Робота з графичним редактором Microsoft Word

Лекции по предмету «Информатика»
Информация о работе
 • Тема: Робота з графичним редактором Microsoft Word
 • Количество скачиваний: 2
 • Тип: Лекции
 • Предмет: Информатика
 • Количество страниц: 10
 • Язык работы: українська мова (Украинский)
 • Дата загрузки: 2019-02-05 06:00:28
 • Размер файла: 178.77 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

Робота з графічним редактором Microsoft Word

Об’єкт роботи: текстовий редактор Microsoft Word.

Мета: навчальна - ознайомити учнів з графічним редактором Microsoft Word ;

сформувати вміння роботи з малюнками;

закріпити вміння створювати автофігур;

вдосконалити прийоми роботи з діаграмами;

сформувати навички роботи з фігурним текстом.

виховна - виховати естетичний смак при оформленні текстів у програмі MS Word.

розвиваюча - розвити пам’ять для кращого запам’ятовування дій у MS Word.

Міжпредметні зв’язки: Комп’ютерні технології, офісна техніка, охорона праці, іноземна мова.

Обладнання, матеріали, інструменти, наочні посібники: комп’ютер, роздатковим матеріал.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. Організаційна частина:

1) перевірка наявності учнів

Привітання (Рапорт чергового). Відмічання відсутніх.

Доброго дня, сідайте. Відсутні _________ (відмітити в журналі)

2) перевірка готовності учнів до уроку

Всі інші добре себе почувають? Всі готові до уроку? Добре якщо все гаразд починаємо урок.

ІІ. Вступний інструктаж:

 1. оголошення теми і навчальної мети уроку

Ми продовжуємо вивчати текстовий редактор Microsoft Word, але сьогодні ми розглянемо його з іншого боку, не як текстовий, а як графічний редактор Microsoft Word. І тема нашого уроку: «Робота з графічним редактором Microsoft Word». Ми дізнаємось як створювати малюнки, автофігури. Але не тільки створювати, а й працювати з цими об’єктами.

 1. повторення вивченого матеріалу і набутих умінь (запитання):

  • Як перевірити документ на наявність орфографічних помилок?

  • Як можна швидко замінити в тексті фрагмент, що повторюється декілька разів?

  • Техніка безпеки при роботі на комп’ютері?

 2. вивчення нового матеріалу:

Використання графіки в документах

Зробити документ більш привабливим та наочним можна за допомогою ілюстративного матеріалу. В документ можна вставити малюнки, що постачаються в комплекті з пакетом Microsoft Office 2003, самостійно зроблені малюнки, фотографії тощо. Крім того, ви маєте змогу, скориставшись засобами Word, безпосередньо в документі намалювати прості геометричні фігури та схеми.

Пакет Microsoft Office 2003 містить сотні готових малюнків, що зберігаються в колекції Microsoft Clip Gallery. У програмі Word ці малюнки називаються кліпами. Багато кліпів зберігається в графічному форматі WMF (мета файл Windows), який дозволяє розгруповувати зображення. Після цього кожний елемент малюнка стає окремим графічним об'єктом, який можна змінювати незалежно від інших об'єктів.

Малюнки в тексті

У текстовому документі Microsoft Word можуть бути розташовані:

 • прості малюнки, створені у середовищі Microsoft Word;

 • малюнки створені графічним редактором;

 • малюнки, одержані за допомогою сканера;

 • малюнки, одержані з Інтернет тощо.

Вставка малюнка в тексті

Нехай малюнок знаходиться в одній із папок (нехай, «Мои рисунки», що в папці «Мои документи»).

Щоб вставити малюнок у текст. Треба виконати такі дії:

 • відкрити текстовий документ. Встановити курсор клавіатури в те місце миші, де повинен бути малюнок;

 • виконати меню Вставка, команда Рисунок, из файла, відкривається діалогове вікно «Добавление рисунка» і в ньому зменшені малюнки, що зберігаються в папці Мои рисунки;

 • щоб вставити потрібний малюнок в текст, досить двічі клацнути на його піктограмі;

 • щоб вставити в документ малюнок, треба у полі «Папка» відкрити список і, рухаючись від папки до папки знайти в ній потрібний малюнок.

Взаємне розміщення зображення та тексту на сторінці

Малюнок і текст мають різну природу.

Текст може по-різному обтікати графічний об'єкт, що розміщений на сторінці. Керування стилем обтікання здійснюється за допомогою панелей інструментів Малювання та Настройка зображення (остання панель з'являється після вибору малюнка).

Щоб змінити стиль обтікання об'єкта текстом, необхідно клацнути на кнопці Обтікання текстом панелі інструментів Настройка зображення та вибрати потрібний стиль або клацнути на кнопці Малювання панелі інструментів Малювання та вибрати спочатку пункт Обтікання текстом, а потім потрібний стиль.

Для зміни стилю обтікання малюнка текстом можна також двічі клацнути на малюнку, в діалоговому вікні Формат малюнка перейти на вкладку Розташування та вибрати стиль. У цьому діалоговому вікні після клацання на кнопці Додатково стають доступними додаткові стилі обтікання текстом.

За допомогою зазначених панелей інструментів та діалогового вікна можна вибрати стилі обтікання текстом.

Стиль

Кнопка

Взаємне розміщення тексту і об’єкта

У тексті

Об’єкт вставляється в позицію курсору в рядку тексту

Навколо рамки

Текст обтікає об’єкт по рамці з чотирьох боків

По контуру

Текст розміщується по контуру об’єкта

За текстом

Текст відображається поверх об’єкта

Перед текстом

Малюнок відображається поверх тексту

Зверху й знизу


Текст знаходиться над і під об’єктом, але не ліворуч і не праворуч від нього

Наскрізне


Текст обтікає об'єкт так само, як і в стилі «по контуру», але заповнює усі проміжки навколо об'єкта

Змінити контур обтікання


Можливість переміщення окремих точок контуру обтікання об'єкта

Для сумісного відображення малюнка в тексті потрібно виконати такі дії:

 • активізувати малюнок, для чого клацнути на ньому;

 • клацнути правою кнопкою миші на ньому, у контекстному меню, що з’явиться. Виконати команду «Формат рисунка…»;

 • у діалоговому вікні «Формат рисунка» вибрати вкладку «Положение», у якому встановити відповідне поле «Обтекание» для сумісного існування тексту й малюнка;

 • натиснути кнопку ОК.

Зміна розмірів малюнка

Щоб змінити розміри малюнка, треба виконати такі дії:

 • активізувати малюнок, для чого клацнути на ньому, біля малюнка з’являться круглі маркери. Коли встановити курсор миші на маркер, з’являється двонаправлена стрілка;

 • щоб пропорційно збільшити або зменшити розміри малюнка. Необхідно встановити курсор миші на кутовий маркер, натиснути і, не відпускаючи ліву кнопку миші, перетягти маркер від центру або до центру і при досягненні потрібних розмірів відпустити;

 • щоб розтягнути або стиснути розміри в одному напрямку, необхідно встановити курсор миші на середній маркер з потрібної сторони, натиснути і не відпускати ліву кнопку миші, перетягти маркер від центру або центру і при досягненні потрібних розмірів відпустити.

Переміщення малюнка

Для переміщення малюнка виконати такі дії:

 • активізувати малюнок, для чого клацнути на ньому;

 • встановити курсор у вигляді чотиринаправленої стрілки на малюнку. Натиснути і не відпускати ліву кнопку миші, перетягнути малюнок на потрібне місце.

Копіювання малюнка

Для копіювання малюнка виконати такі дії:

 • клацнути правою кнопкою на малюнку, у контекстному меню, що з’явиться, виконати команду «Копировать»;

 • перевести курсор на нове місце документа, у контекстному меню, що з’явиться, виконати команду «Вставить»

Для створення простих контурних зображень у документах Word використовується панель інструментів Малювання (мал. 3). За її допомогою можна малювати прості геометричні об'єкти (прямокутник, овал, лінію), фігури інших форм і створювати текстові написи. Для фігур можна задавати товщину, тип та колір лінії, а також заливку кольором і заповнення текстурою.

Для роботи з графічними об'єктами необхідно перейти у режим розмітки сторінки. У звичайному режимі вони не відображаються.

За допомогою панелі інструментів Малювання до документа можна додавати різні діаграми: циклічні, цільові, радіальні, діаграми Венна та пірамідальні. Діаграми не базуються на числах, вони використовуються тільки з метою наочного подання матеріалу.

 1. закріплення навчального матеріалу:

  1. Які малюнки можуть бути розміщені в текстовому документі?

  2. Як вставити малюнок у текстовий документ?

  3. Як викликати діалогове вікно «Формат рисунка»?

  4. Що таке обтікання малюнка текстом?

  5. Як редагувати розміри малюнка?

  6. Яка панель інструментів використовується для роботи з графічними об’єктами?

  7. Які об’єкти можна намалювати, користуючись засобами програми Word?

 2. видача завдання:

Для закріплення цієї теми необхідно виконати практичні завдання, а саме виконати дії які пропонуються у тренувальних вправах.

ІІІ. Самостійна робота учнів і поточний інструктаж:

 1. обхід робочих місць з метою перевірити:

а) додержання учнями правил безпеки праці;

б) організацію учнями своїх робочих місць

в) правильність виконання учнями прийомів учнями

2) індивідуальний і додаткові фронтальні інструктажі на робочих місцях.

ІV. Заключний інструктаж:

 1. підсумки роботи групи за навчальний день і ступінь досягнення поставленої на уроці мети;

 2. аналіз роботи окремих учні;

 3. аналіз характерних помилок при виконанні прийомів, операцій, їх причини і шляхи попередження;

 4. оголошення і мотивація оцінок учнів;

 5. домашнє завдання: доопрацювати вправи.

 6. прибирання робочих місць і майстерні.

Роздатковий матеріал до теми:

Робота з графічним редактором Microsoft Word.

Мал. 1. Вікно з колекцією малюнків Мал. 2. Вкладка Розташування діалогового вікна Формат малюнкаМал. 3. Панель інструментів Малювання


Мал. 4. Листівка-привітання Мал. 5. Категорії автофігурМал. 6 Вставлена у документ стрічка Мал. 7. Поле для введення текстуМал. 8. Піраміда Блума


Мал. 9. Діалогове вікно

Бібліотека діаграм Мал. 10. Малювання стрілки


Інструкційна картка до теми

Робота з графічним редактором Microsoft Word.

Вставляння малюнків із колекції Microsoft

 1. Відкрийте файл Лабораторна poбoтa.doc, що зберігається в папці група 6.

 2. Встановіть курсор у те місце документа, де має бути малюнок, та виберіть команду Вставка ► Малюнок ► Картинки.

 3. Праворуч у вікні програми з'явиться область завдань Картинки. Клацніть у нижній частині цієї області на посиланні Упорядкувати кліпи.

 4. Після цього відкриється вікно з колекцією малюнків. Малюнки тут розподілені по папках за категоріями. Клацніть у лівій частині вікна на папці потрібної категорії, наприклад Образование (Освіта), і в правій частині вікна будуть відображені доступні малюнки (мал.1.).

 5. Наведіть вказівник миші на потрібний малюнок, натисніть ліву кнопку миші та, не відпускаючи її, перетягніть малюнок на сторінку документа.

 6. Якщо необхідно змінити розміри малюнка, то підведіть вказівник миші до відповідного маркера чорної рамки, яка оточує малюнок (якщо рамка не відображається, клацніть один раз на малюнку). Коли вказівник набуде вигляду двонапрямленої стрілки, клацніть мишею на маркері та перемістіть його у потрібному напрямку.

 7. Щоб змінити місце розташування малюнка, помістіть вказівник миші на ньому і, коли той набуде вигляду чотиринапрямленої стрілки, клацніть та перемістіть малюнок.

 8. Збережіть поточний файл, але не закривайте його.

Якщо у вас є логотип, створений у графічному редакторі, або інше зображення, наприклад цифрове фото, його теж можна використати в документі.

Вставляння малюнків із файлу

 1. Встановіть курсор у те місце документа, де має бути малюнок.

 2. Виберіть команду Вставка ► Малюнок ► Із файлу, після чого відкриється діалогове вікно Додавання малюнка.

 3. Знайдіть потрібний малюнок у папці Word\Завдання та клацніть на кнопці Вставити.

ПРИМІТКА: Копії малюнків, що вставляються, зберігатимуться разом із документом, тому обсяг його файлу значно збільшиться.

Вставляння автофігур

1. Відкрийте новий документ. Створимо в ньому листівку для привітання випускників із закінченням школи (мал. 4.).

 1. Виберіть команду Вигляд ► Панелі інструментів ► Малювання, щоб відобразити на екрані панель інструментів Малювання.

 2. Щоб скористатися багатою колекцією готових геометричних фігур (мал. 5), клацніть на кнопці Автофігури.

 3. Як бачите, автофігури об'єднані у вісім категорій. Виберіть потрібну категорію (наприклад, категорію Зірки та стрічки), в результаті відкриється підменю автофігур.

 4. Вставте стрічку, яку показано на мал. 6. Для цього потрібно клацнути на відповідній автофігурі.

 5. У документі з'явиться рамка полотна з написом Створіть малюнок. Полотно - це область, у якій можна малювати фігури. Оскільки фігури розташовуються в межах полотна, їхні розміри й положення можна змінювати одночасно. За допомогою полотна можна розмістити частини малюнка разом, скажімо, якщо малюнок складається з кількох фігур. Полотно має межу, що відокремлює малюнок від інших частин документа. За умовчанням межа та фон полотна не відображаються в документі, але до полотна, як до будь-якого графічного об'єкта, можна застосувати форматування.

 6. Помістіть вказівник миші всередині рамки полотна, і він набуде вигляду хрестика.

 7. Натисніть ліву кнопку миші, перемістіть вказівник у потрібному напрямку і лише після цього відпустіть її. В результаті буде намальована стрічка.

 8. Щоб змінити розмір стрічки, скористайтеся маркерами, які з'являються після одноразового клацання мишею на фігурі.

ПОРАДА: Якщо у процесі зміни розміру фігури утримувати натиснутою клавішу Shift, то розміри по горизонталі та вертикалі змінюватимуться пропорційно.

10. Тепер, щоб вставити у фігуру текст, клацніть на кнопці Напис панелі інструментів Малювання.

11. Помістіть вказівник миші всередині стрічки і клацніть. З'явиться поле для введення тексту. Переміщуючи маркери поля, розмістіть його так, як показано на мал. 7.

 1. Введіть текст «Шановні випускники, вітаємо вас із закінченням школи», а після цього за допомогою панелі інструментів Форматування розмістіть його по центру поля, розмір шрифту встановіть рівним 48 пунктам і зробіть цей текст напівжирним.

 1. Двічі клацніть за межами стрічки.

 2. Залишилось лише вставити малюнок, зафарбувати стрічку та зберегти зміни у файлі.

Вставляння діаграм

1. Побудуйте піраміду Блума, зображену на мал. 8. Спочатку створіть новий документ та збережіть його у файлі з іменем Діаграма.dос у папці група 6.

 1. Встановіть курсор у те місце, де має розміститися діаграма.

 2. На панелі інструментів Малювання клацніть на кнопці Додати діаграму або організаційну діаграму. Відкриється діалогове вікно, показане на мал. 9.

 3. Клацніть спочатку на зразку пірамідальної діаграми, а потім на кнопці ОК.

 4. Далі необхідно додати до піраміди ще три елементи. Для цього тричі клацніть на кнопці Додати фігуру панелі інструментів Діаграма, яка з'явиться на екрані після виділення діаграми.

 5. Введіть текст до кожної фігури, що складають піраміду. Для цього послідовно клацайте на написі Текст слайда та вводьте відповідний текст.

 6. Змініть колір кожної фігури, що складають піраміду. Для цього виділіть фігуру, виберіть у меню Формат команду Автофігура та виберіть колір на вкладці Кольори та лінії діалогового вікна, що відкриється.

 7. Вставивши відповідні автофігури, створіть написи для всіх рівнів піраміди, як показано на малюнку.

 8. Введіть підпис для діаграми та збережіть файл.

Малювання ліній, стрілок та інших геометричних фігур

 1. Для того щоб намалювати лінію (стрілку), клацніть на кнопці Лінія (Стрілка) панелі інструментів Малювання. Вказівник миші набуде вигляду хрестика.

 2. Клацніть мишею у тому місці, де має починатися лінія (стрілка), а потім, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, перемістіть вказівник у кінцеву точку лінії (стрілки) (мал. 10). Відпустіть кнопку миші - лінія або стрілка буде накреслена, а інструмент малювання стане неактивним.

ПОРАДА: Якщо лінія має розташовуватися строго горизонтально або строго вертикально, під час її малювання утримуйте натиснутою клавішу Shift.

 1. Зовнішній вигляд стрілки можна змінити після її створення. Для цього виділіть стрілку та виберіть її вид, клацнувши на кнопці Вигляд стрілки панелі інструментів Малювання.

 2. Щоб намалювати прямокутник або овал, клацніть на відповідній кнопці панелі інструментів Малювання.

 3. У документі встановіть вказівник миші у те місце, де має бути розташована фігура, натисніть ліву кнопку миші та, не відпускаючи її, перемістіть вказівник миші по діагоналі, а потім відпустіть кнопку миші.

Спеціальні ефекти в тексті

 1. Відкрийте файл Лабораторна робота.dос, що зберігається в папці група 6.

 2. Помістіть курсор у те місце, куди потрібно вставити текст з ефектами, наприклад на початок тексту.

 3. Відобразіть на екрані панель інструментів Малювання та клацніть на кнопці Додати об'єкт WordArt.

 4. У діалоговому вікні Колекція WordArt (мал. 11) виберіть ефект для тексту, двічі клацнувши на його зразку.

 5. У діалоговому вікні Зміна тексту WordArt (мал. 12) за потреби виберіть вид, розмір та накреслення шрифту. Сам текст відображається в робочій області цього вікна. Введіть у цю область текст Лабораторна робота №4.

 6. Клацніть на кнопці ОК, і текст буде вставлений у документ.

 7. Видаліть заголовок, розміщений нижче об'єкта WordArt, щоб уникнути їхнього дублювання.Тренувальні вправи

Вправа 1

 1. Клацніть лівою кнопкою миші на малюнку - вздовж його периметра з'являться вісім прямокутних маркерів.

 2. Перемістіть малюнок у відповідне місце в документі. Для цього підведіть вказівник миші до малюнка і, коли вказівник набуде вигляду чотиринапрямленої стрілки, натисніть ліву кнопку миші й, не відпускаючи її, перетягніть малюнок у потрібне місце.

 3. Виберіть у меню Формат команду Малюнок.

 4. У діалоговому вікні Формат малюнка, що відкриється, перейдіть на вкладку Розташування (мал. 2).

 5. Щоб малюнок був розташований на сторінці документа праворуч, клацніть на схематичному зображенні За контуром і встановіть перемикач Горизонтальне ви­рівнювання у положення За правим краєм.

 6. Клацніть на кнопці ОК.

 7. Збережіть документ.

Вправа 2

 1. Відкрити будь-який файл та вставити довільний малюнок.

 2. Вибрати для малюнка положення «вокруг рамки», по лівому краю, розмір по висоті 3 см.

 3. Зробити з малюнка 3 копії, розмістити їх в один рядок.

 4. На вибір розтягнути або стиснути кілька малюнків. Зберегти документ.

Вправа 3

1. Створіть організаційні діаграми, показані на малюнку.Вправа 4.

 1. Створіть картинки для навчання дітей іноземної мови. Вони можуть мати такий вигляд, як показано на малюнку

 1. Підготуйте запрошення на батьківські збори, що містить такі компоненти: малюнок, адреса і власне текст запрошення. Для їхнього розміщення створіть таблицю без оформлення.

3. Скориставшись меню Автофігури панелі інструментів Малювання, створіть бланк грамоти за успішне вивчення текстового редактора Word.


Вправа 5

 1. Створіть новий документ. Створіть колонтитул зназвою роботи (Робота з малюнками), а також своє прізвище, групу. Збережіть документ у своїй папці під назвою «ВЛР_71».

 2. Створіть емблему для своєї роботи розміром приблизно 3 х 3 см. Розфарбуйте верхній квадрат синім кольором, нижній – зеленим, а коло – червоним:
 1. Наберіть перший абзац тексту пункту «Створення малюнків» цих вказівок. Розташуйте ембелму так, щоб текст обтікав навколо малюнка.

 2. Створіть організаційну діаграму фірми, що складається з директора і трьох підпорядкованих йому відділів: системного адміністратора, програмного забезпечення і комерційного навчання. Створіть одну чи дві лабораторії в кожному відділі та дайте їм назви.

 3. Збережіть документ.