s
Sesiya.ru

Самостійна робота (Дійсні числа, вирази та обчислення. Відсоткові розрахунки)

Информация о работе

Тема
Самостійна робота (Дійсні числа, вирази та обчислення. Відсоткові розрахунки)
Тип Контрольная работа
Предмет Математика
Количество страниц 5
Язык работы українська мова (Украинский)
Дата загрузки 2016-04-19 05:33:03
Размер файла 32.4 кб
Количество скачиваний 13
Узнать стоимость учебной работы online!
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Единоразовая консультация
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
Узнать стоимость

Скачать файл с работой

Помогла работа? Поделись ссылкой

Самостійна робота 6

Дійсні числа, вирази  та обчислення. Відсоткові розрахунки.

Рекомендації до її виконання

 1. Відповісти на запитання для самоконтролю
 2. Розв’язати завдання свого варіанта

Запитання для самоконтролю

1.      Натуральні числа та дії з ними

2.      Цілі числа та дії з ними

3.      Дробові числа та дії з ними

4.      Раціональні числа та дії з ними

5.      Ірраціональні числа та дії з ними

6.      Дійсні числа та дії з ними

7.      Перетворення виразів

8.      Формули скороченого множення

9.      Відсотки

10.  Три вида задач на відсотки

 

Таблиця варіантів

Варіант

N

N

N

N

N

1

1

16

31

11

26

2

2

17

32

12

27

3

3

18

33

13

28

4

4

19

34

14

29

5

5

20

35

15

30

6

6

21

36

16

31

7

7

22

37

17

32

8

8

23

38

18

33

9

9

24

39

19

34

10

10

25

40

20

35

11

11

26

6

21

36

12

12

27

7

22

37

13

13

28

8

23

38

14

14

29

9

24

39

15

15

30

10

25

40

 

 

1.Банк сплачує своїм вкладникам 8% річних. Визначте, скільки грошей треба покласти  на рахунок, щоб через рік отримати 60 грн. прибутку.

 

2.Будівельна компанія закупила для нового будинку металопластикові вікна та двері у відношенні 4:1. Укажіть число, яким може виражатися загальна кількість вікон та дверей в цьому будинку.

 

3.У коробці містяться тільки червоні та сині олівці у відношенні 7:4. Укажіть число, яким може виражатися загальна кількість олівців у цій коробці.

 

4.У шаховому гуртку хлопців у п'ять разів більше, ніж дівчат. Укажіть число, яким може ви­ражатися загальна кількість учнів у шаховому гуртку.

 

5.Яку цифру потрібно поставити на місце (*) у число 5347*1, щоб одержане число ділилося на З?

 

6.Яку цифру потрібно поставити на місце (*) у число 4367*8, щоб одержане число ділилося на 9?

 

7.Банк сплачує своїм вкладникам 12% річних. Визначте, скільки грошей потрібно покласти на рахунок, щоб через рік отримати 96 грн. прибутку.

 

8.У результаті інфляції у державі Nціни зросли на 300%. Визначте, на скільки відсотків потрібно знизити ціни, щоб повернути їх до попереднього рівня.

 

9.У домашній бібліотеці Наталки було 40 книжок. Згодом їх стало 200. На скільки відсотків зросла кількість книжок у бібліотеці Наталки?

 

10.Товар подешевшав на 25 %. На скільки відсотків більше можна купити товару на ту саму суму грошей?

 

11.Банк сплачує своїм вкладникам 8% річних. Визначте, скільки грошей треба покласти на рахунок, щоб через рік отримати 120 грн. прибутку.

 

12.На скільки відсотків збільшиться об'єм куба, якщо його ребро збільшити на 100%?

 

13.Як зміниться величина дробу, якщо чисельник збільшити на 100%, а знаменник зменшити на 50%?

 

14.Якщо ,  то с =

 

15.Якщо , то x =

 

16.Знайдіть вираз, тотожно рівний виразу x3-2x-4х+8.

 

 

17.Знайдіть вираз, тотожно рівний виразу х4+х3-х-1.

 

18. Знайдіть значення виразу х2 +4х-4, якщо

 

19. Знайдіть значення виразу х2-6х+9, якщо

 

20.Спростіть вираз , при

 

21.Задані числа: ; 1,3; Розташуйте їх у порядку зростання.

 

22.Задані числа: . Розташуйте їх у порядку спадання.

 

23.Якщо

 

24.Деяке натуральне число при діленні на 15 дає в остачі 10. Знайдіть остачу від ділення цього числа на 3.

А)0   Б)1    В)2    Г)3   Д)4

 

25.Число N при діленні на 20 дає в остачі 7. Знайдіть остачу від ділення числа 3N на 5.

А)0    Б)1    В)2    Г)3     Д)4

 

26.Знайдіть останню цифру числа .

А)2     Б)4     В)6    Г)8     Д)0

 

27.Обсяг продажу продукції за перший рік зріс на 30%, а за другий рік він зріс ЩЕ на 30%. На скільки відсотків зріс обсяг продажу продукції за два роки?

А)На 30%    Б)На 45%    В)На 60%    Г)На 63%    Д)На 69%

 

28.У цирку 20% всіх клоунів – руді. На скільки відсотків нерудих клоунів більше, ніж рудих?

А)На 300%    Б)На 400%    В)На 60%    Г)На 40%     Д)На 20%

 

29.У коробці лежать білі, сині та жовті кульки. Білих кульок у 4 рази менше, ніж синіх і жовтих разом. Синіх кульок у 6 разів менше, ніж білих та жовтих разом. На яке число із наведених нижче ОБОВ’ЯЗКОВО ділиться загальна кількість кульок в коробці?

А)4    Б)6    В)10   Г)14    Д)21   Е)28   Ж)30   З)35

 

30.1з чисел -9, -8, -7, 3, 4, 5 вибрали два числа i перемножили їx. НАЙМЕНШИЙ можливий результат дорiвнює ...

А) 12 Б) -72 В) -21 Г) -36 Д) -45

 

31.Якому промiжку належить число

 А) (0;0,1) Б) (0,1;0,2) В) (0,2;0,3) Г) 0,3;0,4) Д) (0,4;05)

 

32.1000 • 0,01 + 100 • 0,001 + 10 • 0,0001 = ...

 А) 1,0101 Б) 10,101 В) 11,1 Г) 1,11 Д) 11,01

 

33.Значення виразу -+ дорiвнює….

А) 0 Б) В) 6Г) -1 Д)

 

34.Спростiть вираз (a-1)2 при а (0;1).

 А) 1-2а Б) -1 В) 2а+1 Г) 1 Д) -2а-1

 

 

35.Подайте у виглядi звичайного НЕСКОРОТНОГО дробу значения виразу 0,(4) - 0,2(1). У вiд- повiдь запишiть СУМУ чисельника i знаменника цього дробу

 

36.При якому значеннi параметра а многочлен х3 - 2х2+3х- а подiлиться на х - 2 без остачi ?

 

37.Обчислiть значения виразу +.

 

38.Дядько Панько вирішив зробити подарунок своїй коханій дружині, тітоньці Одарці. Для цього він свою заначку розділив на дві частини і поклав до двох банків під 10% та 20% річних відповідно. Через рік він отримав 44 євро відсоткових грошей, на які і придбав подарунок. Тітонька Одарка одразу все змикитила і через кума Тараса порадила Панькові наступного разу зберігши розмір внесків і банки, просто поміняти ці внески місцями. Через рік після того, як Панько послухався Тараса, Одарка отримала подарунок вже на суму 64 євро. У скільки разів більший внесок Панька перевищував менший?

 

39.Годинник показував , коли його хвилинна стрілка «збунтувалася» і зненацька почала рухатися в протилежному напрямі, за кожні 60 хв здійснюючі один повний оберт назад. Скільки ПОВНИХ хвилин пройшло до того моменту, коли «бунтівну» хвилинну стрілку зустріла «порядна» годинна стрілка, яка продовжила свій рух у звичному напрямі зі звичайною швидкістю?

 

40.Листоноша Пєчкін любить пити кефір жирністю 2,5%, але з молока корови Мурки кефір виходить лише жирністю 6%. Тому Матроскін купує в магазині кефір жирністю 1% та змішую його з Мурчиним.

Знайдіть, скільки літрів кефіру кожного виду треба взяти, щоб отримати aлітрів кефіру для Пєчкіна.Розв’яжіть задачу для a = 2л за умови, якщо з Мурчиного молока можна отримати не менше 1л кефіру, а економний Матроскін купує в магазині не більше 1л кефіру.