s
Sesiya.ru

Тест по философии (Казахский)

Информация о работе

Тема
Тест по философии (Казахский)
Тип Диктант
Предмет Философия
Количество страниц 55
Язык работы қазақ (Казахский)
Дата загрузки 2014-12-22 12:41:43
Размер файла 83.38 кб
Количество скачиваний 130

Поможем подготовить работу любой сложности

Заполнение заявки не обязывает Вас к заказу


Скачать файл с работой

Помогла работа? Поделись ссылкой

<question1> Философия пәні нені зерттейді:
<variant> Болмыс пен ойлаудың жалпы ортақ заңдылықтарын.
<variant> Адамның рухани күйі мен ішкі сезімін.
<variant> Адамзат ойлауының заңдылықтарын.
<variant> Табиғат заңдарын.
<variant> биосфера дамуының заңдарын.

<question1> Философия - ғылым ба, өнер ме?
<variant> Философия ғылым да, өнер де.
<variant> Философия - іргетастық ғылым.
<variant> Философия - өнер.
<variant> Философия –позитивтік ғылым
<variant> Философия –жаратылыстанудың құрамдас бөлігі

<question1> Дүниеге көзқарастың тарихи бірінші формасы:
<variant> Миф.
<variant> Дін.
<variant> Философия.
<variant> Өнер.
<variant> Мораль.

<question1> Философия мен дін арасындағы ортақ байланыс қандай?
<variant> Дүниетанымның тарихи түрі.
<variant> Құдай туралы іліммен байланысты.
<variant> Әлемнің пайда болуы туралы уағыздайтын ілім.
<variant> Адамдар арасындағы байланыстар түрі.
<variant> Әлемді тану түрі.

<question1> Философияның негізгі сұрағы:
<variant> Сананың материяға деген қатынасы.
<variant> Адамның адамға деген қатынасы.
<variant> Адамның қоғамға деген қатынасы.
<variant> Адамның табиғатқа деген қатынасы.
<variant> Сананың физикалық шындыққа қатынасы.

<question1> Философияның негізгі сұрағының екінші жағы:
<variant> Дүниені танып білуге бола ма?.
<variant> Дүние өзімен өзі өмір сүреді.
<variant> Адамның басқа тіршілік түрлеріне деген қатынасы.
<variant> Адамның органикалық табиғатқа деген қатынасы.
<variant> Құдайға деген қатынасы.

<question1> Материализм нені қолдайды?
<variant> Табиғаттың біріншілігін.
<variant> Осы дүниенің барлығын жаратқан Құдай.
<variant> Дүниенің материалды және рухани бастауларының бір мәнділігін.
<variant> Рухтың біріншілігін.
<variant> Аспанның құдіретті күшін.

<question1> Еуропа философиясындағы объективті идеализмнің негізін қалаушы:
<variant> Платон.
<variant> Гераклит.
<variant> Демокрит.
<variant> Эпикур.
<variant> Парменид.

<question1> Дүниетанымның қандай тарихи типтерін бөліп қарастыруға болады?
<variant> мифология, дін, философия.
<variant> Мифология, ғылым
<variant> Метафизикалық, діни, позитивтік
<variant> әдебиет, философия, ғылым
<variant> эпос, пафос, логос

<question1> Агностицизм:
<variant> Дүниенің танымдылығын қолдамайды.
<variant> Дүниенің танымдылығын қолдайды.
<variant> Қоғам өмірі танылады
<variant> Тек адамды тануды қолдайды;.
<variant> адам танылмайды

<question1> Мифологиялық көзқарасқа тән емес:
<variant> Теоцентризм – құдайды дүниенің жаратушысы деп түсіну
<variant> Социоморфизм- қоғамның ерекшеліктерін табиғатқа беру
<variant> Антропоморфизм – адамның қасиеттерін табиғатқа беру
<variant> Анимизм – табиғаттың жаны бар деп түсіну
<variant> Тотемизм – жалпыға бірдей арғы атаға табыну

<question1> Субъективті идеализм:
<variant> Дүние деген адамның сезімділігі мен ішкі тебіренісінің біртұтастығы.
<variant> Табиғаттың өзі мен өзі өмір сүруін қолдайды.
<variant> Атомдардың өмір сүруін қолдайды.
<variant> Дүние - объективті болмыс.
<variant> Дүние - адамның болмысы.

<question1> Философияның негізгі қызметі:
<variant> Дүниеге көзқарасты қалыптастыру.
<variant> Ойындық.
<variant> Қайта Дүниені өзгерту.
<variant> Құндылық.
<variant> Компенсаторлық

<question1> Философия мен мифология арасындағы ортақ байланыс не?
<variant> Дүниетанымның тарихи түрі.
<variant> Құдай туралы іліммен байланысты.
<variant> Әлемнің пайда болуы туралы уағыздайтын ілім.
<variant> Адамдар арасындағы байланыстар түрі.
<variant> Әлемді тану түрі.

<question1> Монизм – ол:
<variant> Барлық өмір сүретіннің бір негізі туралы ілім,
<variant> Объективтік дүниені тану тәсілі,
<variant> Жан мен дененің бірлігін көрсету туралы,
<variant> Дүниенің бірлігі туралы ілім
<variant> Дүниенің шексіздігі туралы ілім.
<question1> Объективтік идеализмнің мәнін білдіретін түсінікті ата:
<variant> Дүниенің алғы негізі-әлемдік ақыл-ес болып табылады.
<variant> Дүние- материяның қозғаушы күші.
<variant> Дүние- ол біртұтас байланыс жүйесі.
<variant> Дүние- субъектінің түйсіктер жиынтығы.
<variant> Дүние- адам санасынан тыс өмір сүреді.

<question1> Идеализмнің тарихи формалары:
<variant> Объективтік, субъективтік.
<variant> Атомистік, метафизикалық.
<variant> Эмпирикалық, рационалистік.
<variant> Индуктивтік, дедуктивтік.
<variant> Механикалық, анттропологиялық.

<question1> Дұрыс айтылған философиялық пікірді ата:
<variant> Идеализм – ол идея, сананы алғашқы, материяалдықты анықтаушы деп мойындайды,
<variant> Идеализм – ол өмірдің идеалдық мәнін негіздеуге ұмтылыс,
<variant> Идеализм – ол бұлыңғыр, өмірден алшақ, прозалық өмірді ұмытуға талпыныс,
<variant> Идеализм – ол өмірдiң шынайы (реалдық) көрінісi,
<variant> Идеализм – ол ешқандай мақсатқа ұмтылмаған игiлiктiк, iзгiлiктiк ерiк.

<question1> Философия қай елде пайда болды?
<variant> Бір уақытта ежелгі Үнді, Қытай және Греция жерлерінде.
<variant> Еуропада
<variant> Ежелгі қытайда
<variant> Ежелгі Үндістанда
<variant> Ежелгі Грецияда

<question1> Философияның ерекшелігі-
<variant> Әлемді, оның жалпыға ортақ заңдылықтарын зерттейді
<variant> қатаң ғылыми ой-тұжырымдарда
<variant> Анықталмайды
<variant> әлемге деген практикалық қатынаста
<variant> догматизмде.

<question1> Даосизм негізін қалаушы:
<variant> Лао-Цзы.
<variant> Кон-фу-Цзы.
<variant> Дао-де-Цзин.
<variant> Мен-Цзы.
1. Хуан-Ди.

<question1> Даоны қалай тану мүмкін?
<variant> Қоршаған әлемдегі заттарға құштарлықтан босану арқылы.
<variant> Сезім мен құмарлық арқылы.
<variant> Тіпті мүмкін емес.
<variant> Ой арқылы.
<variant> Зерде арқылы.

<question1> Жеңімпаздық ештеңе істемеу- бұл кімнің этикалық принципі?
<variant> Даосизмнің.
<variant> Конфуциандық.
<variant> Мен-Цзы мектебінің.
<variant> Легизмнің.
<variant> Буддизмнің.

<question1>,, Мейірімділік пен адамгершілік – қылмысқа апаратын жол, ал шын қайырымдылық өзінің бастамасын жазалаудан алады ,,- деп уағыздаған мектеп:
<variant> Легизм.
<variant> Конфуцийшылдық
<variant> Моизм
<variant> Даосизм
<variant> Инь және Янь

<question1> Магиялық – мистика философиясының өкілі , дәрігер:
<variant> Парацельс
<variant> Декарт
<variant> Кузанский
<variant> Телезио
<variant> Патрицин

<question1> Фрейд қарастырған негізгі мәселе:
<variant> Бейсаналық
<variant> Болмыс
<variant> Сана
<variant> Таным
<variant> Шексіздік

<question1> Көне грек философиясының соңы мына атпен байланысты:
<variant> Сенеканің ілімі
<variant> 12 заңды қабылдаумен
<variant> Перипатетик мектептердің жабылуымен
<variant> Рим императоры Юстинианның Афинадағы философия мектептерін жабуымен
<variant> Августиннің ілімімен

<question1> Абай идеялары төмендегі келтірілген қай философтың идеясымен сәйкес келеді?
<variant> Әл - Фараби
<variant> Әл - Кинди
<variant> Ибн - Сина
<variant> Әл -Газали
<variant> Әл -Бируни

<question1> Орыс философиясының ортақ идеясы:
<variant> Адамзаттық қоғамдық тағдырындағы орыстың ерекше орнын іздеу және орнықтыру
<variant> Ұлттық рухани тәжірибесінің көрінісі
<variant> Әлемдік философиямен байланысы идеясы
<variant> Орыс философиясының өзіндік тұрмысы
<variant> Философиялық және тарихи білім синтезі

<question1> ”Болмыс» түсінігі мен проблемасын алғаш рет философияға енгізген кім?”
<variant> Парменид
<variant> Платон
<variant> Кратил
<variant> Аристотель
<variant> Гераклит

<question1> Сократ құрмет тұтқан ізгі істердің бірі
<variant> әділеттілік
<variant> тыныштық
<variant> бақыт
<variant> өкініш
<variant> құрмет көрсету

<question1> Буддизм дін бе, әлде философия ма?
<variant> буддизмде философия да дін де
<variant> Философия
<variant> дін
<variant> бұл ғылым
<variant> сұрақ дұрыс емес.

<question1> Будда бойынша адам өмірінің мәні неде?
<variant> азаптануда
<variant> ақиқатты тануда
<variant> еңбекте
<variant> қарым-қатынас
<variant> қоғамдағы өмір

<question1>Үнді философиясындағы адамның тіршілік етуінің заңын білдіретін ұғымдар:
<variant> карма, сансара
<variant> барлығы бостандықта
<variant> креационизм
<variant> дао және мокша
<variant> атман және брахман

<question1> Буддизмдегі азаптан босатылу, барлық адамзат күшінің соңғы мақсатын білдіретін термин?
<variant> нирвана
<variant> карма
<variant> сенім
<variant> таным
<variant> атман

<question1> Конфуцийдің этикалық-саяси көзқарастарының мәні неде?
<variant> Қайырымдылық арқылы басқару теориясында
<variant> Жаңа мемлекетті құру жолында
<variant> Шындықтың әлеуметтік мәселелері
<variant> Билеушінің идеалды образын жасауда
<variant> қоғамның әлеуметтік страификациясын құруда

<question1> Конфуций философиясының іргелі ұғымдарына жатпайтыны:
<variant> білімқұмарлық
<variant> ізгілік
<variant> дәстүр
<variant> әділеттілік
<variant> адам сүйгіштік

<question1> Конфуций философиясындағы ізгіліктің ортақ принципі.
<variant> Алтын орта принципі
<variant> құдай мәнін түсіну жолы
<variant> азаптанудан құтылу
<variant> витальды қажеттіліктерді қанағаттандыру
<variant> Әр адам үшін өзінікі бар

<question1> Лао цзы филосфиясындағы басты ұғым:
<variant> дао жолы
<variant> жол
<variant> медитация
<variant> аскетизм
<variant> зұлымдыққа күшпен қарсыласу

<question1> ,,Өзіңді өзің таны,,-деген философиялық көзқарас
<variant> Сократтікі
<variant> Гераклиттікі
<variant> Демокриттікі
<variant> Платондікі
<variant> Аристотельдікі

<question1> Аристотельдің философиясын оқып-зерттемеген және оның ілімімен таныс емес.
<variant> Милеттік Фалес
<variant> Мартин Хайдеггер
<variant> Александр Македонский
<variant> Брабанттық Сигер
<variant> Ибн Рушд

<question1> Фалес… қараған кезде грек құдайлары өмір сүруін тоқтатты деп- жазды Герцен.
<variant> Суға
<variant> Жерге
<variant> қоршаған адамдарға
<variant> аспандағы бұлтқа
<variant> гүлдеп тұрған ағашқа

<question1> Левкипп, Демокрит, Лукреций Кар… Олардың көзқарастары нені бірікіреді?
<variant> атомизм
<variant> диалектикалығы
<variant> діни
<variant> ортақ ештеңе жоқ
<variant> олар грек тілінде жазған.

<question1> Зенонның апориясы қалай аталады ?
<variant> Ахилл және тасбақа
<variant> Ахилл және ниндзя тасбақасы
<variant> Ахиллдің тасбақасы
<variant> Ахилл және тасбақалар
<variant> Ахилл:

<question1> Полани, Кун, Лакатос, Фейерабенд позитивизмнің қандай формасының өкілдері болды?
<variant> Постпозитивизмнің
<variant> Логикалық позитивизмнің
<variant> Эмпириокритицизмнің
<variant> Махизмнің
<variant> Лингвистикалық талдаудың

<question1> Көне грек философиясының дүниеге келуі:
<variant> Біздің дәуірге дейінгі У1 ғ.б.ғ. У ғ.
<variant> Біздің дәуірге дейінгі 1 ғ.б.ғ. У1 ғ.
<variant> Біздің дәуірге дейінгі У ғ.б.ғ. У1 ғ.
<variant> Біздің дәуірге дейінгі У ғ.б.ғ. У1 ғ.
<variant> Біздің дәуірге дейінгі У11 ғ.б.ғ.У ғ.

<question1> Орта ғасырлық философиясының мінездемесін көрсет
<variant> Теоцентристік
<variant> Гедонистік
<variant> Сциентистік
<variant> Антропологиялық
<variant> Дінге қарсылық

<question1> ХХ ғасырдағы философиялық ойлардың негізгі бағыттарына жатпайды
<variant> Структурализм және модернизм
<variant> Неотомизм және персонализм
<variant> Герменевтика, постструктурализм
<variant> Структурализм және постструктурализм
<variant> Феноменология , экзистенциализм

<question1> ”Заттар мен сөздер: археологиялық гуманитарлық ” ғылым кітабын жазған кім?
<variant> Фуко
<variant> Витгенштейн
<variant> Деррида
<variant> Дарида
<variant> Рорти

<question1> Зенонның апориясы қалай аталады?
<variant> Ұшып бара жатқан жебе
<variant> Атылған жебе
<variant> Ұшқыш жебе
<variant> Ұшырылатын жебе
<variant> жебелер ұшпайды

<question1> Білімнің үш түрін: 1.білім - ойлаудың негізгісі, 2.жадылық білім, 3. интуиция деп кім бөлді?
<variant> Спиноза
<variant> Ньютон
<variant> Беркли
<variant> Фихте
<variant> Юм

<question1> Б.д.д. Ш ғасырда Үндістанның ресми идеологиясы болды:
<variant> Брахманизм
<variant> Жайнизм
<variant> Буддизм
<variant> Упанишада
<variant> Локаята

<question1> Фейербах бойынша қандай категория қоғамдық дамуды айқындайды?
<variant> Сүйіспеншілік
<variant> Ұлттың өзі-өзін тануы
<variant> Міндет
<variant> Ойлау
<variant> Ұждан

<question1> Иррационализм өкілдері
<variant> Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницще
<variant> Лейбниц – Гегель- Фейербах
<variant> Лейбниц – Гегель- Маркс
<variant> Лейбниц --Гегель
<variant> Лейбниц – Фейербах- Маркс

<question1> Төмендегі нұсқалардың қайсысы Ы.Алтынсариннің қоғамдық – саяси көзқарасына тән:
<variant> Терең демократизм
<variant> Капитализм
<variant> Социализм
<variant> Анархизм
<variant> Коммунизм

<question1> В.Соловьев философиясының орталық идеясы:
<variant> Жалпы бірлік
<variant> Тарихи қабылдау
<variant> Ғылымдық
<variant> Рационализм
<variant> Әлемнің материалдық бірлік идеясы

<question1> Гадамер – қай философиялық ағымның өкілі:
<variant> герменевтика
<variant> пост модернизм
<variant> феноменология
<variant> постструктурализм
<variant> экзистенциализм

<question1> Платон құрған философиялық мектеп.
<variant> Академия
<variant> Лицей
<variant> Гимназия
<variant> Агора
<variant> Афина диалектиктері

<question1> Кордова халифаты тұсында Испанияда өмір сүрген ортағасырлық араб философы және ғалымы:
<variant> ибн-Рушд
<variant> әл-Фараби
<variant> ибн-Сина
<variant> әл-Ғазали
<variant> Омар Хаям.

<question1> Пико делла Мирандолла философиясындағы адамның басты ерекшелігі:
<variant> Өз тағдырын айқындаудағы еркіндігі
<variant> Ақылдылығы, парасаттылығы
<variant> Адамгершілік қабілеттілігі
<variant> Шығармашылық еңбектенуге қабілеттілігі
<variant> Мырзалар жолымен жүруге бейімділігі

<question1> Шығыс философиясы дәстүріндегі ең көне болмыс талқыламасы:
<variant> Тауратта
<variant> Ригведада
<variant> Құранда
<variant> Авестада
<variant> Хадистерде

<question1> Конфуций қандай философиялық бағыттың өкілі?
<variant> Ежелгі Қытай философиясы
<variant> Ежелгі Үнді философиясы
<variant> Структурализм
<variant> Постмодернизм
<variant> Экзистенциализм

<question1> Мына сөздер кімдікі: “Барлық философия ағашқа ұқсайды, тамыры-метафизика, орта бұтағы – физика, ал осы бұтақтан таралған бұтақшалар -”басқа ғылымдар?
<variant> Декарттікі
<variant> Берклидікі
<variant> Бэкондікі
<variant> Лейбництікі
<variant> Ньютондікі

<question1> Жан-Жак Руссоның философиялық толғаныстарының бірі:
<variant> Адамның рухани бостандығы
<variant> Ғылыми дүниеге көзқарасқа жол ашу
<variant> Ақыл-ойдың табиғи дамуына жол ашу
<variant> Адам тағдыры
<variant> Моральді діннің қамқорлығынан азат ету

<question1> ” Болмыс және Уақыт” атты шығарманың авторы
<variant> Хайдеггер
<variant> Сартр
<variant> Камю
<variant> Ясперс
<variant> Кафка

<question2> Фрейд адамдардың өлшемі мен өмір сүруінің аса маңызды факторы ретінде қандай мәселені шешуге ықпал етті?
<variant> Бейсаналықты
<variant> Биологиялық
<variant> Саналықты
<variant> Әлеуметтік
<variant> Ақылдылық

<question1> “Өмір сүру, демек қабылдану” деген методологиялық принципті кім тұжырымдады?
<variant> Дж.Беркли
<variant> Г.Гоббс
<variant> Д.Юм
<variant> Ф.Бэкон
<variant> Р.Декарт

<question1> Феноменологияның негізін салушы кім?
<variant> Гуссерль
<variant> Ницше
<variant> Шопенгауэр
<variant> Дильтей
<variant> Кьеркегор

<question1> Ресейдің европалық үлгі бойынша қажеттілікті мойындауы қайсысына тән:
<variant> Батыстық
<variant> Славянофильдік
<variant> Еуразиялық
<variant> Халықтық
<variant> Анархизм

<question1> ,,Сенемін, өйткені абсурдты,,-өз уақытында осындай философиялық пікірді айтқан кім?
<variant> Тертуллиан
<variant> Мұса пайғамбар
<variant> Августин
<variant> Менің көршім
<variant> Ф.Аквинский

<question1> Ортағасыр Еуропа философиясының сипатты белгілеріне тән емес не?
<variant> имморализм
<variant> теоцентризм
<variant> креоционизм
<variant> провиденциализм
<variant> иррационализм

<question1> Фома Аквинский, Брабанттық Сигермен пікір таластыра отырып шын мәнінде кіммен дауласты ?
<variant> Аверроэспен
<variant> білімсіз адаммен
<variant> монах көршісімен
<variant> әл-Фарабимен
<variant> болашақ Рим Папасымен

<question1> Ортағасыр Еуропа философиясының сипатты белгілеріне жататын не?
<variant> теоцентризм
<variant> антропология
<variant> ғылым
<variant> атеизмге бейімділік
<variant> білімсіздік

<question1> Джайнизм бойынша жанның басты белгісі:
<variant> Бір денеден екінші денеге ауысып отыратындығы
<variant> Сана
<variant> Мүмкіндіктерінің шексіздігі
<variant> Денеден ажырау, оған еркіндік беру
<variant> Бір денемен бірге өмір сүретіндігі

<question1> Кімнің көзқарасы бойынша Дао дүниетаным болып табылады?
<variant> Лао-Цзы
<variant> Платон
<variant> Аристотель
<variant> Сократ
<variant> Конфуций

<question1> Қытай философиясындағы әлемнің бастамалары:
<variant> Инь және Янь
<variant> Ли мен Дао
<variant> Құдай мен Табиғат
<variant> Табиғат пен рух
<variant> Рух пен Дао

<question1> Қай философияда Атман ұғымы кездеседі:
<variant> Ежелгі Үнді философиясы
<variant> Ежелгі Қытай философиясы
<variant> Ортағасыр Шығыс мұсылман философиясы
<variant> Ежелгі Грек философиясы
<variant> Ортағасырлық Батыс Европа философиясы

<question1> Философияға дейін қандай екі дүниеге көзқарас болды?
<variant> мифтік- діни
<variant> софистикалық және метафизикалық
<variant> мифтік- диалектика
<variant> диалектика және метафизика
<variant> діни- мифтік

<question1> Н.Коперник, Д.Бруно, Г.Галилейдің Қайта өрлеу дәуірі философиясына қосқан үлесін анықтаңыз:
<variant> Табиғат құбылыстарын өз заңдылықтарына сүйеніп түсіндіруге болатын көз-қарастың дамуына үлкен әсер етті
<variant> Христиан діні әлемінің пайда болуы және оның құрылысы туралы іліміне қарсылық білдіруі
<variant> Жер осімен күнді айналып жүреді деген пікірлер айтты
<variant> Табиғаттан тыс ешқандай күш жоқ деді
<variant> Күн жүйесі сияқты аспанда сансыз жұлдыздар жүйесі көп деген пікірді үшеуі де қолдады

<question1> Философияның пайда болуына ықпал еткен, ислам әлеміндегі елдерге қатысты ілім:
<variant> мутазилизм
<variant> мистикалық ағым
<variant> поэзия
<variant> суфизм
<variant> гегельяншылдық

<question1> Антикалық философиядан әл-Фараби қабылдаған, маңызды дәстүрдің атауы…
<variant> перипатетизм
<variant> мистицизм
<variant> гилозоизм
<variant> материализм
<variant> идеализм

<question1> Қандай философиялық бірлестіктің өкілдері қазіргі өркениет пен жағалай орта арасындағы қайшылықты бірінші орынға қойды ?
<variant> Рим клубы
<variant> Львов-Варшава мектебі
<variant> Вена үйірмесі
<variant> Марбург мектебі
<variant> Франкфурт мектебі

<question1> Ренессанс философиясының маңызды белгісі болып табылатын
<variant> антропоцентризм
<variant> атеизм
<variant> теологизм
<variant> социоцентризм
<variant> космоцентризм

<question1> Қайта Өрлеу дәуірінде бастапқы әлеуметтік утопияға философиялық көзқараспен ден қойған
<variant> Томас Мор
<variant> Данте
<variant> Эразм Роттердамский
<variant> Лоренцо Валло
<variant> Петрарки

<question1> ,,Ойлаймын, демек өмір сүремін» деген философиялық пайымдау…
<variant> Декарт
<variant> Спиноза
<variant> Сократ
<variant> Паскаль
<variant> Арристотель

<question1> Декарт-ұлы
<variant> философ және математик
<variant> философ, Нобель сыйлығының лауреаты
<variant> философ және биолог
<variant> социолог және тарихшы
<variant> ортағасыр философы

<question1> Декарт қандай субстанцияларды бөліп көрсетеді ?
<variant> ойлайтын және созылатын
<variant> жан мен тән
<variant> құдай мен періштелер
<variant> адамның парасаты мен сананы
<variant> материяны

<question2> Материя – жаратылыстың субстанциясы деп кім айтты
<variant> Энгельс
<variant> Фейербах
<variant> Кьеркегор
<variant> Маркс
<variant> Кант

<question1> Өзін-өзі жеңу адамның ең басты мақсаты:
<variant> Будда философиясында
<variant> Неопозитивизмде
<variant> Прагматизмде
<variant> Неотомизмде
<variant> Маркс философиясында

<question1> Фр. Бэкон танымға зиянды төрт елесті қалай деп атайды?
<variant> идолдар
<variant> обьектілер
<variant> белгілер
<variant> заңдар
<variant> идеологиялар

<question2> Жаңа Заман философиясындағы маңызды мәселелердің бірі…
<variant> Себептілік
<variant> Жаратушы Құдай
<variant> Хаос
<variant> Герменевтика
<variant> өлім және өлместік

<question2> Орта ғасырлық философиясының мінездемесін көрсет:
<variant> Теоцентристік
<variant> Дінге қарсылық
<variant> Сциентисттік
<variant> Гедонистік
<variant> Антропологиялық

<question2> Философияны табиғи теологияға, табиғи философияға және адам туралы ілімге бөлген:
<variant> Декарт
<variant> Ньютон
<variant> Маркс
<variant> Ленин
<variant> Бэкон

<question2> Фр.Бэконның ғылымға кіріспе дәстүрін жалғастыра отырып, жазған кітабы
<variant> Жаңа Органон
<variant> Әдістемеге сын
<variant> Жаңа ғылыми әдіс
<variant> Ғылымның жаңа идолы
<variant> Ғылымға деген жаңа көзқарас

<question2> Өзінің философиялық шығармаларында адам образын ,,ойлаушы қамыс ретінде қарастырған……….
<variant> Паскаль
<variant> Вольтер
<variant> Кант
<variant> Руссо
<variant> Монтескье

<question2> ,,Білім-күш,,-деп тұжырымдаған
<variant> Фр.Бэкон
<variant> Паскаль
<variant> Р.Бэкон
<variant> Спиноза
<variant> Декарт

<question2> Мәдениет ұғымын философиялық -тарихи концепцияға айналдырып қарстырған…
<variant> Вольтер
<variant> Вико
<variant> Руссо
<variant> Дидро
<variant> Кондильяк

<question2> Материалдық-экономикалық фактор маңызының басымдылығын айқындайтын кім?
<variant> Маркс
<variant> Гегель
<variant> Ясперс
<variant> Вольтер
<variant> Кант

<question2> «Сизиф туралы аңызда”ақылға сыйымсыз шығармашылық мәселелерді қарастырған кім?
<variant> Камю
<variant> Сартр
<variant> Ясперс
<variant> Хайдегер
<variant> Кафка

<question1> Хомяков және Киреевский- бұлар:
<variant> Славянофилдер
<variant> Батысшылдар
<variant> Марксистер
<variant> Космистер
<variant> Экзистенциалистер

<question1> Ежелгі Үнді философиясына тән негізгі сипат:
<variant> О дүние мәселесі, жанның көшуі
<variant> “Иоганы” денені машықтандыру мағынасында түсіндіру
<variant> Адамгершілікке, руханилыққа баса назар аудару
<variant> Ұстаздың бет-бейнесін қайта жасауды талап ету
<variant> Салт- санаға (дәстүрлік) мән беру

<question1> Батыс-Европа тарих философиясы шын мәнісінде кімнен басталады…
<variant> Вольтерден
<variant> Гоббстан
<variant> Дидродан
<variant> Руссодан
<variant> Ламетриден

<question1> Тарихта ең бірінші рет географиялық детерминизмді зерттеген…
<variant> Монтескье
<variant> Кант
<variant> Вольтер
<variant> Гердер
<variant> Гумилев

<question1> Фейербахтың есімімен байланыстыруға болады
<variant> неміс классикалық философиясының соңымен
<variant> бастапқы неміс классикалық философиясын
<variant> неміс классикалық философиясының шыңымен
<variant> неміс классикалық философиясының ортасымен
<variant> мәңгілік неміс классикалық философиясымен

<question1> Экзистенциализмнің негізін салушы ,,немесе-немесе,, атты шығарманы жазған
<variant> Серен Кьеркегор
<variant> Карл Ясперс
<variant> Гамлет
<variant> Мартин Хайдеггер
<variant> Жан-Поль Сартр

<question1> Қазақ ағартушыларының басты қаарстырған мәселесі
<variant> гуманизм
<variant> материалистік
<variant> метафизикалық
<variant> ирационалдық
<variant> телеологизм

<question1> Ш.Уәлихановтың философиялық көзқарасы қандай бөлімде көрініс табады?
<variant> дін философиясында
<variant> гносеология
<variant> онтология
<variant> тарих философиясы
<variant> аксиология

<question1> Абай философиясының орталық мәселесі-
<variant> адам
<variant> таным
<variant> дін
<variant> онтология
<variant> методология
<question1> Абайдың философиялық құрылымындағы Құдай-Алла қандай орында тұрады?
<variant> әлемдік парасат
<variant> таным
<variant> алғашқы түрткі
<variant> ешқандай
<variant> абсолюттік идея

<question1> Абай қазақ қоғамының жағдайын қалай сипаттайды ?
<variant> білімдікті талап ететін, сыни көзқараста
<variant> алтын ғасыр ретінде
<variant> ол баға бермейді
<variant> мәлімет ретінде
<variant> анық мақсаттқа жету жолындағы кезең ретінде

<question1> Шәкәрімнің 1898-1928 жылдарда жазған негізгі философиялық шығармасының бірі-,,Үш…,,
<variant> анық
<variant> қағида
<variant> жолдас
<variant> адасу
<variant> адамгершілік заңдар

<question1> Гегельдің философиялық көзқарасы немен ерекшеленеді
<variant> диалектикалық
<variant> атеизм
<variant> иррационализм
<variant> мистицизм
<variant> метафизикамен

<question2> ХХ-ғасырдағы философияның көрнекті өкілдері адам мәселесін қай тұрғыда қарастырды?
<variant> экзистенциализм
<variant> синергетизм
<variant> неопозитивизм
<variant> герменевтика
<variant> неогегельяншылдық

<question2> ХХ-ғасырдағы таным мәселелерімен айналысқан ағым
<variant> неопозитивизм
<variant> неотомизм
<variant> ницшеандық
<variant> экзистенциализм
<variant> мен білмейтін

<question2> Қарама-қарсылықтың бір біріне ауысуы кімнің принципі:
<variant> Даосизмнің.
<variant> Конфуцияның.
<variant> Легизмнің.
<variant> Буддизмнің.
<variant> Джайнизмнің.

<question2> “Өзіңе қаламағанды басқаға да жасама” принципін енгізген:
<variant> Кон-фу-Цзы.
<variant> Лао-Цзы.
<variant> Мен-Цзы.
<variant> Гаутама.
<variant> Махавира.

<question2> “Менің білетінім, мен ештеңе білмеймін” деп кім айтқан?
<variant> Сократ.
<variant> Кон-фу-Цзы.
<variant> Гераклит.
<variant> Парменид.
<variant> Прокл.

<question2> “Дүние дегеніміз заңдылықпен жанатын және сөнетін от” деп кім айтқан?
<variant> Гераклит.
<variant> Демокрит.
<variant> Парменид.
<variant> Сократ.
<variant> Анаксагор.

<question2> Библияның түсінігі бойынша адамның дүниедегі орны:
<variant> Табиғат әміршісі.
<variant> Өмір сақтаушы.
<variant> Әсемдікті іздеуші.
<variant> Адам- жер мен аспан арасындағы көпір.
<variant> Адам- табиғаттың ең жоғарғы көркі.

<question1> “Дүниенің негізінде су жатады” деп айтқан:
<variant> Фалес.
<variant> Зенон.
<variant> Анахарсис.
<variant> Ямвлих.
<variant> Платон.

<question1> “Сан- барлық заттардың алғы негізінің мәні” деп айтқан:
<variant> Пифагор.
<variant> Анаксагор.
<variant> Протагор.
<variant> Демокрит.
<variant> Платон.

<question1> Демокрит дүниенің алғы негізі деп нені айтқан:
<variant> Атомдар мен бостықты.
<variant> Су мен отты.
<variant> Атомдар мен молекулаларды.
<variant> Жер мен аспанды.
<variant> Жұлдыздар мен айды.

<question1> “Тек болмыс қана бар, ал бейболмыс тіпті де жоқ” деп айтқан:
<variant> Парменид.
<variant> Протагор.
<variant> Платон.
<variant> Зенон.
<variant> Антисфен.

<question1> Анаксагордың гомеомериялары дегеніміз не?
<variant> Заттардың ұсақ тұқымдары.
<variant> Геометриялық бөлшектер.
<variant> Дүниеқалаудың алғы кірпіштері.
<variant> Жұлдыздар.
<variant> Жер.

<question1> Грек философиясындағы адам проблематикасына бұрылысты жасаған:
<variant> Софистер.
<variant> Атомыстер.
<variant> Натурфилософтар.
<variant> Киниктер.
<variant> Скептиктер.

<question1> “Адам барлық заттардың өлшемі” ой иесі:
<variant> Протагор.
<variant> Парменид.
<variant> Сократ.
<variant> Демокрит.
<variant> Платон.

<question1> “Маевтика” дегеніміз:
<variant> Ақиқаттың тууы.
<variant> Ақиқатты терістеу.
<variant> Ақиқат Құдайда.
<variant> Доклад дайындау.
<variant> Көктемгі мереке.

<question1> Идеялар әлемі туралы ілімді кім шығарған:
<variant> Платон.
<variant> Аристотель.
<variant> Зенон.
<variant> Демокрит.
<variant> Сократ.

<question1> “Анамнезис” дегеніміз:
<variant> Платонның еске түсіру теориясы.
<variant> Платонның Құдай- ұстасы.
<variant> Аристотельдің сезімдік танымы.
<variant> Материя.
<variant> Рух.

<question1> “Дүние әрі қарай бөлінбейтін, ештеңе жібермейтін бөлшектер- атомдардан тұрады” деген ілімді кім жасады?
<variant> Демокрит.
<variant> Гераклит.
<variant> Фалес.
<variant> Парменид.
<variant> Кратил.
<question2> “Қоғамды философтар басқару керек” деген ой иесі:
<variant> Платон.
<variant> Сократ.
<variant> Аристотель.
<variant> Пиррон.
<variant> Диоген.

<question2> Формальды қисынның негізгі заңдарын ашқан:
<variant> Аристотель.
<variant> Сократ.
<variant> Эмпедокл.
<variant> Прокл.
<variant> Плотин.

<question2> “Барлық әлемдегі байлықты жек көріп, адам ит сияқты өмір сүру керек” деген ой иесі:
<variant> Диоген Синопский.
<variant> Анаксагор.
<variant> Марк Аврелий.
<variant> Пифагор.
<variant> Анаксимен.

<question2> “Эманация”- деген неоплатонизмдегі ұғым нені білдіреді:
<variant> Арнасынан шығып ағу.
<variant> Құдайға талпыну.
<variant> денелердің қосылуы.
<variant> денелердің серпілісі.
<variant> денелердің тартылуы.

<question2> “Адам өлімнен қорықпау керек, өйткені ол тірі кезінде әлі өлген жоқ, ал өлгенде ол тірі емес” деген кімнің ойы:
<variant> Эпикурдың.
<variant> Эпиктеттің.
<variant> Эмпедоклдің.
<variant> Зенонның.
<variant> Аристофанның.

<question2> “Креационизм” дегеніміз:
<variant> Құдай- барлық дүниенің жаратушысы.
<variant> Көп Құдайларға табыну.
<variant> Құдайды терістеу.
<variant> Құдайды сынау.
<variant> Құдайды- жоққа шығару.

<question2> Христиан шіркеуінің әкесі болып аталған ойшыл:
<variant> Филон Александрийский.
<variant> Зенон Элейский.
<variant> Диоген Лаэртий.
<variant> Плотин.
<variant> Прокл.

<question2> “Бұл дүниені зұлымды Құдай жаратқан” деген кімнің пікірі:
<variant> Гностиктердің.
<variant> Христианның.
<variant> Манихейстердің.
<variant> Плотиннің.
<variant> Проклдің.

<question2> Неоплатонизмнің негізгі түсінігі:
<variant> Эманация.
<variant> Креация.
<variant> Негация.
<variant> Конформация.
<variant> Генерация.

<question1> Орта ғасыр схоластикасының белгілі өкілі:
<variant> Ф.Аквинский.
<variant> Ямвлих.
<variant> А.Августин.
<variant> Ибн-Сина.
<variant> Әл-Фараби.

<question1> Жер қала мен аспан қала туралы ілімді кім шығарған:
<variant> А.Августин.
<variant> Ямвлих.
<variant> Ф.Аквинский.
<variant> Плотин.
<variant> Демосфен.

<question1> Орта ғасыр философиясындағы реализмнің пікірі:
<variant> Универсалиялар заттардан тәуелсіз өмір сүреді.
<variant> Универсалиялар- тек заттар атауы.
<variant> Тек бірыңғай зат қана жүзеге асады.
<variant> Универсалиялар заттармен тең.
<variant> Универсалиялар жоқ.

<question1> Дүниедегі барлықтың мақсатқа лайықты жаратылысы негізінде құдай болмысының дәлелдігін кім іске асырды?
<variant> Фома Аквинский.
<variant> Иоанн Скотт.
<variant> Альберт Великий.
<variant> Филон.
<variant> Ибн-Сина.

<question2> “Болмыстың толық болуы Құдайда. Дүниенің болмысқа тек қана қатысы бар” деген ой иесі:
<variant> Фома Аквинский.
<variant> Иоанн Скотт.
<variant> Альберт Великий.
<variant> Филон.
<variant> Прокл.

<question1> Қандай философ медицина дамуына үлкен үлесін қосты:
<variant> Ибн-Сина.
<variant> Әл-Газали.
<variant> Ибн-Холдун.
<variant> Ибн-Рошд.
<variant> Ибн-Халдун.

<question1> Басқарушыларға қажетті қасиеттерді зерттеген:
<variant> Әл-Фараби.
<variant> Әл-Газали.
<variant> Әл-Бируни.
<variant> Ибн-Сина.
<variant> Әл-Хамади.

<question1> Дүниенің мәңгілігін және адам жанының өлуін мойындаған орта ғасыр ойшылы:
<variant> Ибн-Рошд.
<variant> Әл-Фараби.
<variant> Әл-Газали.
<variant> Ибн-Халдун.
<variant> Ибн-Сина.

<question2> “Қарама- қарсылықтардың сәйкес келуі” пікір иесі:
<variant> Н.Кузанский.
<variant> Дж.Манетти.
<variant> Г.Галилей.
<variant> Коперник.
<variant> Бруно.

<question2> Кім адамның танымдылық мүмкіншіліктерін сезім, ақыл және парасат деп бөлді:
<variant> Н.Кузанский.
<variant> Дж.Манетти.
<variant> Н.Макиавелли.
<variant> Коперник.
<variant> Валла.

<question2> Философия тарихында кім алғаш рет саясат пен моральды бөлген:
<variant> Н.Макиавелли.
<variant> Д.Бруно.
<variant> Г.Галилей.
<variant> Аристотель.
<variant> Платон.

<question2> Батылдық пен абайлық - саясатшының қажетті қасиеттері. Бірақ Макиавелли бойынша осылардың қайсысын алға қою керек:
<variant> Батылдықты.
<variant> Абайлықты.
<variant> Еш қайсысында.
<variant> Батылдық пен абайлық- бір уақытта.
<variant> Оны да және басқаны да алып тастау қажет.

<question2> “Шақырылғандар көп, бірақ таңдалғандар аз”. Осы Библияның қағидасына кім жаңа түсінік берді:
<variant> Ж.Кальвин.
<variant> М.Лютер.
<variant> Мирандолла.
<variant> Валла.
<variant> Манетти.

<question2> Кім тәжірбиелік білімді “жеміс беретін” және “жарық беретін” деп бөлген:
<variant> Ф.Бэкон.
<variant> И.Кант.
<variant> Дж.Локк.
<variant> Декарт.
<variant> Спиноза.

<question2> Жаңа Еуропа рационализмінің іргесін қалаушы:
<variant> Р.Декарт.
<variant> Т.Гоббс.
<variant> И.Кант.
<variant> Локк.
<variant> Лейбниц.

<question2> “Адам өз табиғаты бойынша өзімшіл” деген ой иесі:
<variant> Т.Гоббс.
<variant> Р.Декарт.
<variant> И.Фихте.
<variant> Ф.Бэкон.
<variant> Локк.

<question2> Жаңа Еуропа философиясында танымның индуктивті әдісін кім жасады:
<variant> Ф.Бэкон.
<variant> И.Кант.
<variant> Р.Декарт.
<variant> Д.Локк.
<variant> Лейбниц.

<question2> “Дүние денелі және ойлайтын субстанциялардан тұрады” деген ой иесі:
<variant> Р.Декарт.
<variant> Б.Спиноза.
<variant> И.Фихте.
<variant> Г. Гегель.
<variant> Л. Фейербах.

<question2> Библиядан жүздеген қайшылықтар байқап, ол оның құдайдық емес адами шығу тегін дәлелдеген. Ол:
<variant> Б.Спиноза.
<variant> Гегель.
<variant> Дж.Локк.
<variant> Фейербах.
<variant> Фихте.

<question2> “Монада” кімнің түсінігі:
<variant> В.Лейбництің.
<variant> Б.Спинозаның.
<variant> Б.Мандевильдің.
<variant> Локктың.
<variant> Фейербахтың.

<question1> “Ойлаймын, демек өмір сүремін” деген принципті пікір:
<variant> Р.Декарттың.
<variant> Ф.Бэконның.
<variant> Б.Спинозаның.
<variant> Гегельдің.
<variant> Фихтенің.

<question2> “Адам сезімі бізді қателіктерге әкеледі, сондықтан да барлығын да парасат -ақыл арқылы тексеру қажет” деген ой иесі:
<variant> Р.Декарт.
<variant> Дж.Локк.
<variant> Ш.Монтескье.
<variant> Гегель.
<variant> Фихте.

<question2> Кім мемлекеттің шығу тегі жөніндегі келісімдік теориясын жасаған:
<variant> Т.Гоббс.
<variant> Ш.Монтескье.
<variant> Ф.Бэкон.
<variant> Фихте.
<variant> Шеллинг;

<question2> “Таным идолы” туралы ілімді шығарған:
<variant> Ф.Бэкон.
<variant> Ж.Ж.Руссо.
<variant> Б.Спиноза.
<variant> Локк.
<variant> Гельвеций.

<question2> Б.Спиноза қанша субстанцияны қолдайды:
<variant> Бір.
<variant> Екі.
<variant> Біреуінде емес.
<variant> Үш.
<variant> Бес.

<question2> Танымның дедуктивті әдісін кім жасаған:
<variant> Р.Декарт.
<variant> И.Кант.
<variant> Л.Фейербах.
<variant> Гельвеций.
<variant> Гольбах.

<question2> Дүниенің алдын-ала үйлестірілгені туралы ілімді жасаған:
<variant> В.Лейбниц.
<variant> Дж.Локк.
<variant> Л.Фейербах.
<variant> Гельвеций.
<variant> Ж.Ж.Руссо.

<question2> Жаңа дәуірдің субъективті идеалисі:
<variant> И.Кант.
<variant> Г.Гегель.
<variant> Ф.Вольтер.
<variant> Гельвеций.
<variant> Фейербах.

<question2> Құдайды алғы жаратушы ретінде, әрі қарай Дүние өзіндік заңдылықтарымен дамығандығын көрсеткен ілім:
<variant> Деизм.
<variant> Солипсизм.
<variant> Телелогизм.
<variant> Монизм.
<variant> Плюрализм.

<question2> “Құқықтық дүниеге көзқарас” қолдаушысы:
<variant> Ш.Монтескье.
<variant> Л.Фейербах.
<variant> И.Фихте.
<variant> Гердер.
<variant> Гельвеций.

<question2> “Абсолюттік идея”- философиялық жүйедегі кімнің бастапқы категориясы:
<variant> Г.Гегельдің.
<variant> И.Фихтенің.
<variant> А.Шопенгауердің.
<variant> Ницшенің.
<variant> Фейербахтың.

<question2> “Билікті бөлу” принципін енгізген:
<variant> Ш.Монтескье.
<variant> Вольтер.
<variant> Ж.Ж.Руссо.
<variant> Локк.
<variant> Лейбниц.

<question2> Танымның диалектикалық әдісін құрастырған:
<variant> Г.Гегель.
<variant> Л.Фейербах.
<variant> Ф.Ницше.
<variant> Шопенгауер.
<variant> Лейбниц.

<question2> Л.Фейербахтың дүниеге көзқарасы:
<variant> Натурализм.
<variant> Эмпиризм.
<variant> Субъективті идеализм.
<variant> Объективті идеализм.
<variant> Плюрализм.

<question2> Кім әлеуметтік нормаларды ресми және моральды деп бөлген:
<variant> И.Кант.
<variant> Л.Фейербах.
<variant> Г.Гегель.
<variant> Гельвеций.
<variant> Вольтер.

<question2> “Әрекет жасау, жасау және тағы жасау!” лозунгі:
<variant> Фихтенің.
<variant> Гегельдің.
<variant> Шеллингтің.
<variant> Ж.Ж.Руссоның.
<variant> Вольтердің.

<question2> Шеллинг бойынша кім интеллектуалды интуицияға қабілетті?
<variant> Кемеңгерлер.
<variant> Ақылды жануарлар.
<variant> Кәдімгі адамдар.
<variant> Құдай.
<variant> Періштелер.

<question2> Кант бойынша практикалық парасат немен байланысты?
<variant> Бостандық әлемімен.
<variant> Қажеттілік әлемімен
<variant> Құдаймен
<variant> Жердегі әлеммен
<variant> Себеп-салдармен.

<question2> Моральдің категориялы императивін құрастырған:
<variant> И.Кант.
<variant> И.Фихте.
<variant> Г.Гегель.
<variant> Конфу-Цзы.
<variant> Махавира.

<question2> И.Фихте философиясының негізінде не жатыр?
<variant> Мен.
<variant> Табиғат.
<variant> Абсолюттік идея.
<variant> Ол
<variant> Зат.

<question2> И.Кант бойынша сезімділіктің априорлық формалары:
<variant> Кеңістік пен уақыт.
<variant> Қозғалыс пен тыныштық.
<variant> Сезім мен парасат.
<variant> Қозғалыс және даму.
<variant> Иіс пен аңлау.

<question2> К.Маркстің ашқан көрнекті жаңалығы:
<variant> Тарихты материалистік тұрғыдан түсінуі.
<variant> Адамды материалистік тұрғыдан түсінуі.
<variant> Танымдағы бейнелеу теориясы.
<variant> Энергияны сақтау заңы.
<variant> Гравитация заңы.

<question2> Марксизм даму көзі ретінде нені қолдайды:
<variant> Iшкі қайшылықтарды.
<variant> Сыртқы әсерді.
<variant> Алғы басты дүмпуін.
<variant> Сыртқы ықпалды.
<variant> Заттардың өзара тартуын.

<question2> С.Кьеркегор бойынша философияның басты мәселесі:
<variant> Адамның өмір сүруі.
<variant> Материалды өнеркәсіп.
<variant> Қоғам.
<variant> Таным;
<variant> Құндылықтар.

<question2> “Философия- ғылым емес, өнер” деген пайымдауды жасаған:
<variant> А.Шопенгауер.
<variant> Г.Гегель.
<variant> З.Фрейд.
<variant> Бергсон.
<variant> Зиммель.

<question2> С.Кьеркегор бойынша адам өмiрiнiң үш сатысы:
<variant> Эстетикалық, этикалық, діни.
<variant> Табиғи, қоғамдық, рухани.
<variant> Табиғи, эстетикалық, этикалық.
<variant> Жастық, балалық, кәрілік.
<variant> Жастық, ержету, өшу.

<question2> А.Шопенгауердің “Әлемдік ерігі”:
<variant> Бейсаналы.
<variant> Санадан жоғары.
<variant> Интуитивті.
<variant> Құдайлықтан шығады.
<variant> Сезімдік.

<question2> О.Конт бойынша адамзат интеллектуалды эволюциясының үш сатысы:
<variant> Теологиялық, метафизикалық, позитивтік.
<variant> Діни, этикалық, метафизикалық.
<variant> Эстетикалық, этикалық, метафизикалық.
<variant> Діни, ғылыми, позитивтік.
<variant> Мифологиялық, философиялық, діни.

<question2> Позитивизмдегі ақиқатты тексеру процедурасы:
<variant> Верификация.
<variant> Консолидация.
<variant> Специализация.
<variant> Фальсификация;
<variant> Экстериоризация.
<question2> “Парадигма” ұғымын ғылымға кіргізген:
<variant> Т.Кун.
<variant> Э.Фромм.
<variant> А.Адлер.
<variant> Б.Рассел.
<variant> Уайтхед.

<question2> М.Хайдеггердіғ негізгі философиялық ұғымы:
<variant> Қол астындағы- болмыс.
<variant> Сұраушы- болмыс.
<variant> Бостандық.
<variant> Материя.
<variant> Рух.

<question2> “Сананың интенционалдығы” ненің негізгі ұғымы:
<variant> Феноменологияның.
<variant> Лингвистикалық философияның.
<variant> Прагматизмнің.
<variant> Экзистенциализмнің.
<variant> Неотомизмнің.

<question2> Герменевтиканың негізгі өкілі:
<variant> Г.Гадамер.
<variant> Р.Карнап.
<variant> Э.Гуссерль.
<variant> Рассел.
<variant> Сартр.

<question2> А.Бергсон философиясындағы танымның негізгі тәсілі:
<variant> Интуиция.
<variant> Сана.
<variant> Сезім.
<variant> Практика.
<variant> Эксперимент.

<question2> Ф.Ницше философиясындағы негізгі ұғым:
<variant> Билікке ұмтылған ерік.
<variant> Әлемдік ерік.
<variant> Бейсаналы ерік.
<variant> Жоғарғы парасат.
<variant> Интуиция.

<question2> Психоанализдің негізін қалаушы:
<variant> З.Фрейд.
<variant> К.Поппер.
<variant> Ф.Ницше.
<variant> Э.Фромм.
<variant> Уайтхед.

<question2> Психоанализге “архетип” ұғымын кім кіргізген:
<variant> К.Юнг.
<variant> Э.Фромм.
<variant> З.Фрейд.
<variant> Ф.Ницше.
<variant> А.Шопенгауер.

<question2> Экзистенциализмдегі адамның тектік айырмашылығы неде?
<variant> Бостандықта.
<variant> Оның күнәсында.
<variant> Махаббатта.
<variant> Санада.
<variant> Ләззатта.

<question2> З.Фрейд бойынша адамның рухани күйі мен ішкі сезімінің сатылары:
<variant> Бейсаналы, сана, санадан жоғары.
<variant> Сезім, ақыл, парасат.
<variant> Ақыл, парасат, парасаттан жоғары.
<variant> Интуиция, инстинкт, парасат.
<variant> Инстинкт, парасат, санадан жоғары.

<question2> Теяр де Шарден бойынша дүниенің радиалды құрамы:
<variant> Психикалық.
<variant> Физикалық энергия.
<variant> Атом ядросының энергиясы.
<variant> Гравитация.
<variant> магнетизм.

<question2> Сэр К.Поппер танымға қандай принцип енгізді:
<variant> Фальсификация.
<variant> Верификация.
<variant> Стимуляция.
<variant> Регенерация.
<variant> Генерализация.

<question2> Фрейдтік “Либидо” нені білдіреді:
<variant> Бейсаналықты.
<variant> Саналықты.
<variant> Санадан жоғары.
<variant> Сезім.
<variant> Интуиция.

<question2> “Иелену немесе болу” кітабын кім жазған:
<variant> Э.Фромм.
<variant> А.Адлер.
<variant> К.Хорни.
<variant> Ф.Ницше.
<variant> А.Бергсон.

<question2> “Шығармашылық екпін” ұғымын кіргізген:
<variant> А.Бергсон.
<variant> Э.Фромм.
<variant> Ф.Ницше.
<variant> Рассел.
<variant> Т.Кун.
<question2> Орыс философиясындағы батысшылар өкілі:
<variant> П.Я.Чадаеев.
<variant> С.Л.Франк.
<variant> А.С.Хомяков.
<variant> Лосский.
<variant> Н.А.Бердяев.

<question2> В.С.Соловьевтің барлық бірліктік философиясы неден шығады?
<variant> Барлық бірлік Құдайда.
<variant> Құдай мен дүниенің бірлігінен.
<variant> Барлық бірлік санада.
<variant> Барлық бірлік жанда.
<variant> Барлық бірлік сезімде.

<question2> Россиялық қоғамының қауымдық дамуы үшін алға шыққандар:
<variant> Славянофильдер.
<variant> Батысшылар.
<variant> Діни философтар.
<variant> Этикалық бағыт.
<variant> Эстетикалық бағыт.

<question2> А.Н.Бердяев философиясының негізгі ұғымы:
<variant> Еріктік.
<variant> Сана.
<variant> Ерік.
<variant> Сезім.
<variant> Материя.

<question2> Ежелгі Қытай философиясының бағыттары:
<variant> Даосизм, конфуциандық.
<variant> Натурфилософия, атомизм.
<variant> Индуизм, буддизм.
<variant> Брахманизм, иудаизм.
<variant> Санкхья, вайшешика.

<question2> Ғаламшардағы өмірдің пайда болуы мен дамуында күннің рөлін көрсеткен:
<variant> А.Л.Чижевский.
<variant> С.Н.Булгаков.
<variant> Н.К.Рерих.
<variant> Лосский.
<variant> А.Н.Бердяев.

<question2> Қазақ философиясының басты пәні:
<variant> Антропология.
<variant> Онтология.
<variant> Гносеология.
<variant> Монодология.
<variant> Атомистика.

<question2> Ежелгі түріктердің жануар тотемі:
<variant> Қасқыр.
<variant> Барыс.
<variant> Жылқы.
<variant> Сиыр.
<variant> Қой.

<question1> Әлемдік философиясында “Екінші ұстаз” деп кімді атаған:
<variant> Әл-Фараби.
<variant> Әл-Газали.
<variant> Әл-Бируни.
<variant> Ибн-Сина.
<variant> Анахарсис.

<question2> “Адам жанында өнер, білім, парасат, сезім, ар-ұят бар” кімнің ойы:
<variant> Ж.Баласағұни.
<variant> М.Қашқари.
<variant> Әл-Фараби.
<variant> Ибн-Сина.
<variant> Әл-Ғазали.

<question2> Суфизмді негіздеуші:
<variant> Зухидтер.
<variant> Абидтер.
<variant> Факихтер.
<variant> Фанатиктер.
<variant> Муджахедтер.

<question2> Сопының кемеліне жету сатысының тәртібі:
<variant> Шариат, тарихат, ақиқат.
<variant> Шариат, тарихат, джихал.
<variant> Шариат, маслихат, ақиқат.
<variant> Шариат, маврихад, тарихат.
<variant> Маврихад, шариат, ақиқат.

<question2> ХV-ХVI ғғ. жыраулар қойған негізгі мәселе:
<variant> Елдің бірлігі.
<variant> Жерлерді көркейту.
<variant> Отырықшылыққа көшу.
<variant> Жауларға тойтарыс беру.
<variant> Таптық күрес.

<question2> Шынайы бiлiмге жетудiң негiзгi әдiсi неде деп есептедi Декарт:
<variant> Дедукцияда.
<variant> Индукцияда.
<variant> Аналогияда.
<variant> Салыстыруда.
<variant> Синтезде.

<question2> Кім өмір бойы “Жерұйық” іздеген:
<variant> Асан-Қайғы.
<variant> Шалкиіз-жырау.
<variant> Бұқар-жырау.
<variant> Доспамбет- жырау.
<variant> Сыпыра.

<question2> “Барлық адамзат тағдыры Тәңірдің қолында” деген пікір:
<variant> Фатализмнің.
<variant> Натурализмнің.
<variant> Валютаризмнің.
<variant> Сенсуализмнің;
<variant> Рационализмнің.

<question2> В Соловьёв философиясындағы негiзгi идея болып табылады:
<variant> Барша бiрлiк,
<variant> Теодицея,
<variant> Мессианизм,
<variant> Орыс халқын құдай қалауы,
<variant> Дұрыс жауап жоқ.

<question2> Алғашқы грек философтарының ең бiрiншi рет көңiл аударған мәселелерi:
<variant> Ғарыш бастамасы.
<variant> Адам,
<variant> Рационалдық күмән,
<variant> Идеялдық, кiршiксiз мемелекеттi құру,
<variant> Табиғат,

<question2> З.Фрейд бойынша адам психиканың депгейлерi - ол:
<variant> Бейсанылық , алғы сана, саналық,
<variant> Жан дүниелiк, руханилық, жоғарғы руханилық,
<variant> Бейсаналық, жоғарғы саналық, саналық,
<variant> Табиғи сана, феноменологиялық сана,
<variant> Интуитивтiк.

<question2> “Жақсы адамның аты мен ғалымдардың еңбектері мәңгі өшпес” кімнің жазған жолы:
<variant> Бұқар- жырау.
<variant> Шал-ақын.
<variant> Доспамбет- жырау.
<variant> Абай.
<variant> Алтынсарин.

<question2> Қазақ ағартушысы, “географиялық детерминизмнің жақтаушысы”:
<variant> Ш.Уәлиханов.
<variant> А.Құнанбаев.
<variant> Ы.Алтынсарин.
<variant> А.Байтұрсынов.
<variant> Б.Майлин.

<question2> Діни философиялық антропологияның өкілі:
<variant> Абай.
<variant> Бұқар- жырау.
<variant> 3.Уәлиханов.
<variant> Ы.Алтынсарин.
<variant> М.Дулатов.

<question1> “Манас” эпосын кім алғаш рет қағазға түсірді:
<variant> Ш.Уәлиханов.
<variant> Абай.
<variant> Шәкәрім.
<variant> Бұқар-жырау.
<variant> Шал-ақын.

<question2> Философиялық көзқарасында ағартушы- деист болған:
<variant> Шәкәрім.
<variant> Бұқар-жырау.
<variant> Абай.
<variant> А.Яссауи.
<variant> Ы.Алтынсарин.

<question2> Халықты шаруашылықтың жаңа күшейтілген әдістеріне үгіттеген ағартушы:
<variant> А.Байтұрсынов.
<variant> Шәкәрім.
<variant> М.Жұмабаев.
<variant> М.Дулатов.
<variant> Досмұхамедов.

<question2> Диалектикалық қисынның мәселелерінің көрнекті зерттеушісі:
<variant> Ж.Әбділдин.
<variant> М.Сужиков.
<variant> М.Аженов.
<variant> Ғабитов.
<variant> Сабитов.

<question2> Шынайы нәрсеге дейін, өз-өзінше өмір сүретін, эйдос-идеясы туралы ілім қай антик философтарына жатады?
<variant> Платон.
<variant> Аристотель.
<variant> Пифагор.
<variant> Гераклит.
<variant> Демокрит.

<question2> Демокрит көзқарасын философияда қай дүниетанымдық бағытқа жатқызуға болады?
<variant> Тұрпайы материализмге.
<variant> Объективтік идеализмге.
<variant> Субъективтік идеализмге.
<variant> Антропологиялық материализмге.
<variant> Механикалық материализмге.

<question2> Шәкәрімнің “үш ақиқаты”:
<variant> Ғылыми білім, діни аян, ар-ұят.
<variant> өмірлік тәжірибе, ғылыми-білім, ар-ұят.
<variant> тәжірибе, Құдайдың айқындығы, ар-ұят.
<variant> интуиция, сезім, парасат;
<variant> білім, сезім, тәжірибе.

<question2> Адам мәселесін зерттейтін көрнекті зерттеуші:
<variant> Қ.Әбішев.
<variant> М.Сабитов.
<variant> С.Ақатай.
<variant> Аженов.
<variant> Кішібеков.

<question2> Фихте жүйесiнiң бастапқы түсiнiгi - ол:
<variant> “Мен”,
<variant> Болмыс,
<variant> Табиғат,
<variant> Уақыт,
<variant> “Ол”.

<question2> Платондағы зат пен идея арақатынасы қандай:
<variant> Зат – ол басқа болмыстық идеялар, оның көшiрмесi,
<variant> Идея ¬– заттардың бейнеленуi ,
<variant> Идея- затпен тепе-тең,
<variant> Идея – заттың жалпы түсiнiгi,
<variant> Идея – дүние бейнесi.

<question2> Уақыт тақырыбы ерекше мәнге ие:
<variant> М. Хайдеггерде,
<variant> Э. Гуссерльде,
<variant> Э. Муньеде,
<variant> З. Фрейдте,
<variant> Ж.П. Сартрде.

<question2> Эмпириокритицизм – ол:
<variant> Позитивизмның екiншi кезеңi,
<variant> Ерекше философиялық бағыт,
<variant> Сол позитивизм сияқты,
<variant> Тағы бiр позитивизмнiң атауы,
<variant> Монизнiң әр түрi.

<question2> Гегель сана қозғаласын қалай анықтайды:
<variant> Абстрактылықтан нақтылыққа өрлеп шығуы,
<variant> Мәңгiлiк деңгейде дүниенi игеру әрекетi,
<variant> Заттардың қасиетiн нақты жалпылау,
<variant> Абсолюттiк рух,
<variant> Қалыптасу.

<question2> «Бейсаналық ұжымдықтың архетипi» түсiгiн енгiзген:
<variant> Юнг.
<variant> Фрейд,
<variant> Адлер,
<variant> Фромм,
<variant> Гуссерль,

<question2> М Хайдеггер философиясының негiзгi ұғымы:
<variant> Мұндағы – болмыс.
<variant> Феномен,
<variant> Бар,мән,
<variant> Өзiндiк зат,
<variant> Атомдар,
<question2> «Кiндiк дәуiр» ұғымын енгiзген:
<variant> К.Ясперс,
<variant> А.Тойнби,
<variant> К.Леви – Стросс,
<variant> М.Хайдеггер,
<variant> И.Кант.

<question1> Демокрит пiкiрiнше, болмыстың негiзi:
<variant> Атомдар,
<variant> Су,
<variant> Апейрон,
<variant> Монадалар,
<variant> Кванттық бөлшектер.

<question1> Упанишадтар – ол:
<variant> Құдайлар құрметiне арналған ұрандар,
<variant> Философиялық мәтiндер,
<variant> Өлеңдету мен дұғалау,
<variant> Дәурiштердiң тәртiп ережесi,
<variant> Батырлар туралы жыр.

<question2> Қай дәуiрдiң философиясын «ғарыштық дүниетаным дәуiрi» деп атауға болады:
<variant> Ежелгi Грек дәуiрiн,
<variant> Ғылыми-революциялық дәуiрiн,
<variant> Ортағасырлық дәуiрiн,
<variant> Қайта өрлеу дәуiрiн,
<variant> Ағартушылық дәуiрдi.

<question1> Ертедегi грек ойшылы, атақты “апорий” авторы:
<variant> Зенон-Элейский,
<variant> Пифагор,
<variant> Фалес,
<variant> Парменид,
<variant> Сократ.

<question2> Грек тiлiнен аударғанда “атом” ұғымы мынаны бiлдiредi:
<variant> Бөлiнбейтiн, мәңгi,
<variant> Шығу тегi, пайда болу,
<variant> Бiлiм, таным,
<variant> Еркiн қозғалыс,
<variant> Басқарылатын.

<question1> Ауаны алғашқы бастама ретiнде қарастырған:
<variant> Анаксимен,
<variant> Анаксимандр,
<variant> Гераклит,
<variant> Анаксагор,
<variant> Зенон

<question2> И. Леви-Стросс– көрнектi өкiл:
<variant> Структурализмнiң,
<variant> Эмпириокритицизмнiң,
<variant> Неотомизмнiң,
<variant> Неокантианстваның,
<variant> Позитивизмнiң.

<question2> А.Тойнби философиясы мынаны зерттейдi:
<variant> Адамның iшкi тәжiрибесiнен өтетiн тарихы болмыстың байланыстары,
<variant> Дамудың объективтiк заңдылықтарын,
<variant> Жеке қоғамдық мәндердi,
<variant> Адамның өмiрi - рух қозғалысының нәтижесi ретiнде,
<variant> Жеке және әлеуметтiктiң бiрлiгi.

<question2> Философия тарихы – ол:
<variant> Философиялық бiлiмнiң саласы,
<variant> Дербес ғылым ретiнде философияның қалыптасу тарихы ,
<variant> Дербес тарихи ғылым,
<variant> Философиялық идеялар, мектептер мен бағыттардың жиынтығы,
<variant> Философиядағы болмыс формасы.

<question2> А. Бергсон бойынша таным негiзiнде:
<variant> Iшкi көкей (интуиция),
<variant> Тәжiрибе,
<variant> Сана,
<variant> Уақыт,
<variant> Ерiк.

<question2> Әл-Фараби шығармашылығының көрнекті зерттеушісі:
<variant> А.Қасымжанов.
<variant> К.Рахматуллин.
<variant> Т.Ғабитов.
<variant> Алтаев.
<variant> Асқаров

<question2> “Құдай қаласы туралы” кiтаптың авторы:
<variant> Августин,
<variant> Арнобий,
<variant> Киприан,
<variant> Ф. Аквинский,
<variant> Декарт.

<question2> “Билiкке деген ерiк” деген түсiнiктi енгiзген:
<variant> Ф. Ницше,
<variant> А. Шопенгауэр,
<variant> С. Кьеркегор,
<variant> К. Маркс,
<variant> Рассел.

<question2> Феноменологиялық философияның негізін қалаушыларды атаңыз.
<variant> Кант, Гуссерль.
<variant> Аристотель, Сократ.
<variant> Аль-Фараби, Ибн-Сина.
<variant> Конфуций, Лао-Цзы.
<variant> Маркс, Ленин.
<question2> Экзистенциализм философияның негізгі өкілдерін атаңыз.
<variant> Кьеркегор, Сартр, Камю.
<variant> Гегель, Фейербах, Маркс.
<variant> О.Конт, Э.Мах, Р.Авенариус.
<variant> Шлейермахер, Дильтей, Гадамер.
<variant> Гуссерель, Хайдагер, Ясперс.

<question2> Платон мен Аристотель философиясы – ол:
<variant> Ежелгi грек философиясының классикалық кезеңiнiң аяғы,
<variant> Софистер философиясынының жалғасы,
<variant> Антикалық философиясының ақыры,
<variant> Ерте грек философиясының бағыты,
<variant> Антикалық идеалистiк iлiм.

<question2> Немiс классикалық философиясының негiзiн қалаушы?
<variant> Кант.
<variant> Фихте.
<variant> Гегель.
<variant> Шеллинг.
<variant> Маркс.

<question2> ”Логика ғылымы” атты философиялық еңбектiң авторы кiм?
<variant> Гегель.
<variant> Фейербах.
<variant> Спиноза.
<variant> Лейбниц.
<variant> Бәкон.

<question2> Классикалық емес философияның негізгі бағыттары.
<variant> Прагматизм, герменевтика, феноменология, экзистенциализм.
<variant> Прагматизм, герменевтика, софистика, экзистенциализм.
<variant> Прагматизм, герменевтика, аналитикалық философия, схоластика.
<variant> Прагматизм, герменевтика,психоанализ, марксизм.
<variant> Прагматизм, герменевтика, перипатетизм.

<question2> Позитивизм философиясының өкілдерін атаңыз.
<variant> О.Конт, Э.Мах, Р.Авенариус.
<variant> Гегель, Фейербах, Маркс.
<variant> Кьеркегор, Сартр, Камю.
<variant> Шлейермахер, Дильтей, Гадамер.
<variant> Гуссерель, Хайдагер, Ясперс.

<question2> Қай философ болмыс ұғымын өмiр түсiнiгiмен ауыстырды:
<variant> А. Бергсон,
<variant> Ф.Ницше,
<variant> С. Кьеркегор,
<variant> Э.Гуссерль,
<variant> Камю.

<question2> XVIII ғ. философиясында бiрiншi орынға мына мәселе шықты:
<variant> Қоғамдық даму,
<variant> Құдай болмысы,
<variant> Адамның тiршiлiк етуi,
<variant> Дүние танымдылығы,
<variant> Әдiстеме.

<question2> Орта ғасырдағы ең маңызды ғылым болып табылатын:
<variant> Теология.
<variant> Онтология,
<variant> Логика,
<variant> Аксиология,
<variant> Гносеология,

<question2> Мына философтардың iшiндегi субъективтiк идеализм өкiлдерiн ата:
<variant> Беркли.
<variant> Дидро.
<variant> Локк.
<variant> Ф. Бэкон.
<variant> Платон.

<question2> Кiм Жаңа Дәуiрдегi сенсуализмнiң ең елеулi өкiлi болып табылады?
<variant> Локк.
<variant> Декарт.
<variant> Фихте.
<variant> Вольтер.
<variant> Фейербах.

<question2> Адлер үшін тұлға мінезін түсінудегі ең маңызды түрткі болып табылатын:
<variant> Iс-әрекеттің соңғы мақсатын білу,
<variant> Iс-әрекеттің себебін білу,
<variant> Сол іс - әректтің формльдық құрылымын көрсету,
<variant> Индивид іс - әрекетін бағалаудан бас тарту,
<variant> Iс - әрекеттен ештеме шықпайтынын айту .

<question2> Мына философтар арасынан объективтік идеализм өкілін ата:
<variant> Платон.
<variant> Дидро.
<variant> Локк.
<variant> Беркли.
<variant> Бэкон.

<question2> Аристотель шәкірттерін қалай деп атады?
<variant> Перипатетиктер.
<variant> Скептиктер.
<variant> Эпикурліктер.
<variant> Эклектиктер.
<variant> Атомистер.

<question2> 19 ғ. Ресейдегі діни философияның өкілдерін атаңыз.
<variant> Солвьев.
<variant> Ленин.
<variant> Плеханов.
<variant> Чернышевский.
<variant> Герцен.
<question2> Еуропадағы Ағарушылық дәуiрдегi көрнектi француз өкiлдерiн атаңыз:
<variant> Вольтер, Руссо.
<variant> Беркли, Юм.
<variant> Гегель, Фейербах.
<variant> Лейбниц, Спиноза.
<variant> Сартр, Хайдеггер.

<question2> Ж-Ж Руссо қоғам туралы қандай теорияның авторы?
<variant> Қоғамдық келiсiм.
<variant> Конвергенция.
<variant> Даму кезендерi.
<variant> Қоғамдық-экономикалық формация.
<variant> Казармалық социализм.

<question2> Кант шығармашылығын мынадай кезеңдерге бөлуге болады:
<variant> Сынға дейiн және сын кезеңi,
<variant> Логикалық және диалектикалық,
<variant> Метафизикалық және онтологиялық,
<variant> Метафизикалық және герменевтикалық,
<variant> Материалистiк және идеалистiк.

<question2> «Креационизм» ұғымы латын тiлiнен аударғанда:
<variant> «Жарату»,
<variant> «Құдай»,
<variant> «Әке»,
<variant> «Көрегендік»,
<variant> Революциялық өзгеріс.

<question2> Қай дәуірдің философиясын теоцентрлiк көзқарас - деп атауға болады:
<variant> Орта ғасырлық дәуірдi,
<variant> Ғылыми революция дәуірін,
<variant> Қайта өрлеу дәуірін,
<variant> Антикалық дәуірдi,
<variant> Ағартушылық дәуірді.

<question2> Неотомизм идеясын дамытқан философты ата:
<variant> Аквинский,
<variant> Оккам,
<variant> Абеляр,
<variant> Платон,
<variant> Августин.

<question2> Эмпирикалық әдiстiң негiзiн қалаушы:
<variant> Бэкон,
<variant> Гоббс,
<variant> Локк,
<variant> Декарт,
<variant> Спиноза.

<question2> Адам санасы “таза тақта” деген Жаңа дәуiр философы:
<variant> Локк,
<variant> Бэкон,
<variant> Гоббс,
<variant> Беркли,
<variant> Юм.

<question2> Лейбництiң бүкiл философиялық жүйесiндегi негiзгi түсiнiк:
<variant> Монада,
<variant> Атом,
<variant> Материя,
<variant> Гомеомерия,
<variant> Логос.

<question2> Француз Ағартушылығын негiзiн қалаушы:
<variant> Вольтер,
<variant> Гольбах,
<variant> Гельвеций,
<variant> Руссо,
<variant> Монтескье.

<question2> «Қоғамдық келісім немесе құқықтың саяси қағидасы туралы» деген еңбектің авторы:
<variant> Руссо,
<variant> Ламетри,
<variant> Гольбах,
<variant> Монтескье,
<variant> Гельвеций.

<question2> Таным теориясындағы Кантқа тән көзқарас:
<variant> Критицизм,
<variant> Скептицизм,
<variant> Догматизм,
<variant> Релятивизм,
<variant> Романтизм.

<question2> Кант философия бойынша адамның мiнезiнен шығатын қағида:
<variant> Категориялық императив,
<variant> Гедонизм,
<variant> Прагматизм,
<variant> өзiмшiлдiктiң ақыл-ес аймағындағы қағидасы,
<variant> Альтруизм қағидасы.

<question2> Канттың категориялық императивi – ол:
<variant> Моральдық заң,
<variant> Себептi - салдарлық байланыс,
<variant> Табиғат заңы,
<variant> Адамның субьективтiк көзқарасы,
<variant> Дүниенi эстетикалық қабылдауы.

<question2> Гегельдiң философиялық ұстанымын анықтаңдар:
<variant> Объективтi – идеалистiк диалектика,
<variant> Субъективтiк идеализм,
<variant> Метафизикалық материализм,
<variant> Гносеологиялық оптимизм,
<variant> Дуализм.

<question2> Ф. Энгельстiң бағалауы бойынша Г. Гегель философиясындағы негiзгi қайшылықтарды сипаттаңдар:
<variant> Жүйе және метод,
<variant> Материализм және идеализм,
<variant> Рационализм және эмпиризм,
<variant> Агностицизм және гносеологиялық оптимизм,
<variant> Рационализм және релятивизм.

<question2> А Құнабаев қандай философиялық еңбектiң авторы?
<variant> Қара сөздер.
<variant> Метафизика.
<variant> Қырғыз хрестоматиясы
<variant> Логика ғылымы.
<variant> Сот реформасы туралы записка

<question2> Неміс классикалық философиясындағы негізгі мәселелер:
<variant> Дүниенің танымдық мәселесі,
<variant> Ғылыми білімдердің даму мәселесі,
<variant> Болмыстың философиялық мәселесі,
<variant> Тұлғаның адамгершiлiк мәселесі,
<variant> Дүниенің бастапқы негізі мәселесі.

<question2> Позитивизм – бұл философиялық бағыт:
<variant> Ғылымның танымдағы ролін бекіту.
<variant> Ғылым мен философияның кірігуін,бiрiгiуiн жариялау,
<variant> Ғылыми ілімнің жүйесін сынға ұшырату,
<variant> Философияны дербес ғылым ретінде жоққа шығару,
<variant> Дұрыс сипатты бекіту (сендіру),

<question2> XVII ғ. Жаңа дәуiр философиясының басты мәселесi болып табылады:
<variant> Ғылыми танымның әдiсi,
<variant> Болмыс,
<variant> Құдай болмысы,
<variant> Адам тiршiлiгi,
<variant> Тұлғаның қалыптасуы.

<question2> Батысшылдықтар мен Славянофильдер арасындағы болған айтыстардағы мәселенi анықта:
<variant> Орыс халқының әлемдегi және Ресей тарихындағы тағдыры,
<variant> Қоғамдық болмыс пен қоғамдық сананың арақатынасы,
<variant> Жалпы ұғымның (универсалдардың) табиғаты,
<variant> Дiни оқу мен философияның арасын бөлу қажеттiгi,
<variant> Дүниенiң танымдылығы.

<question1> Славянофильдiк дәстүрге жатпайтын философ:
<variant> П.А.Чаадаев,
<variant> Н.А.Данилевский,
<variant> А.С.Хомяков,
<variant> И.В.Киреевский,
<variant> Ю.Ф.Самарин.
<question1> Батысшылдық дәстүрге жатпайтын философ:
<variant> К.С.Аскаков,
<variant> А.И.Герцен,
<variant> П.Я.Чаадаев,
<variant> В.Г.Белинский,
<variant> Н.В.Станкевич.

<question2> Қазақтардың дәстүрлiк дүниетанымның негiзi:
<variant> Терең қарым-қатынас идеясы,
<variant> Исламдық идея,
<variant> Барша жалпы сүйiспеншiлiк иедясы,
<variant> Қауымдастық идеясы,
<variant> Индивидуализм.

<question2> Қазiргi постомодерннiң өкiлi:
<variant> Ж.Делез,
<variant> А.Камю,
<variant> И.Кант,
<variant> Х.Т.Гадамер,
<variant> Белл.

<question2> Философиялық онтологияның іргелі алғы қатарында көрсетілуі керек ұғымды келесілердің ішінен көрсетіңіз ?
<variant> болмыс
<variant> субстрат
<variant> логос
<variant> энергия
<variant> бостандық

<question2> Диалектиканың гноселогиялық көзқарасын атаңыз.
<variant> Бүтін дегеніміз – бір-бірімен қарым-қатынаста болатын бөлшектердің тұрақты жүйесі.
<variant> Бүтін дегеніміз – бөлшектер тұтастығы.
<variant> Бүтін дегеніміз – реттелген бөлшектер жиынтығы.
<variant> Бүтін дегеніміз – бір-бірімен қарым-қатынаста болатын бөлшектер жиынтығы.
<variant> Бүтін дегеніміз – жүйе ретінде қарастырылатын, дегенмен, бір-бірімен қарым-қатынаста болатын бөлшектердің тұрақты емес жүйесі.

<question3> Диалектикадағы терістеу дегеніміз не?
<variant> Ескі сапаның өз бойындағы белсенді қасиеттерін сақтай отырып өзгеруі.
<variant> Ескі заттың немесе құбылыстың жойылуы.
<variant> Ескінің біртіндеп бүлінуі.
<variant> Ескінің жаңаруы.
<variant> Ескі сандық өлшемнің жойылып сапаның сақталуы.

<question3> Диалектиканың заңын атаңыз.
<variant> Терістеуді терістеу заңы.
<variant> Әлемдік тартылыс заңы.
<variant> Дене мен энергияның сақталу заңы.
<variant> Үшіншісін жоққа шығару заңы.
<variant> Жеткілікті негіз заңы.

<question3> Қарама-қарсылық деп нені атайды?
<variant> Заттың немесе құбылыстың бірін-бірі толықтыратын және бірін-бірі терістейтін, бір-біріне ауысып отыратын жақтары.
<variant> Бірін-бірі терістейтін заттың немесе құбылыстың жақтары.
<variant> Бір-бірімен байланысты заттың немесе құбылыстың жақтары.
<variant> Заттың немесе құбылыстың жақтарының орналасуы.
<variant> Заттың немесе құбылыстың бірін-бірі толықтыратын жақтары.

<question3> «Өлшем» деген ұғымның мағынасы қандай?
<variant> Заттың сандық және сапалық шегі.
<variant> Заттың сандық сипаты.
<variant> Заттың сапалық сипаты.
<variant> Математикалық ұғым.
<variant> Физикалық ұғым.

<question1> Антик дәуірінде кім алғаш рет филсофияға болмыс ұғымын енгізеді ?
<variant> Парменид
<variant> Анаксимандр
<variant> Зенон
<variant> Аристотель
<variant> Гераклит

<question1> Әл-Газали қандай идеяны бөлді?
<variant> Шығыс перипатетизм
<variant> Неоаристотелизм
<variant> Калам
<variant> Неоплатонизм
<variant> Суфизм

<question3> Онтология пәнi – философия бөлiмi ретiнде:
<variant> Болмыс туралы iлiм,
<variant> Таным теориясы,
<variant> Құндылықтар туралы iлiм,
<variant> Өнеге − iзгiлiк, этикалық теориялар,
<variant> Әдемi − көркем, сұлулықтар туралы iлiм.

<question3> Объективтiк идеализмнiң ең дәйектi және кең ашылған жүйесiн жасаған:
<variant> Г. Гегель,
<variant> И. Кант,
<variant> И. Фихте,
<variant> Ф. В. Шелленг,
<variant> Л. Фейербах.

<question3> Жалпы байланыс және даму туралы ілім:
<variant> Диалектика,
<variant> Метафизика,
<variant> Эпистемология,
<variant> Аксиология,
<variant> Прагматизм.

<question3> Жалпы алғанда философиядағы болмыс ұғымы нені білдіреді ?
<variant> өмір сүру
<variant> өмір
<variant> құдай
<variant> ешнәрсені
<variant> өлім шекарасы

<question3> Сяо қағидасы конфуциандық мыналарға тарады:
<variant> Әке мен бала арақатынасына,
<variant> Жанұя арақатынасына,
<variant> Таптық арақатынасқа,
<variant> Қызметтiк арақатынасқа,
<variant> Діни қатынаста

<question3> «Стубстрат» (алғашқы зат) ұғымының мағынасын білдіретін түсінікті таңда:
<variant> Универсалдық (әмбебаптық) алғашқы зат
<variant> Ол да, сол материя ғана.
<variant> Ол да, сол идея ғана.
<variant> Ол да, сол құдай ғана.
<variant> Универсалдық (әмбебаптық) алғашқы себеп.

<question3> «Субстанция» (алғашқы себеп) ұғымының мағынасын білдіретін түсінікті таңда:
<variant> Универсалдық (әмбебаптық) алғашқы себеп.
<variant> Ол да, сол материя ғана.
<variant> Ол да, сол идея ғана.
<variant> Ол да, сол құдай ғана.
<variant> Универсалдық (әмбебаптық) алғашқы зат.

<question3> Деизм мәнін білдіретін ұстанымды таңда:
<variant> Құдайды материя болмысының алғашқы себебі екенін мойындайды.
<variant> Әлемнен жоғары тұрған ерекше, өзінен-өзі білгіш және өзінен- өзі әрекетшіл бір құдайға сену.
<variant> Құдайдың бар екенін жоққа шығарады.
<variant> Құдайдың үштік бірлік туралы ілімі.
<variant> Құдайдың табиғатпен тұтасуы туралы ілім.

<question3> Әлемнің болмысы мен бірлігі туралы ой түйе отырып, Ф.Энгельс кіммен пікір таластырады ?
<variant> Дюрингпен
<variant> Гегельмен
<variant> Кантпен
<variant> Сен-Симонмен
<variant> Платонмен

<question3> Онтологияның негізгі мәселелерін Хайдеггер қай кітапта қарастырады ?
<variant> Болмыс және уақыт
<variant> Табиғат болмысы және рух болмысы
<variant> Болмыс
<variant> Бар болу мен болу
<variant> Болмыс өмір сүру ретінде

<question3> Объектiнiң құрылымын зерттеудi үйренудiң мәнi неде:
<variant> Структурализмде,
<variant> Феноменологияда,
<variant> Позитивизмде,
<variant> Герменевтикада,
<variant> Неотомизмде.

<question3> Неопозитивизм зерттейдi:
<variant> Қазiргi ғылымның философиялық – әдiстемелiк мәселелерiн,
<variant> Позитивизмнiң тарихи дамуын,
<variant> Танымның жалпы теоретикалық мәселелерi,
<variant> Қазiргi ғылыми танымның жұйесiн:
<variant> Адам мәселесi.

<question3> Хайдеггер бойынша дүниені жақсы тану үшін не істеу керек ?
<variant> болмысты талдау
<variant> ғалымдардан кеңес алу
<variant> құдайдан сұрау
<variant> адамдардан еш нәрсе сұрамау
<variant> философтардан кеңес алу

<question3> Хайдеггердің біздің болмысты танудағы ұғымдарымызға салыстырмалы қандай парадокс айтқан-
<variant> біз барлығымыз ойлай алмаймыз
<variant> ақиқат бір жерде
<variant> кей бір адамдар абстрактылы ойлайды
<variant> дүниені тану мүмкін емес
<variant> ешқандай парадоксальдық ойлар жоқ

<question3> Маркстің диалектикасының Гегельден айырмашылығы неде?
<variant> оның материалистігінде
<variant> ғарыштық философияға жақындығы
<variant> оның идеалистілігі
<variant> дінге қатынасында
<variant> ешқандай айырмашылығы жоқ.

<question3> Детерменизм көзқарасын атаңыз.
<variant> Әлемдегі барлық нәрсенің себебі бар.
<variant> Барлық нәрсенің негізгі бастамасы атом.
<variant> Барлық нәрсе кездейсоқтық нәтижесінде пайда болады.
<variant> Табиғатта себеп те, салдар да жоқ.
<variant> Барлық нәрсенің негізгі бастамасы Құдай.

<question3> Диалектикада дамудың көзі ретінде не түсініледі.
<variant> Қайшылық.
<variant> Қарама-қарсылық.
<variant> Кеңістік.
<variant> Уақыт.
<variant> Материя.

<question3> Диалектика заңын атаңыз.
<variant> Қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресі заңы.
<variant> Әлемдік тартылыс заңы.
<variant> дене мен энергияның сақталу заңы.
<variant> Үшіншісін жоққа шығару заңы.
<variant> жеткілікті негіз заңы.

<question3> Синергетика бағытының көзқарасын атаңыз.
<variant> Бүтін дегеніміз – реттелген бөлшектер жиынтығы.
<variant> Бүтін дегеніміз – бөлшектер тұтастығы.
<variant> Бүтін дегеніміз – бір-бірімен қарым-қатынаста болатын бөлшектер жиынтығы.
<variant> Бүтін дегеніміз – бір-бірімен қарым-қатынаста болатын бөлшектердің тұрақты жүйесі
<variant> Бүтін дегеніміз- тұтас нәрсе

<question3> “Болмыс” пен “материя” категорияларының ара-қатынасы:
<variant> Болмыс материя ұғымынан кең.
<variant> Олар бірмәнді.
<variant> Материя болмыс ұғымынан кең.
<variant> Болмыс пен материяны салыстырмайды.
<variant> Болмыс материалдық.

<question3> Философияның маңызды негізгі сұрағы болып табылатын:
<variant> Не алғашқы – материя немесе сана ма?
<variant> Барынша дүние мен адам санасының жалпы заңдылықтары қандай?
<variant> Идеалды,кіршіксіз мемлекетті құру жағдайы қандай болмақ?
<variant> Неге шынында ештеңе жоқ та, бірдеңе бар,
<variant> Адам орны.

<question3> Болмыс категориясы, мына категориямен өзара байланыста болады:
<variant> Бейболмыспен,
<variant> Адаммен,
<variant> Материямен,
<variant> Санамен,
<variant> Идеалдықпен.

<question3> Болмыстың негізгі белгісі:
<variant> Өмір сүруі.
<variant> Өзгермеуі.
<variant> Бөлінбеуі.
<variant> Бөлінуі.
<variant> Өзгеруі.

<question3> Болмыстың негізгі екі түрлері:
<variant> Материалдық және рухани болмыс.
<variant> Біріншілік және екіншілік табиғаттың болмысы.
<variant> Жаралған болмыс.
<variant> Физикалық және химиялық болмыс.
<variant> тірі және өлі материяның болмысы.

<question3> Материализм бастапқы ретінде нені қолдайды?
<variant> Табиғат болмысын.
<variant> Объективті рух болмысын.
<variant> Жаратылған болмысты.
<variant> Адам болмысын.
<variant> Энергия болмысын.

<question3> “Болмыс қана бар, ал бейболмыс болса тіпті де жоқ” кімнің ой-пікірі:
<variant> Парменид.
<variant> Гераклит.
<variant> М.Хайдеггер.
<variant> Платон.
<variant> Махавира.

<question3> Субстанция:
<variant> Болмыстың алғы негізі.
<variant> Болмыстың алғы қозғаушысы.
<variant> Барлық құбылыстар.
<variant> Атом.
<variant> Электрон.

<question3> Болмыстың негізделуінде екі субстанцияны қолдау нені білдіреді:
<variant> Дуализм.
<variant> Плюрализм.
<variant> Монизм.
<variant> Конвенционализм.
<variant> Прагматизм.

<question3> Материя нені көрсететін философиялық категория:
<variant> Объективті шындықты.
<variant> Затты.
<variant> Өрісті.
<variant> Атомды.
<variant> электронды.

<question3> Материяның негізгі екі түрі:
<variant> Зат пен өріс.
<variant> Электрондар мен атомдар.
<variant> Заттар мен кеңістік.
<variant> Физикалық және химиялық.
<variant> Өлі және тірі.

<question3> Теяр-де-Шарден мен Н.И.Вернадскийдің концепциялары қандай атауға ие болды?
<variant> Ноосфера концепциясы.
<variant> Биосфера концепциясы.
<variant> Салыстырмалы теориясы.
<variant> Литосфера концепциясы.
<variant> «Қоғамдық келісім» теориясы.

<question3> «Ноосфера» ұғымы дегеніміз:
<variant> Ақыл-ой сферасы.
<variant> Өмір сүру сферасы.
<variant> Табиғат сферасы.
<variant> Су сферасы.
<variant> Ауа сферасы.

<question3> «Биосфера» ұғымы дегеніміз:
<variant> Өмір сүру сферасы
<variant> Ақыл-ой сферасы.
<variant> Табиғат сферасы.
<variant> Су сферасы.
<variant> Ауа сферасы.

<question3> Барлық физикалық үрдістердің субстраты болып не табылады:
<variant> Элементарлық бөлшектер.
<variant> Молекулалар.
<variant> Макроденелер.
<variant> Жұлдыздар.
<variant> Галактикалар.

<question3> Диалектикалық материализмдегі қозғалыстың қайнар көзі:
<variant> Iшкі қайшылықтар.
<variant> Сыртқы дамуы.
<variant> Құдай.
<variant> Тартылу.
<variant> Итерілу.

<question3> Атомдық- молекулярлық байланыс неге жатады:
<variant> Химиялық.
<variant> Қозғалыстың механикалық түріне.
<variant> Биологиялық.
<variant> Әлеуметтік.
<variant> Планетарлық.

<question3> Кеңістік пен уақыттың салыстырмалы табиғатын кім дәлелдеді:
<variant> А.Эйнштейн.
<variant> В.Гейзенберг.
<variant> Н.Бор.
<variant> Ньютон.
<variant> Галилей.

<question3> Кеңістік пен уақытты сезімділіктің априорлық формасы ретінде қарастырған:
<variant> И.Кант.
<variant> К.Маркс.
<variant> И.Ньютон.
<variant> Д Фихте.
<variant> Шеллинг.

<question3> “Қозғалыс” пен “даму” ара-қатынасы:
<variant> Барлық даму- қозғалыс, бірақ барлық қозғалыс- даму емес.
<variant> Қозғалыс пен даму тепе-тең.
<variant> Қандай да болсын қозғалыс дамуды болжайды, қандай да болсын даму қозғалысты болжайды.
<variant> Кандай да болсын даму қозғалыс емес.
<variant> Кандай да болсын қозғалыс даму.

<question3> Өлшем нені көрсетеді:
<variant> Сан мен сапаның бірлігін.
<variant> Сан мен сапаның теңдігін.
<variant> Сан мен сапаның тең еместігін.
<variant> Сапа мен санның тепе-теңдігі.
<variant> Санның артықшылығы.

<question3> Диалектиканың қос категориясын айқындаңыз:
<variant> Форма-мазмұн
<variant> Қозғалыс - тыныштық
<variant> Уақыт - кеңістік
<variant> Оң және теріс
<variant> Жамандык- жақсылық

<question3> Ара қашықтықта оның объектілерін, олардың құрылысы, олардың элементтері мен бөліктерінен көрінетін материяның өмір сүру формасы- бұл:
<variant> Кеңістік
<variant> Уақыт
<variant> Континуум
<variant> Субстанция
<variant> Ой

<question3> Гегельдің үш тағаны:
<variant> Тезис, антитезис, синтез.
<variant> Тезис, қайшылық, антитезис.
<variant> Тезис, қайшылық, синтез.
<variant> Тезис, синтез, тезис.
<variant> Тезис, антитезис, тезис.

<question3> Гегельдік мағынадағы дамудың метафизикалық анықтамасы:
<variant> Объектінің қарапайым кішіреюі мен үлкеюі.
<variant> Кенет өзгеру.
<variant> Жаңа сапаның біртіндеушілігі және пайда болуы.
<variant> Ескі сападан жаңасына өту.
<variant> Саннан сапаға өту.

<question3> Диалектиканың заңын атаңыз:
<variant> Әлемдік тартылыс заңы.
<variant> Дене мен энергияның сақталу заңы.
<variant> Үшіншісін жоққа шығару заңы.
<variant> Сан және сапа өзгерістерінің өзара өту заңы.
<variant> Жеткілікті негіз заңы.

<question3> Терістеуді диалектикалық тұрғыдан түсінуді көрсетіңіз.
<variant> терістеу дегеніміз- өз бойындағы белсенді қасиеттерін сақтай отырып даму
<variant> терістеу дегеніміз – ескінің толық жойылуы.
<variant> терістеу дегеніміз – өткенге қайта оралу.
<variant> терістеу дегеніміз – жаңаға толық көшу.
<variant> терістеу дегеніміз – даму деңгейлерінің арасындағы байланыстың жойылуы.

<question3> Даму – ол:
<variant> Iлгерілмелі қозғалыс.
<variant> Қозғалыстың бірден-бір қасиеті,
<variant> Қозғалыстың бірден-бір түрі,
<variant> Бұл да, сол қозғалыс,
<variant> Қозғалыстың бір формасы,

<question3> Жалпы мен жеке нені құрайды:
<variant> Ерекшені.
<variant> Мүмкіндікті.
<variant> Пішінін.
<variant> Себептілікті.
<variant> Қажеттілікті.

<question3> Заттың интегративтік мінездемесі қайда пайда болады?
<variant> Қүрделі органикалық жүйеде.
<variant> Қозғалыс үрдісінде.
<variant> Басқа денелермен байланыс үрдісінде.
<variant> Тыныштық күйінде.
<variant> Қирату күйінде;

<question3> Фатализм мен волюнтаризмнің философиялық негізі болып ненің диалектикасының түсінбеушілігі болып саналады:
<variant> Қажеттілік пен кездейсоқтың.
<variant> Мүмкіншілік пен шындықтың.
<variant> Мазмұн мен пішіннің.
<variant> Себептілік.
<variant> Iшкі және сыртқы.

<question3> Қазiргi кездегi кеңiстiк пен уақыттың ортақ кабылданған тұжырымдамасы:
<variant> Реляциялық,
<variant> Субстанциялық,
<variant> Кванттық,
<variant> Энергетикалық,
<variant> Трансценденталдық.

<question3> Даму сабақтастығы туралы сұраққа жауап беретiн, диалектика заңы:
<variant> Терiстеудi терiстеу заңы,
<variant> Қарама – қарсылықтың күресi мен бiрлiгi заңы,
<variant> Сан мен сапалық өзгерiстердiң бiр – бiрiне өту заңы,
<variant> Энергияның сақталу заңы,
<variant> Әлемдiк тартылыс заңы.

<question3> Дамудың себебi туралы сұраққа жауап беретiн:
<variant> Қарама – қарсылықтың күресi мен бiрлiгi заңы,
<variant> Терiстеудi терiстеу заңы,
<variant> Сан мен сапалық өзгерiстердiң бiр – бiрiне өту заңы,
<variant> Энергияның сақталу заңы,
<variant> Әлемдiк тартылыс заңы.

<question3> Диалектиканың мәні неде?
<variant> Объективтік шындықтың жалпы даму заңдылықтарын анықтауда
<variant> Ойлаудың логикалық заңдарының дамуында
<variant> Ойлау мен шындықты қарама-қарсы қойып түсіндіруде
<variant> Табиғи және әлеуметтік процестердің байланыстарын зерттеуде
<variant> Табиғаттың даму заңдарын анықтауда

<question3> Бейнелеу:
<variant> Материяның жалпы қасиеті
<variant> Өлітабиғаттың қасиеті
<variant> Адам санасының қасиеті
<variant> Тірі табиғаттың қасиеті
<variant> Мидың қасиеті

<question3> Гумбольдтің түсінігі бойынша тіл ненің құралы ретінде қарастырылады?
<variant> сананың
<variant> Ақылдың
<variant> рухтың
<variant> сөйлеудің
<variant> дененің

<question3> Философиялық категория, оның белгiлi мәнi болмыстан бөлiнбес объект екенiн бiлдiретiн соның арқасында, ол басқа объект емес, сол ғана болып табылатын:
<variant> Сапа,
<variant> Сан,
<variant> Форма,
<variant> Себеп – салдар,
<variant> Мүмкiндiк.

<question3> Индетерминизм дегеніміз:
<variant> Себептілікті терістеу.
<variant> Себептілікті қолдау.
<variant> Қажеттілікті қолдау.
<variant> Дамуды терістеу.
<variant> Қозғалысты мойындау.

<question3> Жалпыға бірдей байланыс ненің принципі болып табылады:
<variant> Диалектиканың.
<variant> Метафизиканың.
<variant> Скептицизмнің.
<variant> Кинизмнің.
<variant> Неоплатонизмнің.

<question3> Ғылыми танымның әдiстерi туралы iлiмi – ол:
<variant> Методология,
<variant> Аксиология,
<variant> Гносеология,
<variant> Праксеология,
<variant> Эпистемология.

<question3> Мақсатқа сәйкестiк - ол:
<variant> Мақсатқа жетудiң бiр тәсiлi,
<variant> Адамдардың ұйымдастырған тәртiбi,
<variant> Адам психикасының (жан-дүниесiнiң) күйi,
<variant> Ой-елегiнiң iс – әрекетi,
<variant> Оқиғаның (құбылыстың, көрiнiстiң) немесе үрдiстiң белгiлi бiр жағдайға сәйкес келуi.

<question3> Танымның ақиқаттығы туралы мәселенің толығымен шешілуі мүмкін емес деп санайтын философиялық ілім қалай аталады?
<variant> агностицизм
<variant> гностицизм
<variant> неотомизм
<variant> сенсуализм
<variant> рационализм

<question3> Білімнің қандай формасы негіздеуді және тексеруді талап етеді ?
<variant> гипотеза
<variant> аксиома
<variant> факт
<variant> теория
<variant> мәселе

<question3> Индетерменизмнің көзқарасын атаңыз.
<variant> Табиғатта себеп те, салдар да жоқ.
<variant> Барлық нәрсенің негізгі бастамасы атом.
<variant> Барлық нәрсе кездейсоқтық нәтижесінде пайда болады.
<variant> Әлемдегі барлық нәрсенің себебі бар.
<variant> Барлық нәрсенің негізгі бастамасы Құдай.

<question3> Диалектикалық ойлау тәсілі бойынша материя дегеніміз не?
<variant> Санадан тыс, тәуелсіз өмір сүретін объективтік шындық.
<variant> Атомдар жиынтығы.
<variant> Энергия.
<variant> Бүкіл әлем.
<variant> Ғылымның зерттейтін нәрселері.

<question3> Синергетика бағытының көзқарасы бойынша мәдениет ұғымының анықтамасын атаңыз:
<variant> Мәдениет өзі дамушы жүйе
<variant> Мәдениет – адам іс-әрекетінің мәні мен мағынасын айқындайтын күрделі жүйе.
<variant> Мәдениет – қоғамның материалды және рухани жағдайының деңгейі.
<variant> Мәдениет – адамның шығармашылығы мен бостандығының жүзеге асуы.
<variant> Мәдениет – халықтың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыпы.

<question3> Гносеологияның негізгі категориясын көрсетіңіз?
<variant> ақиқат
<variant> материя
<variant> субсанция
<variant> өлшем
<variant> норма

<question3> Танымның сезімдік деңгейінің үш негізгі формасы .
<variant> түйсік, қабылдау, елестету
<variant> идея, гипотеза, интуиция
<variant> парасат,санасыздық, интуиция
<variant> ұғым, пайымдау, тұжырым
<variant> субстрат, материя, болмыс

<question3> Ғылым динамикасында Кун екі фазаны бөліп көрсетеді: қалып ғылым
<variant> ғылыми революция
<variant> Ғылымдағы тоқырау
<variant> ғылымды терістеу кезеңі
<variant> бірнеше теориялардың қатар өмір сүруі
<variant> ғылымның абсолюттілігі

<question3> Герменевтика – ол:
<variant> Тексті түсіндіру теориясы мен өнері,
<variant> Білімнің практикалық пайдалылығы туралы ілім,
<variant> Адам санасының феномені (құбылысы) туралы ілім,
<variant> Рационалдықтың таза модулі (үлгісі) туралы ілім,
<variant> Оның өзінен шығатын дүние түсінігі.

<question3> И.Лакатос ғылымның дамуы үшін қандай концепцияны ұсынды ?
<variant> Ғылыми зерттеушік бағдарламаларының бәсекелестігі
<variant> коммуникативті
<variant> интегративті
<variant> әдістемелік анархизм
<variant> ешқандай

<question3> Түйсінуден абстрактылық ойлауға дейін, ал, одан…
<variant> практикаға
<variant> теорияға
<variant> тексеруге
<variant> ақиқатқа
<variant> әлеснің ғылыми картинасына

<question3> Болмыс формасы бойынша ажыратылады:
<variant> Заттық және рухани құндылықтар,
<variant> Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар,
<variant> Индивидуалдық және субъективтiк -жеке тұлғалық құндылықтар,
<variant> Әлеуметтiк және саяси құндылықтар,
<variant> Жалпы адамгершiлiк және жеке тұлғалық құндылықтар.

<question3> Адамдардың рухани өмірінің формасы ретінде дінді бірінші кезекте не айрықшалайды?
<variant> жоғары күшке сену
<variant> изотерикалығы
<variant> қарапайымдылығы мен ақиқаттылығы
<variant> әдет-ғұрыптар мен культердің бар болуы
<variant> адамгершілік нормалардың басымдылығы

<question3> Құқық туралы философиялық ой-тұжырымның пәндік сферасының негізінде бірінші кезекте не жатыр?
<variant> Құқық идеясы
<variant> Ағымдағы заңдар
<variant> Құқықтық идеология
<variant> юриспруденция мәселелері
<variant> Құқықтық мәдениеттің дәстүрлері

<question3> Марксистердің пікірінше құқық дегеніміз …
<variant> заң дәрежесіндегі үстем таптың еркі
<variant> қоғамдық келісімнің нәтижесі
<variant> ең қасиетті
<variant> Заң шығарушы
<variant> Еркін өнім

<question3> И.Канттың мораль жөніндегі ең белгілі шығармасы.
<variant> Практикалық ақылға сын
<variant> Таза ақылға сын
<variant> Пайымдау қабілетін сынау
<variant> Дерексіз бастамаларды сынау
<variant> Біздің сыншыларымызды сынау

<question3> Эстетикалық сезімнің табиғаты мен оның шындыққа қатынасын не зерттейді ?
<variant> Өнер философиясы
<variant> мәдениет теориясы мен философиясы
<variant> шығармашылық психологиясы
<variant> өнер соцологиясы
<variant> психология теориясы

<question3> Қалай болғанда да қоғамдық сананың әрбір формасының құрылымында не болады ?
<variant> күнделікті-практикалық және ғылыми теориялық сана
<variant> жоғарғы және төменгі жақтары
<variant> олы мен оңы
<variant> есімде жоқ нәрсе
<variant> протоадамдардың тарихқа дейінгі ойлауының элементтері

<question3> Ғылыми танымның деңгейлері, өздерінің мәні бойынша-
<variant> эмпирия және теория
<variant> логика және ақиқат
<variant> білім және сауатсыздық
<variant> философтардың ойдан шығарғаны
<variant> математика және гармония

<question3> Таным субъектісін атаңыз.
<variant> Адамның танымдық және өзгертушілік іс-әрекеті бағыттылған нәрселер.
<variant> Бүкіл материалдық әлем.
<variant> Материалдық әлемнің бір бөлігі.
<variant> Бүкіл рухани әлем.
<variant> Әлемді танып-біліп оны өзгертуші

<question3> Таным объектісін атаңыз.
<variant> Адамның танымдық және өзгертушілік іс-әрекеті бағыттылған нәрселер.
<variant> Бүкіл материалдық әлем.
<variant> Материалдық әлемнің бір бөлігі.
<variant> Бүкіл рухани әлем.
<variant> Әлемді танып-біліп оны өзгертуші.

<question3> Әлемді танып-білу мүмкіндігін толығымен теріске шығаратын философиялық ілім.
<variant> Агностицизм.
<variant> Скептицизм.
<variant> Сенсуализм.
<variant> Антропологизм.
<variant> Теоцентризм.
<question3> Рационалдық танымның түрін көрсетіңіз.
<variant> Теория.
<variant> Идея.
<variant> Индукция.
<variant> Елестету.
<variant> Дедукция.

<question3> Рационалдық танымның түрін көрсетіңіз.
<variant> Қиял.
<variant> Түйсік.
<variant> Қабылдау.
<variant> Қорытынды.
<variant> Елестету.

<question3> Қорытынды жасаудың дедуктивтік тәсіліне тән сипаттаманы көрсетіңіз.
<variant> Таным үрдісінде жалпыдан жекеге көшу.
<variant> Таным үрдісінде бүтіннің бөлшектерге жіктелуі.
<variant> Таным үрдісінде бөлшектерден бүтіннің құралуы.
<variant> Танымның жекеден жалпыға қарай қозғалуы.
<variant> Танымның әр-түрлі заттарды салыстыру арқылы жүзеге асуы.

<question3> Берілген анықтамалардың қайсысы категория ұғымын толық ашып көрсетеді.
<variant> Ұғымның синонимі.
<variant> Iргетастық ұғым.
<variant> Сезімдік танымның түрін көрсетіңіз.
<variant> Рационалдық танымның түрін көрсетіңіз.
<variant> Ғылыми термин.

<question3> Қорытынды жасаудың индуктивтік тәсіліне тән сипаттаманы көрсетіңіз.
<variant> Танымның жекеден жалпыға қарай қозғалуы.
<variant> Таным үрдісінде жалпыдан жекеге көшу.
<variant> Таным үрдісінде бүтіннің бөлшектерге жіктелуі.
<variant> Таным үрдісінде бөлшектерден бүтіннің құралуы.
<variant> Танымның әр-түрлі заттарды салыстыру арқылы жүзеге асуы

<question3> ,,Табиғат туралы ғылымдар,, және ,,рух туралы ғылымдар,, дилеммасы қай философияда пайда болды
<variant> Неокантшылдық
<variant> Неогегельяншылдық
<variant> Неопозитивизм
<variant> Неотомизм
<variant> Неоплатонизм

<question3> Әсiресе, ақиқат бiлiмi турасындағы сұраққа келгенде, күмәндану ойлау қағидасының бiрi екенiн ұсынатын, философиялық iлiм қай бағытқа жатады?
<variant> Скептицизмге.
<variant> Неоплатонизм.
<variant> Эпикуризмге.
<variant> Идеализмге.
<variant> Перепатетизмге.

© Copyright 2012-2020, Все права защищены.