ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА Э. Ионеско Драма абсурда

Курсовая работа по предмету «Драматургия»
Информация о работе
  • Тема: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА Э. Ионеско Драма абсурда
  • Количество скачиваний: 16
  • Тип: Курсовая работа
  • Предмет: Драматургия
  • Количество страниц: 27
  • Язык работы: українська мова (Украинский)
  • Дата загрузки: 2014-12-03 09:09:26
  • Размер файла: 44.38 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

ЗМІСТ

ВСТУП 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ Е. Іонеско 5
1.1 Становлення письменника і розвиток творчого шляху 5
1.2 Драматургія Йонеско і його місце в світовій літературі 7
1.3 Символічний зміст пєс 9
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЄСИ «НОСОРІГ» І НОТИ АБСУРДУ 11
2.1. Абсурд sub specie temporis 11
2.2. Інтелектуальний протест Е. Іонеско 16
2.3. Абсурдний твір «Носоріг» 19
ВИСНОВОК 23
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26
ВСТУП
На практиці театр абсурду заперечує реалістичним персонажам , ситуаціям і всім іншім відповідним театральним прийомам . Час і місце невизначені та мінливі, навіть найпростіші причинні звязки руйнуються. Безглузді інтриги , повторювані діалоги і безцільна балаканина , драматична непослідовність дій , - все підпорядковане одній меті : створенню казкового , а, може бути і жахливого , настрою.
На становлення драми абсурду вплинула сюрреалістична театральність: використання химерних костюмів і масок , безглуздих віршиків , провокативних звернень до глядачів і т. д. Сюжет пєси , поведінка персонажів незрозумілі, аналогічні і підчас покликані епатувати глядачів. Відображаючи абсурдність взаєморозуміння , спілкування , діалогу , пєса всіляко підкреслює відсутність сенсу в мові , а той у вигляді свого роду ігри без правил стає головним носієм хаосу.
Дві світоглядні системи - екзистенціалізм і абсурдизм - мають між собою більше спільного , ніж це здається на перший погляд. Екзистенціаліст Сартр статті « Міф і реальність театру» висуває три основні положення , що відрізняють театру абсурду від традиційного - це відмова від психологізму , від інтриги і від реалізму .
Це була концептуальна драматургія , що реалізує ідеї абсурдистській філософії . Реальність , буття представлялася як хаос. Для абсурдистів домінантним якістю буття була стислість , а розпад . Друге значне відміну від попередньої драми - у ставленні до людини . Людина в абсурдистського світі - уособлення пасивності і безпорадності. Він нічого не може усвідомити , крім своєї безпорадності. Він позбавлений свободи вибору. Абсурдисти розвивали свою концепцію драми - антідраму . Ще в тридцяті роки Антоном Арто говорив про свою перспективу театру : відмова від зображення характеру людини , театр переходить до тотального зображенню людини. Всі герої драми абсурду - тотальні люди. Події теж потребують розгляду з точки зору того , що вони є результатом якихось ситуацій , створених автором , в рамках яких відкривається картина світу . Драма абсурду - це не міркування про абсурд , а демонстрація абсурдності .
Ежен Іонеско - зачинатель абсурдизму у французькій драматургії. Ситуації , характери і діалоги його пєс слідують скоріше образам і асоціаціям сну , ніж повсякденної реальності . Мова ж за допомогою забавних парадоксів , кліше , приказок та інших словесних ігор звільняється від звичних значень і асоціацій. Сюрреалізм пєс Іонеско веде своє походження від циркової клоунади , фільмів Ч. Чапліна , Б. Кітона , братів Маркс , античного і середньовічного фарсу. Типовий прийом - накопичення предметів , що загрожують поглинути акторів ; речі знаходять життя , а люди перетворюються на неживі предмети. У абсурдистських пєсах катарсис відсутня , будь-яку ідеологію Е. Іонеско відкидає , але пєси були викликані до життя глибокою тривогою за долі мови та її носіїв.
При всій умовності театру абсурду він наскрізь політизований , що особливо переконливо доводить найзначніше створення Ежена Іонеско "Носоріг" (1959).
Розгляд перекладів пєс комедії абсурду доцільно з урахуванням робіт з теорії та історії лінгвістичного та художнього перекладу ( Л.І. Борисова , В.М. Комісарів , Ю.Н. Марчук , Р.К. Миньяр - Белоручев , JI.JI. Нелюбин , Я.І. Рецкер , Ю.А. Сорокін , Г.Т. Хухуні та ін), а також з теорії мови ( С.В. Гриньов , В.Д. Івшин , І.Г. Кошова , В.В. Ощепкова , Є.В. Сидоров , А.Ф. Ширяєв , Є.Г. Чалкова ) .
Мета дослідження . Виявити фактор авторського підходу , системний облік стилістичних особливостей драми абсурду « Носоріг »
завдання:
1 . Визначення становлення творчого потенціалу Іонеско .
2 . Прояв абсурдною реальності в пєсах Е.Іонеско .
3 . Аналіз Значення терміна « абсурд ». Абсурд і ХХ століть.
4 . Виявлення на цій основі особливість пєси драматурга Ежена Іонеско « Носоріг ».
Методи дослідження визначені поставленими завданнями. Аналіз грунтується на порівняльно- історичному , порівняльному методі , методі лінгвістичного опису , методі порівняльного аналізу оригіналу та перекладу , методі порівняльного аналізу декількох варіантів перекладу .
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА Э. ИОНЕСКО
1.1 Становление писателя и развитие творческого пути

ЭЖЕН ИОНЕСКО (EUGÈNE IONESCO. 1912-1994) — драматург и писатель, один из основоположников «театра абсурда». Детство провел во Франции, образование получил в Румынии (на родине отца). Литературную деятельность начал с 1928 г. с публикации стихов (на румынском языке). В 1938 г. окончательно перебрался во Францию и в 1971 г. стал членом Французской академии. Автор сборников рассказов «Фотография полковника» (1962), эссе и воспоминаний «Крохи из дневника» (1967), «Прошедшее настоящее, настоящее прошлое» (1968), «Открытия» (1969), «Между жизнью и сном» (1977), «Противоядия» (1977), «За культуру против политики» (1979), «Человек под вопросом» (1979), «Белое и черное» (1981). Центральное место в творчестве Ионеско занимает драматургия, в которой он — наряду с С. Беккетом — является признанным новатором [5, с. 147].
Создатели «антитеатра» отказались от традиционной драматургической техники и психологического правдоподобия: причинно-следственная связь между эпизодами, как правило, отсутствует, персонажи лишены индивидуальности, поведение их целиком определяется ситуацией, события отражают не реальную действительность, а мир подсознания и глубинные структуры бытия, предстающего иррациональным и алогичным. Ужас и бессмысленность существования преодолеваются средствами трагического гротеска, доминирующего в творчестве Ионеско. Во многих (особенно ранних) его пьесах преобладает языковой абсурд: связи между словом и поступком разрушаются, фразеологизмы и метафоры реализуются буквальным образом, нонсенс соединяется с волшебной сказкой и приемами театра гиньоля («Автомобильный салон», 1952; «Девушка на выданье», 1953; «Племянница-жена», 1953; «Картина», 1954). Постепенно Ионеско переходит к ситуационному абсурду, характерному для больших трехактных пьес (в отличие от коротких комедий и скетчей). Прежде всего это реализуется в цикле пьес со сквозным персонажем (Беранже) — скромным и наивным человеком, современным Дон-Кихотом. Драматургическая статика сменилась динамизмом, появился четкий единый сюжет, возникло противостояние центрального действующего лица второстепенным [11, с. 200].
В «Бескорыстном убийце» (1957) герой тщетно пытается противостоять воплощению зла — преступнику, терроризирующему мирных горожан. В «Небесном пешеходе» (1962) драматург Беранже, стремясь вырваться в иной мир из общества марионеточных буржуа-англичан, возносится на небеса, но видит сверху лишь картины войн и убийств. В пьесе «Король умирает» (1962) вместе с монархом Беранже I гибнет и его государство. Апокалипсическое видение мира присуще многим произведениям Ионеско: в сценарии «Гнев» (1961) банальная ссора приводит к ядерной катастрофе; в комедии «Бред вдвоем» (1962) супруги выясняют отношения под грохот усиливающейся канонады; в «Смертоносных игрищах» (1970) тихий обывательский мирок сотрясают эпидемия, серия убийств, гигантский пожар [6, с. 85].
Активное неприятие вызывает у Ионеско политическая деятельность и любые попытки изменить существующее положение вещей: в «Макбете» (1972) шекспировский сюжет используется для иллюстрации неизбежного превращения бунтаря в тирана; в пьесе «Этот потрясающий бордель» (1973) безжалостно высмеиваются поднявшие восстание «революционеры». Главная тема последних пьес — поиск утраченного рая — наиболее ясно выражена в «Жажде и голоде» (1966), одном из самых «литературных» творений Ионеско (здесь последовательно обыгрываются реминисценции из Ибсена, Кафки, Метерлинка и др.). Одновременно драматург продолжает тему сатирического разоблачения идеологии как средства морального подавления и порабощения людей. Итоги своего творческого пути Ионеско подвел в драматизированных мемуарах «Путешествия к умершим» (1981).
1.2 Драматургия Ионеско и его место в мировой литературе

Драматургия Ионеско - нечто особенное. Та самая неевклидова геометрия в мире театрального искусства. Попытка создания театра нового уровня, лежащего вне традиций, вне реальности, вне логики. А вот насчет "театра абсурда" - ох как можно поспорить. Да, "Лысая певица" - например, прямое воплощение абсурда. Но поздние пьесы, особенно "Король умирает", - это же театр поэзии. Театр, где поэтический ураган становится миротворчеством [1, с. 60].
Приступая к чтению пьес Ионеско, я и не представлял, что мне настолько понравится. Особенно после относительного моего неуспеха с Беккетом. А в итоге – лакомился им, как деликатесом, а в две драмы втрескался по уши.
"Носороги". Вот про эту вещь могу сказать точно, что написана она рукой гения. На мой взгляд, именно в ней талант Ионеско достиг вершины. Сюрреалистическое безумие, превращающееся в мощнейшую притчу. В крик о сохранении индивидуальности в мире огромного стада. В призыв сохранить человечность, когда человеком быть не модно. В приказ - выдержать до конца в этом сошедшем с ума мире, среди полчищ носорогов. Сильно, очень сильно. "Носороги" прямо-таки преобразовали вечер минувшего понедельника и стали открытием. Давно уже литературное произведение не доставляло столько удовольствия.
"Король умирает". Еще одна пьеса Ионеско, которая ворвалась в мое сознание и устроила там фейерверк. Здесь талант Ионеско становится стихией поэзии. Содержание драмы исчерпывается ее названием: король умирает, а с ним умирает и его мир. Каждый из нас - король собственного мироздания, того, что заключено под коробкой черепа. Того, что осветило темноту несуществования и должно однажды угаснуть. Мира неповторимых ощущений и восприятий. И какая разница, какими мы были королями - может, довели собственное королевство до разорения, перед смертью все это теряет значение. Даже она не важна. У нее есть великий смысл - придать жизни значительность. И взглянуть на жизнь влюбленными глазами. Но как же мы эгоистичны. Даже на смертном одре. Проклятые короли, обреченные смерти [8, с. 41].
"Лысая певица". Первая пьеса Ионеско. Пьеса человека, который, по его собственному признанию, не любил театр. Именно с нее начался длительный путь, приведший к созданию театральной системы нового образца. И хотя Ионеско отрицал пародийный характер «Лысой певицы», это замечательная пародия и на старый театр чеховского типа, и на нашу жизнь, где психологическая глухота доведена до абсурда. Прислушайтесь к разговорам вокруг – подчас то же переливание воды из пустого в порожнего. Те же фразы, не доносящие сути. Мы говорим штампами, давно утратившими смысл. Мы проводим вечера в разговорах ни о чем. И "Лысая певица" - жуткий и смешной гротеск, за которым – трагедия общения. Впрочем, трагедия трагедией, а насмеялся я вдоволь.
"Урок". Вот эта пьеса показалась слабее. Во всяком случае, не произвела такого сильного впечатления, как предыдущие. За исключением финала, который очень хорош. Ну и «филология ведет к преступлению» - это уже классика[7, с. 114].
Итак, театр Ионеско - это оригинально. Это необычно. Это глубина под маской сна. Опыты дада и сюрреализма хорошо влились в театральную систему, созданную этим французом румынского происхождения, еще одним певцом ирреального, Дали от театра. Надо признать, современный театр немыслим без экспериментов Ионеско. Для драматургии он то же, что и Лобачевский для геометрии.

1.3 Символический смысл пьес

Произведения этого драматурга похожи на головоломку, так как ситуации, характеры и диалоги его пьес напоминают скорее ассоциации и образы сна, чем реальности. Но с помощью абсурда автор выражает печаль по потерянным идеалам, что и делает его пьесы гуманистическими. Драма Э. Ионеско «Носороги» — одна из интереснейших пьес не только своего времени. Написанная в 1959 г., она отразила существенные особенности развития человеческого общества (вне границ времени и пространства). В «Носорогах» разыгрывается драма одиночества личности, индивидуального сознания в столкновении с общественным механизмом. Ионеско утверждает, что идея имеет цену и смысл, пока она не пленила сознание многих, так как тогда она становится идеологией. а это уже опасно. Ионеско применяет своеобразную форму, гротескную картину преобразования людей в носорогов. абсурдность событий, изображённых драматургом, подчёркивает остроту мысли автора, выступающего против обезличивания, лишения индивидуальности [25].
В настоящее время критические учения о театре сосредоточены на языке театра абсурда. Существовало несколько учений о языке абсурда, которые рассматривали риторические и поэтические элементы с различными уровнями языка (среди них были сленг, фамильярный язык, язык литературный) с множеством литературных аллюзий и «женских пародий» в текстах.
Пьесы Йонеско имеют закодированный характер, для них существует термин «антипьесы». Персонажи часто ирреальные, гиперболизированные, каждый будто ведет свою линию. Именно поэтому спектакли по его пьесам иногда ставили по принципу фуги когда одна тема органически вплетается в другую, но их много и звучат одновременно. Сам драматург сознавался, что для него интересно было найти сценичность даже там, где ее нет. Яркой особенностью пьес Йонеско является также «обрезанная» концовка. Драматург считал, что конца пьесы не может быть, как не может быть конца жизни. Но концовки пьес нужны, так как зрителям нужно когда-то идти спать. Так вот не все ли равно, когда «отрезать» пьесу от зрителя. Абсурд - это непонимание каких-то вещей, законов мирового устройства. По мнению Йонеско, абсурд рождается из конфликта воли личности с мировой волей, из конфликта личности с самой собой. Поскольку разногласие невозможно подчинить логике, то и рождается абсурд. Причем это состояние абсурда кажется автору более убедительным, чем любая логическая система, так как она абсолютизирует одну идею, теряя другую. Абсурд - способ показать удивление перед миром, перед богатством и непонятностью его существования [4, с. 114].
Итак, язык пьес Йонеско освобожден от обычных значений и ассоциаций благодаря парадоксам, часто юмористическим, клише, поговоркам и игры слов. Те слова, которые говорят герои, часто противоречат реальности и означают совсем противоположное. Йонеско считал, что театр - это зрелище, где человек смотрит на самого себя. Это ряд состояний и ситуаций с нарастающей смысловой нагрузкой. Цель театра - показать человеку его самого, чтобы освободить от страха перед обществом, перед государством, перед окружением.

ГЛАВА 2 .ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЬЕСЫ «НОСОРОГ» И НОТЫ АБСУРДА

2.1. Абсурд sub specie temporis

Признание в качестве единственной ценности индивидуального существования является претензией на обладание временной исключительностью, что предполагает не отрешенное, но пристрастное отношение к жизни. Для экзистенциализма индивид не способен абстрагироваться от себя, так как он может отвлечься от других вещей, принимая свое уникальное существование как подлинное в противовес неподлинной универсальной сущности, но телесно укорененное в бытии, субъективность в ситуации выбора отрицает мир и самое себя, становится трансцендированием за пределы фактичности. Однако, фундаментальный проект - трансцендирование ничто - ведет к утрате конечного смысла человеческого бытия [10, с. 77].
Отсюда проистекает парадокс свободы и необходимости, когда сознание и бытие взаимоисключают друг друга. Это невозможное, разорванное существование личности, которое растянуто между бессмысленностью мира и Ничто, есть абсурд с точки зрения конечности, временности человеческого существования. Абсурд есть осознание Ничто в страстном стремлении к смыслу. Сартр описывает абсурд как утрату привычной связанности вещей, рассудочных наименований и ярлыков в условиях допредикативного созерцания, самоочевидности бытия. Камю постулирует абсурд и показывает путь в кругу абсурда - бунт против бессмысленности мира, ибо абсурд возникает тогда, когда с ним не соглашаются. Абсурд порожден индивидуальной страстью, выходящей за пределы необходимости универсального бытия и логики, он является истиной человеческого существования, которая не постигается, но проживается. Его оборотной стороной является тошнота или отчаяние [25].
Неправомерно рассматривать в одном ряду абсурд Сартра, Камю и нелепости Ионеско, Беккета, Жене, Пинтера, Симпсона.3 Экзистенциальный парадокс имеет особый характер. Во-первых, конфликт личности всегда имеет смысл «для меня». Мятеж против скуки бытия у Камю или муки совести за созданную ситуацию у Сартра - вот личностный смысл, который хотя и не доступен окружающим, но остается показателем уникальности человеческого существования. В драме абсурда личностный смысл отсутствует. А раз нет индивидуальности, то не столь уж значима и трагедия, в которой он всего лишь играет роль. В драме абсурда трагедия никогда не принимается всерьез до конца, как это происходит в экзистенциализме. Во-вторых, экзистенциальный абсурд четко выражен в виде онтологического и этического парадокса. В драме абсурда, где нет критерия морали - уникальной субъективности, которой можно было бы вменить в вину то или иное действие, нет, собственно, и парадокса свободы и ответственности; где нет отдаленности сознания от мира, обыденной жизни, нет, по сути, и парадокса свободы и необходимости. Нравственные понятия меняются, подчиняясь игровым, а не моральным критеріям [4, с.66].
Абсурд sub specie ironeia. Если можно поставить под сомнение вечную истину и скептически отнестись к индивидуальной жизни, то сомнение становится всеобъемлющим. После того как человек подвергнет сомнению собственную жизнь и взглянет со стороны на человеческую жизнь вообще, а затем по необходимость вернется к серьезному взгляду на действительность, то к этой серьезности примешивается ирония и боль: “Если sub specie aeternitatis нет оснований считать, что что-либо имеет значение, то, следовательно, и это не имеет значения, и мы можем относиться к нашим нелепым жизням с иронией, вместо героизма или отчаяния”. Иначе говоря, если вечные ценности не имеют значения с точки зрения временности индивидуальной жизни, если, наконец, существование личности ставится под сомнение, то аподиктической достоверностью жизни будет ироническая игра. Тотальное сомнение привносит безвременье, опустошенность мира, обезличенность человека и завершает движение ума от романтической иронии к нигилизму. Понимание абсурда как всеобщего отрицания и иронической игры ложится в основу искусства абсурда С.Беккета, Э.Ионеско, Ж.Жене, Г.Пинтера, живописи Д.де Кирико, Р.Магритта, П.Дельво [27].
Было бы односторонне видеть истоки абсурда только в экзистенциализме или сюрреализме. К его генезису столь же причастны экспрессионизм и абстракция.5Точнее говоря, искусство абсурда есть логическое следствие развития всего модернизма, романтического миросозерцания в целом. Вот почему здесь нет однозначной формы выражения нигилистской иронии подобной экзистенциальному парадоксу, а есть игра многообразных художественных форм, являющихся рецидивами разных направлений - гротеск, черный юмор, трагифарс. Будучи образован нигилистской игрой, абсурд несет в себе комизм как внутреннюю необходимость, драма блещет остроумием: юмор, гротеск, буффонада, гегг, эксцентрика, гиньоль сопутствуют трагическим коллизиям человеческой жизни. Поэтому, возникнув в творчестве А.Адамова, А.Арто, Э.Ионеско в виде трагической драмы, абсурд в последующей традиции Д.Барта, Д.Бартелми, Т.Пинчона перерастает в черный юмор. Что касается предшествующей художественной традиции, то истоки драмы абсурда можно проследить в модернизме, в творчестве Л.Кэрролла, А.Стриндберга, в театре жестокости А.Арто, литературе Ф.Кафки и Д.Джойса. [24, с. 48].
Известно, что Ионеско, Беккет, Магритт выступали против попыток критики обнаружить скрытый, иносказательный смысл их произведений. Как ставится проблема, которая не имеет не только ответа, но и социального смысла? Только при помощи зрелищности, показного жеста, наигранности и эксцентрики, выспренности и демагогии, игры, протекающей с подчеркнутой несуразностью и предметной неуместностью, “все должно быть преувеличено, чрезмерно, карикатурно, тягостно, ребячливо, без всякий тонкостей... не бояться наигранности”.
Нигилистская ирония обусловливает обесценивание личностного начала. Субъективность перестает быть средоточием смысла, как это было со времен романтизма, выхолащивается до абстракции. Театр абсурда ставит проблемы жизни и смерти, одиночества и коммуникации, говоря о «мире вообще» и «человеке вообще», приближаясь к позиции философии Витгенштейна и массового искусства. Человек обезличен, его психология трактуется в метафизическом измерении. Таковы безликие супруги Смит из Лысой певицыИонеско, Владимир и Эстрагон из пьесы В ожидании Годо Беккета. Поступки героев не имеют психологической мотивации. Невозможно понять мотивы преступлений в пьесе Убийца по призванию Ионеско или причины взаимного предательства героев в драме Пинтера Предательство (1978). Силуэт человека, взятого без морального контроля и мотивации, без индивидуальности, отличает драму абсурда от экзистенциальной трагедии [2, с. 122].
Герой абсурда - Unnamable Беккета напоминает анонима Кафки, подавленного чуждым и враждебным миром. Имперсонность делает его героем замечательной судьбы: “Он восстает против нелепых обстоятельств, но его протест абсурден. Он свободен, но не может понять зачем нужна свобода. Он ироничен за свой собственный счет и его ирония - трагикомический фарс. Анти-герой стоит перед вопросом, но не знает с чего начать. Он даже не знает, кто он... Он знает, что не знает ничего; он верит, что ни во что не верит; он использует парадоксальную истину, что истины нет. Он надеется, что что-то случится, но ничего не происходит, ничто не меняется, и ему нечем помочь”. Действия героев - то автоматизм, то оцепенение, выражающие их растерянность и подавленность, никогда не осуществляются совершенно всерьез. Их жизнь сводится к игре ради игры, что выражает общий нигилистский дух пьес. Творчество Беккета, например, характеризуется как “воплощение чистой иронии, в самой себе находящей смысл и усладу; его искусство в высшей степени негативно”. Герой живет в иррациональном мире, где правят ложные силлогизмы Ионеско, неопределенность Беккета, невозможное Магритта, а потому его бытие выражается в произвольном поведении, случайных ситуациях, приводящих к казусам [8, с. 177].
Реальность абсурда является совмещением фантастического и повседневного. Если в сюрреализме фантазия и действительность противопоставляются друг другу, то в драме абсурда они сливаются. Драматургов интересует повседневный мир с его банальными лозунгами, штампами, избитыми истинами, которые доводятся до пароксизма, нелепости и гротеска. Трагическое переживание серьезности жизни переплетается с легкомыслием фантазии. По выражению Ионеско, фантастическое может проистекать из повседневной рутины, которая в силу нелепой случайности приобретает чрезвычайный вид. Реальность абсурда - это повседневная жизнь, постоянно провоцируемая вопросами, превращающими ее в нелепый вымысел. Абсурд мира коренится в совмещении идеального и реального, фантастического и прозаического, комического и трагического. Игра воображения вносит в повседневную жизнь известную степень иррациональности. Пьесы образованы случайным сцеплением образов, без отношения причин и следствий, необъяснимыми историями, немотивированной сменой настроений. Реальность абсурда и прозаична и фантастична, но весьма правдоподобна, она “воспринимается как выдумка, совокупность вымышленных поэтических образов, но мастерство, с которым они скомбинированы и выдержаны, делает несомненной реальность и подлинность зрелища этих воплощенных образов” [5, с. 108].
Деформации повседневного до нелепой фантастики, сгущение метафизических противоречий служит механизмом превращения трагедии в фарс, гротеск, витающий над всем юмор. Возникает игра символических форм иронии, унаследованных от основных направлений модернизма. Однако в искусстве абсурда они обретают несколько иной вид.


2.2. Интеллектуальный протест Э. Ионеско

Интеллектуальный протест Э. Ионеско получил отражение в протесте его героя Беранже. В этом протесте — главная творческая мысль, или, точнее, главная его позиция — ненависть к тоталитарным режимам, к обезличиванию. Эту позицию он провозглашал всю свою творческую жизнь. И с годами она не утрачивала актуальности. Пьесы Э. Ионеско, написанные, казалось бы, по законам «театра абсурда», переросли авторский замысел и стали чем-то большим, чем пародия на театр.
Эжен Ионеско искусно манипулирует жанрами, превращает страшное в смешное, делая очевидной мысль пьесы: школа и другие образовательные учреждения убивают личность, навешивая на человека звания бакалавров, магистров, докторов и тому подобное. Но также автор заставляет нас взглянуть более широко, в пьесе фабула демонстрирует метаморфозы от дидактики к диктатуре. Учитель - маньяк, вообразивший себя сверхчеловеком, ибо он в силу своей профессии привык смотреть на учеников сверху вниз. Он требует от них безусловного подчинения, а ослушников жестоко карает. Поэтому помимо критики системы образования вторым пластом идет разоблачение фашизма [11, с. 203].
Ионеско жил в то время когда неверно и буквально трактуя идеи Ницше, нормальных цивилизованных жителей страны превращали в садистов и расистов, убивали всех, кто не соответствовал шаблону высшей расы и не желал принимать идеи фашизма. Так в пьесе «Урок» по нашему мнению Ученица олицетворяет одурманенные массы, народ, не знающий что делать, а Учитель авторитарный режим и его приверженцев. А кто же тогда Служанка? Или родители, которые отправляют своих детей к таким «учителям»?
Продолжая тему тоталитаризма, грех не упомянуть самую нашумевшую пьесу Ионеско «Носорог», вышла она в 1960 году и принесла автору громкий международный успех, даже сейчас упоминая Ионеско, первое, что приходит на ум, - «Носороги». Тогда в 60-е годы эта пьеса стала сенсацией, но воспринималась всеми абсолютно как политическая. Эта пьеса описывает процесс роста фанатизма, зарождения тоталитаризма. А в СССР ее даже запретили, что не удивительно.
Ионеско писал: «Меня за эту пьесу ругали. Потому, что не предложил выхода. Но мне и не нужно было предлагать выход. Мне нужно было показать, почему в коллективном сознании возможна мутация и как она происходит. Я просто описывал - феноменологически - процесс коллективного перерождения».
Немаловажную часть системы авторских жанровых обозначений, наряду с наименованиями заголовочными, подзаголовочными, внутритекстовыми, составляют внетекстовые авторские комментарии, высказывания, «разбросанные» по многочисленным художественным и публицистическим произведениям, статьям и эссе, интервью и выступлениям. Так, например, охотно высказывался по поводу жанровой природы своих пьес Эжен Ионеско. Он всегда решительно протестовал против постановок своих пьес, не учитывающих присущее им переплетение разнородных начал, возмущался их интерпретацией как сугубо пародийных, карикатурных, фарсовых. Драматург сетовал на то, что зрители приходят на «Лысую певицу», которая призвана стать «трагедией языка», чтобы посмеяться. В американской постановке «Носорогов», в которой пьеса трактовалась как забавный фарс, Э. Ионеско усмотрел «интеллектуальное мошенничество»: «пускай это фарс, но фарс трагический» [22]. Не принял он и «Носорогов» в Германии – иную крайность в толковании: в немецкой версии пьеса превратилась в трагедию. По словам Ионеско, в соответствии с авторским замыслом пьесу интерпретировал лишь Жан Луи Барро, метко назвавший «Носорогов» «бурлескным кошмаром» и «братьями Маркс у Кафки» [23].
Э. Ионеско неоднократно постулировал в своих высказываниях парадоксальную жанровую диффузию и гибридизацию: «Я назвал свои комедии “антипьесами”, “комическими драмами”, а драмы – “псевдодрамами” или “трагифарсами”, ибо, как мне кажется, комическое трагично, а трагедия человека смехотворна» [24, с. 48]. Поясняет Ионеско и единство противоположностей в своих произведениях. Драматург отмечал, что в «псевдодраме» «Жертвы долга» он попытался «утопить комическое в трагическом», а в «трагифарсе» «Стулья» – трагическое в комическом; «или, если угодно, противопоставить комическое трагическому, чтобы объединить их в новом театральном синтезе» [Там же, с. 49]. Впрочем, он оговаривает, что полярные элементы не должны растворяться друг в друге: «…они сосуществуют, взаимно отталкиваются… создают динамическое равновесие, напряжение» [Там же].
Мысли о взаимодействии и взаимозаменяемости противоположных жанровых категорий, трагического и комического, о выполнении противоположной их природе функций Эжен Ионеско высказывал неоднократно.
«Комедия, будучи предчувствием абсурда, кажется мне более безысходной, чем трагедия. Комичность не имеет выхода» [Там же, с. 48]. И с ним созвучны в своих высказываниях другие представители театра абсурда.
Сэмюэлю Беккету принадлежит мысль о том, что «жизнь каждого человека, если ее проанализировать в целом, останавливаясь исключительно на узловых моментах, и вправду трагична. Но, всматриваясь в каждую ее деталь отдельно, окажется, что она имеет характер комедии. Ибо все жизненные неурядицы, постоянная раздраженность в каждый отдельный момент, желания и страхи, неудачи каждого мгновения – все зависит от случая, который каким то образом окажется комической шуткой. Тогда как неутоленные желания, немилосердно разбиваемые судьбой, примноженное страдание и ошибки со смертью в финале, несомненно, трагичны. То есть, оказывается, что судьба как будто прибавила к жизненным катастрофам непостижимый фарс, заполнив наше бытие всей совокупностью трагических черт. И все же мы не в состоянии каким то образом доказать собственное достоинство трагиков, всю жизнь играя глупейшие комедийные роли» [25].

2.3. Абсурдное произвидение «Носорог»

"Носорог" - самая знаменитая пьеса Ионеско. Точный, блестящий анализ воздействия тоталитаризма на человека. И шире: всякой идеологии, всякой власти массы над личностью.
Из всех абсурдных книг,которые мне довелось прочесть,абсурдная история,рассказанная в «Носороге»,является в сути своей самой не абсурдной-отражающей суровые реалии жизни. И не смотря на то,что моё высказывание о не абсурдности абсурдной пьесы абсурдно-я всё же склонен настаивать на своём мнении. Ведь абсурдное появление носорога,в свете абсурдности взаимоотношений героев-не показалось мне столь абсурдным,но и взаимодействие мировосприятий героев,в свою очередь показалось мне не абсурдным,ибо если появление носорога не является абсурдом, то, следовательно, взаимоотношения персонажей абсурдными быть не могут,что в свою очередь доказывает что пьеса лишь отражение жизни и абсурдной на первый взгляд быть никак не может.
Я также склонен посоветовать прочесть современному читателю сию пьесу,так как не смотря на абсурдное её содержание, она представляет собой невероятно полезное чтение,позволяющий определить критерии абсурда в нашей жизни-и устранить их.
Если же рецензия моя вам показалась слегка абсурдной,то особенно не переживайте по этому поводу,потому как граница между абсурдом и не абсурдом настолько тонка,что она просто не может быть ничем иным кроме как абсурдом.В «Носорогах» Э. Ионеско выразил свои давние ощущения, связанные с 1930-1940-ми гг., в период становления в Европе фашизма, когда интеллигенция родной ему румынии начинает, как герои будущей его пьесы, преклоняться перед «модой».
Ионеско в "Носороге" рисует страшную, абсурдную картину перерождения человека. И абсурд ситуации "Носорога" Ионеско" в том, что неясна природа сил, охватыватывающих людей и жестко увлекающая их за собой. Этот момент четко схвачен Ионеско: чем был нацизм, чем был большевизм? Мало кто, как Ионеско в "Носороге" описал потерю человеческого лица в XX веке. Не надо объяснять, что опасность "анонимных сил эпохи", массового безумия, диктатуры социальности в XXI веке ни куда не ушла.
"Носорог" Ионеско актуален. Действие драмы происходят в небольшом провинциальном городе, его жителей представляют содержатели лавки и кафе, Домашняя хозяйка, чиновники из конторы, издающей юридическую литературу, логик и некий Старый господин, вероятно, составляющие «интеллектуальную элиту». В первом действии картина обыденной, убогой жизни городка прерывается внезапным громким появлением на улице носорога, вскоре, также с грохотом, в облаке пыли, вновь пробегает носорог — то ли этот же, то ли другой, что как раз рождает между персонажами спор касательно того, сколько рогов было у пришельца (-цев). Горожане оплакивают убитую огромным животным кошку, коробку с телом которой сопровождают подобием похоронной процессии; столь же комический эффект производят во втором действии дискуссия в конторе о том, появлялся ли носорог в городе, превращение в носорога одного из её служащих Бефа — он с нежно-торжествующим рёвом увозит от конторы пришедшую туда жену. Но во втором и в третьем действиях всё более нарастает зловещая атмосфера — по мере того, как работники конторы и вообще все жители города, за исключением одного, превращаются в носорогов. Их толстую кожу не пробьют ни сомнения, ни чувство сострадания. В этом они все одинаковы, отличаются лишь величиной и количеством рогов на голове — один или два рога…
"Тот у кого, есть душа, не похож на остальных" формулирует Ионеско. "Носорог" описывает как люди от души избавляются. "История повторяется. Мы видим те же миллионные сборища, разве что уже в других странах. Идолы обращаются к массам, тогда как Бог не обращается к массам. Каждый из нас лично обращается к Богу. Если попытаться описать это теологически, то таково различие между Богом и Сатаной". Таково богословие "Носорога" Ионеско.
Ионеско писал о своем "Носороге": "Носорог" - пьеса, направленная против всех видов коллективной истерии и против тех эпидемий, что рядятся в одежки различных идей и разумности [...] Я хотел только показатьвсю бессмыслицу этих ужасных систем, то, к чему они приводят, как они заражают людей, облапошивают их, а потом загоняют в рабство. [...] Некоторые критики упрекали меня в том, что, разоблачив зло, я не объяснил, что же такое добро [...] отрицая конформизм, я ничего не даю взамен, оставляю зрителей в вакууме. Однако как раз этого я и хотел. Именно из такого вакуума свободный человек и должен выбираться сам, собственными силами, не прибегая к помощи других. [...] Меня поражает успех этой пьесы. А понимают ли ее люди так, как следует? Распознают ли в ней тот чудовищный феномен омассовления, о котром я веду речь? А главное, все ли они являются личностями, обладают душой, единственной и неповторимой?"
Отец Александр Шмеман писал в своих Дневниках о "Носороге" Ионеско: "Пожалуй, лучшее – в литературе, в театре – обличение "духа времени", похвальной сдачи "интеллигенции" духовному тоталитаризму. Но вот написано, сыграно тысячи раз, имело успех, – а читаешь "Le Nouvel Observateur" или "Review of Books" и видишь, что обличение это нисколько не подействовало. Все тот же левый крен… Все то же чувство: бессилие, подлость, низость "белого мира", особенно Европы. Все по ионесковскому носорогу…"
Таким образом, средствами театра абсурда Эжен Ионеско предупреждает человечество об угрозе обезличивания и тоталитаризма. И в этом скрытый смысл пьесы «Носороги». Ионеско считал, что театр — это зрелище, где человек смотрит на самого себя. Это ряд состояний и ситуаций с нарастающей смысловой нагрузкой. Цель театра — показать человеку его самого, чтобы освободить от страха перед обществом, государством, окружением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пьесы Йонеско имеют закодированный характер, для них существует термин «антипьесы». Персонажи часто ирреальные, гиперболизированные, каждый будто ведет свою линию. Именно поэтому спектакли по его пьесам иногда ставили по принципу фуги когда одна тема органически вплетается в другую, но их много и звучат одновременно. Сам драматург сознавался, что для него интересно было найти сценичность даже там, где ее нет. Яркой особенностью пьес Йонеско является также «обрезанная» концовка. Драматург считал, что конца пьесы не может быть, как не может быть конца жизни. Но концовки пьес нужны, так как зрителям нужно когда-то идти спать. Так вот не все ли равно, когда «отрезать» пьесу от зрителя. Абсурд - это непонимание каких-то вещей, законов мирового устройства. По мнению Йонеско, абсурд рождается из конфликта воли личности с мировой волей, из конфликта личности с самой собой. Поскольку разногласие невозможно подчинить логике, то и рождается абсурд. Причем это состояние абсурда кажется автору более убедительным, чем любая логическая система, так как она абсолютизирует одну идею, теряя другую. Абсурд - способ показать удивление перед миром, перед богатством и непонятностью его существования. Язык пьес Йонеско освобожден от обычных значений и ассоциаций благодаря парадоксам, часто юмористическим, клише, поговоркам и игры слов. Те слова, которые говорят герои, часто противоречат реальности и означают совсем противоположное. Йонеско считал, что театр - это зрелище, где человек смотрит на самого себя. Это ряд состояний и ситуаций с нарастающей смысловой нагрузкой. Цель театра - показать человеку его самого, чтобы освободить от страха перед обществом, перед государством, перед окружением.
Ионеско в "Носороге" рисует страшную, абсурдную картину перерождения человека. И абсурд ситуации "Носорога" Ионеско" в том, что неясна природа сил, охватыватывающих людей и жестко увлекающая их за собой. Этот момент четко схвачен Ионеско: чем был нацизм, чем был большевизм? Мало кто, как Ионеско в "Носороге" описал потерю человеческого лица в XX веке. Не надо объяснять, что опасность "анонимных сил эпохи", массового безумия, диктатуры социальности в XXI веке ни куда не ушла. "Носорог" Ионеско актуален.
"Тот у кого, есть душа, не похож на остальных" формулирует Ионеско. "Носорог" описывает как люди от души избавляются. "История повторяется. Мы видим те же миллионные сборища, разве что уже в других странах. Идолы обращаются к массам, тогда как Бог не обращается к массам. Каждый из нас лично обращается к Богу. Если попытаться описать это теологически, то таково различие между Богом и Сатаной". Таково богословие "Носорога" Ионеско.
Ионеско писал о своем "Носороге": "Носорог" - пьеса, направленная против всех видов коллективной истерии и против тех эпидемий, что рядятся в одежки различных идей и разумности [...] Я хотел только показатьвсю бессмыслицу этих ужасных систем, то, к чему они приводят, как они заражают людей, облапошивают их, а потом загоняют в рабство. [...] Некоторые критики упрекали меня в том, что, разоблачив зло, я не объяснил, что же такое добро [...] отрицая конформизм, я ничего не даю взамен, оставляю зрителей в вакууме. Однако как раз этого я и хотел. Именно из такого вакуума свободный человек и должен выбираться сам, собственными силами, не прибегая к помощи других. [...] Меня поражает успех этой пьесы. А понимают ли ее люди так, как следует? Распознают ли в ней тот чудовищный феномен омассовления, о котром я веду речь? А главное, все ли они являются личностями, обладают душой, единственной и неповторимой?"
Отец Александр Шмеман писал в своих Дневниках о "Носороге" Ионеско: "Пожалуй, лучшее – в литературе, в театре – обличение "духа времени", похвальной сдачи "интеллигенции" духовному тоталитаризму. Но вот написано, сыграно тысячи раз, имело успех, – а читаешь "Le Nouvel Observateur" или "Review of Books" и видишь, что обличение это нисколько не подействовало. Все тот же левый крен… Все то же чувство: бессилие, подлость, низость "белого мира", особенно Европы. Все по ионесковскому носорогу…"
Интеллектуальный протест Э. Ионеско получил отражение в протесте его героя Беранже. В этом протесте — главная творческая мысль, или, точнее, главная его позиция — ненависть к тоталитарным режимам, к обезличиванию. Эту позицию он провозглашал всю свою творческую жизнь. И с годами она не утрачивала актуальности. Пьесы Э. Ионеско, написанные, казалось бы, по законам «театра абсурда», переросли авторский замысел и стали чем-то большим, чем пародия на театр. Таким образом, средствами театра абсурда Эжен Ионеско предупреждает человечество об угрозе обезличивания и тоталитаризма. И в этом скрытый смысл пьесы «Носороги». Ионеско считал, что театр — это зрелище, где человек смотрит на самого себя. Это ряд состояний и ситуаций с нарастающей смысловой нагрузкой. Цель театра — показать человеку его самого, чтобы освободить от страха перед обществом, государством, окружением.


ЛИТЕРАТУРА

1. Волощук Е. Западная драматургия 1950 - 1970-х годов /Е. Волощук //Зарубежная литература: [Учеб. для 11-го кл. общеобразовательных учеб. закл.]. - М., 2004. - С. 370 - 385.
2. Волощук Е. Эжен Ионеско /Е. Волощук 11 Зарубежная драма XX столетия: [пособие. для кл. общеобразовательных учеб. закл.]. - М., 2003. - С. 222 - 230.
3. Головчинер В. Е. Неклассическая драма в русской литературе // Литература и те- атр : материалы Междунар. науч.‑практич. конф., посв. 90 летию со дня рожд.
4. Головчинер В. Е. Эпическая драма в русской литературе ХХ века. Томск, 2007 (Разд. «Мистериальная драматургия Маяковского»).
5. Громова М. И. Русская драматургия конца ХХ – начала ХХІ века : учеб. пособие. М., 2006.
6. Диброва В. Пути театрального авангарда: Эжен Ионеско (О творчестве французского драматурга) /В. Диброва 11 Вселенная. -1988. - № 10. - С. 122 -125.
7. Журчева О. В. Жанровые и стилевые тенденции в драматургии ХХ века : учеб. пособие. Самара, 2001.
8. Ионеско Э. Лысая певица /Э. Ионеско 11 Вселенная. -1988. - № 10. - С. 126 -144.
9. Ионеско Э. Мысли // Театральная жизнь. 1992. № 8. 13. Лазареску О. Г. Литературное предисловие в драме: генезис, история, поэтика // Драма и театр : сб. науч. тр. Тверь, 2007.
10. Ионеско Э. Урок //Французская пьеса XX века. Театральный авангард: сборник /упо-ряд. А. Буценко, передм. В.Скуратовского. - М., 1993. - С. 413 - 437.
11. Магда Т.И. «Гротеск как феномен культуры» Научная конференция к 60-летию философского факультета СПбГУ, 21 ноября 2000 г. Материалы работы секции молодых учёных «Философия и жизнь». СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001
12. Орлицкий Ю. Б. Драмагедии «хеленуктов» // Драма и театр : сб. науч. тр. Тверь, 2005. Вып. 5; Орлицкий Ю. Б. Синтез стиха и прозы в драматургических произве- дениях Игоря Бахтерева (к поэтике обэриутов) // Там же.
13. Райан Пети «От Беккета к Стоппарду: Экзистенциализм, Смерть и Абсурд»
14. Скуратовский В. Французская драма в нашем веке /В. Скуратовский //Французская пьеса XX века. Театральный авангард: сборник /сост. А. Буценко, передм. В.Скуратовского. - М., 1993. - С. 5 -15.
15. Созина Е. К. Этика реализма в поэтике заглавий
16. Трыков В.П. Ионеско /В.П. Трыков //Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: в 2 ч. /Под ред. Н. П. Михальской. - М., 2003. - Ч. 1. - С. 479 - 482.
17. Украинский театр ХХ века. К., 2003.
18. Эжен Ионеско //Французская пьеса XX века. Театральный авангард: сборник /упо-ряд. А. Буценко, передм. В.Скуратовского. - М., 1993. - С. 411 - 412.
19. www.anthropology.ru Э.Ионеско. Есть ли будущее у театра абсурда? Театр абсурда сборник статей и публикаций. СПб. 2001г.
20. www.humanities.edu.ru Рудановская С. В. "Опыт абсурда в экзистенциальной философии".
21. www.ksu.ru Ревзина О., Ревзин И. Семиотический эксперимент на сцене. Нарушение постулата нормального общения как драматургический прием // Труды по знаковым системам. Т.5. 1971.
22. www.lib-drama.narod.ru Ионеско Э. «Лысая Певица», «Урок», «Стулья», «Носорог»
23. www.nietzsche.ru Взгляд на Ницше Н.Фёдоров. Статьи о Ницше.
24. www.theatre-studio.ru