Конвергенцiя, дивергенцiя, iррадiацiя

Экзаменационные билеты по предмету «Медицина»
Информация о работе
  • Тема: Конвергенцiя, дивергенцiя, iррадiацiя
  • Количество скачиваний: 0
  • Тип: Экзаменационные билеты
  • Предмет: Медицина
  • Количество страниц: 2
  • Язык работы: українська мова (Украинский)
  • Дата загрузки: 2019-10-19 02:30:49
  • Размер файла: 12.04 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Ссылка на страницу (выберите нужный вариант)
  • Конвергенцiя, дивергенцiя, iррадiацiя [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sesiya.ru/ekzamenacionnye-bilety/medicina/1811-konvergenciya-divergenciya-irradiaciya/ (дата обращения: 17.05.2021).
  • Конвергенцiя, дивергенцiя, iррадiацiя // https://www.sesiya.ru/ekzamenacionnye-bilety/medicina/1811-konvergenciya-divergenciya-irradiaciya/.
Есть ненужная работа?

Добавь её на сайт, помоги студентам и школьникам выполнять работы самостоятельно

добавить работу
Обратиться за помощью в подготовке работы

Заполнение формы не обязывает Вас к заказу

Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

1. Конвергенція, дивергенція, іррадіація, генералізація збудження Дивергенцiя – розгалуження волокон одного нейрона з утворенням синапсiв на багатьох нейронах. Наприклад, аферентнi волокна, якi надходять до спинного мозку в складi дорзальних корiнцiв, розгалужуються на багато колатералей та прямують до мотонейронiв та iнтернейронiв спинного мозку. Конвергенцiя – сходження волокон багатьох нейронiв з утворенням синапсiв на одному нейронi. Цей принцип дiє на рiзних рiвнях ЦНС. Завдяки цьому вiдбувається переробка й вибiр iнформацiї за значенням.Іррадіація- це розповсюдження збудження з одного нервового центру на навколишні. Іррадіація відбувається завдяки дивергенції

початкова – іррадіація (генералізація) збудження, котра характеризується розповсюдженням збудження на багато інших центрів;


2. Функції НСІ

Роль НС1Активує пепсиногени.Створює оптимум рН середовища для дії ферментів.Викликає денатурацію та набухання білків, завдяки чому збільшується їх поверхня взаємодії з ферментами.Бактерицидна дія.Переводить прогастрин в гастрин, просекретин в секретин.Забезпечує евакуацію хімусу з шлунку в 12-палу кишку.Забезпечує нормальне травлення в нижчих відділах ШКТ.Активує виділення підшлункового соку.Утворює енергозалежний іонний насос з клітин слизової шлунку завдяки накопиченню на мембранах клітин Н+


3. потенціал дії кардіоміоцитів та фази збудження Потенціал дії (ПД) - це швидке коливання мембранного потенціалу при збудженні клітин подразником порогової сили. Рівень потенціалу спокою в скоротливих кардіоміоцитів знаходиться в межах -90 – -95 мВ і є стабільним. Потенціал спокою клітин скоротливого міокарда створюється іонами К+ і Сl-, проте на відміну від фазних поперечно посмугованих м'язів, хлорна проникність мембрани порівняно з калієвою дуже мала.

Потенціал дії скоротливих кардіоміоцитів поділяють на такі фази: швидкої деполяризації, швидкої початкової реполяризації, повільної реполяризації (плато) і швидкої кінцевої реполяризації.

Розвиток потенціалу дії клітин скоротливого міокарду зумовлений такими іонними механізми: фаза 0 – швидке відкриття Na+–каналів, що викликає лавиноподібний вхід Na+ в клітину; фаза 1 – зменшення проникності для Na+, з одночасним її підвищенням для Сl- і К+, фаза 2 – в клітину входить Са2+ через повільні Са2+-канали, що зумовлює тривалу реполяризацію, фаза 3 – поступове закриття Са2+-каналів, при відкритті кальційзбудливих К+–каналів, що зумовлює вихід K+ з клітини, у фазу 4 – відбувається відновлення вихідних концентрацій іонів у клітині і зовні.


4. гематокрит, норма, як визначається.

гематокрит — це відношення обсягу червоних тілець до обсягу рідкої частини крові, яке виражається у відсотках. Це кількісна, але не якісна характеристика еритроцитів.

Норма гематокриту становить:

для дорослих чоловіків — від 0,41 до 0,53 л / л,

для дорослих жінок — від 0,39 до 0,46 л / л,

для новонароджених — від 0,44-0,62;

для дітей до року — 0,36;

від року до 10 років — 0,37. Він показує, наскільки добре червоні кров’яні тільця виконують свою функцію, тобто доставляють кисень до клітин тканин і виводять двоокис вуглецю.

Гематокрит визначають під час загального аналізу крові, який призначають при плановому обстеженні, підготовці до операції, при різних захворюваннях.