Правові основи підприємницькой діяльності в україні

Практическая работа по предмету «Менеджмент»
Информация о работе
 • Тема: Правові основи підприємницькой діяльності в україні
 • Количество скачиваний: 0
 • Тип: Практическая работа
 • Предмет: Менеджмент
 • Количество страниц: 3
 • Язык работы: українська мова (Украинский)
 • Дата загрузки: 2015-11-27 07:47:44
 • Размер файла: 19.1 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

Практичне заняття №1

Правові основи підприємницькой діяльності в україні.

Господарський кодекс України — кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.

Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Структура кодексу

Кодекс складається з 418 статей і 6 прикінцевих положень, згрупованих у 41 главу і 9 розділів:

 1. Основні засади господарської діяльності
 2. Суб'єкти господарювання
 3. Майнова основа господарювання
 4. Господарські зобов'язання
 5. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання
 6. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання
 7. Зовнішньоекономічна діяльність
 8. Спеціальні режими господарювання
 9. Прикінцеві положення

Питання власності в законодавчих актах

Цивільний кодекс України визначає поняття «право інтелектуальної власності», відображає його співвідношення з правом власності на річ, визначаються об'єкти, суб'єкти права, зміст майнових і особистих немайнових прав інтелектуальної власності, підстави їх виникнення, умови використання об'єктів інтелектуальної власності і передачі прав на них, визначаються наслідки порушення права інтелектуальної власності і способи судового захисту. Цивільний кодекс також дає перелік об'єктів права інтелектуальної власності. Цей перелік не є виключним.

Основні нормативні акти, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності

 • Конституція України
 • Закон про Авторське право і суміжні права
 • Закон про видавничу справу
 • Цивільний, Господарський та Митник кодекси
 • Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»
 • Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
 •  Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»
 • Закон України «Про інформаційні агентства»
 • Закон України «Про інформацію»
 • Закон України «Про кінематографію»
 • Закон України «Про науково-технічну інформацію»
Організаційно правова форма підприємства в законодавстві україни

Організаційна (організаційно-правова) форма передбачає класифікацію підприємств залежно від трьох форм власності, визначених ст. 2 Закону "Про власність", та від способів розмежування в підприємствах окремих форм власності і управління майном.

Юридичне значення цього полягає в урахуванні в законодавстві, тобто в Законі "Про підприємства в Україні" і спеціальних законах, особливостей правового становища підприємств окремих видів.

Загалом організаційна форма і вид визначають суб'єкта, який має право присвоювати результати діяльності підприємства. З точки зору організаційної форми підприємства визначаються як державні, колективні, приватні та підприємства двох і більше форм власності (змішані).

Державне підприємство являє собою організаційно-правову форму підприємства, заснованого на державній власності. Визначення державне вказує, що дане підприємство має особливості правового становища порівняно з недержавними підприємствами. Ці особливості обумовлені способом відмежування функцій власника від функцій управління майном в державному підприємстві.

Колективне підприємство (точніше його можна було б назвати "підприємство колективної власності") – це організаційно-правова форма підприємства, заснованого на одному або кількох видах колективної власності.

Приватне підприємство – це організаційно-правова форма підприємства, заснованого на приватній власності однієї і більше фізичних осіб.

Спільне підприємство – це організаційна форма підприємства, заснованого за законами України на базі об'єднання майна різних форм власності ст. 3 Закону "Про власність", ст. 2 Закону "Про підприємства в Україні" (так звана змішана форма власності). Спільні підприємства, як правило, мають форму господарських товариств, тобто є суб'єктами права колективної власності.

Іноземне підприємство – це організаційно-правова форма підприємства з місцезнаходженням в Україні, створеного як суб'єкт права згідно із законодавством іноземної держави, майно якого повністю є у власності іноземних громадян, юридичних осіб або держави.

Ліцензування окремих видів діяльності

В Україні сьогодні, 30 березня 2015 р., офіційно опублікований закон України № 222-VIII "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Закон опублікований у парламентській газеті "Голос України".

Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

Законодавство України щодо діяльності в ІТ галузі

Відкриття і закриття фірми

Потрібно зареєструвати ТОВ

  • Розробка всіх необхідних документів для реєстрації;
  • Постановка на облік в районній державній адміністрації;
  • Постановка на облік в управлінні статистики;
  • Постановка на облік у податковій інспекції;
  • Постановка на облік в пенсійному фонді;
  • Виготовлення печатки;
  • Відкриття поточного рахунку в банку;

Закриття фірми

Ліквідація (припинення, закриття) юридичної особи (фірми, компанії) у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ, ТзОВ), приватного підприємства (ПП) зазвичай здійснюється з ініціативи власника (засновників, учасників, тощо). Разом з цим, ліквідація юридичної особи (фірми, компанії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ, ТзОВ), приватного підприємства (ПП)) може здійснюватися у певних випадках і з ініціативи податкової інспекції (незнаходження за юридичною адресою, неподання звітності юридичною особою...), а також у процедурі банкрутства.

Процедура ліквідації юридичної особи (фірми, компанії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ, ТзОВ), приватного підприємства (ПП)) починається з ухвалення власником юридичної особи рішення про її ліквідацію (припинення, закриття) та призначення ліквідаційної комісії. Після цього державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи подається копія такого рішення про ліквідацію (припинення, закриття) юридичної особи (фірми, компанії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ, ТзОВ), приватного підприємства (ПП)). Після цього державний реєстратор міста Харкова подає оголошення до спеціалізованого друкованого засобу масової інформації про ліквідацію (припинення, закриття) юридичної особи (фірми, компанії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ, ТзОВ), приватного підприємства (ПП)) згідно ст. 22, 44 та 36 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.