Вивчення пошукових систем і програм для знаходження інформаціi в Інтернеті

Лабораторная работа по предмету «Информатика»
Информация о работе
  • Тема: Вивчення пошукових систем і програм для знаходження інформаціi в Інтернеті
  • Количество скачиваний: 5
  • Тип: Лабораторная работа
  • Предмет: Информатика
  • Количество страниц: 8
  • Язык работы: українська мова (Украинский)
  • Дата загрузки: 2015-05-24 04:46:24
  • Размер файла: 2032.74 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІКТА
Кафедра БІТ

ЗВІТ
до лабораторної роботи №3
з курсу: «Робота в Інтернеті»
на тему: «Вивчення пошукових систем і програм для знаходження інформації в Інтернеті»

Варіант 21Виконав: ст. гр. БІ-11
Фіцула І. М.
Прийняв:Сколоздра М.М.Львів – 2014
Мета роботи
Мета – навчити студентів користуватися пошуковими системами, знаходити в них необхідну інформацію, розширити можливості користування Інтернетом та кількість використовуваних сайтів.


Теоретичні відомості
Сьогодні в Інтернеті розміщено кілька мільярдів документів, більшість із яких подано у вигляді веб-сторінок. За таких умов надзвичайно важливого значення набуває наявність можливості швидко знайти необхідну інформацію, адже яка користь від того, що ви миттєво можете завантажити веб-сторінку, коли на її пошук підуть тижні чи навіть місяці. Тому разом із розвитком Інтернету відбувається процес вдосконалення засобів пошуку в глобальній мережі. Наразі таких засобів можна виділити два – каталоги або пошукові машини.
Каталогом називається сайт, де зберігаються впорядковані за темами посиланняна інші сайти. Добір та впорядковування посилань здійснюється «вручну», тому зазвичай їх добірки досить якісні. Крім того, перелік тем, за якими розподіляються посилання, має ієрархічну структуру, що дає змогу користувачу переходити від загальних тем до більш вузьких. Проте каталоги призначені насамперед для пошуку сайтів, присвячених загальним темам, тому знайти з їх застосуванням відповідь на специфічне питання практично неможливо. Це можна зробити лише за допомогою пошукової машини. Маючи здатність серед мільйонів сторінок віднайти сторінки, що містять задане слово або фразу, пошукові машини використовують й інші, більш досконалі методи пошуку.
Каталоги можуть стати хорошою відправною точкою у пошуку інформації, хоча за обсягом їхні бази даних значно поступаються базам даних пошукових машин. Список тем, за якими відсортовані посилання на сайти, у каталозі дуже великий. Кожний каталог має свою систему класифікації, проте загальний принцип органі-зації даних в них приблизно однаковий. Абсолютна більшість каталогів також має систему пошуку. Цікаво, що пошук здійснюється у коротких описах сайтів та назвах категорій, а не у вмісті веб-сторінок, як у пошукових системах. Використовувати веб-каталоги доцільно для пошуку інформації на деяку загальну тему. Розглянемо більш детально два каталоги — ОреnDirectory (див. рис. 1) та Мета. У першому каталозі містяться посилання як на англомовні ресурси, так і на ресурси, подані іншими мовами, зокрема українською. Каталог Мета, який містить посилання на українські веб-сторінки, вважається одним із найпотужніших українських ресурсів; він є не лише каталогом, але й пошуковим сайтом, де представлено багато корисної інформації.


Рис. 1. Веб-каталогDMOZ

Пошуковими машинами називають сайти, які використовуються для пошуку потрібної інформації в інтернет-просторі та мають для цієї мети спеціальні засоби. Пошукова машина здатна самостійно збирати інформацію про наявні у веб-просторісайти, впорядковувати ці дані та робити їх доступними для користувача.
Кожна пошукова машина має свій сайт з домашньою сторінкою. Найпопулярнішими на сьогодні є такі пошукові машини: Googlegoogle.com.ua), МSNSearch (search.msn.com), Мета (meta.com.ua), Яндекс (yandex.ru),Рамблер (rambler.ru), Апорт (aport.ru). Спрощено пошукову машину можна визначити як службу, за допомогою якої можна здійснити пошук веб-сторінки у великій базі даних за заданим користувачем ключовим словом, словосполученням або іншим критерієм. Отже, для успішного пошуку ви маєте правильно підібрати ключові слова, які описують тему, і задати їх пошуковій системі. Кожна пошукова система зберігається на певному сервері, який називають пошуковим. Завітавши на пошуковий сервер, ви побачите форму для введення ключових слів, які будуть використовуватися у процесі пошуку (див. рис. 2).


Рис 2. Головна сторінка пошукової системи

Пошуковімашиниможутьзастосовуватиметодипошуку, якімаютьпевнівідмінності, томучастонаодин і тойсамийзапитрізнімашининадаютьрізнукількістьадрессайтів.Радимовикористовуватидекількапошуковихмашин, щобпідвищитиймовірністьуспішногопошукупотрібногодокумента.
Усіпошуковімашинизабезпечуютьможливістьпошукупевногофрагментатексту, причомувоназавждиреалізуєтьсяоднаково: цейтекствводиться у полепошуку в лапках. Наприклад, якщовивведетесловосполучення «ІсторіяУкраїни», тоотримаєтепереліксторінок, наяких є слова «Історія» та «України», причому
друге з нихйдебезпосередньозапершим. Отже, щобзнайтипевнийфрагменттек-
сту (будь-якоїдовжини), йогоберуть в лапки.
Звичайно, незавждипотрібнозадаватифразуповністю — достатньоввеститакийїїфрагмент, якийнаврядчизустрінеться в іншомуконтексті.Завідсутностілапокпошуковамашинашукатимевказанісловаокремо, протебільшістьмашинпризначитьвищийпріоритеттимдокументам, девсівказанісловарозташовані у зазначеномупорядку.Майтенаувазі, щомаксимальнадовжинафрагментатексту,
якийшукається, обмежена, хоча у кожноїпошуковоїмашинивонасвоя.

Результат виконання індивідуального завдання

1.Знайти популярні пошукові сервери Фінляндії
Найбільшим пошуковим сервером Польщі є, як і в інших країнах Google.pl. Доступний він по зручній адресі http://google.pl. Також в нихпопулярні PlYahoo, Onet, YP.

Найбільшим пошуковим сервером Франції є, як і в інших країнах Google.fr. Доступний він по зручній адресі http://google.fr. Також в них популярні AolFR, Exalead.
2. Знайти відповіді на наступні запитання
2.19. Правові наслідки розголошення комерційної таємниці
2.22. Що таке допуск та доступ до державної таємниці?

У пошукові системі Googleбули знайдені наступні відповіді:
2.19. Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у звязку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди субєкту господарської діяльності,- карається штрафом від двохсот до пятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2.22. Допуск до державної таємниці – оформлення права громадянина
на доступ до секретної інформації.3.1. Користуючись розширеним пошуком знайти всі пошукові системи, які знаходяться в доменах .com, .ru та .net.

Для виконання цього завдання в пошукові системі Googleнеобхідно виконати наступні запити:
«пошукова система site:*.com»
«пошукова система site:*.ru»

«пошукова система site:*.net»
3.2. Дослідіть дію операторів “+”-“ “~”. Проведіть пошук з використанням цих операторів.

Оператори «+» та «-» дуже часто допомагали мені збільшити ре валентність сторінки

3.3. Порівняйте результат пошуку з ключем, щоскладається з двохслів і ключем, щоміститьці ж два слова, але взяті в подвійні лапки.

Запит по словам взятим в лапки видастьсаметакупослідовністьслів, а звичайнийпошукзнаходитьці слова в будь-якійформі та з будь-якимрозташуваннямвідносноодне одного.

3.4. Користуючисьметакомандоюlink: знайтивсісторінки, якіпосилаються на сторінкуwww.google.com.ua.

Знайтитакісторінкиможнанаступним текстом: «link:google.com.ua»3.5. Здійснитипошук слова «Захистінформації» на сайті www.lp.edu.ua використовуючипошукову систему.

Для пошукунеобхідновставити в пошуковий рядок наступне: «”Захистінформації”site:www.lp.edu.ua»

4. Здійснитипошуквідповіді на запитання, якіподані в завданні № 2, але використовуючипрограмуSearch+

Програма була успішно установлена та виконала свою пошукову роботу


Висновок
Google, на мою думку, на даний момент є найкращою пошуковою системою у всіх країнах світу.
Пошукові системи у вигляді програм зараз використовувати немає сенсу. Вони займають пам’ять на жорсткому диску, довго шукають, мають маленькі бази та, відповідно, низьку ревалентність сторінки.