Тест по философии (Казахский)

Диктант по предмету «Философия»
Информация о работе
  • Тема: Тест по философии (Казахский)
  • Количество скачиваний: 161
  • Тип: Диктант
  • Предмет: Философия
  • Количество страниц: 55
  • Язык работы: қазақ (Казахский)
  • Дата загрузки: 2014-12-22 12:41:43
  • Размер файла: 83.38 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Ссылка на страницу (выберите нужный вариант)
  • Тест по философии (Казахский) [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sesiya.ru/diktant/filosofiya/test-po-filosofii-kazahskiy/ (дата обращения: 25.06.2021).
  • Тест по философии (Казахский) // https://www.sesiya.ru/diktant/filosofiya/test-po-filosofii-kazahskiy/.
Есть ненужная работа?

Добавь её на сайт, помоги студентам и школьникам выполнять работы самостоятельно

добавить работу
Обратиться за помощью в подготовке работы

Заполнение формы не обязывает Вас к заказу

Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

<question1> Философия пәні нені зерттейді:
<variant> Болмыс пен ойлаудың жалпы ортақ заңдылықтарын.
<variant> Адамның рухани күйі мен ішкі сезімін.
<variant> Адамзат ойлауының заңдылықтарын.
<variant> Табиғат заңдарын.
<variant> биосфера дамуының заңдарын.

<question1> Философия - ғылым ба, өнер ме?
<variant> Философия ғылым да, өнер де.
<variant> Философия - іргетастық ғылым.
<variant> Философия - өнер.
<variant> Философия –позитивтік ғылым
<variant> Философия –жаратылыстанудың құрамдас бөлігі

<question1> Дүниеге көзқарастың тарихи бірінші формасы:
<variant> Миф.
<variant> Дін.
<variant> Философия.
<variant> Өнер.
<variant> Мораль.

<question1> Философия мен дін арасындағы ортақ байланыс қандай?
<variant> Дүниетанымның тарихи түрі.
<variant> Құдай туралы іліммен байланысты.
<variant> Әлемнің пайда болуы туралы уағыздайтын ілім.
<variant> Адамдар арасындағы байланыстар түрі.
<variant> Әлемді тану түрі.

<question1> Философияның негізгі сұрағы:
<variant> Сананың материяға деген қатынасы.
<variant> Адамның адамға деген қатынасы.
<variant> Адамның қоғамға деген қатынасы.
<variant> Адамның табиғатқа деген қатынасы.
<variant> Сананың физикалық шындыққа қатынасы.

<question1> Философияның негізгі сұрағының екінші жағы:
<variant> Дүниені танып білуге бола ма?.
<variant> Дүние өзімен өзі өмір сүреді.
<variant> Адамның басқа тіршілік түрлеріне деген қатынасы.
<variant> Адамның органикалық табиғатқа деген қатынасы.
<variant> Құдайға деген қатынасы.

<question1> Материализм нені қолдайды?
<variant> Табиғаттың біріншілігін.
<variant> Осы дүниенің барлығын жаратқан Құдай.
<variant> Дүниенің материалды және рухани бастауларының бір мәнділігін.
<variant> Рухтың біріншілігін.
<variant> Аспанның құдіретті күшін.

<question1> Еуропа философиясындағы объективті идеализмнің негізін қалаушы:
<variant> Платон.
<variant> Гераклит.
<variant> Демокрит.
<variant> Эпикур.
<variant> Парменид.

<question1> Дүниетанымның қандай тарихи типтерін бөліп қарастыруға болады?
<variant> мифология, дін, философия.
<variant> Мифология, ғылым
<variant> Метафизикалық, діни, позитивтік
<variant> әдебиет, философия, ғылым
<variant> эпос, пафос, логос

<question1> Агностицизм:
<variant> Дүниенің танымдылығын қолдамайды.
<variant> Дүниенің танымдылығын қолдайды.
<variant> Қоғам өмірі танылады
<variant> Тек адамды тануды қолдайды;.
<variant> адам танылмайды

<question1> Мифологиялық көзқарасқа тән емес:
<variant> Теоцентризм – құдайды дүниенің жаратушысы деп түсіну
<variant> Социоморфизм- қоғамның ерекшеліктерін табиғатқа беру
<variant> Антропоморфизм – адамның қасиеттерін табиғатқа беру
<variant> Анимизм – табиғаттың жаны бар деп түсіну
<variant> Тотемизм – жалпыға бірдей арғы атаға табыну

<question1> Субъективті идеализм:
<variant> Дүние деген адамның сезімділігі мен ішкі тебіренісінің біртұтастығы.
<variant> Табиғаттың өзі мен өзі өмір сүруін қолдайды.
<variant> Атомдардың өмір сүруін қолдайды.
<variant> Дүние - объективті болмыс.
<variant> Дүние - адамның болмысы.

<question1> Философияның негізгі қызметі:
<variant> Дүниеге көзқарасты қалыптастыру.
<variant> Ойындық.
<variant> Қайта Дүниені өзгерту.
<variant> Құндылық.
<variant> Компенсаторлық

<question1> Философия мен мифология арасындағы ортақ байланыс не?
<variant> Дүниетанымның тарихи түрі.
<variant> Құдай туралы іліммен байланысты.
<variant> Әлемнің пайда болуы туралы уағыздайтын ілім.
<variant> Адамдар арасындағы байланыстар түрі.
<variant> Әлемді тану түрі.

<question1> Монизм – ол:
<variant> Барлық өмір сүретіннің бір негізі туралы ілім,
<variant> Объективтік дүниені тану тәсілі,
<variant> Жан мен дененің бірлігін көрсету туралы,
<variant> Дүниенің бірлігі туралы ілім
<variant> Дүниенің шексіздігі туралы ілім.
<question1> Объективтік идеализмнің мәнін білдіретін түсінікті ата:
<variant> Дүниенің алғы негізі-әлемдік ақыл-ес болып табылады.
<variant> Дүние- материяның қозғаушы күші.
<variant> Дүние- ол біртұтас байланыс жүйесі.
<variant> Дүние- субъектінің түйсіктер жиынтығы.
<variant> Дүние- адам санасынан тыс өмір сүреді.

<question1> Идеализмнің тарихи формалары:
<variant> Объективтік, субъективтік.
<variant> Атомистік, метафизикалық.
<variant> Эмпирикалық, рационалистік.
<variant> Индуктивтік, дедуктивтік.
<variant> Механикалық, анттропологиялық.

<question1> Дұрыс айтылған философиялық пікірді ата:
<variant> Идеализм – ол идея, сананы алғашқы, материяалдықты анықтаушы деп мойындайды,
<variant> Идеализм – ол өмірдің идеалдық мәнін негіздеуге ұмтылыс,
<variant> Идеализм – ол бұлыңғыр, өмірден алшақ, прозалық өмірді ұмытуға талпыныс,
<variant> Идеализм – ол өмірдiң шынайы (реалдық) көрінісi,
<variant> Идеализм – ол ешқандай мақсатқа ұмтылмаған игiлiктiк, iзгiлiктiк ерiк.

<question1> Философия қай елде пайда болды?
<variant> Бір уақытта ежелгі Үнді, Қытай және Греция жерлерінде.
<variant> Еуропада
<variant> Ежелгі қытайда
<variant> Ежелгі Үндістанда
<variant> Ежелгі Грецияда

<question1> Философияның ерекшелігі-
<variant> Әлемді, оның жалпыға ортақ заңдылықтарын зерттейді
<variant> қатаң ғылыми ой-тұжырымдарда
<variant> Анықталмайды
<variant> әлемге деген практикалық қатынаста
<variant> догматизмде.

<question1> Даосизм негізін қалаушы:
<variant> Лао-Цзы.
<variant> Кон-фу-Цзы.
<variant> Дао-де-Цзин.
<variant> Мен-Цзы.
1. Хуан-Ди.

<question1> Даоны қалай тану мүмкін?
<variant> Қоршаған әлемдегі заттарға құштарлықтан босану арқылы.
<variant> Сезім мен құмарлық арқылы.
<variant> Тіпті мүмкін емес.
<variant> Ой арқылы.
<variant> Зерде арқылы.

<question1> Жеңімпаздық ештеңе істемеу- бұл кімнің этикалық принципі?
<variant> Даосизмнің.
<variant> Конфуциандық.
<variant> Мен-Цзы мектебінің.
<variant> Легизмнің.
<variant> Буддизмнің.

<question1>,, Мейірімділік пен адамгершілік – қылмысқа апаратын жол, ал шын қайырымдылық өзінің бастамасын жазалаудан алады ,,- деп уағыздаған мектеп:
<variant> Легизм.
<variant> Конфуцийшылдық
<variant> Моизм
<variant> Даосизм
<variant> Инь және Янь

<question1> Магиялық – мистика философиясының өкілі , дәрігер:
<variant> Парацельс
<variant> Декарт
<variant> Кузанский
<variant> Телезио
<variant> Патрицин

<question1> Фрейд қарастырған негізгі мәселе:
<variant> Бейсаналық
<variant> Болмыс
<variant> Сана
<variant> Таным
<variant> Шексіздік

<question1> Көне грек философиясының соңы мына атпен байланысты:
<variant> Сенеканің ілімі
<variant> 12 заңды қабылдаумен
<variant> Перипатетик мектептердің жабылуымен
<variant> Рим императоры Юстинианның Афинадағы философия мектептерін жабуымен
<variant> Августиннің ілімімен

<question1> Абай идеялары төмендегі келтірілген қай философтың идеясымен сәйкес келеді?
<variant> Әл - Фараби
<variant> Әл - Кинди
<variant> Ибн - Сина
<variant> Әл -Газали
<variant> Әл -Бируни

<question1> Орыс философиясының ортақ идеясы:
<variant> Адамзаттық қоғамдық тағдырындағы орыстың ерекше орнын іздеу және орнықтыру
<variant> Ұлттық рухани тәжірибесінің көрінісі
<variant> Әлемдік философиямен байланысы идеясы
<variant> Орыс философиясының өзіндік тұрмысы
<variant> Философиялық және тарихи білім синтезі

<question1> ”Болмыс» түсінігі мен проблемасын алғаш рет философияға енгізген кім?”
<variant> Парменид
<variant> Платон
<variant> Кратил
<variant> Аристотель
<variant> Гераклит

<question1> Сократ құрмет тұтқан ізгі істердің бірі
<variant> әділеттілік
<variant> тыныштық
<variant> бақыт
<variant> өкініш
<variant> құрмет көрсету

<question1> Буддизм дін бе, әлде философия ма?
<variant> буддизмде философия да дін де
<variant> Философия
<variant> дін
<variant> бұл ғылым
<variant> сұрақ дұрыс емес.

<question1> Будда бойынша адам өмірінің мәні неде?
<variant> азаптануда
<variant> ақиқатты тануда
<variant> еңбекте
<variant> қарым-қатынас
<variant> қоғамдағы өмір

<question1>Үнді философиясындағы адамның тіршілік етуінің заңын білдіретін ұғымдар:
<variant> карма, сансара
<variant> барлығы бостандықта
<variant> креационизм
<variant> дао және мокша
<variant> атман және брахман

<question1> Буддизмдегі азаптан босатылу, барлық адамзат күшінің соңғы мақсатын білдіретін термин?
<variant> нирвана
<variant> карма
<variant> сенім
<variant> таным
<variant> атман

<question1> Конфуцийдің этикалық-саяси көзқарастарының мәні неде?
<variant> Қайырымдылық арқылы басқару теориясында
<variant> Жаңа мемлекетті құру жолында
<variant> Шындықтың әлеуметтік мәселелері
<variant> Билеушінің идеалды образын жасауда
<variant> қоғамның әлеуметтік страификациясын құруда

<question1> Конфуций философиясының іргелі ұғымдарына жатпайтыны:
<variant> білімқұмарлық
<variant> ізгілік
<variant> дәстүр
<variant> әділеттілік
<variant> адам сүйгіштік

<question1> Конфуций философиясындағы ізгіліктің ортақ принципі.
<variant> Алтын орта принципі
<variant> құдай мәнін түсіну жолы
<variant> азаптанудан құтылу
<variant> витальды қажеттіліктерді қанағаттандыру
<variant> Әр адам үшін өзінікі бар

<question1> Лао цзы филосфиясындағы басты ұғым:
<variant> дао жолы
<variant> жол
<variant> медитация
<variant> аскетизм
<variant> зұлымдыққа күшпен қарсыласу

<question1> ,,Өзіңді өзің таны,,-деген философиялық көзқарас
<variant> Сократтікі
<variant> Гераклиттікі
<variant> Демокриттікі
<variant> Платондікі
<variant> Аристотельдікі

<question1> Аристотельдің философиясын оқып-зерттемеген және оның ілімімен таныс емес.
<variant> Милеттік Фалес
<variant> Мартин Хайдеггер
<variant> Александр Македонский
<variant> Брабанттық Сигер
<variant> Ибн Рушд

<question1> Фалес… қараған кезде грек құдайлары өмір сүруін тоқтатты деп- жазды Герцен.
<variant> Суға
<variant> Жерге
<variant> қоршаған адамдарға
<variant> аспандағы бұлтқа
<variant> гүлдеп тұрған ағашқа

<question1> Левкипп, Демокрит, Лукреций Кар… Олардың көзқарастары нені бірікіреді?
<variant> атомизм
<variant> диалектикалығы
<variant> діни
<variant> ортақ ештеңе жоқ
<variant> олар грек тілінде жазған.

<question1> Зенонның апориясы қалай аталады ?
<variant> Ахилл және тасбақа
<variant> Ахилл және ниндзя тасбақасы
<variant> Ахиллдің тасбақасы
<variant> Ахилл және тасбақалар
<variant> Ахилл:

<question1> Полани, Кун, Лакатос, Фейерабенд позитивизмнің қандай формасының өкілдері болды?
<variant> Постпозитивизмнің
<variant> Логикалық позитивизмнің
<variant> Эмпириокритицизмнің
<variant> Махизмнің
<variant> Лингвистикалық талдаудың

<question1> Көне грек философиясының дүниеге келуі:
<variant> Біздің дәуірге дейінгі У1 ғ.б.ғ. У ғ.
<variant> Біздің дәуірге дейінгі 1 ғ.б.ғ. У1 ғ.
<variant> Біздің дәуірге дейінгі У ғ.б.ғ. У1 ғ.
<variant> Біздің дәуірге дейінгі У ғ.б.ғ. У1 ғ.
<variant> Біздің дәуірге дейінгі У11 ғ.б.ғ.У ғ.

<question1> Орта ғасырлық философиясының мінездемесін көрсет
<variant> Теоцентристік
<variant> Гедонистік
<variant> Сциентистік
<variant> Антропологиялық
<variant> Дінге қарсылық

<question1> ХХ ғасырдағы философиялық ойлардың негізгі бағыттарына жатпайды
<variant> Структурализм және модернизм
<variant> Неотомизм және персонализм
<variant> Герменевтика, постструктурализм
<variant> Структурализм және постструктурализм
<variant> Феноменология , экзистенциализм

<question1> ”Заттар мен сөздер: археологиялық гуманитарлық ” ғылым кітабын жазған кім?
<variant> Фуко
<variant> Витгенштейн
<variant> Деррида
<variant> Дарида
<variant> Рорти

<question1> Зенонның апориясы қалай аталады?
<variant> Ұшып бара жатқан жебе
<variant> Атылған жебе
<variant> Ұшқыш жебе
<variant> Ұшырылатын жебе
<variant> жебелер ұшпайды

<question1> Білімнің үш түрін: 1.білім - ойлаудың негізгісі, 2.жадылық білім, 3. интуиция деп кім бөлді?
<variant> Спиноза
<variant> Ньютон
<variant> Беркли
<variant> Фихте
<variant> Юм

<question1> Б.д.д. Ш ғасырда Үндістанның ресми идеологиясы болды:
<variant> Брахманизм
<variant> Жайнизм
<variant> Буддизм
<variant> Упанишада
<variant> Локаята

<question1> Фейербах бойынша қандай категория қоғамдық дамуды айқындайды?
<variant> Сүйіспеншілік
<variant> Ұлттың өзі-өзін тануы
<variant> Міндет
<variant> Ойлау
<variant> Ұждан

<question1> Иррационализм өкілдері
<variant> Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницще
<variant> Лейбниц – Гегель- Фейербах
<variant> Лейбниц – Гегель- Маркс
<variant> Лейбниц --Гегель
<variant> Лейбниц – Фейербах- Маркс

<question1> Төмендегі нұсқалардың қайсысы Ы.Алтынсариннің қоғамдық – саяси көзқарасына тән:
<variant> Терең демократизм
<variant> Капитализм
<variant> Социализм
<variant> Анархизм
<variant> Коммунизм

<question1> В.Соловьев философиясының орталық идеясы:
<variant> Жалпы бірлік
<variant> Тарихи қабылдау
<variant> Ғылымдық
<variant> Рационализм
<variant> Әлемнің материалдық бірлік идеясы

<question1> Гадамер – қай философиялық ағымның өкілі:
<variant> герменевтика
<variant> пост модернизм
<variant> феноменология
<variant> постструктурализм
<variant> экзистенциализм

<question1> Платон құрған философиялық мектеп.
<variant> Академия
<variant> Лицей
<variant> Гимназия
<variant> Агора
<variant> Афина диалектиктері

<question1> Кордова халифаты тұсында Испанияда өмір сүрген ортағасырлық араб философы және ғалымы:
<variant> ибн-Рушд
<variant> әл-Фараби
<variant> ибн-Сина
<variant> әл-Ғазали
<variant> Омар Хаям.

<question1> Пико делла Мирандолла философиясындағы адамның басты ерекшелігі:
<variant> Өз тағдырын айқындаудағы еркіндігі
<variant> Ақылдылығы, парасаттылығы
<variant> Адамгершілік қабілеттілігі
<variant> Шығармашылық еңбектенуге қабілеттілігі
<variant> Мырзалар жолымен жүруге бейімділігі

<question1> Шығыс философиясы дәстүріндегі ең көне болмыс талқыламасы:
<variant> Тауратта
<variant> Ригведада
<variant> Құранда
<variant> Авестада
<variant> Хадистерде

<question1> Конфуций қандай философиялық бағыттың өкілі?
<variant> Ежелгі Қытай философиясы
<variant> Ежелгі Үнді философиясы
<variant> Структурализм
<variant> Постмодернизм
<variant> Экзистенциализм

<question1> Мына сөздер кімдікі: “Барлық философия ағашқа ұқсайды, тамыры-метафизика, орта бұтағы – физика, ал осы бұтақтан таралған бұтақшалар -”басқа ғылымдар?
<variant> Декарттікі
<variant> Берклидікі
<variant> Бэкондікі
<variant> Лейбництікі
<variant> Ньютондікі

<question1> Жан-Жак Руссоның философиялық толғаныстарының бірі:
<variant> Адамның рухани бостандығы
<variant> Ғылыми дүниеге көзқарасқа жол ашу
<variant> Ақыл-ойдың табиғи дамуына жол ашу
<variant> Адам тағдыры
<variant> Моральді діннің қамқорлығынан азат ету

<question1> ” Болмыс және Уақыт” атты шығарманың авторы
<variant> Хайдеггер
<variant> Сартр
<variant> Камю
<variant> Ясперс
<variant> Кафка

<question2> Фрейд адамдардың өлшемі мен өмір сүруінің аса маңызды факторы ретінде қандай мәселені шешуге ықпал етті?
<variant> Бейсаналықты
<variant> Биологиялық
<variant> Саналықты
<variant> Әлеуметтік
<variant> Ақылдылық

<question1> “Өмір сүру, демек қабылдану” деген методологиялық принципті кім тұжырымдады?
<variant> Дж.Беркли
<variant> Г.Гоббс
<variant> Д.Юм
<variant> Ф.Бэкон
<variant> Р.Декарт

<question1> Феноменологияның негізін салушы кім?
<variant> Гуссерль
<variant> Ницше
<variant> Шопенгауэр
<variant> Дильтей
<variant> Кьеркегор

<question1> Ресейдің европалық үлгі бойынша қажеттілікті мойындауы қайсысына тән:
<variant> Батыстық
<variant> Славянофильдік
<variant> Еуразиялық
<variant> Халықтық
<variant> Анархизм

<question1> ,,Сенемін, өйткені абсурдты,,-өз уақытында осындай философиялық пікірді айтқан кім?
<variant> Тертуллиан
<variant> Мұса пайғамбар
<variant> Августин
<variant> Менің көршім
<variant> Ф.Аквинский

<question1> Ортағасыр Еуропа философиясының сипатты белгілеріне тән емес не?
<variant> имморализм
<variant> теоцентризм
<variant> креоционизм
<variant> провиденциализм
<variant> иррационализм

<question1> Фома Аквинский, Брабанттық Сигермен пікір таластыра отырып шын мәнінде кіммен дауласты ?
<variant> Аверроэспен
<variant> білімсіз адаммен
<variant> монах көршісімен
<variant> әл-Фарабимен
<variant> болашақ Рим Папасымен

<question1> Ортағасыр Еуропа философиясының сипатты белгілеріне жататын не?
<variant> теоцентризм
<variant> антропология
<variant> ғылым
<variant> атеизмге бейімділік
<variant> білімсіздік

<question1> Джайнизм бойынша жанның басты белгісі:
<variant> Бір денеден екінші денеге ауысып отыратындығы
<variant> Сана
<variant> Мүмкіндіктерінің шексіздігі
<variant> Денеден ажырау, оған еркіндік беру
<variant> Бір денемен бірге өмір сүретіндігі

<question1> Кімнің көзқарасы бойынша Дао дүниетаным болып табылады?
<variant> Лао-Цзы
<variant> Платон
<variant> Аристотель
<variant> Сократ
<variant> Конфуций

<question1> Қытай философиясындағы әлемнің бастамалары:
<variant> Инь және Янь
<variant> Ли мен Дао
<variant> Құдай мен Табиғат
<variant> Табиғат пен рух
<variant> Рух пен Дао

<question1> Қай философияда Атман ұғымы кездеседі:
<variant> Ежелгі Үнді философиясы
<variant> Ежелгі Қытай философиясы
<variant> Ортағасыр Шығыс мұсылман философиясы
<variant> Ежелгі Грек философиясы
<variant> Ортағасырлық Батыс Европа философиясы

<question1> Философияға дейін қандай екі дүниеге көзқарас болды?
<variant> мифтік- діни
<variant> софистикалық және метафизикалық
<variant> мифтік- диалектика
<variant> диалектика және метафизика
<variant> діни- мифтік

<question1> Н.Коперник, Д.Бруно, Г.Галилейдің Қайта өрлеу дәуірі философиясына қосқан үлесін анықтаңыз:
<variant> Табиғат құбылыстарын өз заңдылықтарына сүйеніп түсіндіруге болатын көз-қарастың дамуына үлкен әсер етті
<variant> Христиан діні әлемінің пайда болуы және оның құрылысы туралы іліміне қарсылық білдіруі
<variant> Жер осімен күнді айналып жүреді деген пікірлер айтты
<variant> Табиғаттан тыс ешқандай күш жоқ деді
<variant> Күн жүйесі сияқты аспанда сансыз жұлдыздар жүйесі көп деген пікірді үшеуі де қолдады

<question1> Философияның пайда болуына ықпал еткен, ислам әлеміндегі елдерге қатысты ілім:
<variant> мутазилизм
<variant> мистикалық ағым
<variant> поэзия
<variant> суфизм
<variant> гегельяншылдық

<question1> Антикалық философиядан әл-Фараби қабылдаған, маңызды дәстүрдің атауы…
<variant> перипатетизм
<variant> мистицизм
<variant> гилозоизм
<variant> материализм
<variant> идеализм

<question1> Қандай философиялық бірлестіктің өкілдері қазіргі өркениет пен жағалай орта арасындағы қайшылықты бірінші орынға қойды ?
<variant> Рим клубы
<variant> Львов-Варшава мектебі
<variant> Вена үйірмесі
<variant> Марбург мектебі
<variant> Франкфурт мектебі

<question1> Ренессанс философиясының маңызды белгісі болып табылатын
<variant> антропоцентризм
<variant> атеизм
<variant> теологизм
<variant> социоцентризм
<variant> космоцентризм

<question1> Қайта Өрлеу дәуірінде бастапқы әлеуметтік утопияға философиялық көзқараспен ден қойған
<variant> Томас Мор
<variant> Данте
<variant> Эразм Роттердамский
<variant> Лоренцо Валло
<variant> Петрарки

<question1> ,,Ойлаймын, демек өмір сүремін» деген философиялық пайымдау…
<variant> Декарт
<variant> Спиноза
<variant> Сократ
<variant> Паскаль
<variant> Арристотель

<question1> Декарт-ұлы
<variant> философ және математик
<variant> философ, Нобель сыйлығының лауреаты
<variant> философ және биолог
<variant> социолог және тарихшы
<variant> ортағасыр философы

<question1> Декарт қандай субстанцияларды бөліп көрсетеді ?
<variant> ойлайтын және созылатын
<variant> жан мен тән
<variant> құдай мен періштелер
<variant> адамның парасаты мен сананы
<variant> материяны

<question2> Материя – жаратылыстың субстанциясы деп кім айтты
<variant> Энгельс
<variant> Фейербах
<variant> Кьеркегор
<variant> Маркс
<variant> Кант

<question1> Өзін-өзі жеңу адамның ең басты мақсаты:
<variant> Будда философиясында
<variant> Неопозитивизмде
<variant> Прагматизмде
<variant> Неотомизмде
<variant> Маркс философиясында

<question1> Фр. Бэкон танымға зиянды төрт елесті қалай деп атайды?
<variant> идолдар
<variant> обьектілер
<variant> белгілер
<variant> заңдар
<variant> идеологиялар

<question2> Жаңа Заман философиясындағы маңызды мәселелердің бірі…
<variant> Себептілік
<variant> Жаратушы Құдай
<variant> Хаос
<variant> Герменевтика
<variant> өлім және өлместік

<question2> Орта ғасырлық философиясының мінездемесін көрсет:
<variant> Теоцентристік
<variant> Дінге қарсылық
<variant> Сциентисттік
<variant> Гедонистік
<variant> Антропологиялық

<question2> Философияны табиғи теологияға, табиғи философияға және адам туралы ілімге бөлген:
<variant> Декарт
<variant> Ньютон
<variant> Маркс
<variant> Ленин
<variant> Бэкон

<question2> Фр.Бэконның ғылымға кіріспе дәстүрін жалғастыра отырып, жазған кітабы
<variant> Жаңа Органон
<variant> Әдістемеге сын
<variant> Жаңа ғылыми әдіс
<variant> Ғылымның жаңа идолы
<variant> Ғылымға деген жаңа көзқарас

<question2> Өзінің философиялық шығармаларында адам образын ,,ойлаушы қамыс ретінде қарастырған……….
<variant> Паскаль
<variant> Вольтер
<variant> Кант
<variant> Руссо
<variant> Монтескье

<question2> ,,Білім-күш,,-деп тұжырымдаған
<variant> Фр.Бэкон
<variant> Паскаль
<variant> Р.Бэкон
<variant> Спиноза
<variant> Декарт

<question2> Мәдениет ұғымын философиялық -тарихи концепцияға айналдырып қарстырған…
<variant> Вольтер
<variant> Вико
<variant> Руссо
<variant> Дидро
<variant> Кондильяк

<question2> Материалдық-экономикалық фактор маңызының басымдылығын айқындайтын кім?
<variant> Маркс
<variant> Гегель
<variant> Ясперс
<variant> Вольтер
<variant> Кант

<question2> «Сизиф туралы аңызда”ақылға сыйымсыз шығармашылық мәселелерді қарастырған кім?
<variant> Камю
<variant> Сартр
<variant> Ясперс
<variant> Хайдегер
<variant> Кафка

<question1> Хомяков және Киреевский- бұлар:
<variant> Славянофилдер
<variant> Батысшылдар
<variant> Марксистер
<variant> Космистер
<variant> Экзистенциалистер

<question1> Ежелгі Үнді философиясына тән негізгі сипат:
<variant> О дүние мәселесі, жанның көшуі
<variant> “Иоганы” денені машықтандыру мағынасында түсіндіру
<variant> Адамгершілікке, руханилыққа баса назар аудару
<variant> Ұстаздың бет-бейнесін қайта жасауды талап ету
<variant> Салт- санаға (дәстүрлік) мән беру

<question1> Батыс-Европа тарих философиясы шын мәнісінде кімнен басталады…
<variant> Вольтерден
<variant> Гоббстан
<variant> Дидродан
<variant> Руссодан
<variant> Ламетриден

<question1> Тарихта ең бірінші рет географиялық детерминизмді зерттеген…
<variant> Монтескье
<variant> Кант
<variant> Вольтер
<variant> Гердер
<variant> Гумилев

<question1> Фейербахтың есімімен байланыстыруға болады
<variant> неміс классикалық философиясының соңымен
<variant> бастапқы неміс классикалық философиясын
<variant> неміс классикалық философиясының шыңымен
<variant> неміс классикалық философиясының ортасымен
<variant> мәңгілік неміс классикалық философиясымен

<question1> Экзистенциализмнің негізін салушы ,,немесе-немесе,, атты шығарманы жазған
<variant> Серен Кьеркегор
<variant> Карл Ясперс
<variant> Гамлет
<variant> Мартин Хайдеггер
<variant> Жан-Поль Сартр

<question1> Қазақ ағартушыларының басты қаарстырған мәселесі
<variant> гуманизм
<variant> материалистік
<variant> метафизикалық
<variant> ирационалдық
<variant> телеологизм

<question1> Ш.Уәлихановтың философиялық көзқарасы қандай бөлімде көрініс табады?
<variant> дін философиясында
<variant> гносеология
<variant> онтология
<variant> тарих философиясы
<variant> аксиология

<question1> Абай философиясының орталық мәселесі-
<variant> адам
<variant> таным
<variant> дін
<variant> онтология
<variant> методология
<question1> Абайдың философиялық құрылымындағы Құдай-Алла қандай орында тұрады?
<variant> әлемдік парасат
<variant> таным
<variant> алғашқы түрткі
<variant> ешқандай
<variant> абсолюттік идея

<question1> Абай қазақ қоғамының жағдайын қалай сипаттайды ?
<variant> білімдікті талап ететін, сыни көзқараста
<variant> алтын ғасыр ретінде
<variant> ол баға бермейді
<variant> мәлімет ретінде
<variant> анық мақсаттқа жету жолындағы кезең ретінде

<question1> Шәкәрімнің 1898-1928 жылдарда жазған негізгі философиялық шығармасының бірі-,,Үш…,,
<variant> анық
<variant> қағида
<variant> жолдас
<variant> адасу
<variant> адамгершілік заңдар

<question1> Гегельдің философиялық көзқарасы немен ерекшеленеді
<variant> диалектикалық
<variant> атеизм
<variant> иррационализм
<variant> мистицизм
<variant> метафизикамен

<question2> ХХ-ғасырдағы философияның көрнекті өкілдері адам мәселесін қай тұрғыда қарастырды?
<variant> экзистенциализм
<variant> синергетизм
<variant> неопозитивизм
<variant> герменевтика
<variant> неогегельяншылдық

<question2> ХХ-ғасырдағы таным мәселелерімен айналысқан ағым
<variant> неопозитивизм
<variant> неотомизм
<variant> ницшеандық
<variant> экзистенциализм
<variant> мен білмейтін

<question2> Қарама-қарсылықтың бір біріне ауысуы кімнің принципі:
<variant> Даосизмнің.
<variant> Конфуцияның.
<variant> Легизмнің.
<variant> Буддизмнің.
<variant> Джайнизмнің.

<question2> “Өзіңе қаламағанды басқаға да жасама” принципін енгізген:
<variant> Кон-фу-Цзы.
<variant> Лао-Цзы.
<variant> Мен-Цзы.
<variant> Гаутама.
<variant> Махавира.

<question2> “Менің білетінім, мен ештеңе білмеймін” деп кім айтқан?
<variant> Сократ.
<variant> Кон-фу-Цзы.
<variant> Гераклит.
<variant> Парменид.
<variant> Прокл.

<question2> “Дүние дегеніміз заңдылықпен жанатын және сөнетін от” деп кім айтқан?
<variant> Гераклит.
<variant> Демокрит.
<variant> Парменид.
<variant> Сократ.
<variant> Анаксагор.

<question2> Библияның түсінігі бойынша адамның дүниедегі орны:
<variant> Табиғат әміршісі.
<variant> Өмір сақтаушы.
<variant> Әсемдікті іздеуші.
<variant> Адам- жер мен аспан арасындағы көпір.
<variant> Адам- табиғаттың ең жоғарғы көркі.

<question1> “Дүниенің негізінде су жатады” деп айтқан:
<variant> Фалес.
<variant> Зенон.
<variant> Анахарсис.
<variant> Ямвлих.
<variant> Платон.

<question1> “Сан- барлық заттардың алғы негізінің мәні” деп айтқан:
<variant> Пифагор.
<variant> Анаксагор.
<variant> Протагор.
<variant> Демокрит.
<variant> Платон.

<question1> Демокрит дүниенің алғы негізі деп нені айтқан:
<variant> Атомдар мен бостықты.
<variant> Су мен отты.
<variant> Атомдар мен молекулаларды.
<variant> Жер мен аспанды.
<variant> Жұлдыздар мен айды.

<question1> “Тек болмыс қана бар, ал бейболмыс тіпті де жоқ” деп айтқан:
<variant> Парменид.
<variant> Протагор.
<variant> Платон.
<variant> Зенон.
<variant> Антисфен.

<question1> Анаксагордың гомеомериялары дегеніміз не?
<variant> Заттардың ұсақ тұқымдары.
<variant> Геометриялық бөлшектер.
<variant> Дүниеқалаудың алғы кірпіштері.
<variant> Жұлдыздар.
<variant> Жер.

<question1> Грек философиясындағы адам проблематикасына бұрылысты жасаған:
<variant> Софистер.
<variant> Атомыстер.
<variant> Натурфилософтар.
<variant> Киниктер.
<variant> Скептиктер.

<question1> “Адам барлық заттардың өлшемі” ой иесі:
<variant> Протагор.
<variant> Парменид.
<variant> Сократ.
<variant> Демокрит.
<variant> Платон.

<question1> “Маевтика” дегеніміз:
<variant> Ақиқаттың тууы.
<variant> Ақиқатты терістеу.
<variant> Ақиқат Құдайда.
<variant> Доклад дайындау.
<variant> Көктемгі мереке.

<question1> Идеялар әлемі туралы ілімді кім шығарған:
<variant> Платон.
<variant> Аристотель.
<variant> Зенон.
<variant> Демокрит.
<variant> Сократ.

<question1> “Анамнезис” дегеніміз:
<variant> Платонның еске түсіру теориясы.
<variant> Платонның Құдай- ұстасы.
<variant> Аристотельдің сезімдік танымы.
<variant> Материя.
<variant> Рух.

<question1> “Дүние әрі қарай бөлінбейтін, ештеңе жібермейтін бөлшектер- атомдардан тұрады” деген ілімді кім жасады?
<variant> Демокрит.
<variant> Гераклит.
<variant> Фалес.
<variant> Парменид.
<variant> Кратил.
<question2> “Қоғамды философтар басқару керек” деген ой иесі:
<variant> Платон.
<variant> Сократ.
<variant> Аристотель.
<variant> Пиррон.
<variant> Диоген.

<question2> Формальды қисынның негізгі заңдарын ашқан:
<variant> Аристотель.
<variant> Сократ.
<variant> Эмпедокл.
<variant> Прокл.
<variant> Плотин.

<question2> “Барлық әлемдегі байлықты жек көріп, адам ит сияқты өмір сүру керек” деген ой иесі:
<variant> Диоген Синопский.
<variant> Анаксагор.
<variant> Марк Аврелий.
<variant> Пифагор.
<variant> Анаксимен.

<question2> “Эманация”- деген неоплатонизмдегі ұғым нені білдіреді:
<variant> Арнасынан шығып ағу.
<variant> Құдайға талпыну.
<variant> денелердің қосылуы.
<variant> денелердің серпілісі.
<variant> денелердің тартылуы.

<question2> “Адам өлімнен қорықпау керек, өйткені ол тірі кезінде әлі өлген жоқ, ал өлгенде ол тірі емес” деген кімнің ойы:
<variant> Эпикурдың.
<variant> Эпиктеттің.
<variant> Эмпедоклдің.
<variant> Зенонның.
<variant> Аристофанның.

<question2> “Креационизм” дегеніміз:
<variant> Құдай- барлық дүниенің жаратушысы.
<variant> Көп Құдайларға табыну.
<variant> Құдайды терістеу.
<variant> Құдайды сынау.
<variant> Құдайды- жоққа шығару.

<question2> Христиан шіркеуінің әкесі болып аталған ойшыл:
<variant> Филон Александрийский.
<variant> Зенон Элейский.
<variant> Диоген Лаэртий.
<variant> Плотин.
<variant> Прокл.

<question2> “Бұл дүниені зұлымды Құдай жаратқан” деген кімнің пікірі:
<variant> Гностиктердің.
<variant> Христианның.
<variant> Манихейстердің.
<variant> Плотиннің.
<variant> Проклдің.

<question2> Неоплатонизмнің негізгі түсінігі:
<variant> Эманация.
<variant> Креация.
<variant> Негация.
<variant> Конформация.
<variant> Генерация.

<question1> Орта ғасыр схоластикасының белгілі өкілі:
<variant> Ф.Аквинский.
<variant> Ямвлих.
<variant> А.Августин.
<variant> Ибн-Сина.
<variant> Әл-Фараби.

<question1> Жер қала мен аспан қала туралы ілімді кім шығарған:
<variant> А.Августин.
<variant> Ямвлих.
<variant> Ф.Аквинский.
<variant> Плотин.
<variant> Демосфен.

<question1> Орта ғасыр философиясындағы реализмнің пікірі:
<variant> Универсалиялар заттардан тәуелсіз өмір сүреді.
<variant> Универсалиялар- тек заттар атауы.
<variant> Тек бірыңғай зат қана жүзеге асады.
<variant> Универсалиялар заттармен тең.
<variant> Универсалиялар жоқ.

<question1> Дүниедегі барлықтың мақсатқа лайықты жаратылысы негізінде құдай болмысының дәлелдігін кім іске асырды?
<variant> Фома Аквинский.
<variant> Иоанн Скотт.
<variant> Альберт Великий.
<variant> Филон.
<variant> Ибн-Сина.

<question2> “Болмыстың толық болуы Құдайда. Дүниенің болмысқа тек қана қатысы бар” деген ой иесі:
<variant> Фома Аквинский.
<variant> Иоанн Скотт.
<variant> Альберт Великий.
<variant> Филон.
<variant> Прокл.

<question1> Қандай философ медицина дамуына үлкен үлесін қосты:
<variant> Ибн-Сина.
<variant> Әл-Газали.
<variant> Ибн-Холдун.
<variant> Ибн-Рошд.
<variant> Ибн-Халдун.

<question1> Басқарушыларға қажетті қасиеттерді зерттеген:
<variant> Әл-Фараби.
<variant> Әл-Газали.
<variant> Әл-Бируни.
<variant> Ибн-Сина.
<variant> Әл-Хамади.

<question1> Дүниенің мәңгілігін және адам жанының өлуін мойындаған орта ғасыр ойшылы:
<variant> Ибн-Рошд.
<variant> Әл-Фараби.
<variant> Әл-Газали.
<variant> Ибн-Халдун.
<variant> Ибн-Сина.

<question2> “Қарама- қарсылықтардың сәйкес келуі” пікір иесі:
<variant> Н.Кузанский.
<variant> Дж.Манетти.
<variant> Г.Галилей.
<variant> Коперник.
<variant> Бруно.

<question2> Кім адамның танымдылық мүмкіншіліктерін сезім, ақыл және парасат деп бөлді:
<variant> Н.Кузанский.
<variant> Дж.Манетти.
<variant> Н.Макиавелли.
<variant> Коперник.
<variant> Валла.

<question2> Философия тарихында кім алғаш рет саясат пен моральды бөлген:
<variant> Н.Макиавелли.
<variant> Д.Бруно.
<variant> Г.Галилей.
<variant> Аристотель.
<variant> Платон.

<question2> Батылдық пен абайлық - саясатшының қажетті қасиеттері. Бірақ Макиавелли бойынша осылардың қайсысын алға қою керек:
<variant> Батылдықты.
<variant> Абайлықты.
<variant> Еш қайсысында.
<variant> Батылдық пен абайлық- бір уақытта.
<variant> Оны да және басқаны да алып тастау қажет.

<question2> “Шақырылғандар көп, бірақ таңдалғандар аз”. Осы Библияның қағидасына кім жаңа түсінік берді:
<variant> Ж.Кальвин.
<variant> М.Лютер.
<variant> Мирандолла.
<variant> Валла.
<variant> Манетти.

<question2> Кім тәжірбиелік білімді “жеміс беретін” және “жарық беретін” деп бөлген:
<variant> Ф.Бэкон.
<variant> И.Кант.
<variant> Дж.Локк.
<variant> Декарт.
<variant> Спиноза.

<question2> Жаңа Еуропа рационализмінің іргесін қалаушы:
<variant> Р.Декарт.
<variant> Т.Гоббс.
<variant> И.Кант.
<variant> Локк.
<variant> Лейбниц.

<question2> “Адам өз табиғаты бойынша өзімшіл” деген ой иесі:
<variant> Т.Гоббс.
<variant> Р.Декарт.
<variant> И.Фихте.
<variant> Ф.Бэкон.
<variant> Локк.

<question2> Жаңа Еуропа философиясында танымның индуктивті әдісін кім жасады:
<variant> Ф.Бэкон.
<variant> И.Кант.
<variant> Р.Декарт.
<variant> Д.Локк.
<variant> Лейбниц.

<question2> “Дүние денелі және ойлайтын субстанциялардан тұрады” деген ой иесі:
<variant> Р.Декарт.
<variant> Б.Спиноза.
<variant> И.Фихте.
<variant> Г. Гегель.
<variant> Л. Фейербах.

<question2> Библиядан жүздеген қайшылықтар байқап, ол оның құдайдық емес адами шығу тегін дәлелдеген. Ол:
<variant> Б.Спиноза.
<variant> Гегель.
<variant> Дж.Локк.
<variant> Фейербах.
<variant> Фихте.

<question2> “Монада” кімнің түсінігі:
<variant> В.Лейбництің.
<variant> Б.Спинозаның.
<variant> Б.Мандевильдің.
<variant> Локктың.
<variant> Фейербахтың.

<question1> “Ойлаймын, демек өмір сүремін” деген принципті пікір:
<variant> Р.Декарттың.
<variant> Ф.Бэконның.
<variant> Б.Спинозаның.
<variant> Гегельдің.
<variant> Фихтенің.

<question2> “Адам сезімі бізді қателіктерге әкеледі, сондықтан да барлығын да парасат -ақыл арқылы тексеру қажет” деген ой иесі:
<variant> Р.Декарт.
<variant> Дж.Локк.
<variant> Ш.Монтескье.
<variant> Гегель.
<variant> Фихте.

<question2> Кім мемлекеттің шығу тегі жөніндегі келісімдік теориясын жасаған:
<variant> Т.Гоббс.
<variant> Ш.Монтескье.
<variant> Ф.Бэкон.
<variant> Фихте.
<variant> Шеллинг;

<question2> “Таным идолы” туралы ілімді шығарған:
<variant> Ф.Бэкон.
<variant> Ж.Ж.Руссо.
<variant> Б.Спиноза.
<variant> Локк.
<variant> Гельвеций.

<question2> Б.Спиноза қанша субстанцияны қолдайды:
<variant> Бір.
<variant> Екі.
<variant> Біреуінде емес.
<variant> Үш.
<variant> Бес.

<question2> Танымның дедуктивті әдісін кім жасаған:
<variant> Р.Декарт.
<variant> И.Кант.
<variant> Л.Фейербах.
<variant> Гельвеций.
<variant> Гольбах.

<question2> Дүниенің алдын-ала үйлестірілгені туралы ілімді жасаған:
<variant> В.Лейбниц.
<variant> Дж.Локк.
<variant> Л.Фейербах.
<variant> Гельвеций.
<variant> Ж.Ж.Руссо.

<question2> Жаңа дәуірдің субъективті идеалисі:
<variant> И.Кант.
<variant> Г.Гегель.
<variant> Ф.Вольтер.
<variant> Гельвеций.
<variant> Фейербах.

<question2> Құдайды алғы жаратушы ретінде, әрі қарай Дүние өзіндік заңдылықтарымен дамығандығын көрсеткен ілім:
<variant> Деизм.
<variant> Солипсизм.
<variant> Телелогизм.
<variant> Монизм.
<variant> Плюрализм.

<question2> “Құқықтық дүниеге көзқарас” қолдаушысы:
<variant> Ш.Монтескье.
<variant> Л.Фейербах.
<variant> И.Фихте.
<variant> Гердер.
<variant> Гельвеций.

<question2> “Абсолюттік идея”- философиялық жүйедегі кімнің бастапқы категориясы:
<variant> Г.Гегельдің.
<variant> И.Фихтенің.
<variant> А.Шопенгауердің.
<variant> Ницшенің.
<variant> Фейербахтың.

<question2> “Билікті бөлу” принципін енгізген:
<variant> Ш.Монтескье.
<variant> Вольтер.
<variant> Ж.Ж.Руссо.
<variant> Локк.
<variant> Лейбниц.

<question2> Танымның диалектикалық әдісін құрастырған:
<variant> Г.Гегель.
<variant> Л.Фейербах.
<variant> Ф.Ницше.
<variant> Шопенгауер.
<variant> Лейбниц.

<question2> Л.Фейербахтың дүниеге көзқарасы:
<variant> Натурализм.
<variant> Эмпиризм.
<variant> Субъективті идеализм.
<variant> Объективті идеализм.
<variant> Плюрализм.

<question2> Кім әлеуметтік нормаларды ресми және моральды деп бөлген:
<variant> И.Кант.
<variant> Л.Фейербах.
<variant> Г.Гегель.
<variant> Гельвеций.
<variant> Вольтер.

<question2> “Әрекет жасау, жасау және тағы жасау!” лозунгі:
<variant> Фихтенің.
<variant> Гегельдің.
<variant> Шеллингтің.
<variant> Ж.Ж.Руссоның.
<variant> Вольтердің.

<question2> Шеллинг бойынша кім интеллектуалды интуицияға қабілетті?
<variant> Кемеңгерлер.
<variant> Ақылды жануарлар.
<variant> Кәдімгі адамдар.
<variant> Құдай.
<variant> Періштелер.

<question2> Кант бойынша практикалық парасат немен байланысты?
<variant> Бостандық әлемімен.
<variant> Қажеттілік әлемімен
<variant> Құдаймен
<variant> Жердегі әлеммен
<variant> Себеп-салдармен.

<question2> Моральдің категориялы императивін құрастырған:
<variant> И.Кант.
<variant> И.Фихте.
<variant> Г.Гегель.
<variant> Конфу-Цзы.
<variant> Махавира.

<question2> И.Фихте философиясының негізінде не жатыр?
<variant> Мен.
<variant> Табиғат.
<variant> Абсолюттік идея.
<variant> Ол
<variant> Зат.

<question2> И.Кант бойынша сезімділіктің априорлық формалары:
<variant> Кеңістік пен уақыт.
<variant> Қозғалыс пен тыныштық.
<variant> Сезім мен парасат.
<variant> Қозғалыс және даму.
<variant> Иіс пен аңлау.

<question2> К.Маркстің ашқан көрнекті жаңалығы:
<variant> Тарихты материалистік тұрғыдан түсінуі.
<variant> Адамды материалистік тұрғыдан түсінуі.
<variant> Танымдағы бейнелеу теориясы.
<variant> Энергияны сақтау заңы.
<variant> Гравитация заңы.

<question2> Марксизм даму көзі ретінде нені қолдайды:
<variant> Iшкі қайшылықтарды.
<variant> Сыртқы әсерді.
<variant> Алғы басты дүмпуін.
<variant> Сыртқы ықпалды.
<variant> Заттардың өзара тартуын.

<question2> С.Кьеркегор бойынша философияның басты мәселесі:
<variant> Адамның өмір сүруі.
<variant> Материалды өнеркәсіп.
<variant> Қоғам.
<variant> Таным;
<variant> Құндылықтар.

<question2> “Философия- ғылым емес, өнер” деген пайымдауды жасаған:
<variant> А.Шопенгауер.
<variant> Г.Гегель.
<variant> З.Фрейд.
<variant> Бергсон.
<variant> Зиммель.

<question2> С.Кьеркегор бойынша адам өмiрiнiң үш сатысы:
<variant> Эстетикалық, этикалық, діни.
<variant> Табиғи, қоғамдық, рухани.
<variant> Табиғи, эстетикалық, этикалық.
<variant> Жастық, балалық, кәрілік.
<variant> Жастық, ержету, өшу.

<question2> А.Шопенгауердің “Әлемдік ерігі”:
<variant> Бейсаналы.
<variant> Санадан жоғары.
<variant> Интуитивті.
<variant> Құдайлықтан шығады.
<variant> Сезімдік.

<question2> О.Конт бойынша адамзат интеллектуалды эволюциясының үш сатысы:
<variant> Теологиялық, метафизикалық, позитивтік.
<variant> Діни, этикалық, метафизикалық.
<variant> Эстетикалық, этикалық, метафизикалық.
<variant> Діни, ғылыми, позитивтік.
<variant> Мифологиялық, философиялық, діни.

<question2> Позитивизмдегі ақиқатты тексеру процедурасы:
<variant> Верификация.
<variant> Консолидация.
<variant> Специализация.
<variant> Фальсификация;
<variant> Экстериоризация.
<question2> “Парадигма” ұғымын ғылымға кіргізген:
<variant> Т.Кун.
<variant> Э.Фромм.
<variant> А.Адлер.
<variant> Б.Рассел.
<variant> Уайтхед.

<question2> М.Хайдеггердіғ негізгі философиялық ұғымы:
<variant> Қол астындағы- болмыс.
<variant> Сұраушы- болмыс.
<variant> Бостандық.
<variant> Материя.
<variant> Рух.

<question2> “Сананың интенционалдығы” ненің негізгі ұғымы:
<variant> Феноменологияның.
<variant> Лингвистикалық философияның.
<variant> Прагматизмнің.
<variant> Экзистенциализмнің.
<variant> Неотомизмнің.

<question2> Герменевтиканың негізгі өкілі:
<variant> Г.Гадамер.
<variant> Р.Карнап.
<variant> Э.Гуссерль.
<variant> Рассел.
<variant> Сартр.

<question2> А.Бергсон философиясындағы танымның негізгі тәсілі:
<variant> Интуиция.
<variant> Сана.
<variant> Сезім.
<variant> Практика.
<variant> Эксперимент.

<question2> Ф.Ницше философиясындағы негізгі ұғым:
<variant> Билікке ұмтылған ерік.
<variant> Әлемдік ерік.
<variant> Бейсаналы ерік.
<variant> Жоғарғы парасат.
<variant> Интуиция.

<question2> Психоанализдің негізін қалаушы:
<variant> З.Фрейд.
<variant> К.Поппер.
<variant> Ф.Ницше.
<variant> Э.Фромм.
<variant> Уайтхед.

<question2> Психоанализге “архетип” ұғымын кім кіргізген:
<variant> К.Юнг.
<variant> Э.Фромм.
<variant> З.Фрейд.
<variant> Ф.Ницше.
<variant> А.Шопенгауер.

<question2> Экзистенциализмдегі адамның тектік айырмашылығы неде?
<variant> Бостандықта.
<variant> Оның күнәсында.
<variant> Махаббатта.
<variant> Санада.
<variant> Ләззатта.

<question2> З.Фрейд бойынша адамның рухани күйі мен ішкі сезімінің сатылары:
<variant> Бейсаналы, сана, санадан жоғары.
<variant> Сезім, ақыл, парасат.
<variant> Ақыл, парасат, парасаттан жоғары.
<variant> Интуиция, инстинкт, парасат.
<variant> Инстинкт, парасат, санадан жоғары.

<question2> Теяр де Шарден бойынша дүниенің радиалды құрамы:
<variant> Психикалық.
<variant> Физикалық энергия.
<variant> Атом ядросының энергиясы.
<variant> Гравитация.
<variant> магнетизм.

<question2> Сэр К.Поппер танымға қандай принцип енгізді:
<variant> Фальсификация.
<variant> Верификация.
<variant> Стимуляция.
<variant> Регенерация.
<variant> Генерализация.

<question2> Фрейдтік “Либидо” нені білдіреді:
<variant> Бейсаналықты.
<variant> Саналықты.
<variant> Санадан жоғары.
<variant> Сезім.
<variant> Интуиция.

<question2> “Иелену немесе болу” кітабын кім жазған:
<variant> Э.Фромм.
<variant> А.Адлер.
<variant> К.Хорни.
<variant> Ф.Ницше.
<variant> А.Бергсон.

<question2> “Шығармашылық екпін” ұғымын кіргізген:
<variant> А.Бергсон.
<variant> Э.Фромм.
<variant> Ф.Ницше.
<variant> Рассел.
<variant> Т.Кун.
<question2> Орыс философиясындағы батысшылар өкілі:
<variant> П.Я.Чадаеев.
<variant> С.Л.Франк.
<variant> А.С.Хомяков.
<variant> Лосский.
<variant> Н.А.Бердяев.

<question2> В.С.Соловьевтің барлық бірліктік философиясы неден шығады?
<variant> Барлық бірлік Құдайда.
<variant> Құдай мен дүниенің бірлігінен.
<variant> Барлық бірлік санада.
<variant> Барлық бірлік жанда.
<variant> Барлық бірлік сезімде.

<question2> Россиялық қоғамының қауымдық дамуы үшін алға шыққандар:
<variant> Славянофильдер.
<variant> Батысшылар.
<variant> Діни философтар.
<variant> Этикалық бағыт.
<variant> Эстетикалық бағыт.

<question2> А.Н.Бердяев философиясының негізгі ұғымы:
<variant> Еріктік.
<variant> Сана.
<variant> Ерік.
<variant> Сезім.
<variant> Материя.

<question2> Ежелгі Қытай философиясының бағыттары:
<variant> Даосизм, конфуциандық.
<variant> Натурфилософия, атомизм.
<variant> Индуизм, буддизм.
<variant> Брахманизм, иудаизм.
<variant> Санкхья, вайшешика.

<question2> Ғаламшардағы өмірдің пайда болуы мен дамуында күннің рөлін көрсеткен:
<variant> А.Л.Чижевский.
<variant> С.Н.Булгаков.
<variant> Н.К.Рерих.
<variant> Лосский.
<variant> А.Н.Бердяев.

<question2> Қазақ философиясының басты пәні:
<variant> Антропология.
<variant> Онтология.
<variant> Гносеология.
<variant> Монодология.
<variant> Атомистика.

<question2> Ежелгі түріктердің жануар тотемі:
<variant> Қасқыр.
<variant> Барыс.
<variant> Жылқы.
<variant> Сиыр.
<variant> Қой.

<question1> Әлемдік философиясында “Екінші ұстаз” деп кімді атаған:
<variant> Әл-Фараби.
<variant> Әл-Газали.
<variant> Әл-Бируни.
<variant> Ибн-Сина.
<variant> Анахарсис.

<question2> “Адам жанында өнер, білім, парасат, сезім, ар-ұят бар” кімнің ойы:
<variant> Ж.Баласағұни.
<variant> М.Қашқари.
<variant> Әл-Фараби.
<variant> Ибн-Сина.
<variant> Әл-Ғазали.

<question2> Суфизмді негіздеуші:
<variant> Зухидтер.
<variant> Абидтер.
<variant> Факихтер.
<variant> Фанатиктер.
<variant> Муджахедтер.

<question2> Сопының кемеліне жету сатысының тәртібі:
<variant> Шариат, тарихат, ақиқат.
<variant> Шариат, тарихат, джихал.
<variant> Шариат, маслихат, ақиқат.
<variant> Шариат, маврихад, тарихат.
<variant> Маврихад, шариат, ақиқат.

<question2> ХV-ХVI ғғ. жыраулар қойған негізгі мәселе:
<variant> Елдің бірлігі.
<variant> Жерлерді көркейту.
<variant> Отырықшылыққа көшу.
<variant> Жауларға тойтарыс беру.
<variant> Таптық күрес.

<question2> Шынайы бiлiмге жетудiң негiзгi әдiсi неде деп есептедi Декарт:
<variant> Дедукцияда.
<variant> Индукцияда.
<variant> Аналогияда.
<variant> Салыстыруда.
<variant> Синтезде.

<question2> Кім өмір бойы “Жерұйық” іздеген:
<variant> Асан-Қайғы.
<variant> Шалкиіз-жырау.
<variant> Бұқар-жырау.
<variant> Доспамбет- жырау.
<variant> Сыпыра.

<question2> “Барлық адамзат тағдыры Тәңірдің қолында” деген пікір:
<variant> Фатализмнің.
<variant> Натурализмнің.
<variant> Валютаризмнің.
<variant> Сенсуализмнің;
<variant> Рационализмнің.

<question2> В Соловьёв философиясындағы негiзгi идея болып табылады:
<variant> Барша бiрлiк,
<variant> Теодицея,
<variant> Мессианизм,
<variant> Орыс халқын құдай қалауы,
<variant> Дұрыс жауап жоқ.

<question2> Алғашқы грек философтарының ең бiрiншi рет көңiл аударған мәселелерi:
<variant> Ғарыш бастамасы.
<variant> Адам,
<variant> Рационалдық күмән,
<variant> Идеялдық, кiршiксiз мемелекеттi құру,
<variant> Табиғат,

<question2> З.Фрейд бойынша адам психиканың депгейлерi - ол:
<variant> Бейсанылық , алғы сана, саналық,
<variant> Жан дүниелiк, руханилық, жоғарғы руханилық,
<variant> Бейсаналық, жоғарғы саналық, саналық,
<variant> Табиғи сана, феноменологиялық сана,
<variant> Интуитивтiк.

<question2> “Жақсы адамның аты мен ғалымдардың еңбектері мәңгі өшпес” кімнің жазған жолы:
<variant> Бұқар- жырау.
<variant> Шал-ақын.
<variant> Доспамбет- жырау.
<variant> Абай.
<variant> Алтынсарин.

<question2> Қазақ ағартушысы, “географиялық детерминизмнің жақтаушысы”:
<variant> Ш.Уәлиханов.
<variant> А.Құнанбаев.
<variant> Ы.Алтынсарин.
<variant> А.Байтұрсынов.
<variant> Б.Майлин.

<question2> Діни философиялық антропологияның өкілі:
<variant> Абай.
<variant> Бұқар- жырау.
<variant> 3.Уәлиханов.
<variant> Ы.Алтынсарин.
<variant> М.Дулатов.

<question1> “Манас” эпосын кім алғаш рет қағазға түсірді:
<variant> Ш.Уәлиханов.
<variant> Абай.
<variant> Шәкәрім.
<variant> Бұқар-жырау.
<variant> Шал-ақын.

<question2> Философиялық көзқарасында ағартушы- деист болған:
<variant> Шәкәрім.
<variant> Бұқар-жырау.
<variant> Абай.
<variant> А.Яссауи.
<variant> Ы.Алтынсарин.

<question2> Халықты шаруашылықтың жаңа күшейтілген әдістеріне үгіттеген ағартушы:
<variant> А.Байтұрсынов.
<variant> Шәкәрім.
<variant> М.Жұмабаев.
<variant> М.Дулатов.
<variant> Досмұхамедов.

<question2> Диалектикалық қисынның мәселелерінің көрнекті зерттеушісі:
<variant> Ж.Әбділдин.
<variant> М.Сужиков.
<variant> М.Аженов.
<variant> Ғабитов.
<variant> Сабитов.

<question2> Шынайы нәрсеге дейін, өз-өзінше өмір сүретін, эйдос-идеясы туралы ілім қай антик философтарына жатады?
<variant> Платон.
<variant> Аристотель.
<variant> Пифагор.
<variant> Гераклит.
<variant> Демокрит.

<question2> Демокрит көзқарасын философияда қай дүниетанымдық бағытқа жатқызуға болады?
<variant> Тұрпайы материализмге.
<variant> Объективтік идеализмге.
<variant> Субъективтік идеализмге.
<variant> Антропологиялық материализмге.
<variant> Механикалық материализмге.

<question2> Шәкәрімнің “үш ақиқаты”:
<variant> Ғылыми білім, діни аян, ар-ұят.
<variant> өмірлік тәжірибе, ғылыми-білім, ар-ұят.
<variant> тәжірибе, Құдайдың айқындығы, ар-ұят.
<variant> интуиция, сезім, парасат;
<variant> білім, сезім, тәжірибе.

<question2> Адам мәселесін зерттейтін көрнекті зерттеуші:
<variant> Қ.Әбішев.
<variant> М.Сабитов.
<variant> С.Ақатай.
<variant> Аженов.
<variant> Кішібеков.

<question2> Фихте жүйесiнiң бастапқы түсiнiгi - ол:
<variant> “Мен”,
<variant> Болмыс,
<variant> Табиғат,
<variant> Уақыт,
<variant> “Ол”.

<question2> Платондағы зат пен идея арақатынасы қандай:
<variant> Зат – ол басқа болмыстық идеялар, оның көшiрмесi,
<variant> Идея ¬– заттардың бейнеленуi ,
<variant> Идея- затпен тепе-тең,
<variant> Идея – заттың жалпы түсiнiгi,
<variant> Идея – дүние бейнесi.

<question2> Уақыт тақырыбы ерекше мәнге ие:
<variant> М. Хайдеггерде,
<variant> Э. Гуссерльде,
<variant> Э. Муньеде,
<variant> З. Фрейдте,
<variant> Ж.П. Сартрде.

<question2> Эмпириокритицизм – ол:
<variant> Позитивизмның екiншi кезеңi,
<variant> Ерекше философиялық бағыт,
<variant> Сол позитивизм сияқты,
<variant> Тағы бiр позитивизмнiң атауы,
<variant> Монизнiң әр түрi.

<question2> Гегель сана қозғаласын қалай анықтайды:
<variant> Абстрактылықтан нақтылыққа өрлеп шығуы,
<variant> Мәңгiлiк деңгейде дүниенi игеру әрекетi,
<variant> Заттардың қасиетiн нақты жалпылау,
<variant> Абсолюттiк рух,
<variant> Қалыптасу.

<question2> «Бейсаналық ұжымдықтың архетипi» түсiгiн енгiзген:
<variant> Юнг.
<variant> Фрейд,
<variant> Адлер,
<variant> Фромм,
<variant> Гуссерль,

<question2> М Хайдеггер философиясының негiзгi ұғымы:
<variant> Мұндағы – болмыс.
<variant> Феномен,
<variant> Бар,мән,
<variant> Өзiндiк зат,
<variant> Атомдар,
<question2> «Кiндiк дәуiр» ұғымын енгiзген:
<variant> К.Ясперс,
<variant> А.Тойнби,
<variant> К.Леви – Стросс,
<variant> М.Хайдеггер,
<variant> И.Кант.

<question1> Демокрит пiкiрiнше, болмыстың негiзi:
<variant> Атомдар,
<variant> Су,
<variant> Апейрон,
<variant> Монадалар,
<variant> Кванттық бөлшектер.

<question1> Упанишадтар – ол:
<variant> Құдайлар құрметiне арналған ұрандар,
<variant> Философиялық мәтiндер,
<variant> Өлеңдету мен дұғалау,
<variant> Дәурiштердiң тәртiп ережесi,
<variant> Батырлар туралы жыр.

<question2> Қай дәуiрдiң философиясын «ғарыштық дүниетаным дәуiрi» деп атауға болады:
<variant> Ежелгi Грек дәуiрiн,
<variant> Ғылыми-революциялық дәуiрiн,
<variant> Ортағасырлық дәуiрiн,
<variant> Қайта өрлеу дәуiрiн,
<variant> Ағартушылық дәуiрдi.

<question1> Ертедегi грек ойшылы, атақты “апорий” авторы:
<variant> Зенон-Элейский,
<variant> Пифагор,
<variant> Фалес,
<variant> Парменид,
<variant> Сократ.

<question2> Грек тiлiнен аударғанда “атом” ұғымы мынаны бiлдiредi:
<variant> Бөлiнбейтiн, мәңгi,
<variant> Шығу тегi, пайда болу,
<variant> Бiлiм, таным,
<variant> Еркiн қозғалыс,
<variant> Басқарылатын.

<question1> Ауаны алғашқы бастама ретiнде қарастырған:
<variant> Анаксимен,
<variant> Анаксимандр,
<variant> Гераклит,
<variant> Анаксагор,
<variant> Зенон

<question2> И. Леви-Стросс– көрнектi өкiл:
<variant> Структурализмнiң,
<variant> Эмпириокритицизмнiң,
<variant> Неотомизмнiң,
<variant> Неокантианстваның,
<variant> Позитивизмнiң.

<question2> А.Тойнби философиясы мынаны зерттейдi:
<variant> Адамның iшкi тәжiрибесiнен өтетiн тарихы болмыстың байланыстары,
<variant> Дамудың объективтiк заңдылықтарын,
<variant> Жеке қоғамдық мәндердi,
<variant> Адамның өмiрi - рух қозғалысының нәтижесi ретiнде,
<variant> Жеке және әлеуметтiктiң бiрлiгi.

<question2> Философия тарихы – ол:
<variant> Философиялық бiлiмнiң саласы,
<variant> Дербес ғылым ретiнде философияның қалыптасу тарихы ,
<variant> Дербес тарихи ғылым,
<variant> Философиялық идеялар, мектептер мен бағыттардың жиынтығы,
<variant> Философиядағы болмыс формасы.

<question2> А. Бергсон бойынша таным негiзiнде:
<variant> Iшкi көкей (интуиция),
<variant> Тәжiрибе,
<variant> Сана,
<variant> Уақыт,
<variant> Ерiк.

<question2> Әл-Фараби шығармашылығының көрнекті зерттеушісі:
<variant> А.Қасымжанов.
<variant> К.Рахматуллин.
<variant> Т.Ғабитов.
<variant> Алтаев.
<variant> Асқаров

<question2> “Құдай қаласы туралы” кiтаптың авторы:
<variant> Августин,
<variant> Арнобий,
<variant> Киприан,
<variant> Ф. Аквинский,
<variant> Декарт.

<question2> “Билiкке деген ерiк” деген түсiнiктi енгiзген:
<variant> Ф. Ницше,
<variant> А. Шопенгауэр,
<variant> С. Кьеркегор,
<variant> К. Маркс,
<variant> Рассел.

<question2> Феноменологиялық философияның негізін қалаушыларды атаңыз.
<variant> Кант, Гуссерль.
<variant> Аристотель, Сократ.
<variant> Аль-Фараби, Ибн-Сина.
<variant> Конфуций, Лао-Цзы.
<variant> Маркс, Ленин.
<question2> Экзистенциализм философияның негізгі өкілдерін атаңыз.
<variant> Кьеркегор, Сартр, Камю.
<variant> Гегель, Фейербах, Маркс.
<variant> О.Конт, Э.Мах, Р.Авенариус.
<variant> Шлейермахер, Дильтей, Гадамер.
<variant> Гуссерель, Хайдагер, Ясперс.

<question2> Платон мен Аристотель философиясы – ол:
<variant> Ежелгi грек философиясының классикалық кезеңiнiң аяғы,
<variant> Софистер философиясынының жалғасы,
<variant> Антикалық философиясының ақыры,
<variant> Ерте грек философиясының бағыты,
<variant> Антикалық идеалистiк iлiм.

<question2> Немiс классикалық философиясының негiзiн қалаушы?
<variant> Кант.
<variant> Фихте.
<variant> Гегель.
<variant> Шеллинг.
<variant> Маркс.

<question2> ”Логика ғылымы” атты философиялық еңбектiң авторы кiм?
<variant> Гегель.
<variant> Фейербах.
<variant> Спиноза.
<variant> Лейбниц.
<variant> Бәкон.

<question2> Классикалық емес философияның негізгі бағыттары.
<variant> Прагматизм, герменевтика, феноменология, экзистенциализм.
<variant> Прагматизм, герменевтика, софистика, экзистенциализм.
<variant> Прагматизм, герменевтика, аналитикалық философия, схоластика.
<variant> Прагматизм, герменевтика,психоанализ, марксизм.
<variant> Прагматизм, герменевтика, перипатетизм.

<question2> Позитивизм философиясының өкілдерін атаңыз.
<variant> О.Конт, Э.Мах, Р.Авенариус.
<variant> Гегель, Фейербах, Маркс.
<variant> Кьеркегор, Сартр, Камю.
<variant> Шлейермахер, Дильтей, Гадамер.
<variant> Гуссерель, Хайдагер, Ясперс.

<question2> Қай философ болмыс ұғымын өмiр түсiнiгiмен ауыстырды:
<variant> А. Бергсон,
<variant> Ф.Ницше,
<variant> С. Кьеркегор,
<variant> Э.Гуссерль,
<variant> Камю.

<question2> XVIII ғ. философиясында бiрiншi орынға мына мәселе шықты:
<variant> Қоғамдық даму,
<variant> Құдай болмысы,
<variant> Адамның тiршiлiк етуi,
<variant> Дүние танымдылығы,
<variant> Әдiстеме.

<question2> Орта ғасырдағы ең маңызды ғылым болып табылатын:
<variant> Теология.
<variant> Онтология,
<variant> Логика,
<variant> Аксиология,
<variant> Гносеология,

<question2> Мына философтардың iшiндегi субъективтiк идеализм өкiлдерiн ата:
<variant> Беркли.
<variant> Дидро.
<variant> Локк.
<variant> Ф. Бэкон.
<variant> Платон.

<question2> Кiм Жаңа Дәуiрдегi сенсуализмнiң ең елеулi өкiлi болып табылады?
<variant> Локк.
<variant> Декарт.
<variant> Фихте.
<variant> Вольтер.
<variant> Фейербах.

<question2> Адлер үшін тұлға мінезін түсінудегі ең маңызды түрткі болып табылатын:
<variant> Iс-әрекеттің соңғы мақсатын білу,
<variant> Iс-әрекеттің себебін білу,
<variant> Сол іс - әректтің формльдық құрылымын көрсету,
<variant> Индивид іс - әрекетін бағалаудан бас тарту,
<variant> Iс - әрекеттен ештеме шықпайтынын айту .

<question2> Мына философтар арасынан объективтік идеализм өкілін ата:
<variant> Платон.
<variant> Дидро.
<variant> Локк.
<variant> Беркли.
<variant> Бэкон.

<question2> Аристотель шәкірттерін қалай деп атады?
<variant> Перипатетиктер.
<variant> Скептиктер.
<variant> Эпикурліктер.
<variant> Эклектиктер.
<variant> Атомистер.

<question2> 19 ғ. Ресейдегі діни философияның өкілдерін атаңыз.
<variant> Солвьев.
<variant> Ленин.
<variant> Плеханов.
<variant> Чернышевский.
<variant> Герцен.
<question2> Еуропадағы Ағарушылық дәуiрдегi көрнектi француз өкiлдерiн атаңыз:
<variant> Вольтер, Руссо.
<variant> Беркли, Юм.
<variant> Гегель, Фейербах.
<variant> Лейбниц, Спиноза.
<variant> Сартр, Хайдеггер.

<question2> Ж-Ж Руссо қоғам туралы қандай теорияның авторы?
<variant> Қоғамдық келiсiм.
<variant> Конвергенция.
<variant> Даму кезендерi.
<variant> Қоғамдық-экономикалық формация.
<variant> Казармалық социализм.

<question2> Кант шығармашылығын мынадай кезеңдерге бөлуге болады:
<variant> Сынға дейiн және сын кезеңi,
<variant> Логикалық және диалектикалық,
<variant> Метафизикалық және онтологиялық,
<variant> Метафизикалық және герменевтикалық,
<variant> Материалистiк және идеалистiк.

<question2> «Креационизм» ұғымы латын тiлiнен аударғанда:
<variant> «Жарату»,
<variant> «Құдай»,
<variant> «Әке»,
<variant> «Көрегендік»,
<variant> Революциялық өзгеріс.

<question2> Қай дәуірдің философиясын теоцентрлiк көзқарас - деп атауға болады:
<variant> Орта ғасырлық дәуірдi,
<variant> Ғылыми революция дәуірін,
<variant> Қайта өрлеу дәуірін,
<variant> Антикалық дәуірдi,
<variant> Ағартушылық дәуірді.

<question2> Неотомизм идеясын дамытқан философты ата:
<variant> Аквинский,
<variant> Оккам,
<variant> Абеляр,
<variant> Платон,
<variant> Августин.

<question2> Эмпирикалық әдiстiң негiзiн қалаушы:
<variant> Бэкон,
<variant> Гоббс,
<variant> Локк,
<variant> Декарт,
<variant> Спиноза.

<question2> Адам санасы “таза тақта” деген Жаңа дәуiр философы:
<variant> Локк,
<variant> Бэкон,
<variant> Гоббс,
<variant> Беркли,
<variant> Юм.

<question2> Лейбництiң бүкiл философиялық жүйесiндегi негiзгi түсiнiк:
<variant> Монада,
<variant> Атом,
<variant> Материя,
<variant> Гомеомерия,
<variant> Логос.

<question2> Француз Ағартушылығын негiзiн қалаушы:
<variant> Вольтер,
<variant> Гольбах,
<variant> Гельвеций,
<variant> Руссо,
<variant> Монтескье.

<question2> «Қоғамдық келісім немесе құқықтың саяси қағидасы туралы» деген еңбектің авторы:
<variant> Руссо,
<variant> Ламетри,
<variant> Гольбах,
<variant> Монтескье,
<variant> Гельвеций.

<question2> Таным теориясындағы Кантқа тән көзқарас:
<variant> Критицизм,
<variant> Скептицизм,
<variant> Догматизм,
<variant> Релятивизм,
<variant> Романтизм.

<question2> Кант философия бойынша адамның мiнезiнен шығатын қағида:
<variant> Категориялық императив,
<variant> Гедонизм,
<variant> Прагматизм,
<variant> өзiмшiлдiктiң ақыл-ес аймағындағы қағидасы,
<variant> Альтруизм қағидасы.

<question2> Канттың категориялық императивi – ол:
<variant> Моральдық заң,
<variant> Себептi - салдарлық байланыс,
<variant> Табиғат заңы,
<variant> Адамның субьективтiк көзқарасы,
<variant> Дүниенi эстетикалық қабылдауы.

<question2> Гегельдiң философиялық ұстанымын анықтаңдар:
<variant> Объективтi – идеалистiк диалектика,
<variant> Субъективтiк идеализм,
<variant> Метафизикалық материализм,
<variant> Гносеологиялық оптимизм,
<variant> Дуализм.

<question2> Ф. Энгельстiң бағалауы бойынша Г. Гегель философиясындағы негiзгi қайшылықтарды сипаттаңдар:
<variant> Жүйе және метод,
<variant> Материализм және идеализм,
<variant> Рационализм және эмпиризм,
<variant> Агностицизм және гносеологиялық оптимизм,
<variant> Рационализм және релятивизм.

<question2> А Құнабаев қандай философиялық еңбектiң авторы?
<variant> Қара сөздер.
<variant> Метафизика.
<variant> Қырғыз хрестоматиясы
<variant> Логика ғылымы.
<variant> Сот реформасы туралы записка

<question2> Неміс классикалық философиясындағы негізгі мәселелер:
<variant> Дүниенің танымдық мәселесі,
<variant> Ғылыми білімдердің даму мәселесі,
<variant> Болмыстың философиялық мәселесі,
<variant> Тұлғаның адамгершiлiк мәселесі,
<variant> Дүниенің бастапқы негізі мәселесі.

<question2> Позитивизм – бұл философиялық бағыт:
<variant> Ғылымның танымдағы ролін бекіту.
<variant> Ғылым мен философияның кірігуін,бiрiгiуiн жариялау,
<variant> Ғылыми ілімнің жүйесін сынға ұшырату,
<variant> Философияны дербес ғылым ретінде жоққа шығару,
<variant> Дұрыс сипатты бекіту (сендіру),

<question2> XVII ғ. Жаңа дәуiр философиясының басты мәселесi болып табылады:
<variant> Ғылыми танымның әдiсi,
<variant> Болмыс,
<variant> Құдай болмысы,
<variant> Адам тiршiлiгi,
<variant> Тұлғаның қалыптасуы.

<question2> Батысшылдықтар мен Славянофильдер арасындағы болған айтыстардағы мәселенi анықта:
<variant> Орыс халқының әлемдегi және Ресей тарихындағы тағдыры,
<variant> Қоғамдық болмыс пен қоғамдық сананың арақатынасы,
<variant> Жалпы ұғымның (универсалдардың) табиғаты,
<variant> Дiни оқу мен философияның арасын бөлу қажеттiгi,
<variant> Дүниенiң танымдылығы.

<question1> Славянофильдiк дәстүрге жатпайтын философ:
<variant> П.А.Чаадаев,
<variant> Н.А.Данилевский,
<variant> А.С.Хомяков,
<variant> И.В.Киреевский,
<variant> Ю.Ф.Самарин.
<question1> Батысшылдық дәстүрге жатпайтын философ:
<variant> К.С.Аскаков,
<variant> А.И.Герцен,
<variant> П.Я.Чаадаев,
<variant> В.Г.Белинский,
<variant> Н.В.Станкевич.

<question2> Қазақтардың дәстүрлiк дүниетанымның негiзi:
<variant> Терең қарым-қатынас идеясы,
<variant> Исламдық идея,
<variant> Барша жалпы сүйiспеншiлiк иедясы,
<variant> Қауымдастық идеясы,
<variant> Индивидуализм.

<question2> Қазiргi постомодерннiң өкiлi:
<variant> Ж.Делез,
<variant> А.Камю,
<variant> И.Кант,
<variant> Х.Т.Гадамер,
<variant> Белл.

<question2> Философиялық онтологияның іргелі алғы қатарында көрсетілуі керек ұғымды келесілердің ішінен көрсетіңіз ?
<variant> болмыс
<variant> субстрат
<variant> логос
<variant> энергия
<variant> бостандық

<question2> Диалектиканың гноселогиялық көзқарасын атаңыз.
<variant> Бүтін дегеніміз – бір-бірімен қарым-қатынаста болатын бөлшектердің тұрақты жүйесі.
<variant> Бүтін дегеніміз – бөлшектер тұтастығы.
<variant> Бүтін дегеніміз – реттелген бөлшектер жиынтығы.
<variant> Бүтін дегеніміз – бір-бірімен қарым-қатынаста болатын бөлшектер жиынтығы.
<variant> Бүтін дегеніміз – жүйе ретінде қарастырылатын, дегенмен, бір-бірімен қарым-қатынаста болатын бөлшектердің тұрақты емес жүйесі.

<question3> Диалектикадағы терістеу дегеніміз не?
<variant> Ескі сапаның өз бойындағы белсенді қасиеттерін сақтай отырып өзгеруі.
<variant> Ескі заттың немесе құбылыстың жойылуы.
<variant> Ескінің біртіндеп бүлінуі.
<variant> Ескінің жаңаруы.
<variant> Ескі сандық өлшемнің жойылып сапаның сақталуы.

<question3> Диалектиканың заңын атаңыз.
<variant> Терістеуді терістеу заңы.
<variant> Әлемдік тартылыс заңы.
<variant> Дене мен энергияның сақталу заңы.
<variant> Үшіншісін жоққа шығару заңы.
<variant> Жеткілікті негіз заңы.

<question3> Қарама-қарсылық деп нені атайды?
<variant> Заттың немесе құбылыстың бірін-бірі толықтыратын және бірін-бірі терістейтін, бір-біріне ауысып отыратын жақтары.
<variant> Бірін-бірі терістейтін заттың немесе құбылыстың жақтары.
<variant> Бір-бірімен байланысты заттың немесе құбылыстың жақтары.
<variant> Заттың немесе құбылыстың жақтарының орналасуы.
<variant> Заттың немесе құбылыстың бірін-бірі толықтыратын жақтары.

<question3> «Өлшем» деген ұғымның мағынасы қандай?
<variant> Заттың сандық және сапалық шегі.
<variant> Заттың сандық сипаты.
<variant> Заттың сапалық сипаты.
<variant> Математикалық ұғым.
<variant> Физикалық ұғым.

<question1> Антик дәуірінде кім алғаш рет филсофияға болмыс ұғымын енгізеді ?
<variant> Парменид
<variant> Анаксимандр
<variant> Зенон
<variant> Аристотель
<variant> Гераклит

<question1> Әл-Газали қандай идеяны бөлді?
<variant> Шығыс перипатетизм
<variant> Неоаристотелизм
<variant> Калам
<variant> Неоплатонизм
<variant> Суфизм

<question3> Онтология пәнi – философия бөлiмi ретiнде:
<variant> Болмыс туралы iлiм,
<variant> Таным теориясы,
<variant> Құндылықтар туралы iлiм,
<variant> Өнеге − iзгiлiк, этикалық теориялар,
<variant> Әдемi − көркем, сұлулықтар туралы iлiм.

<question3> Объективтiк идеализмнiң ең дәйектi және кең ашылған жүйесiн жасаған:
<variant> Г. Гегель,
<variant> И. Кант,
<variant> И. Фихте,
<variant> Ф. В. Шелленг,
<variant> Л. Фейербах.

<question3> Жалпы байланыс және даму туралы ілім:
<variant> Диалектика,
<variant> Метафизика,
<variant> Эпистемология,
<variant> Аксиология,
<variant> Прагматизм.

<question3> Жалпы алғанда философиядағы болмыс ұғымы нені білдіреді ?
<variant> өмір сүру
<variant> өмір
<variant> құдай
<variant> ешнәрсені
<variant> өлім шекарасы

<question3> Сяо қағидасы конфуциандық мыналарға тарады:
<variant> Әке мен бала арақатынасына,
<variant> Жанұя арақатынасына,
<variant> Таптық арақатынасқа,
<variant> Қызметтiк арақатынасқа,
<variant> Діни қатынаста

<question3> «Стубстрат» (алғашқы зат) ұғымының мағынасын білдіретін түсінікті таңда:
<variant> Универсалдық (әмбебаптық) алғашқы зат
<variant> Ол да, сол материя ғана.
<variant> Ол да, сол идея ғана.
<variant> Ол да, сол құдай ғана.
<variant> Универсалдық (әмбебаптық) алғашқы себеп.

<question3> «Субстанция» (алғашқы себеп) ұғымының мағынасын білдіретін түсінікті таңда:
<variant> Универсалдық (әмбебаптық) алғашқы себеп.
<variant> Ол да, сол материя ғана.
<variant> Ол да, сол идея ғана.
<variant> Ол да, сол құдай ғана.
<variant> Универсалдық (әмбебаптық) алғашқы зат.

<question3> Деизм мәнін білдіретін ұстанымды таңда:
<variant> Құдайды материя болмысының алғашқы себебі екенін мойындайды.
<variant> Әлемнен жоғары тұрған ерекше, өзінен-өзі білгіш және өзінен- өзі әрекетшіл бір құдайға сену.
<variant> Құдайдың бар екенін жоққа шығарады.
<variant> Құдайдың үштік бірлік туралы ілімі.
<variant> Құдайдың табиғатпен тұтасуы туралы ілім.

<question3> Әлемнің болмысы мен бірлігі туралы ой түйе отырып, Ф.Энгельс кіммен пікір таластырады ?
<variant> Дюрингпен
<variant> Гегельмен
<variant> Кантпен
<variant> Сен-Симонмен
<variant> Платонмен

<question3> Онтологияның негізгі мәселелерін Хайдеггер қай кітапта қарастырады ?
<variant> Болмыс және уақыт
<variant> Табиғат болмысы және рух болмысы
<variant> Болмыс
<variant> Бар болу мен болу
<variant> Болмыс өмір сүру ретінде

<question3> Объектiнiң құрылымын зерттеудi үйренудiң мәнi неде:
<variant> Структурализмде,
<variant> Феноменологияда,
<variant> Позитивизмде,
<variant> Герменевтикада,
<variant> Неотомизмде.

<question3> Неопозитивизм зерттейдi:
<variant> Қазiргi ғылымның философиялық – әдiстемелiк мәселелерiн,
<variant> Позитивизмнiң тарихи дамуын,
<variant> Танымның жалпы теоретикалық мәселелерi,
<variant> Қазiргi ғылыми танымның жұйесiн:
<variant> Адам мәселесi.

<question3> Хайдеггер бойынша дүниені жақсы тану үшін не істеу керек ?
<variant> болмысты талдау
<variant> ғалымдардан кеңес алу
<variant> құдайдан сұрау
<variant> адамдардан еш нәрсе сұрамау
<variant> философтардан кеңес алу

<question3> Хайдеггердің біздің болмысты танудағы ұғымдарымызға салыстырмалы қандай парадокс айтқан-
<variant> біз барлығымыз ойлай алмаймыз
<variant> ақиқат бір жерде
<variant> кей бір адамдар абстрактылы ойлайды
<variant> дүниені тану мүмкін емес
<variant> ешқандай парадоксальдық ойлар жоқ

<question3> Маркстің диалектикасының Гегельден айырмашылығы неде?
<variant> оның материалистігінде
<variant> ғарыштық философияға жақындығы
<variant> оның идеалистілігі
<variant> дінге қатынасында
<variant> ешқандай айырмашылығы жоқ.

<question3> Детерменизм көзқарасын атаңыз.
<variant> Әлемдегі барлық нәрсенің себебі бар.
<variant> Барлық нәрсенің негізгі бастамасы атом.
<variant> Барлық нәрсе кездейсоқтық нәтижесінде пайда болады.
<variant> Табиғатта себеп те, салдар да жоқ.
<variant> Барлық нәрсенің негізгі бастамасы Құдай.

<question3> Диалектикада дамудың көзі ретінде не түсініледі.
<variant> Қайшылық.
<variant> Қарама-қарсылық.
<variant> Кеңістік.
<variant> Уақыт.
<variant> Материя.

<question3> Диалектика заңын атаңыз.
<variant> Қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресі заңы.
<variant> Әлемдік тартылыс заңы.
<variant> дене мен энергияның сақталу заңы.
<variant> Үшіншісін жоққа шығару заңы.
<variant> жеткілікті негіз заңы.

<question3> Синергетика бағытының көзқарасын атаңыз.
<variant> Бүтін дегеніміз – реттелген бөлшектер жиынтығы.
<variant> Бүтін дегеніміз – бөлшектер тұтастығы.
<variant> Бүтін дегеніміз – бір-бірімен қарым-қатынаста болатын бөлшектер жиынтығы.
<variant> Бүтін дегеніміз – бір-бірімен қарым-қатынаста болатын бөлшектердің тұрақты жүйесі
<variant> Бүтін дегеніміз- тұтас нәрсе

<question3> “Болмыс” пен “материя” категорияларының ара-қатынасы:
<variant> Болмыс материя ұғымынан кең.
<variant> Олар бірмәнді.
<variant> Материя болмыс ұғымынан кең.
<variant> Болмыс пен материяны салыстырмайды.
<variant> Болмыс материалдық.

<question3> Философияның маңызды негізгі сұрағы болып табылатын:
<variant> Не алғашқы – материя немесе сана ма?
<variant> Барынша дүние мен адам санасының жалпы заңдылықтары қандай?
<variant> Идеалды,кіршіксіз мемлекетті құру жағдайы қандай болмақ?
<variant> Неге шынында ештеңе жоқ та, бірдеңе бар,
<variant> Адам орны.

<question3> Болмыс категориясы, мына категориямен өзара байланыста болады:
<variant> Бейболмыспен,
<variant> Адаммен,
<variant> Материямен,
<variant> Санамен,
<variant> Идеалдықпен.

<question3> Болмыстың негізгі белгісі:
<variant> Өмір сүруі.
<variant> Өзгермеуі.
<variant> Бөлінбеуі.
<variant> Бөлінуі.
<variant> Өзгеруі.

<question3> Болмыстың негізгі екі түрлері:
<variant> Материалдық және рухани болмыс.
<variant> Біріншілік және екіншілік табиғаттың болмысы.
<variant> Жаралған болмыс.
<variant> Физикалық және химиялық болмыс.
<variant> тірі және өлі материяның болмысы.

<question3> Материализм бастапқы ретінде нені қолдайды?
<variant> Табиғат болмысын.
<variant> Объективті рух болмысын.
<variant> Жаратылған болмысты.
<variant> Адам болмысын.
<variant> Энергия болмысын.

<question3> “Болмыс қана бар, ал бейболмыс болса тіпті де жоқ” кімнің ой-пікірі:
<variant> Парменид.
<variant> Гераклит.
<variant> М.Хайдеггер.
<variant> Платон.
<variant> Махавира.

<question3> Субстанция:
<variant> Болмыстың алғы негізі.
<variant> Болмыстың алғы қозғаушысы.
<variant> Барлық құбылыстар.
<variant> Атом.
<variant> Электрон.

<question3> Болмыстың негізделуінде екі субстанцияны қолдау нені білдіреді:
<variant> Дуализм.
<variant> Плюрализм.
<variant> Монизм.
<variant> Конвенционализм.
<variant> Прагматизм.

<question3> Материя нені көрсететін философиялық категория:
<variant> Объективті шындықты.
<variant> Затты.
<variant> Өрісті.
<variant> Атомды.
<variant> электронды.

<question3> Материяның негізгі екі түрі:
<variant> Зат пен өріс.
<variant> Электрондар мен атомдар.
<variant> Заттар мен кеңістік.
<variant> Физикалық және химиялық.
<variant> Өлі және тірі.

<question3> Теяр-де-Шарден мен Н.И.Вернадскийдің концепциялары қандай атауға ие болды?
<variant> Ноосфера концепциясы.
<variant> Биосфера концепциясы.
<variant> Салыстырмалы теориясы.
<variant> Литосфера концепциясы.
<variant> «Қоғамдық келісім» теориясы.

<question3> «Ноосфера» ұғымы дегеніміз:
<variant> Ақыл-ой сферасы.
<variant> Өмір сүру сферасы.
<variant> Табиғат сферасы.
<variant> Су сферасы.
<variant> Ауа сферасы.

<question3> «Биосфера» ұғымы дегеніміз:
<variant> Өмір сүру сферасы
<variant> Ақыл-ой сферасы.
<variant> Табиғат сферасы.
<variant> Су сферасы.
<variant> Ауа сферасы.

<question3> Барлық физикалық үрдістердің субстраты болып не табылады:
<variant> Элементарлық бөлшектер.
<variant> Молекулалар.
<variant> Макроденелер.
<variant> Жұлдыздар.
<variant> Галактикалар.

<question3> Диалектикалық материализмдегі қозғалыстың қайнар көзі:
<variant> Iшкі қайшылықтар.
<variant> Сыртқы дамуы.
<variant> Құдай.
<variant> Тартылу.
<variant> Итерілу.

<question3> Атомдық- молекулярлық байланыс неге жатады:
<variant> Химиялық.
<variant> Қозғалыстың механикалық түріне.
<variant> Биологиялық.
<variant> Әлеуметтік.
<variant> Планетарлық.

<question3> Кеңістік пен уақыттың салыстырмалы табиғатын кім дәлелдеді:
<variant> А.Эйнштейн.
<variant> В.Гейзенберг.
<variant> Н.Бор.
<variant> Ньютон.
<variant> Галилей.

<question3> Кеңістік пен уақытты сезімділіктің априорлық формасы ретінде қарастырған:
<variant> И.Кант.
<variant> К.Маркс.
<variant> И.Ньютон.
<variant> Д Фихте.
<variant> Шеллинг.

<question3> “Қозғалыс” пен “даму” ара-қатынасы:
<variant> Барлық даму- қозғалыс, бірақ барлық қозғалыс- даму емес.
<variant> Қозғалыс пен даму тепе-тең.
<variant> Қандай да болсын қозғалыс дамуды болжайды, қандай да болсын даму қозғалысты болжайды.
<variant> Кандай да болсын даму қозғалыс емес.
<variant> Кандай да болсын қозғалыс даму.

<question3> Өлшем нені көрсетеді:
<variant> Сан мен сапаның бірлігін.
<variant> Сан мен сапаның теңдігін.
<variant> Сан мен сапаның тең еместігін.
<variant> Сапа мен санның тепе-теңдігі.
<variant> Санның артықшылығы.

<question3> Диалектиканың қос категориясын айқындаңыз:
<variant> Форма-мазмұн
<variant> Қозғалыс - тыныштық
<variant> Уақыт - кеңістік
<variant> Оң және теріс
<variant> Жамандык- жақсылық

<question3> Ара қашықтықта оның объектілерін, олардың құрылысы, олардың элементтері мен бөліктерінен көрінетін материяның өмір сүру формасы- бұл:
<variant> Кеңістік
<variant> Уақыт
<variant> Континуум
<variant> Субстанция
<variant> Ой

<question3> Гегельдің үш тағаны:
<variant> Тезис, антитезис, синтез.
<variant> Тезис, қайшылық, антитезис.
<variant> Тезис, қайшылық, синтез.
<variant> Тезис, синтез, тезис.
<variant> Тезис, антитезис, тезис.

<question3> Гегельдік мағынадағы дамудың метафизикалық анықтамасы:
<variant> Объектінің қарапайым кішіреюі мен үлкеюі.
<variant> Кенет өзгеру.
<variant> Жаңа сапаның біртіндеушілігі және пайда болуы.
<variant> Ескі сападан жаңасына өту.
<variant> Саннан сапаға өту.

<question3> Диалектиканың заңын атаңыз:
<variant> Әлемдік тартылыс заңы.
<variant> Дене мен энергияның сақталу заңы.
<variant> Үшіншісін жоққа шығару заңы.
<variant> Сан және сапа өзгерістерінің өзара өту заңы.
<variant> Жеткілікті негіз заңы.

<question3> Терістеуді диалектикалық тұрғыдан түсінуді көрсетіңіз.
<variant> терістеу дегеніміз- өз бойындағы белсенді қасиеттерін сақтай отырып даму
<variant> терістеу дегеніміз – ескінің толық жойылуы.
<variant> терістеу дегеніміз – өткенге қайта оралу.
<variant> терістеу дегеніміз – жаңаға толық көшу.
<variant> терістеу дегеніміз – даму деңгейлерінің арасындағы байланыстың жойылуы.

<question3> Даму – ол:
<variant> Iлгерілмелі қозғалыс.
<variant> Қозғалыстың бірден-бір қасиеті,
<variant> Қозғалыстың бірден-бір түрі,
<variant> Бұл да, сол қозғалыс,
<variant> Қозғалыстың бір формасы,

<question3> Жалпы мен жеке нені құрайды:
<variant> Ерекшені.
<variant> Мүмкіндікті.
<variant> Пішінін.
<variant> Себептілікті.
<variant> Қажеттілікті.

<question3> Заттың интегративтік мінездемесі қайда пайда болады?
<variant> Қүрделі органикалық жүйеде.
<variant> Қозғалыс үрдісінде.
<variant> Басқа денелермен байланыс үрдісінде.
<variant> Тыныштық күйінде.
<variant> Қирату күйінде;

<question3> Фатализм мен волюнтаризмнің философиялық негізі болып ненің диалектикасының түсінбеушілігі болып саналады:
<variant> Қажеттілік пен кездейсоқтың.
<variant> Мүмкіншілік пен шындықтың.
<variant> Мазмұн мен пішіннің.
<variant> Себептілік.
<variant> Iшкі және сыртқы.

<question3> Қазiргi кездегi кеңiстiк пен уақыттың ортақ кабылданған тұжырымдамасы:
<variant> Реляциялық,
<variant> Субстанциялық,
<variant> Кванттық,
<variant> Энергетикалық,
<variant> Трансценденталдық.

<question3> Даму сабақтастығы туралы сұраққа жауап беретiн, диалектика заңы:
<variant> Терiстеудi терiстеу заңы,
<variant> Қарама – қарсылықтың күресi мен бiрлiгi заңы,
<variant> Сан мен сапалық өзгерiстердiң бiр – бiрiне өту заңы,
<variant> Энергияның сақталу заңы,
<variant> Әлемдiк тартылыс заңы.

<question3> Дамудың себебi туралы сұраққа жауап беретiн:
<variant> Қарама – қарсылықтың күресi мен бiрлiгi заңы,
<variant> Терiстеудi терiстеу заңы,
<variant> Сан мен сапалық өзгерiстердiң бiр – бiрiне өту заңы,
<variant> Энергияның сақталу заңы,
<variant> Әлемдiк тартылыс заңы.

<question3> Диалектиканың мәні неде?
<variant> Объективтік шындықтың жалпы даму заңдылықтарын анықтауда
<variant> Ойлаудың логикалық заңдарының дамуында
<variant> Ойлау мен шындықты қарама-қарсы қойып түсіндіруде
<variant> Табиғи және әлеуметтік процестердің байланыстарын зерттеуде
<variant> Табиғаттың даму заңдарын анықтауда

<question3> Бейнелеу:
<variant> Материяның жалпы қасиеті
<variant> Өлітабиғаттың қасиеті
<variant> Адам санасының қасиеті
<variant> Тірі табиғаттың қасиеті
<variant> Мидың қасиеті

<question3> Гумбольдтің түсінігі бойынша тіл ненің құралы ретінде қарастырылады?
<variant> сананың
<variant> Ақылдың
<variant> рухтың
<variant> сөйлеудің
<variant> дененің

<question3> Философиялық категория, оның белгiлi мәнi болмыстан бөлiнбес объект екенiн бiлдiретiн соның арқасында, ол басқа объект емес, сол ғана болып табылатын:
<variant> Сапа,
<variant> Сан,
<variant> Форма,
<variant> Себеп – салдар,
<variant> Мүмкiндiк.

<question3> Индетерминизм дегеніміз:
<variant> Себептілікті терістеу.
<variant> Себептілікті қолдау.
<variant> Қажеттілікті қолдау.
<variant> Дамуды терістеу.
<variant> Қозғалысты мойындау.

<question3> Жалпыға бірдей байланыс ненің принципі болып табылады:
<variant> Диалектиканың.
<variant> Метафизиканың.
<variant> Скептицизмнің.
<variant> Кинизмнің.
<variant> Неоплатонизмнің.

<question3> Ғылыми танымның әдiстерi туралы iлiмi – ол:
<variant> Методология,
<variant> Аксиология,
<variant> Гносеология,
<variant> Праксеология,
<variant> Эпистемология.

<question3> Мақсатқа сәйкестiк - ол:
<variant> Мақсатқа жетудiң бiр тәсiлi,
<variant> Адамдардың ұйымдастырған тәртiбi,
<variant> Адам психикасының (жан-дүниесiнiң) күйi,
<variant> Ой-елегiнiң iс – әрекетi,
<variant> Оқиғаның (құбылыстың, көрiнiстiң) немесе үрдiстiң белгiлi бiр жағдайға сәйкес келуi.

<question3> Танымның ақиқаттығы туралы мәселенің толығымен шешілуі мүмкін емес деп санайтын философиялық ілім қалай аталады?
<variant> агностицизм
<variant> гностицизм
<variant> неотомизм
<variant> сенсуализм
<variant> рационализм

<question3> Білімнің қандай формасы негіздеуді және тексеруді талап етеді ?
<variant> гипотеза
<variant> аксиома
<variant> факт
<variant> теория
<variant> мәселе

<question3> Индетерменизмнің көзқарасын атаңыз.
<variant> Табиғатта себеп те, салдар да жоқ.
<variant> Барлық нәрсенің негізгі бастамасы атом.
<variant> Барлық нәрсе кездейсоқтық нәтижесінде пайда болады.
<variant> Әлемдегі барлық нәрсенің себебі бар.
<variant> Барлық нәрсенің негізгі бастамасы Құдай.

<question3> Диалектикалық ойлау тәсілі бойынша материя дегеніміз не?
<variant> Санадан тыс, тәуелсіз өмір сүретін объективтік шындық.
<variant> Атомдар жиынтығы.
<variant> Энергия.
<variant> Бүкіл әлем.
<variant> Ғылымның зерттейтін нәрселері.

<question3> Синергетика бағытының көзқарасы бойынша мәдениет ұғымының анықтамасын атаңыз:
<variant> Мәдениет өзі дамушы жүйе
<variant> Мәдениет – адам іс-әрекетінің мәні мен мағынасын айқындайтын күрделі жүйе.
<variant> Мәдениет – қоғамның материалды және рухани жағдайының деңгейі.
<variant> Мәдениет – адамның шығармашылығы мен бостандығының жүзеге асуы.
<variant> Мәдениет – халықтың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыпы.

<question3> Гносеологияның негізгі категориясын көрсетіңіз?
<variant> ақиқат
<variant> материя
<variant> субсанция
<variant> өлшем
<variant> норма

<question3> Танымның сезімдік деңгейінің үш негізгі формасы .
<variant> түйсік, қабылдау, елестету
<variant> идея, гипотеза, интуиция
<variant> парасат,санасыздық, интуиция
<variant> ұғым, пайымдау, тұжырым
<variant> субстрат, материя, болмыс

<question3> Ғылым динамикасында Кун екі фазаны бөліп көрсетеді: қалып ғылым
<variant> ғылыми революция
<variant> Ғылымдағы тоқырау
<variant> ғылымды терістеу кезеңі
<variant> бірнеше теориялардың қатар өмір сүруі
<variant> ғылымның абсолюттілігі

<question3> Герменевтика – ол:
<variant> Тексті түсіндіру теориясы мен өнері,
<variant> Білімнің практикалық пайдалылығы туралы ілім,
<variant> Адам санасының феномені (құбылысы) туралы ілім,
<variant> Рационалдықтың таза модулі (үлгісі) туралы ілім,
<variant> Оның өзінен шығатын дүние түсінігі.

<question3> И.Лакатос ғылымның дамуы үшін қандай концепцияны ұсынды ?
<variant> Ғылыми зерттеушік бағдарламаларының бәсекелестігі
<variant> коммуникативті
<variant> интегративті
<variant> әдістемелік анархизм
<variant> ешқандай

<question3> Түйсінуден абстрактылық ойлауға дейін, ал, одан…
<variant> практикаға
<variant> теорияға
<variant> тексеруге
<variant> ақиқатқа
<variant> әлеснің ғылыми картинасына

<question3> Болмыс формасы бойынша ажыратылады:
<variant> Заттық және рухани құндылықтар,
<variant> Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар,
<variant> Индивидуалдық және субъективтiк -жеке тұлғалық құндылықтар,
<variant> Әлеуметтiк және саяси құндылықтар,
<variant> Жалпы адамгершiлiк және жеке тұлғалық құндылықтар.

<question3> Адамдардың рухани өмірінің формасы ретінде дінді бірінші кезекте не айрықшалайды?
<variant> жоғары күшке сену
<variant> изотерикалығы
<variant> қарапайымдылығы мен ақиқаттылығы
<variant> әдет-ғұрыптар мен культердің бар болуы
<variant> адамгершілік нормалардың басымдылығы

<question3> Құқық туралы философиялық ой-тұжырымның пәндік сферасының негізінде бірінші кезекте не жатыр?
<variant> Құқық идеясы
<variant> Ағымдағы заңдар
<variant> Құқықтық идеология
<variant> юриспруденция мәселелері
<variant> Құқықтық мәдениеттің дәстүрлері

<question3> Марксистердің пікірінше құқық дегеніміз …
<variant> заң дәрежесіндегі үстем таптың еркі
<variant> қоғамдық келісімнің нәтижесі
<variant> ең қасиетті
<variant> Заң шығарушы
<variant> Еркін өнім

<question3> И.Канттың мораль жөніндегі ең белгілі шығармасы.
<variant> Практикалық ақылға сын
<variant> Таза ақылға сын
<variant> Пайымдау қабілетін сынау
<variant> Дерексіз бастамаларды сынау
<variant> Біздің сыншыларымызды сынау

<question3> Эстетикалық сезімнің табиғаты мен оның шындыққа қатынасын не зерттейді ?
<variant> Өнер философиясы
<variant> мәдениет теориясы мен философиясы
<variant> шығармашылық психологиясы
<variant> өнер соцологиясы
<variant> психология теориясы

<question3> Қалай болғанда да қоғамдық сананың әрбір формасының құрылымында не болады ?
<variant> күнделікті-практикалық және ғылыми теориялық сана
<variant> жоғарғы және төменгі жақтары
<variant> олы мен оңы
<variant> есімде жоқ нәрсе
<variant> протоадамдардың тарихқа дейінгі ойлауының элементтері

<question3> Ғылыми танымның деңгейлері, өздерінің мәні бойынша-
<variant> эмпирия және теория
<variant> логика және ақиқат
<variant> білім және сауатсыздық
<variant> философтардың ойдан шығарғаны
<variant> математика және гармония

<question3> Таным субъектісін атаңыз.
<variant> Адамның танымдық және өзгертушілік іс-әрекеті бағыттылған нәрселер.
<variant> Бүкіл материалдық әлем.
<variant> Материалдық әлемнің бір бөлігі.
<variant> Бүкіл рухани әлем.
<variant> Әлемді танып-біліп оны өзгертуші

<question3> Таным объектісін атаңыз.
<variant> Адамның танымдық және өзгертушілік іс-әрекеті бағыттылған нәрселер.
<variant> Бүкіл материалдық әлем.
<variant> Материалдық әлемнің бір бөлігі.
<variant> Бүкіл рухани әлем.
<variant> Әлемді танып-біліп оны өзгертуші.

<question3> Әлемді танып-білу мүмкіндігін толығымен теріске шығаратын философиялық ілім.
<variant> Агностицизм.
<variant> Скептицизм.
<variant> Сенсуализм.
<variant> Антропологизм.
<variant> Теоцентризм.
<question3> Рационалдық танымның түрін көрсетіңіз.
<variant> Теория.
<variant> Идея.
<variant> Индукция.
<variant> Елестету.
<variant> Дедукция.

<question3> Рационалдық танымның түрін көрсетіңіз.
<variant> Қиял.
<variant> Түйсік.
<variant> Қабылдау.
<variant> Қорытынды.
<variant> Елестету.

<question3> Қорытынды жасаудың дедуктивтік тәсіліне тән сипаттаманы көрсетіңіз.
<variant> Таным үрдісінде жалпыдан жекеге көшу.
<variant> Таным үрдісінде бүтіннің бөлшектерге жіктелуі.
<variant> Таным үрдісінде бөлшектерден бүтіннің құралуы.
<variant> Танымның жекеден жалпыға қарай қозғалуы.
<variant> Танымның әр-түрлі заттарды салыстыру арқылы жүзеге асуы.

<question3> Берілген анықтамалардың қайсысы категория ұғымын толық ашып көрсетеді.
<variant> Ұғымның синонимі.
<variant> Iргетастық ұғым.
<variant> Сезімдік танымның түрін көрсетіңіз.
<variant> Рационалдық танымның түрін көрсетіңіз.
<variant> Ғылыми термин.

<question3> Қорытынды жасаудың индуктивтік тәсіліне тән сипаттаманы көрсетіңіз.
<variant> Танымның жекеден жалпыға қарай қозғалуы.
<variant> Таным үрдісінде жалпыдан жекеге көшу.
<variant> Таным үрдісінде бүтіннің бөлшектерге жіктелуі.
<variant> Таным үрдісінде бөлшектерден бүтіннің құралуы.
<variant> Танымның әр-түрлі заттарды салыстыру арқылы жүзеге асуы

<question3> ,,Табиғат туралы ғылымдар,, және ,,рух туралы ғылымдар,, дилеммасы қай философияда пайда болды
<variant> Неокантшылдық
<variant> Неогегельяншылдық
<variant> Неопозитивизм
<variant> Неотомизм
<variant> Неоплатонизм

<question3> Әсiресе, ақиқат бiлiмi турасындағы сұраққа келгенде, күмәндану ойлау қағидасының бiрi екенiн ұсынатын, философиялық iлiм қай бағытқа жатады?
<variant> Скептицизмге.
<variant> Неоплатонизм.
<variant> Эпикуризмге.
<variant> Идеализмге.
<variant> Перепатетизмге.