Програмування на основi лiнiйних алгоритмiв та алгоритмiв з розгалудженою структурою

Лабораторная работа по предмету «Программирование»
Информация о работе
  • Тема: Програмування на основi лiнiйних алгоритмiв та алгоритмiв з розгалудженою структурою
  • Количество скачиваний: 1
  • Тип: Лабораторная работа
  • Предмет: Программирование
  • Количество страниц: 6
  • Язык работы: українська мова (Украинский)
  • Дата загрузки: 2015-11-27 06:42:35
  • Размер файла: 69.51 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Ссылка на страницу (выберите нужный вариант)
  • Програмування на основi лiнiйних алгоритмiв та алгоритмiв з розгалудженою структурою [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sesiya.ru/laboratornaya-rabota/programmirovanie/1545-programuvannya-na-osnovi-liniynih-algoritmiv--ta-algoritmiv-z-rozgaludjenoyu-strukturoyu/ (дата обращения: 17.05.2021).
  • Програмування на основi лiнiйних алгоритмiв та алгоритмiв з розгалудженою структурою // https://www.sesiya.ru/laboratornaya-rabota/programmirovanie/1545-programuvannya-na-osnovi-liniynih-algoritmiv--ta-algoritmiv-z-rozgaludjenoyu-strukturoyu/.
Есть ненужная работа?

Добавь её на сайт, помоги студентам и школьникам выполнять работы самостоятельно

добавить работу
Обратиться за помощью в подготовке работы

Заполнение формы не обязывает Вас к заказу

Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний технічний університет

 

 

кафедра програмних засобів

 

 

 

ЗВІТ

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

з лабораторної работи на тему:

«Програмування на основi лiнiйних алгоритмiв

та алгоритмiв з розгалудженою структурою»

Варіант №28

 

 

 

 

 

Виконав:

студент групи КНТ-215                                                         Ю.О. Фоменко

 

Прийняли:

ст. викладач                                                                             Л.Ю. Дейнега

 

 

 

 

 

2015

1.1.    Мета роботи

 

Отримати знання і навички, необхідні для програмування з використанням лінійних алгоритмів і алгоритмів з розгалуженою структурою, та навчитися використовувати їх на практиці в процесі розроблення програм мовою програмування С++.

 

1.2.    Завдання

 

Ознайомитися з основними теоретичними відомостями за темою роботи, використовуючи дані методичні вказівки, лекції, а також рекомендовану літературу.

Розв’язати за допомогою програми мовою С++ завдання відповідно до варіанту. Результат виконання завдання повинен виводитись програмою на екран.

а) не використовуючи ніякі інші арифметичні операції, окрім
множення,додавання та віднімання,обчислити значення виразу 2x4+7x3+6x2+26x-7 значення х. Дозволено використовувати не більше ніж п’ять множень
та чотири додавання/віднімання;

б) визначити max(x,y) за заданими користувачем значеннями
цілих чисел х, у;

в) для заданого користувачем трьохзначного числа визначити,
чи є сума його цифр двозначним числом, та вивести відповідне
повідомлення на екран;

г) обчислити для заданих користувачем цілих значень а, х, у
значення виразу 

 

 

 

1.3.    Хiд роботи

1.3.1.                    Завдання А

 

# include <iostream>

# include <conio.h>

# include <math.h>

using namespace std;

 

int main ()

{

int x,a,r,f;

cin>>x;

r=x*x;

f=x*x*x*x;

a=2*f+7*r*x+6*r+26*x-7;

cout<<a;

getch( ); return 0;

}

Рисунок 1.1 — результат виконання программи

 

Рисунок 1.2 — блок-схема

1.3.2.                    Завдання Б

 

# include <iostream>

# include <conio.h>

# include <math.h>

int main ( )

{int x,y

cin>>x>>y;

if(x>y) cout<<x;

else cout<<y;

getch( ); return 0;

}

 

Рисунок 1.3 — результат виконання программи

 

Рисунок 1.4 — блок-схема

1.3.3.                    Завдання В

 

# include <iostream>

# include <conio.h>

# include <math.h>

using namespace std;

int main ( )

{int x,y,z,p,s;

cin>>x;

y=x/100;

z=x/10%10;

p=x%10;

s=y+z+p;

if (s/10>0)

cout <<"Chislo dvoznachne";

else

cout <<"Chislo ne dvoznachne";

getch( ); return 0;

}

 

Рисунок 1.5 — результат виконання программи

Рисунок 1.6 — блок-схема

 

1.3.4.                    Завдання Г

 

# include <iostream>

# include <conio.h>

# include <math.h>

using namespace std;

int main ( )

{float M,a,x,y,r,g,d;

cin>>a>>x>>y;

cout<<M;

getch( ); return 0;

}

                                               

                    Рисунок 1.7 — результат виконання программи

Рисунок 1.8 — блок-схема

 

1.4.    Висновок

 

Були отриманi знання і навички, необхідні для програмування з використанням лінійних алгоритмів і алгоритмів з розгалуженою структурою. Вони були використуванi на практиці в процесі розроблення програм мовою програмування С++.