s
Sesiya.ru

Створення формул в текстовому редакторі Microsoft Word

Информация о работе

Тема
Створення формул в текстовому редакторі Microsoft Word
Тип Курсовая работа
Предмет Информатика
Количество страниц 19
Язык работы Русский язык
Дата загрузки 2014-10-31 15:59:02
Размер файла 487.91 кб
Количество скачиваний 18
Скидка 15%

Поможем подготовить работу любой сложности

Заполнение заявки не обязывает Вас к заказу


Скачать файл с работой

Помогла работа? Поделись ссылкой

Львівський професійний ліцей комп’ютерних технологій


КУРСОВА РОБОТА
На тему:
“Створення формул в текстовому редакторі
Microsoft Word”

З предмету «Основи технологій обробки інформації»

Виконав:
студент групи 2/64
Винницький Ю.БМайстер
Грицишин Микола Борисович
Класний керівник
Сосновська Надія Володимирівна


Зміст
Вступ 3
2. Створення та редагування формул 4
2.1. Другий спосіб вставлення 5
2.2. Панель інструментів редактора формул містить шаблони: 6
2.3. Створення формули 8
2.4. Зміна формули 9
2.5. Введення тексту у формулу 10
2.6. Стандартні типи розмірів елементів формул 11
2.7. Зміна інтервалів у формулі 12
3. Команди меню редактора формул 13
4. Висновки 17Вступ.
Призначення текстового редактору Word
Текстовий редактор Word призначений для вводу, редагування, верстки й друку документів різного степеня складності. Основною відмінністю видавничих систем від текстових редакторів і процесорів є те, що вони призначені не для введення і редагування тексту, а, в першу чергу, для форматування документа і створення оригінал-макета, який потім розмножують поліграфічними способами
MicrosoftWordзабезпечує наступні функції редагування текстів:
Ввід, перегляд та корегування текстів;
Перевірку правопису;
Маніпулювання фрагментами тексту;
Використання різних видів шрифту;
Автоматичну верстку абзаців та сторінок тексту з урахуванням заданих користувачем параметрів;
Використання в документі рисунків, діаграм, формул, таблиць та інших обєктів;
Автоматичне створення заголовку документа;
Одночасне редагування декількох документів.


Створення та редагування формул

Для створення формул використовують спеціальний редактор формул MicrosoftEquation 3.0.
Редактор формул можна викликати двома способами.
Перший полягає в тому, що необхідно скористатися пунктом меню Вставка→Объект та у вікні вибирається MicrosoftEquation 3.0.
(див рис. 1)


Рис 1


Другий спосібвставлення
Другий спосіб полягає у тому, що необхідно вибрати на панелі інструментів Редактор формул, який має вид, зображений на рис 2Рис 2
Якщо Редактора формул немає на панелі інструментів, то його необхідно налаштувати. Для цього необхідно скористатися пунктом меню Вид→Панелиинструментов→Настройка.
Після чого з’явиться вікно (рис. 12.27), в якому необхідно вибрати вкладку Команди і в полі Категориивибрати Вставка, а потім в полі Команды вибрати Редактор формулта за допомогою миші просто перетягнути на панель інструментів.
Після активізації Редактора формулна екрані дисплея з’явиться панель Формула, що містить кнопки з групами шаблонів і символів на панелі інструментів.
Формулу в редакторі формул можна створити за допомогою вибору шаблонів і символів на панелі інструментів та поступового введення чисел.Панель інструментів редактора формулмістить шаблони:
символів відношень;
символів скобок;
верхніх та нижніх індексів;
символів коренів та дробових значень;
символів суми;
символів матриць;
грецьких символів;
символів алгебри логіки;
символів множин;
математичних символів та інше

Вікно редактору формул має назву Формула і зображене на рис 4


Рис 3

Перш ніж створювати формулу, треба продумати порядок введення складових формули, тоді процес створення формули відбуватиметься швидко і без подальшого редагування.
Спочатку вибирається новий шаблон, заповнюється даними або іншими шаблонами і так далі, поки формула не буде повністю створена. По закінченню треба клацнути мишкою поза формулою, і вона вставиться в документ, як графічний об’єкт.
Щоб відредагувати введену формулу за допомогою редактора формул необхідно два рази клацнути лівою кнопкою мишки по формулі, тоді вона відкриється і буде готова до редагування.

Приклад формули:

Для введення пробілу в формулі необхідно скористатися комбінацією клавіш Ctrl+Shift та тиснути пробіл.

Створення формули
Для створення формули необхідно виконати такі дії:

Натиснути кнопку символа або шаблона на панелі інструментів редактора формул. Під кнопкою зявиться палітра символів або шаблонів;

Вибрати символ або шаблон, що треба додати у формулу;

Після створення формули встановити покажчик поза вікном формули і натиснути кнопку миші для повернення в документ;e^x=1+x/1!+x^2/2!+x^3/3!+⋯,-∞<x<∞

(x+a)^n=∑_(k=0)^n▒〖(n¦k) x^k a^(n-k) 〗

Рис 4Зміна формули
Для відкриття вікна редактора формул необхідно встановити покажчик на потрібну формулу і двічі натиснути ліву кнопку миші. На екрані зявиться панель інструментів редактора формул і рядок меню додатку буде тимчасово замінений рядком меню редактора формул. Після цього можна внести необхідні зміни, а також додати, змінити або видалити елементи формули. Також можна змінити розмір, стиль або форматування тексту, змінити інтервали і розташування елементів. Після закінчення роботи встановити покажчик поза вікном формули і натиснути кнопку миші для повернення в документ.
(x+a)^n=∑_(k=0)^n▒〖(f(x)=a_0+∑_(n=1)^∞▒(a_n cos⁡〖nπx/L〗+b_n sin⁡〖nπx/L〗 ) n¦k) x^k a^(n-k) 〗Рис 5
Введення тексту у формулу
Для написання кортких нематематичних фраз необхідно використовувати режим стилю «Текст». У цьому режимі символи алфавіту відформатовані як звичайний текст і можна використовувати клавішу ПРОБІЛ для створення інтервалів між словами:
встановіть курсор туди, відкіля треба почати вводити текст;
виберіть команду Текст у меню Стиль;
введіть текст.
- щоб повернутися до стилю «Математический» виберіть команду
Математический у меню Стиль.

Існує можливість застосовувати форматування символів і шрифти, не властиві жодному стилю редактора формул, за допомогою команди Другой (меню Стиль):
виділіть текст, що треба форматувати;
виберіть команду Другой у меню Стиль;
виберіть потрібний шрифт із списку;
щоб надати тексту курсивного або полужирного накреслення, встановіть прапорець Курсив або Полужирный у групі Начертание;
- натисніть кнопку OK.

e^x=1+5/1!+x^2/2!+x^3/3!+⋯,-∞<x<∞
Стандартні типи розмірів елементів формул
Кожному символу спочатку присвоєний один з пятьох типів розміру:
Обычный - присвоюється звичайним символам у більшості полів.
Крупныйиндекс - використовується для верхніх і нижніх індексів, що ставляться до символів звичайного розміру. Також використовується для меж в інтегралах, сумах та інших шаблонах.
Мелкийиндекс - використовується для верхніх і нижніх індексів, що ставляться до символів розміром великого індексу та в інших ситуаціях, коли необхідний інший рівень зменшення розміру. Також використовується для полів меж у шаблонах усередині шаблона, наприклад, для верхнього індекса в межі інтегрування.

Крупный символ - використовується для символів, що є частинами шаблонів інтегралів, сум, добутків тощо.
Мелкий символ - використовується для символів шаблонів у полях розміром великого індекса.
Розмір символа у формулі можна змінити на будь-який із стандартних розмірів або задати точний розмір символу, послідовності символів або символа шаблона в пунктах у такий спосіб:
виділіть елемент, розмір якого треба змінити;
виберіть один із пятьох стандартних розмірів у меню Размер або команду Другой у меню Размер;
у поле Размер уведіть розмір елемента (від 2 до 127);натисніть кнопку OK.

Зміна інтервалів у формулі
Інтервали між елементами формули додаються автоматично. Використання клавіші ПРОБІЛ можливе тільки при використанні стилю «Текст». Якщо у формулу треба додати пробіл або змінити інтервал між двома елементами, скористайтеся одним із таких методів:
встановіть курсор туди, де треба змінити інтервал, а потім виберіть один із символів з палітри «Пробелы и многоточия» або натисніть одну з таких комбінацій клавіш:
нульовий пробіл - SHIFT+ПРОБІЛ
пробіл 1 пт - CTRL+ALT+ПРОБІЛ
короткий пробіл - CTRL+ПРОБІЛ
середній пробіл - CTRL+SHIFT+ПРОБІЛ

Вирівнювання формули за допомогою клавіатури
Вирівнювання
По лівому краю (CTRL+SHIFT+L)
По центру (CTRL+SHIFT+C)
По правому краю (CTRL+SHIFT+R)


Рис 6

Команди меню редактора формул
Команди меню Файл дозволяють розмістити й обновити формули в документі, а також завершити роботу з редактором формул:
- Обновить - обновлення формули в документі без закриття вікна
редактора формул.
- Выход и возврат в документ - закриття всіх вікон редактора формул,
завершення роботи з ним і обновлення формули в документі (якщо в неї були
внесені зміни).
Команди меню «Правка»
Меню Правка містить команди, призначені для зміни формул. За допомогою цих команд можна переміщати або копіювати елементи формул, використовуючи буфер обміну:
- Отменить - скасування останньої виконаної дії. Якщо останньою
операцією було скасування, вибір цієї команди призводить до відновлення
скасованої дії. Якщо скасування операції неможливе, команда в меню стає
недоступною.
Вырезать- видалення виділених елементів формули з занесенням у буфер обміну. Старий вміст буфера обміну губиться і не відновлюється навіть після скасування команди Вырезать.
Копировать - копіювання виділених елементів формули в буфер обміну. Старий вміст буфера обміну губиться і не відновлюється навіть після скасування команди Копировать.
Вставить - вставка вмісту буфера обміну у формулу в позицію курсора або замість виділеного фрагмента. Якщо буфер обміну містить що-небудь, крім формули, на екрані зявиться повідомлення про помилку.Очистить - знищення виділених елементів формули без занесення в буфер обміну. Вміст буфера обміну не змінюється при виконанні цієї команди.
Выделить все - виділення усієї формули, у тому числі її елементів, що знаходяться за межами вікна. Цю команду зручно використовувати для копіювання формули в буфер обміну.
Команди меню «Вид»
Меню Вид містить команди, що визначають вид вікна редактора формул і формули , що знаходиться в ньому:
100% - відображення в поточному вікні формули такого розміру, який вона буде мати в документі або при виведенні на принтер.
200% - відображення формули вдвічі більшою за звичайний розмір. Команда не впливає на розмір формули в документі.
400% - відображення формули в чотири рази більшою за звичайний розмір. Корисна при перегляді дрібних символів або при точному регулюванні інтервалів і розмірів. Команда не впливає на розмір формули в документі.
- Масштаб - керування відображенням формули в поточному вікні.
Масштаб доцільно збільшувати для перегляду частин формули або зменшувати
для перегляду всієї формули.
Панель инструментов - відобразити або заховати панель інструментів редактора формул.

Обновить - обновлення формули в поточному вікні із збереженням поточного масштабу.
Показать все - вмикання і вимикання відображення деяких спеціальних символів на екрані, включаючи символи табуляції та точні проміжкиКоманди меню «Формат»
Меню Формат призначене для контролю над розташуванням формули і її елементів. Перші пять команд відповідають за горизонтальне вирівнювання елементів у стовпцях і матрицях. Для використання команд вирівнювання курсор або виділений фрагмент повинен бути розташовуваний у стовпці або матриці. Для вирівнювання стовпчиків матриці використовується команда Матрица.
- По левому краю - переміщення рядків по горизонталі для їх
вирівнювання по крайньому лівому символу.
- По центру - переміщення рядків по горизонталі для вирівнювання їх
центрів.
- По правому краю - переміщення рядків по горизонталі для їх
вирівнювання по крайньому правому символу.
Вировнять по = - переміщення рядків по горизонталі для їх вирівнювання по знаках = та інших знаках рівності або нерівності, розташовуючи їх один над іншим.
Выровнять по, - переміщення рядків по горизонталі з розташуванням десяткових ком у них одна над іншою.
Матрица - дозволяє змінити створену матрицю. Для використання цієї команди слід розташувати курсор усередині цієї матриці або виділити її. В інших випадках ця команда виглядає неяскравою, що свідчить про те, що вона недоступна.
Интервал - дозволяє визначати розташування елементів формулиКоманди меню «Стиль» Кожна з команд меню Стиль призначена для присвоєння певного стилю або шрифту виділеній групі символів у формулі:
- Математический - присвоєння стилю «Математический» виділеній групі
символів або символам, що будуть набрані після цього. У більшості випадків слід
використовувати саме цей стиль, тому що в ньому функції і змінні відрізняються,
і їхнє форматування виконується по-різному. Інші стилі служать для вставки у
формулу спеціальних символів.
- Текст - присвоєння стилю «Текст» виділеній групі символів або
символам, що будуть набрані згодом.
Функция - присвоєння стилю «Функция» виділеній групі символів або символам, що будуть набрані згодом.
Переменная - присвоєння стилю «Переменная» виділеній групі символів або символам, що будуть набрані потім. Ця команда служить для присвоєння послідовності символів стилю «Переменная», якщо редактор формул помилково порахував цю послідовність імям функції.
Греческий - присвоєння одного зі стилів «Греческий» виділеній групі символів або символам, що будуть введені згодом.
Матрица-вектор - присвоєння стилю «Матрица-вектор» виділеній групі символів або символам, що будуть введені згодом
Другой - дозволяє провести форматування символів або шрифт напряму виділеній групі символів або символам, що будуть введені згодом.
Определить - дозволяє визначати стилі для використання їх у формулах.
Команди меню «Размер»

Висновки
1. Текстовий редактор Word призначений для вводу, редагування,верстки й друку документів різного степеню складності.
2. Для того, щоб викликати Word необхідно активізувати іконку
(піктограму) на робочому столі Windows, двічі натиснувши лівою клавішею миші напіктограмі Microsoft Word або натиснувши також лівою клавішею миші на псевдокнопку <Пуск>, після на псевдо кнопку <Программы>, а після псевдокнопку <Microcoft Word>.
3. Під поняттям „Документ Word” розуміють: текст, елементи
оформлення та службову інформацію.
4. Текстовий редактор Word має довідкову систему, що дозволяє
більш детально ознайомитися з правилами роботи в конкретній ситуації.
5. Текстовий редактор Word має широкий вибір для налаштування
роботи з документом, як то: встановлення параметрів сторінки, формату абзаців,відступів, нумерацію та ін.
6. В документ Word можна вставляти діаграми, рисунки, формули,
електронні таблиці, створенні іншими програмами, у вигляді вставлених об’єктів.Це дозволяє в майбутньому редагувати їх програмами-творцями, не виходячи зWord.
7. Формули створюються за допомогою спеціальної програми Microsoft Equation, що поставляється разом з Word, та зберігається у виглядівмонтованих об’єктів.
8. Microsoft Equation дозволяє створювати формули, що містять
інтеграли, суми, матриці, символи теорії меншин, дроби, корні та інше.
9. Для того щоб почати редагування формули, достатньо двічі
клацнути лівою кнопкою миші на її території. Потрібні зміни вносяться в формулупо правилам роботи з Microsoft Equation. По закінчені редагування клацнітьлівою кнопкою миші за межами формули.
10. Створення формули відбувається шляхом введення цифр та букв, що
позначають змінні, в місце, що відмічене вертикальною позначкою курсору, та
використання псевдо кнопок панелі інструментів Microsoft Equation, що
відповідають групам елементів формули.
11. Розрахунки проводяться за допомогою виклика меню<Формула...> через псевдо клавіші <Вставка><Поле> та<Таблица><Формула...>.

Список літератури

© Copyright 2012-2020, Все права защищены.