Структурна схема мережевого обладнання

Курсовая работа по предмету «Информатика»
Информация о работе
  • Тема: Структурна схема мережевого обладнання
  • Количество скачиваний: 3
  • Тип: Курсовая работа
  • Предмет: Информатика
  • Количество страниц: 18
  • Язык работы: English language (Английский)
  • Дата загрузки: 2015-04-07 01:38:56
  • Размер файла: 289.51 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИКафедра інформаційних технологій
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Комп’ютерні мережі»
Варіант 16

Виконав:
Студент ФАІТ, гр. ІУСТ-31
Малацидзе Г.Е.
Перевірив:
Вишняков В. М.КИЇВ 2014 р.

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………... 3
1. Плани приміщень, місце прокладання кабельних з’єднань між кімнатами. Перелік елементів мережі та їх умовні позначення……………………………………………. 4
2. Структурна схема мережевого обладнання для кожної з кімнат…………………. 10
Приміщення 1…………………………………………………………………………… 13
Приміщення 2…………………………………………………………………………… 14
3.Список стаціонарних кабельних з’єднань, елементів мережевого обладнання….. 15
Висновок………………………………………………………………………………… 18
Список використаної літератури………………………………………………………. 19ВСТУП

Курсова робота з дисципліни “Комп’ютерні мережі” призначена для закріплення знань про логічну та фізичну структуру комп’ютерних мереж та ознайомлення з принципами застосування цих знань для побудови корпоративних мереж.
Найчастіше метою створення корпоративної мережі є покращення можливостей обміну інформацією в межах корпорації та поліпшення доступу до ресурсів спільного користування. Крім того може бути забезпечено надійний захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого втручання з боку зовнішніх мереж. Для цього використовують фільтрацію ІР-пакетів у пристрої, що з’єднує корпоративну мережу зі зовнішнім інформаційним простором. Такий підхід дозволяє зменшити витрати на розв’язання корпоративних задач та забезпечити вищу якість захисту інформації у порівнянні з варіантом, коли у кожній локальній мережі самостійно вирішують проблему захисту.
Побудова корпоративної мережі являє собою у більшості випадків об’єднання між собою локальних мереж та окремих комп’ютерів, що належать підрозділам корпорації.
Задачі, які необхідно вирішити під час розробки логічної структури корпоративної мережі полягають у наступному.
• Вибір топології логічних з’єднань та характеристик мережевого обладнання.
• Вибір програмного забезпечення та методів управління мережею.
• Вибір методів захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу.
Розробка фізичної структури мережі полягає у виборі типу кожного компонента, плану їх розміщення та з’єднання між собою. Також необхідно підрахувати кількість матеріалів та їх вартість.

1.Плани приміщень, місце прокладання кабельних з’єднань між кімнатами. Перелік елементів мережі та їх умовні позначення.
Таблиця 1 «Позначення елементів мережі, які надаються у завданні»
Назва елементу
корпоративної мережі Позначення
елементу мережі Характеристики елементу мережі, що задаються
ЛКМ структурного
підрозділу ЛКМ <назва
підрозділу> Кількість вузлів
Відстань від центру
Вимоги щодо захисту
Комп’ютер зі особливими повноваженнями ПК <посада
користувача> Права користувача
Вимоги щодо обмеження доступу
Мережевий принтер МПР Вимоги щодо обмеження доступу
Мережевий плоттер МПЛ Вимоги щодо обмеження доступу
Сервер баз даних СБД Вимоги щодо обмеження доступу
Телекомунікаційний сервер ТС Вимоги щодо обмеження доступу
Засіб для бездротового доступу ЗБД Права користувача
Засіб для мобільного доступу ЗМД Права користувачаТаблиця 2 «Позначення елементів, які обирає виконавець курсової роботи»

Назва елементу
корпоративної мережі Позначення
елементу мережі Характеристики елементу, що обираються
Комутатор Switch <номер> Кількість портів
Швидкість передачі
Можливість управління
Патч-панель
PP <номер> Кількість портів

Концентратор Hub <номер> Кількість та тип портів
Швидкість передачі
Маршрутизатор Router <номер> Кількість та тип портів
Швидкість передачі
Параметри налаштування
Мережева карта NIC Швидкість передачі, тип
Медіа конвертер MC Швидкість передачі, тип
Модем Modem Тип
Точка доступу AP Тип
Кабель <номер> Тип, довжина
Розетка SB Тип
Роз’єднувач Тип
Короб кабельний Розмір
Шафа монтажна Розмір
Шнур з’єднувальний PC<номер> Тип, довжина


Завдання: Зобразити на планах приміщень (див. рис. 1 та рис. 2) місце прокладання кабельних з’єднань між кімнатами.
На рис. 1 та рис. 2 показано червоною товстою лінією місце прокладання кабельних з’єднань між кімнатами, римськими цифрами позначено номери кімнат, де можуть бути розміщені елементи корпоративної мережі, що надаються у завданні.Номери портів на патч-панелі PP1 відповідають номерам кабелів
Рис. 1. План головного приміщення умовного підприємства
Рис. 2. План приміщення віддаленого відділу підприємства


На рис. 3 та рис. 4 показані зразки зображення елементів мережі на структурних схемах мережевого обладнання у кімнатах підприємства.

А Б В
А – патч-панель; Б – комутатор на 32 порти; В – персональний комп’ютер
Рис. 3 Зразки зображень елементів мережіА Б В Г
А – сервер; Б – маршрутизатор; В – принтер або плоттер ; Г – комутатор на 5 портів
Рис. 4 Зразки зображень елементів мережі

Розміщення обладнання
Таблиця 3 «Варіант розміщення обладнання для п’ятої групи студентів»


кімн. Призначення кімнати Перелік обладнання для даної кімнати
I Серверна БД, ТС, ПК адміністратора мережі
II Приймальня ЛКМ приймальні, МПР, ЗБД
III Відділ реклами ЛКМ відділу реклами
IV Завідувач складу ПК завідувача складу
V Відділ замовлень ЛКМ відділу замовлень, МПР
VI Директор ПК директора
VII Бухгалтерія ЛКМ бухгалтерії, ПК гол.бухгалтера
VIII Склад
IX Група проектування ЛКМ групи проектування, МПЛ
X Група планування ЛКМ групи планування, МПР
XI Керівництво відділу ПК керівника відділу


Таблиця 4 «Кількість комп’ютерів в ЛКМ» (2 варіант)
Назва ЛКМ або ПК Коротка назва Кількість комп’ютерів
для першого
варіанту
ЛКМ приймальні ЛКМ П 2
ЛКМ бухгалтерії ЛКМ Б 3
ЛКМ відділу реклами ЛКМ Вр 3
ЛКМ відділу замовлень ЛКМ Вз 5
ЛКМ групи планування ЛКМ Гпл 6
ЛКМ групи проектування ЛКМ Гпр 7
ПК директора ПК Д 1
ПК головного бухгалтера ПК ГБ 1
ПК керівника відділу ПК КВ 1
ПК адміністратора мережі ПК АМ 1
ПК завідувача складу ПК ЗС 1Таблиця 5 «Права та обмеження доступу для варіантів завдань 2, 7, 12..»
Назва мережі або ПК ЛКМ приймальні ЛКМ бухгалтерії ЛКМ відділу реклами ЛКМ відділу замовлень ЛКМ групи планування ЛКМ групи проектування ПК директора ПК головного бухгалтера ПК керівника відділу ПК адміністратора мережі ПК завідувача складу Сервер баз даних Телекомунікаційний сервер Інтернет Мережевий принтер Мережевий плоттер
ЛКМ П – + – – – – – – – – – – + + –
ЛКМ Б – – – – – – + – – – – – – – –
ЛКМ Вр + – – – – – – – – – – – + + –
ЛКМ Вз – – – – – – – – – – а – о + –
ЛКМ Гпл – – – – + – – + – – а – о + +
ЛКМ Гпр – – – – + – – + – – а – о + +
ПК Д – – – – – – – – – – + – + – –
ПК ГБ – + – – – – – – – – – – + – –
ПК КВ – – – – + + – – – – – – + + +
ПК АМ – – – – – – – – – – + + + – –
ПК ЗС – – – – – – – – – – – – o – –
СБД – – – – – – – – – – – – – – –
ТС – – – – – – – – – – – + + – –
Інтернет – – – – – – – – – – – a а – –


У таблиці прийнято наступні значення символів: “+” – наявність доступу, “–” – доступу немає, “о” – обмежений доступ за переліком ресурсів, “а” – доступ за процедурою авторизації до певної групи ресурсів.


2. Структурна схема мережевого обладнання для кожної з кімнат.

192.168.1.1
10.1.1.2


ВОК
10.1.1.1 195.254.162.0/28 - провайдер
195.254.162.12 195.254.162.14
195.254.162.13

МПР1
195.254.2.1 195.254.2.2 195.254.2.3
Маска мережі <поменять>

195.254.3.4 195.254.3.5 195.254.3.6
Маска мережі <поменять>4
10.1.4.1
Маска мережі <поменять>
10.1.5.110.1.5.2 10.1.5.3 10.1.5.4 10.1.5.6
Маска мережі <поменять>4
195.254.6.8
Маска мережі 255.255.255.255


Гол. бухгалтер

10.1.7.1
195.254.7.9

10.1.7.2 10.1.7.3 10.1.7.4
Маска мережі 255.255.255.255


10.2.9.1 10.2.9.2
10.2.9.3 10.2.9.4 10.2.9.5 10.1.9.6 10.1.9.7
Маска мережі 255.255.255.010.2.10.2 10.2.10.3 10.2.10.4 10.2.10.5 10.2.10.6Маска мережі 255.255.255.0
10.2.10.7

Switch 7


195.254.11.10
Маска мережі 255.255.255.255
3. Список стаціонарних кабельних з’єднань, елементів мережевого обладнання

Приміщення 1

Табл.6
№ каб Місце першого кінця кабелю Місце другого кінця кабелю Тип кабелю, довжина
1 I Серверна II Приймальня U/UTP, 35
2 I Серверна ІІІ. Відділ реклами U/UTP, 30
3 I Серверна IV. Завідувач складу U/UTP, 70
4 I Серверна V. Відділ замовлень U/UTP, 40
5 I Серверна VI. Директор
U/UTP, 45
6 I Серверна VII. Бухгалтерія U/UTP, 55
7 I Серверна ІХ. Група проектування
U/UTP,60
8 I Серверна Х. Група планування
U/UTP, 45
9 I Серверна ХІ. Керівник відділу
U/UTP, 80


Список елементів мережевого обладнання

Табл. 7
Назва Кількість Од. виміру Ціна шт., грн. Сума, грн.
Кабель U/UTP 4-х парний одножильний 420 м 1.5 630
Кабель патч-корд ATcom, 0,5 48 шт. 7
336
Кабель U/UTP з’єднувальний 78 м 25
1950
Конектор RJ-45 50 шт. 0.72
36
Розетка Tons (ESM-01); UTP; 1хRJ-45 9 шт. 28,05
252,45
Патч-панель PP1
Keystone, 1U, PLLK-160 8 ports 2 шт. 111
222
Комутатор D-Link DES-1005A на 5 портів 5 шт. 112
560

Комутатор D-Link DGS 1100-08 на 8 портів 3 шт. 240 720
РоутерD-Link DIR-651 1 шт. 834
834
DSL - модем
D-Link DSL-2500U Модем ADSL2 2 шт. 272
544

РОЗРАХУНКИ ЩОДО КІЛЬКОСТІ ТА ЦІНИ:
Кабель U/UTP 4-х парний одножильний:
L = 35+30+70+40+45+55+60+45+80 = 420м;
Ціна: 1,50 грн/м* 420 м = 630 грн;
Кабель патч-корд ATcom 48 штук по 0.5 м, 6.50 грн = 312 грн;
Кабель U/UTP з’єднувальний 78 м, по 25 грн = 1950 грн;
Конектор RJ-45, 50шт. = 36 грн;
Розетка Tons (ESM-01) 9шт. по 28.05 = 252.45 грн;
Патч-панель PP1Keystone 2шт. по 111грн = 222грн;
Комутатор D-Link DES-1005A 5шт*112грн/шт.= 560 грн;
Комутатор D-Link DGS 1100-08 3шт*240=720грн;
РоутерD-Link DIR-651 = 834грн;
DSL - модем D-Link 2 шт. по 272 грн = 544 грн.
Вся сума становить – 6060.45 грн.
Для кожної з кімнат відповідає певна кількість комп’ютерів. Для початку ми створюємо мережу у серверній кімнаті. Для цього ми встановлюємо сервер, Super Switch (16 портів) і розетку. З’єднуємо за допомогою певної кількості потрібного з’єднувального шнура U/UTP (всі дані наведені в табл. 3). І,аналогічно, всі інші кімнати. В залежності від кількості комп’ютерів ми ставимо Switch або ні. Якщо ПК у кімнаті один, то необхідності у його встановленні його немає. Для створення безпровідної сітки потрібно ще створити точку доступу (АР) і відповідно буде підключений мережевий принтер (МПР).
Три приміщення з’єднанні кабелем (в залежності від варіанту). Довжину кабелю розраховували по наданим розмірам кімнат. Відповідно там для з’єднання з Switch ми ще встановлюємо DSL. Далі все по аналогії.
ВИСНОВОК
Корпоративна мережа - це складна система, що включає тисячі найрізноманітніших компонентів: компютери різних типів, починаючи з настільних і закінчуючи мейнфремами, системне і прикладне програмне забезпечення, мережні адаптери, концентратори, комутатори і маршрутизатори, кабельну систему. Основна задача полягає в тому, щоб ця громіздка і дуже дорога система якнайкраще справлялася з обробкою потоків інформації, що циркулюють між співробітниками підприємства і дозволяла приймати їм своєчасні і раціональні рішення, що забезпечують успішну підприємства у твердій конкурентній боротьбі. Популярність Internet робить величезний вплив на корпоративні мережі підприємств.
Для створення комп’ютерних мереж використовують спеціалізовані програмні та апаратні засоби, які являють собою стандартизовані компоненти КМ. До програмних компонентів КМ слід віднести мережеві операційні системи, прикладні програми, що здатні працювати у режимі клієнт-сервер, програми, що реалізують телекомунікаційні протоколи та драйвери мережевих пристроїв. До апаратних компонентів КМ слід віднести спеціалізовані комп’ютери або процесорні блоки та комунікаційне обладнання, яке дозволяє налагодити зв’язок між комп’ютерами (мережеві адаптери, комутатори, концентратори, маршрутизатори, модеми, кабелі, роз’єднувачі, конвертери та блоки зв’язування з різноманітним середовищем передавання сигналів).
Для забезпечення високої швидкості обміну інформацією між комп’ютерами у локальних мережах слід вибирати відповідне комунікаційне обладнання (адаптери, концентратори, комутатори, конвертери), враховуючи переваги того чи іншого обладнання та його ціну, а також дивлячись на необхідність тих чи інших якісних характеристик цього обладнання.
На сьогоднішній день побудова корпоративної мережі є не простою задачею, адже для цього необхідно урахувати усі умови доступу, розміщення, ціни на сьогоднішньому ринку, потрібні можливості та правила експлуатації обладнання.
У майбутньому із розвитком ІТ-технологій обладнання може бути змінене на покращене та удосконалене, адже інформаційні технології не стоять на місці.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Буров Є. Компютерні мережі. 2-ге оновлене і доповн. вид. – Львів: БаК, 2003. – 584 с.
2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. СПб: ПИТЕР, 2010. – 944 с.
3. Вишняков В.М. Сучасні технології побудови компютерних мереж: Навчальний посібник – К.: КНУБА, 2004. – 140 с.
4. Вишняков В.М. Основи побудови компютерних мереж: Навчальний посібник – К.: КНУБА, 2012. – 128 с.
5. Компютерні мережі: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / уклад.: В.М.Вишняков. – К.: КНУБА, 2011. – 28 с.
6. Олійник В.Ф., Бунін С.Г., Сайко В.Г., Булгач С.В., Вишняков В.М., Литвинов Ю.М. Компютерні мережі з бездротовим доступом: Навчальний посібник – К.: Ніка-Центр, 2007. – 296 с.