Лабораторна робота №4 (Навчитися встановленню вимог до функціонального)

Лабораторная работа по предмету «Программирование»
Информация о работе
  • Тема: Лабораторна робота №4 (Навчитися встановленню вимог до функціонального)
  • Количество скачиваний: 3
  • Тип: Лабораторная работа
  • Предмет: Программирование
  • Количество страниц: 6
  • Язык работы: українська мова (Украинский)
  • Дата загрузки: 2016-10-19 00:37:54
  • Размер файла: 111.72 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Тараса Шевченка

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра програмних систем і технологій
Лабораторна робота №4


з дисципліни

«Основи програмної інженерії»
Виконав:

Оцінка

Група

ПІ-21

в балах

за національною шкалою

Форма навчання

деннаСпеціальність

6.050103

Перевірила:

Дата перевірки2016

Мета: Навчитися встановленню вимог до функціонального програмного забезпечення, щоб надати розгорнуте визначення вимог, які учасники проекту мають отримати у системі, яка буде реалізовуватися.


Завдання:

1. За узгодженням з викладачем обрати варіант завдання (предметну галузь) для виконання лабораторних робіт.

2. Провести попередній аналіз предметної галузі, визначити функції ПЗ, що проектується.

3. Побудувати діаграму прецедентів на основі проведеного попереднього аналізу.

4. Для прецедентів, визначених у діаграмі прецедентів побудувати вербальні специфікації.

5. Провести аналізи ресурсних, бюджетних ризиків та ризиків щодо тривалості виконання проекту.

6. Скласти план реагування на усі виявлені ризики.

7. Створити наступні звіти проекту:

загальний звіт проекту (Оглядові зведений по проекту);

календар проекту;

призначення операцій за виконавцями;

контрольні точки проекту;

лист ресурсів та їх завантаження;

звіт про бюджет проекту.

8. Провести зберігання проекту у наступних форматах: HTML; Microsoft Access; Microsoft Excel ; текст; XML.

9. Створити засобами MS Project власну Web–сторінку проекту. Використати дані які найбільш точно для замовника будуть відображати виконання проекту.
Діаграма прецедентів:
Специфікація прецеденту «Ведення БД працівників»


1.Короткий опис

Інспектор або адміністратор проводить внесення, змінювання та архівування даних аеропортів, надання звітів керівництву. Система перевіряє правильність заповнення інформації та видає підтвердження або відмову.

2.Суб’єкт – Інспектор, Адміністратор.

3.Передумова

Інспектор або адміністратор авторизується для входу в БД.

4.Основний потік

4.1.Система відображує форму ведення БД. Форма вміщує наступне:

4.1.1.Форма має заголовок Дані Аеропортів.

4.1.2. Поля для заповнення або змінювання користувачем на вкладці

Службова інформація:

4.1.2.1. Кількість років експлуатаціі.

4.1.2.2. Статус

4.1.2.3. Категорія

4.1.2.4. Пропуска здатність аеровокзального комплексу

4.2.Якщо суб’єкт натискає кнопку Збереження, дані

відправляються на сервер та заносяться до БД.

4.2.1. Якщо форма з неповною інформацією, виконується А1.

4.2.2. Якщо сервер не в змозі внести дані до БД, виконується А2.

4.3. Якщо проводиться запит на надання звітів, користувач помічає

маркером поля для виводу запиту на екран:

4.3.1. Загальний звіт.

4.3.2. Звіт за поточний місяць…

4.4. Якщо проводиться запит на архівування звітів, користувач

натискає кнопку Архівування, дані відправляються на сервер та

створюється архівна копія БД, в протилежному випадку виконується

А3.

5.Альтернативні потоки

А1. Неповна інформація. Якщо інспектор не заповнив усі необхідні поля,

система дає можливість ввести інформацію. Прецедент продовжується.

А2. Помилка серверу. Якщо сервер не заносить замовлення до БД, то

система видає повідомлення «Помилка при зберіганні!» та надає

можливість внести дані ще раз.

А3. Помилка архівації. Якщо сервер не в змозі провести архівування БД,

то система видає повідомлення «Помилка архівації, спробуйте ще раз!».

6.Постумови

Якщо внесення, змінювання та архівування даних, надання звітів пройшло вдало, дані записуються до БД або видаються на екран. У протилежному випадку стан системи залишається незмінним.


План реагування на ризики:Назва ресурсу

Опис ризику проекту

Ймовір-ність

План реагування на ризики

1

менеджер проекту

зрив виконання через недоступність ресурсу

висока

залучення додаткових ресурсів…

2

дизайнер


невисока


3

проекту-вальник

зрив виконання через брак досвіду

висока

щоденний контроль менеджером проекту


Загальний звіт проекту

Призначення операцій за виконавцямиКонтрольні точки проекту

Лист ресурсів та їх завантаження

Бюджет проекту


Висновок: Було вивчено встановлення вимог до функціонального програмного забезпечення, для надавання розгорнутого визначення вимог, які учасники проекту мають отримати у системі, яка буде реалізовуватися.