Першабытна Беларусь

Шпоры и тесты по предмету «Истоия»
Информация о работе
  • Тема: Першабытна Беларусь
  • Количество скачиваний: 0
  • Тип: Шпоры и тесты
  • Предмет: Истоия
  • Количество страниц: 2
  • Язык работы: Беларуская мова (Белорусский)
  • Дата загрузки: 2014-06-28 00:41:04
  • Размер файла: 24.66 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

10 Пратэстанцкія цэрквы i культура на беларускіх землях у другой палове XVI - XVIII ст.
Яшчэ адной зявай, якая выявілася на беларускіх землях у XVI-XVII стст., стаў пратэстантызм, галоўным чынам кальвінскага толку. Прычыны яго пранікнення былі ў асноўным тыя ж, што і на Захадзе, але наступствы апынуліся больш сціплымі, чым у Германіі. Прычынай гэтага было, тое, што на беларускіх землях у большай ступені было распаўсюджана праваслаўе, і рэлігійная сітуацыя ў рэгіёне ў большай меры вызначалася не барацьбой рэфарматараў супраць каталіцкага духавенства, а супрацьстаяннем каталіцкай і праваслаўнай царквы.
Тым не менш, пратэстантызм пусціў тут свае карані. Пратэстанцкія арганізацыі ў Беларусі карысталіся падтрымкай магнатаў, на сродкі якіх будаваліся пратэстанцкія малельныя дома, адкрываліся школы, друкарні, дзе выдаваліся
богаслужбовыя кнігі і палемічныя творы, аўтарамі якіх нярэдка былі мясцовыя пратэстанцкія дзеячы, такія, як Сымон Будны і Васіль Цяпінскі.
Найбольш значным следствам пратэстантызму ў Беларусі зяўляецца павелічэнне колькасці прыхільнікаў каталіцкай веры, тое, што адбылося за кошт былых праваслаўных, якія перайшлі ў пратэстантызм і адтуль пад уплывам прапаганды езуітаў якія звярнуліся ў каталіцтва.
Пратэстантызм застаўся толькі эпізодам у культурнай гісторыі Беларусі. Яго значэнне бязмерна перабольшваецца некаторымі гісторыкамі і палітыкамі, але на справе колькі-небудзь глыбокага следу на беларускай глебе ён не пакінуў.

11 Стан праваслаўнай царквы ў канцы XVI ст.
У 1591 годзе на таямніцай сходцы чатыры біскупа вырашылі ў таямніцы рыхтаваць далучэнне праваслаўных дыяцэзій да каталіцкай царквы. Не давёўшы да грамадскасці , яны звярнуліся да караля па садзейнічанне ў падарожжы ў Рым для ўмацавання уніі . У снежні 1595 года ў папскім замку адбывалася ўрачыстае пасяджэнне Свяшчэннай калегіі , падчас якога гэтыя двое уніятаў прысягнулі ад свайго імя і ад асобы астатніх заходнерускіх архірэяў на вечнае далучэнне Праваслаўнай Царквы ў Вялікім княстве Літоўскім і Польшчы да царквы каталіцкай . У 1596 уніяты і праваслаўныя сабраліся ў розных месцах Брэста , але ў адзін і той жа дзень : уніяты - у кафедральным саборы , а праваслаўныя - у прыватным доме. Бо па ўказе ўладаў усё царквы ў Брэсце былі зачыненыя ! З гэтага часу пачаўся цяжкі крыжовы шлях Праваслаўнай Царквы ў Беларусі , які нёс прыніжэньне і заняволенне праваслаўных з боку польска - каталіцкай улады. Так працягвалася 243 года. Адзінай праваслаўнай епархіяй у перыяд з 1633 да 1793 год была Магілёўская дыяцэзія . Лютуе уніятаў у гэты перыяд з цяжкасцю паддаецца апісанню. Па жорсткасці і фанатызму яго можна назваць духоўным генацыдам праваслаўных : ім не дазвалялі маліцца нават у буданах . У некаторых гарадах ўдзел жыхароў у хросных хадах каралася смерцю. Царквы рабавалі , спальвалі або перабудоўвалі .Хаваць сваіх памерлых праваслаўным афіцыйна дазвалялася толькі " без усялякай цырымоніі царквы , таемна ў ночы " , як пісаў Віленскі біскуп у адказ на скаргу жыхароў.

12 Контррэфармацыя. Езуіты i ix дзейнасць на Беларусі
Прывілей Жыгімонта ІІ Аўгуста (1563) ураўноўваў пратэстантаў у правах з католікамі. Акт Варшаўскай канфедэрацыі 1573 г. аб свабодзе веравызнання, абвясціў рэлігійны мір у Рэчы Паспалітай. Але паступова з другой паловы ХVI ст. колькасць пратэстантаў на беларускіх землях пачала змяншацца. Гэтаму спрыяла напужанасць многіх магнатаў узмацненнем антыфеадальных настрояў сярод простых вернікаў, а таксама дзеянне каталіцкай царквы, якая праводзіла палітыку контррэфармацыі.
Асноўную ролю ў контррэфармацыі на Беларусі, адыгралі каталіцкія манаскія ордэны, асабліва ордэн езуітаў. У сваёй барацьбе з рэфармацыйнымі плынямі яго дзеячы галоўную ролю адводзілі ўсталяванню кантролю над навукай, літаратурай і мастацтвам. У канцы 1569 г. па запрашэнні віленскага біскупа В. Пратасевіча езуіты з’явіліся ў Вільні. Манархі Рэчы Паспалітай, асабліва Стэфан Баторый, горача падтрымалі іх дзейнасць. У 1570 г. імі ў Вільні быў заснаваны калегіум, ператвораны ў 1579 г. у акадэмію. Яе першым рэктарам стаў Пётр Скарга. Езуіцкая адукацыя адрознівалася высокім узроўнем, да таго ж яна была бясплатнай. Езуіцкі калегіум маглі наведваць дзеці, якія належалі да розных канфесій. Езуіты кіравалі будаўніцтвам новых кляштароў і касцёлаў, займаліся дабрачыннасцю. За пяць гадоў дзейнасці езуітаў толькі ў Вільні да каталіцызму вярнулася 6 тысяч чалавек.
Поспехі Рэфармацыі выклікалі заклапочанасць і сярод праваслаўных святароў. Але праваслаўная царква ВКЛ у той час знаходзілася ў заняпадзе. Таму дзеячы каталіцкага кліру, у першую чаргу П. Скарга і А. Пасевіна, выступілі за унію дзвюх хрысціянскіх цэркваў.
Ідэолагамі царкоўнай уніі з праваслаўнага боку сталі ўладзімірскі і брэсцкі епіскап Іпацій Пацей і брэсцкі епіскап Кірыла Тарлецкі. Унія была падпісана 8 кастрычніка 1596 г. на царкоўным соборы ў Брэсце кіеўскім мітрапалітам Міхаілам Рагозай. Па ўмовах пагаднення новая царква захоўвала праваслаўныя абрады, але было прынята каталіцкае веравучэнне, і на чале уніяцкай царквы стаў папа рымскі.
Прыняцце уніі выклікала незадаволенасць сярод значнай часткі праваслаўнага насельніцтва. Праціўнікі уніі правялі ў Брэсце антысабор і абвясцілі уніятам анафему. Многія магістраты адмаўляліся прымаць уніяцкіх святароў.
16 Каталіцкая царква i культура на беларускіх землях у другой палове XVI - XVIII ст.
Каталіцызм у езуітаў знайшоў як бы другое дыханне і стаў выцясняць лютэранства, кальвінізм, унітарызм і іншыя рэлігійныя плыні. Праз пяць гадоў пасля прыезду езуітаў у Вільні ў каталіцтва перайшло шэсьць тысяч чалавек. У канцы XVI ст. вышэйшыя пласты грамадства ўжо ў масавым парадку мянялі пратэстанцкую веру на каталіцызм .
Балансаванне Беларусі на працягу стагоддзяў паміж праваслаўным Усходам і каталіцкім Захадам абумовіла неабходнасць пошуку кампрамісаў і жывучасць тут ідэі царкоўна - рэлігійнай уніі. Кіруючыя колы імкнуліся з дапамогай уніі кансалідаваць грамадства і ўмацаваць сваю дзяржаву. Лідэры беларуска -ўкраінскага праваслаўя шукалі шляхі вываду з заняпаду сваёй царквы, пазіцыі якой падарвала Люблінская унія, Рэфармацыя і Контррэфармацыя. Асобныя прадстаўнікі вышэйшага праваслаўнага духавенства разлічвалі, што унія адкрые ім шлях у Сенат, а таксама выведзе царкву з-пад кантролю свецкіх устаноў і асобных асоб.
Падрыхтоўка уніі працягвалася 5 гадоў. У 1591 г. група праваслаўных біскупаў звярнулася да Караля і Вялікаму князю Жыгімонту III з лістом аб неабходнасці заключэння уніі. Улетку 1595 біскупы К. Тарлецкі і І. Пацей, падпісаўшы разам з іншымі іерархамі акт аб уніі, выехалі з гэтым дакументам да Папы ў Рым. Клімент VIII з
радасцю прыняў паслоў і даў сваю згоду на унію.
Жыгімонт III Кароль Польскі, у сваю чаргу, ў 1595 г. выдаў універсал, у якім праваслаўная царква ў Рэчы Паспалітай абвяшчалася злучанай з каталіцкай.
У 1596 г. у Брэсце адбыўся Сабор беларуска –ўкраінскага праваслаўя. У ім бралі ўдзел прадстаўнікі двух праваслаўных патрыярхаў - Канстанцінопальскага і Александрыйскага. Сабор раскалоўся на дзве часткі. Адну склалі прыхільнікі уніі. Другая частка складалася з праваслаўных, якія не былі згодныя з уніяй. Праваслаўны сабор засядаў не ў храме, а ў прыватным доме, т.к. біскуп Пацей забараніў пускаць у гарадскія храмы праціўнікаў уніі. Уніяты пазбавілі сану біскупаў і адлучылі ад царквы тых з іх, хто быў праціўнікам, а праваслаўныя зрабілі тое ж самае ў адносінах да уніятаў.
Папа Рымскі і ўрад Рэчы Паспалітай палічылі унію якая адбылася . Па яе ўмовах, праваслаўная царква падпарадкоўвалася Папе Рымскаму, прыняла каталіцкую дагматыку, захаваўшы праваслаўную абраднасць.
Брэсцкая царкоўная унія была заклікана закласці аснову абяднання народаў-палякаў і беларусаў, каталікоў і праваслаўных. Аднак яна не прынесла ў Беларусь міру і згоды. У Беларусі пачалося гвалтоўнае насаджэнне уніяцтва і каталіцтва. Рэлігійная жыццё стала суправаджацца барацьбой.
Прыняцце царкоўнай уніі ўскладніла грамадска - палітычную абстаноўку ў Беларусі. Яно спрыяла больш актыўнаму пранікненню польскага рэлігійна - культурнага ўплыву, што ў канчатковым выніку прывяло да заняпаду беларуска - моўнай культуры .


17 Рэлігійныя праблемы у ВКЛ (другая палова XVII - першая палова XVIII ст.). Рэлігйнае дысідэнцтва.
Кіруючыя колы ВКЛ пасля афіцыйнага прыняцця каталіцтва на працягу XIV - пачатку XVI стст. неаднаразова спрабавалі ажыццявіць царкоўную унію - абяднаць каталіцкую і праваслаўную царквы. Зноў ідэя уніі ўзнікла ў 70 -90- я гг. XVI ст. ў перыяд Контррэфармацыі ( рэлігійна - палітычны рух каталіцкай царквы супраць Рэфармацыі за аднаўленне страчаных пазіцый ) . Абяднанне цэркваў падтрымлівалі Ватыкан , каталіцкія колы Рэчы Паспалітай , кароль Жыгімонт III , частка вышэйшага праваслаўнага духавенства Рэчы Паспалітай. Прыхільнікамі уніі былі некаторыя магнаты , частка шляхты ВКЛ . Частка праваслаўнага духавенства Украіны і Беларусі спадзявалася з дапамогай уніі вывесці праваслаўную царкву ВКЛ з глыбокага крызісу , атрымаць палітычны ўплыў , роўнае з каталіцкім духавенствам.
Кароль Рэчы Паспалітай Жыгімонт III Ваза , магнаты і шляхта спадзяваліся ліквідаваць ўплыў маскоўскай патрыярхіі і Маскоўскай дзяржавы на праваслаўнае насельніцтва ВКЛ . Актыўнымі прыхільнікамі уніі былі езуіты.
Тэкст праекта дэкларацыі аб уніі падрыхтавалі і прадставілі папы рымскага біскупы Іпацій Пацей і Кирни Цярлецкі . Акт уніі быў абвешчаны ў Ватыкане ( 1596 г.) , ухвалены каралём Рэчы Паспалітай і зацверджаны ў кастрычніку 1596 г. на Брэсцкім царкоўным саборы. Праваслаўныя біскупы - праціўнікі уніі , якія прысутнічалі на саборы , былі пазбаўленыя духоўнага сану. У выніку зявілася уніяцкая , або грэка -рымская , царква . Уніяты падпарадкоўваліся папы рымскага , прынялі каталіцкія дагматы , але захавалі праваслаўную абраднасць. Уніяцкія святары , у адрозненне ад каталіцкіх , маглі ўступаць у шлюб і мець сямю.
Шырокія пласты праваслаўных вернікаў ўспрынялі унію варожа. Яна навязвалася сілай і выклікала супраціў , якое выяўлялася ў розных формах.У 1623 у Віцебску падчас хваляванняў праваслаўнага насельніцтва быў забіты уніяцкі арцыбіскуп Ясафат Кунцэвіч. Барацьба супраць уніі на тэрыторыі Украіны і Беларусі набыла нацыянальна -патрыятычны характар . Нягледзячы на афіцыйныя забароны і пратэсты уніяцкага духавенства , каталіцкі касцёл праводзіў палітыку латынізацыі і паланізацыі уніяцкай царквы. Галоўным правадніком гэтай палітыкі быў уніяцкі базыльянскі ордэн . На Замойскім саборы 1720 было прынята рашэнне аб пераходзе уніяцкай царквы на рымска -каталіцкую абраднасць. З 1747 г. уніяцкім святарам прадпісвалася стрыгчы валасы , галіць бароды , насіць вопратку па ўзоры польскіх ксяндзоў .
Нягледзячы на тое , што кіруючыя колы Рэчы Паспалітай падтрымалі унію , уніяцкую царкву яны не прызнавалі роўнай каталіцкай . Уніяцкія мітрапаліты не атрымалі доступу ў Сенат Рэчы Паспалітай. У Рэчы Паспалітай да канца яе існавання каталіцтва заставалася прывілеяванай канфесіяй . Уніяцкай царквы не ўдалося дасягнуць роўнага з ёй становішча. З прыняццем Брэсцкай царкоўнай уніі на беларускіх і ўкраінскіх землях значна пагоршылася становішча праваслаўнай царквы.
18 Эвалюцыя рэлігійнай палітыкі царскай улады у канцы XVIII - пачатку XX ст.
У канцы XVIII — першай палове ХIХ ст. Расійская імперыя значна пашырыла сваю тэрыторыю як у выніку ваенных дзеянняў, так і за кошт мірных дамоваў. У адрозненне ад каланіяльных дзяржаваў Еўропы, у расійскай дзяржаве на новых землях былі распаўсюджаныя расійскія законы. Але працэс далучэння быў даволі складаны.
Для правядзення уніфікацыі далучаных земляў з цэнтральнымі рэгіёнамі імперыі царскаму ўраду трэба было сабраць звесткі пра іх эканамічны стан, веравызнанні, народы, звычаі і традыцыі, гісторыю і інш. толькі праз расійскіх чыноўнікаў, настаўнікаў, праваслаў нае духавенства дзяржава магла распаўсюджваць расійскае заканадаў ства, культуру, мову і праваслаўную веру і наогул праводзіць палітыку русіфікацыі. А пры такіх тэмпах павелічэння тэрыторый Расійскай імперыі не хапала адукаваных людзей, перакладчыкаў, праваслаўнага духавенства. Мала было і ахвотнікаў выехаць на працу на новыя землі і жыць там сярод мясцовага насельніцтва, не ведаючы мовы і звычаяў. Таму царскі ўрад вымушаны быў праводзіць свае ўказы ў асноўным праз чыноўнікаў мясцовага паходжання, іншавернае духавенства, якія не вельмі імкнуліся хутка іх выконваць або не выконвалі зусім.
У канцы XVIII — пачатку ХХ ст. царскі ўрад звяртаў асноўную ўвагу на саслоўны і рэлігійны стан новых тэрыторый. Так, пры далучэнні Беларусі і Літвы ва ўказах былі вылучаны два народы — яўрэі і татары, магчыма, толькі таму, што гэта — нехрысціянскае насельніцтва. Наўрад ці царскі ўрад тады дакладна ўсведамляў, якія народы жылі ў беларуска-літоўскіх губернях.
Універсальным крытэрыем для ўладаў было веравызнанне, паводле якога, у адрозненне ад этнічных літоўцаў-каталікоў, тыя самыя беларусы падзяляліся на «палякаў» або «літоўцаў», або «рускіх». Такі канфесійны раскол беларусаў не садзейнічаў кансалідацыі народа. У залежнасці ад накіраванасці палітыкі ўрад спачатку мог лічыць, напрыклад, уніятаў «палякамі» і «літоўцамі», не падзяляючы іх з католікамі, а ў 20—30-я г. — «рускімі», даказваючы іх праваслаўнае паходжанне.
На працягу ўсяго ХIХ ст. «польскае пытанне» знаходзіла сваё адлюстраванне ў існаванні «польскай нацыянальнай ідэі», адной з асноўных мэтаў якой было аднаўленне ў Беларусі і Літве Рэчы Паспалітай у межах да 1772 г. Але ўжо ў першай палове ХIХ ст. такая назва дзяржавы не выкарыстоўвалася, яна была зменена на паняцце «Польшча», што наклала свой адбітак і на нацыянальны аспект. Царскі ўрад не хацеў абвастраць адносіны і выклікаць хваляванні мясцовага насельніцтва, таму быў вымушаны абапірацца на эліту далучаных земляў — магнатаў, шляхту, і нават падтрымаў ідэю аднаўлення Польшчы на дзяржаўным узроўні.
Удзел шляхты заходніх губерняў у паўстанні 1830-31 г. быў той зачэпкай, якая дазволіла ўраду актывізаваць русіфікацыю тэрыторыі. Пачаўся наступ на каталіцкую і уніяцкую цэрквы. Паўстанне паскорыла і вырашэнне лёсу уніяцкай царквы.
Некаторыя спадзяванні ў дваранства выклікаў і ўзыход на цараванне Аляксандра II, але ў дачыненні да заходніх губерняў ён працягваў палітыку Мікалая I.
Малавядомы быў расійскім уладам і яўрэйскі народ, а яшчэ менш — яго рэлігія. На першых этапах, каб забяспечыць збор падаткаў і мабілізацыю рэкрутаў, урад пакінуў кагал як орган самакіравання. Адпаведна заканадаўству яўрэі, значная колькасць якіх жыла ў гарадах і мястэчках, маглі запісвацца да саслоўя «гарадскіх абывацеляў» у склад мяшчанства або, у залежнасці ад заяўленага капіталу, гільдзейскага купецтва.
Указы канца XVIII — пачатку ХХ ст. тычыліся станавай прыналежнасці яўрэяў, іх эканамічнага жыцця, але ўжо ў першай палове ХIХ ст. урад пачаў умешвацца ў рэлігійныя справы, прымаючы меры для заахвочвання пераходу іх да хрысціянства.