s
Sesiya.ru

Програмування на основi лiнiйних алгоритмiв та алгоритмiв з розгалудженою структурою

Информация о работе

Тема
Програмування на основi лiнiйних алгоритмiв та алгоритмiв з розгалудженою структурою
Тип Лабораторная работа
Предмет Программирование
Количество страниц 6
Язык работы українська мова (Украинский)
Дата загрузки 2015-11-27 06:42:35
Размер файла 69.51 кб
Количество скачиваний 1
Скидка 15%

Поможем подготовить работу любой сложности

Заполнение заявки не обязывает Вас к заказу


Скачать файл с работой

Помогла работа? Поделись ссылкой

Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний технічний університет

 

 

кафедра програмних засобів

 

 

 

ЗВІТ

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

з лабораторної работи на тему:

«Програмування на основi лiнiйних алгоритмiв

та алгоритмiв з розгалудженою структурою»

Варіант №28

 

 

 

 

 

Виконав:

студент групи КНТ-215                                                         Ю.О. Фоменко

 

Прийняли:

ст. викладач                                                                             Л.Ю. Дейнега

 

 

 

 

 

2015

1.1.    Мета роботи

 

Отримати знання і навички, необхідні для програмування з використанням лінійних алгоритмів і алгоритмів з розгалуженою структурою, та навчитися використовувати їх на практиці в процесі розроблення програм мовою програмування С++.

 

1.2.    Завдання

 

Ознайомитися з основними теоретичними відомостями за темою роботи, використовуючи дані методичні вказівки, лекції, а також рекомендовану літературу.

Розв’язати за допомогою програми мовою С++ завдання відповідно до варіанту. Результат виконання завдання повинен виводитись програмою на екран.

а) не використовуючи ніякі інші арифметичні операції, окрім
множення,додавання та віднімання,обчислити значення виразу 2x4+7x3+6x2+26x-7 значення х. Дозволено використовувати не більше ніж п’ять множень
та чотири додавання/віднімання;

б) визначити max(x,y) за заданими користувачем значеннями
цілих чисел х, у;

в) для заданого користувачем трьохзначного числа визначити,
чи є сума його цифр двозначним числом, та вивести відповідне
повідомлення на екран;

г) обчислити для заданих користувачем цілих значень а, х, у
значення виразу 

 

 

 

1.3.    Хiд роботи

1.3.1.                    Завдання А

 

# include <iostream>

# include <conio.h>

# include <math.h>

using namespace std;

 

int main ()

{

int x,a,r,f;

cin>>x;

r=x*x;

f=x*x*x*x;

a=2*f+7*r*x+6*r+26*x-7;

cout<<a;

getch( ); return 0;

}

Рисунок 1.1 — результат виконання программи

 

Рисунок 1.2 — блок-схема

1.3.2.                    Завдання Б

 

# include <iostream>

# include <conio.h>

# include <math.h>

int main ( )

{int x,y

cin>>x>>y;

if(x>y) cout<<x;

else cout<<y;

getch( ); return 0;

}

 

Рисунок 1.3 — результат виконання программи

 

Рисунок 1.4 — блок-схема

1.3.3.                    Завдання В

 

# include <iostream>

# include <conio.h>

# include <math.h>

using namespace std;

int main ( )

{int x,y,z,p,s;

cin>>x;

y=x/100;

z=x/10%10;

p=x%10;

s=y+z+p;

if (s/10>0)

cout <<"Chislo dvoznachne";

else

cout <<"Chislo ne dvoznachne";

getch( ); return 0;

}

 

Рисунок 1.5 — результат виконання программи

Рисунок 1.6 — блок-схема

 

1.3.4.                    Завдання Г

 

# include <iostream>

# include <conio.h>

# include <math.h>

using namespace std;

int main ( )

{float M,a,x,y,r,g,d;

cin>>a>>x>>y;

cout<<M;

getch( ); return 0;

}

                                               

                    Рисунок 1.7 — результат виконання программи

Рисунок 1.8 — блок-схема

 

1.4.    Висновок

 

Були отриманi знання і навички, необхідні для програмування з використанням лінійних алгоритмів і алгоритмів з розгалуженою структурою. Вони були використуванi на практиці в процесі розроблення програм мовою програмування С++.