричний) тиск (Рб) — тиск, створюваний масою повітряного стовпа земної атмосфери. Він має змінне значення, що залежить від висоти місцевості над рівнем моря, географічної широти і метеорологічних умов (погоди).


3. Симпатична та парасимпатична регуляція діяльності серця, дія їх медіаторів на діяльність серця

Нервова регуляція. Серце, позбавлене нервових зв'язків з цен­тральною нервовою системою, працює в одному ритмі і не може при­стосуватись до зміни умов відпочинку та навантаження. Така адапта­ція можлива тільки з участю нервової системи. Серце має подвійну іннервацію. Це означає, що від центральної нервової системи до сер­ця імпульси передаються по симпатичних та парасимпатичних (блу­каючих) нервах (рис. 23). Ядра парасимпатичних нервів знаходяться у довгастому, а симпатичних — у спинному мозку на рівні перших грудних хребців. Звідси через шийні симпатичні ганглії (зокрема зі­рчастий) імпульси йдуть до серця. Ще в 1845 р. брати Вебер, подраз­нюючи блукаючі нерви у тварин, спостерігали сповільнюючий ефект щодо роботи серця, а при сильних подразненнях серце зупинялось. Пізніше було встановлено, що при тривалому подразненні нервів їх сповільнюючий вплив на серце зникав. Це пояснюється тим, що си­нусний та атріовентрикулярний вузли провідної його системи втра­чають збудливість і не сприймають імпульсів, що йдуть по блукаючих нервах. Таке явище дістало назву «вислизання серця» від впливу блукаючих нервів.


4. Принципи складання добового харчового раціону  1:1,2:4,

Добовий раціон складається на основі фізіологічних потреб організму людини, що описані в теоретичному курсі “фізіологія харчування, обміну речовин і енергії”. Необхідно, щоб калорійність їжі, що засвоюється, відповідала кількості енергії, що витрачається людиною. Разом з тим треба враховувати і пластичну роль складових елементів їжі. Організму необхідна достатня кількість білків, жирів, вуглеводів, мінеральних солей, вітамінів. Їжа людини повинна бути різноманітною, виготовленою за правилами кулінарії, мати достатній об’єм. Необхідно дотримуватись правильного співвідношення продуктів тваринного і рослинного походження, раціонально розподіляти споживання їжі протягом доби.