Отчет по практике: Розробка програмного забезпечення

Отчет по практике по предмету «Программирование»
Информация о работе
  • Тема: Отчет по практике: Розробка програмного забезпечення
  • Количество скачиваний: 39
  • Тип: Отчет по практике
  • Предмет: Программирование
  • Количество страниц: 51
  • Язык работы: українська мова (Украинский)
  • Дата загрузки: 2014-12-18 08:28:09
  • Размер файла: 97.16 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ
Циклова комісія комп’ютерно-інформаційних дисциплін
ЗВІТ-ЩОДЕННИК
з проходження навчальної практики
з дисципліни «Операційні системи»
напряму 6.050103 «Програмна інженерія»
спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»

студента
(прізвище, ім’я, по батькові)

2 курсу, 22 - П групи

Керівник практики
Сабидишин
(прізвище, ініціали)
Кількість балів ___________________
Оцінка__________________________
________________________________
(підпис викладача)
«___»____________20____ р.


Рівне – 2014 рік

ЗМІСТ

стор.
1. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів.................................
2. Застосування команд ОС MS-DOS................................................................
3. Програма Norton Commander. Дії з файлами та каталогами.......................
4. Головне меню Norton Commander. Дії з налаштуванням оболонки..........
5. Операційна система Windows XP Professional.............................................
6. Встановлення нового обладнання та програмного забезпечення..............
7. Збереження та захист даних за допомогою архіваторів.............................
8. Архівація файлів в середовищі ОС Windows XP.........................................
9. Збереження та захист даних за допомогою антивірусних програм...........
10. Тестові завдання для захисту звітів..............................................................
Висновок................................................................................................................
Список використаних джерел..............................................................................


Дата 28.04.2014р.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 1

Тема. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів
Мета: сформувати уміння застосовувати знання про операційні системи та їх складові у комплексі під час виконання практичних завдань.

Виконайте письмово наступні завдання та дайте відповіді на запитання.
1. Схематично відобразіть структуру програмного забезпечення ПК.


2. Що таке ОС та яке її призначення? Як класифікується ОС?
Операційна система – це базовий комплекс програмного забезпечення, що
Виконує управління апаратним забезпеченням комп’ютера або віртуальної
машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує
взаємодію з користувачем.
Операційні системи можуть бути класифікованими по базовій технології,
типу ліцензії, чи розвивається в наш час, для робочих станцій або для серверів,
ОС реального часу і вбудовані ОС, за типом пристрою та спеціалізовані.


3. Для чого призначені допоміжні сервісні програми? Вкажіть їх основні типи.
Утиліта – це сервісна програма, що допомагає керувати файлами,
отримувати інформацію про комп’ютер, діагностувати й усувати проблеми,
забезпечувати ефективну роботу системи.
Основні типи: дефграментатори, утиліти з контролю помилок і пошкоджень
структури розділів та SMART ревізори, утиліти контролю цілісності системи,
утиліти – конвертери, утиліти резервного копіювання, утиліти системного
менеджменту, утиліти тонкого налаштування.

4. Що таке програми-драйвери та які функції вони виконують?
Драйвер – це комп’ютерна програма, за допомогою якої операційна система
отримує доступ до приладу апаратного забезпечення.


5. Опишіть ППЗ загального призначення.
Прикладні програми загального призначення – це комплекс програм, які широко
використовуються серед різних категорій користувачів.
Антивірусні програми, текстові процесори, графічні редактори, системи
управління базами даних, системи забезпечення телекомунікації, інтегровані
системи, мультимедійної системи.


6. Опишіть ППЗ спеціального призначення.
Прикладні програми спеціального призначення – це програмні системи
цільового призначення для фахівців у деякій предметній області.
До прикладних програм спеціального призначення можна віднести програми
бухгалтерського обліку, розрахунку будівельних конструкцій, проектування
деталей машин, керування матеріальними запасами, статичної обробки даних,
програмні засоби мультимедіа, банківські інформаційні системи.7. Опишіть окремі етапи історії створення і розвитку ОС MS-DOS.
В 1980 році Тімом Патерсоном з фірми SCP була створена ОС під назвою
QDOS. Вона продавалась SCP під назвою 86-DOS, так як була створена для
процесора Intel 8086. Microsoft придбала ліцензію 86-DOS за 50 тис. дол. і
передала її IBM у грудні 1981 року. А в липні 1982 року, незадовго до випуску
IBM PC, повністю викупила права на 86-DOS, доплативши ще 80 тис. дол.
Перша версія MS-DOS мала багато помилок, котрі довелося виправляти
програмістам IBM. У результаті з’явилась PC DOS. Пізніше ці ОС об’єднали,
і вони мало чим відрізнялись, аж до шостої версії. PC DOS встановлювали на
оригінальні комп’ютери IBM, а MS-DOS на їх чисельні клони.


8. Охарактеризуйте основні властивості MS-DOS та її важливі особливості.
Можливість організації багаторівневих каталогів, можливість підключення
користувачем додаткових драйверів зовнішних приладів, можливість роботи
з усіма послідовними пристроями і з файлами, розвинена командна мова,
можливість запуску фонових завдань разом із діалоговою роботою
користувача.
9. Вкажіть основні модулі MS-DOS та місце їх розміщення.
Базова система введення-виведення BIOS міститься в постійній пам’яті. Блок
початкового завантаження записаний у першому системного диска. Модуль
розширення базової системи введення-виведення та модуль обробки переривань
зберігаються на системному диску. Командний процесор - файл який може
займати довільне місце на системному диску.10. Вкажіть основні функції базової системи введення/виведення (БСВВ).
Автоматичне тестування основних компонентів персонального компютера
при його ввімкненні. Виклик блоку початкового завантаження DOS з
системного диску до оперативної памяті компютера. Обслуговування
переривань нижнього рівня – тих, які потребують безпосереднього управління
апаратними компонентами.

11. Яке призначення блоку початкового завантаження?
Блок початкового завантаження призначений для зчитування в оперативну
пам’ять двох інших частин MS DOS – IO.SYS і MSDOS.SYS.


12. Які задачі вирішує модуль розширення БСВВ?
Забезпечує звертання до підпрограм ОС і розташований у файлі IO.sys.
Дозволяє надати гнучкість ОС даючи можливість підключити до БСВВ
додаткові програми, що обслуговують зовнішні пристрої.


13. Яку роль відіграє модуль обробки переривань?
Модуль обробки переривань утворює верхній рівень системи, з яким взаємодіє
більшість прикладних програм. Компонентами даного модуля є підпрограми,
які забезпечують роботу файлової системи, пристроїв введення-виведення,
обслуговування деяких спеціальних ситуацій, повязаних із завершенням програм
і обробкою помилок.

14. Вкажіть основні функції командного процесора
Прийом і розпізнавання команд, одержаних із клавіатури або з командного
файлу. Завантаження й виконання зовнішніх команд MS DOS і прикладних
програм. Виконання файлу автозапуску.

15. Яке призначення різних видів утилітів операційної системи?
Дефрагментатори перевіряють міру фрагментації файлів і вільного простору
на доступних системі розділах логічних накопичувачів, усувають її —
дефрагментують, а також можуть переміщувати файли для розташування в
порядку, що забезпечує оптимальний час доступу. Утиліти з контролю
помилок і пошкоджень структури розділів та SMART-ревізори - перевіряють
на наявність помилок файлову систему, і пристрій зберігання даних. Також
можуть звертатися до SMART-модулю жорсткого диска для контролю його
службової інформації. Утиліти контролю цілісності системи - сканують.
конфігураційні файли, символьні посилання і/або ярлики з метою пошуку
некорректних записів, а також видалених або переміщених файлів. Утиліти
розширення функціональності - розширюють функціональність існуючих
прикладних або системних засобів, наприклад, утиліти автоматизації і
конвертації медіа-тегів, безпечного видалення файлів, утиліти конвертації
файлів різних форматів, утиліти системного менеджменту.


16. Як відбувається процес завантаження ОС?
Після проведення самотестування спеціальна програма, що зберігається в
BIOS, починає пошук завантажника операційної системи. Відбувається
почергове звертання до наявних у компютері дисків (гнучких, твердих, CD-
ROM) і пошук на певному місці наявності спеціальної програми Master Boot
(програми-завантажника операційної системи). Якщо диск системний і
програма-завантажник виявляється на місці, то вона завантажується в
оперативну память і їй передається керування роботою компютера.
Програма шукає файли операційної системи на системному диску й
завантажує їх в оперативну память як програмні модулі. Якщо системні
диски в компютері відсутні, на екрані монітора зявляється повідомлення
«Non system disk», і компютер «зависає», тобто завантаження операційної
системи припиняється й компютер залишається непрацездатним. Після
закінчення завантаження операційної системи керування передається
командному процесору. У випадку використання інтерфейсу командного рядка
на екрані зявляється запрошення системи до введення команд.
Оцінка за завдання № 1 Підпис викладача


Дата 29.04.2014р.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 2

Тема. Застосування команд ОС MS-DOS
Мета: засвоїти уміння самостійно використовувати знання та навички про команди операційної системи MS-DOS.

Виконайте письмово наступні завдання та дайте відповіді на запитання.
1. Дайте означення файлу та вкажіть правила їх найменування у MS-DOS.
Файл – це іменована область зовнішньої пам’яті, в яку можна записувати і з
якої можна зчитувати дані. У MS-DOS ім’я файлів може складатися з не
більш ніж восьми символів, причому використовуються тільки букви
латинського алфавіту. При утворенні не можна використовувати символи
.*?:;,<>= пробіл.


2. Розкрийте поняття «повне ім’я файлу».
Імя файлу є частиною повного імені файлу, також званого повним або
абсолютним шляхом до файлу. Повне імя може включати наступні
компоненти: пристрій зберігання, диск (C:, /, SYSLIB і т. п.), шлях до каталогу
(/ usr / bin, TEMP, [USR.LIB.SRC] і т. п.), власне імя файлу, яке може
містити його розширення (. txt,. exe,. COM і т. п.).
3. Як вводяться команди у MS-DOS?
Команди у MS-DOS вводяться з клавіатури.4. Використання загальносистемних команд:
4.1. Вивести на екран інформацію про будь-яку команду MS-DOS та формат її написання.
C:user>help

4.2. Вивести на екран поточний час та замінити його на 12:00.
C:user>time
12:00
4.3. Вивести на екран поточну дату та замінити її на дату свого народження.
C:user>date
26.02.1997
4.4. Вивести на екран версію ОС встановленої на комп’ютері.
C:user>ver
4.5. Змініть запрошення MS-DOS таким чином, щоб виводився текст NAV PRAKTIKA 22-P, ім’я диску D:, поточного каталогу, поточна дата та час, символ-розділювач «=».
С:user>prompt $ XN $ XA $ XV $ XP $ XR $ XA $ XK$ XT$ XI$ XK $ XA $ p $ d $
=

4.6. Відновіть стандартне запрошення MS-DOS.
С:user> prompt $ XN $ XA $ XV $ XP $ XR $ XA $ XK$ XT$ XI$ XK $ XA $ p $ g

5. Використання команд для роботи з каталогами.
5.1. Виведіть список файлів кореневого каталогу диска D:.
C:user>dir d:
5.2. Виведіть список всіх файлів посторінково, які знаходяться у каталозі WINDOWS диска С: і мають розширення ехе.
C:user>dir C:Windows*.exe
5.3. Виведіть список всіх файлів каталогу INSTRUCT диска D: не тільки з вказаного каталогу, але і зі всіх його підкаталогів.
C:user>dir C:instruct /s

5.4. Виведіть список всіх файлів каталогу INSTRUCT диска С: у алфавітному порядку імен.
C:user>dir C:instruct /o:n

5.5. Виведіть список всіх файлів каталогу INSTRUCT диска С: у алфавітному порядку розширень.
C:user>dir C:instruct /o:e

5.6. Виведіть список всіх файлів каталогу INSTRUCT диска С: відсортованих за розміром.
C:user>dir C:instruct /o:s

5.7. Виведіть список всіх файлів каталогу INSTRUCT диска С: відсортованих за датою створення.
C:user>dir C:instruct /o:d

5.8. Виведіть список всіх файлів каталогу INSTRUCT диска С: відсортованих за часом створення.
C:user>dir C:instruct /t:c

5.9. Виведіть список тільки файлів без додаткової інформації каталогу INSTRUCT диска С:.
C:user>dir C:instruct /b

5.10. Виведіть список всіх файлів з атрибутом ARCHIVE каталогу INSTRUCT диска С:.
C:user>dir C:instruct /a

5.11. Виведіть список всіх файлів з атрибутом Read only каталогу INSTRUCT диска С:
C:user>dir C:instruct /r

6. Перегляньте дерево каталогів диску? Поясніть призначення параметра /F.
C:user>tree [назва каталогу] ; /F – виправлення помилок на диску.

7. Використання команд для роботи з файлами.
7.1 Створіть новий текстовий файл zavd.txt за шляхом D:PRAKT22P, вміст файлу – група, прізвище виконавця, домашня адреса батьків, список дисциплін, які вивчали протягом семестру. Які атрибути має новостворений файл? За допомогою якої команди визначити атрибут файла? Змініть атрибути файла, надавши всі можливі.
C:user>copy con D:PRAKT22Pzavd.txt + enter + (ctrl+z) + enter
C:user>attrib D:PRAKT22Pzavd.txt
ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [диск:] [шлях] [назва_файлу]


7.2. Скопіюйте у каталог D:PRAKT22P всі файли підкаталога С:INSTRUCT.
С:user>copy C:instruct*.* D:PRAKT22P
7.3. Зробіть поточним каталог D:PRAKT22P та виведіть його вміст на екран у алфавітному порядку імен об’єктів.
C:user>CD D:PRAKT22P
C:user>dir D:PRAKT22P /o:n
7.4. Виведіть вміст каталогу D:PRAKT22P у файл zmist.doc
C:user>dir D:PRAKT22P D:>zmist.doc

7.5. За допомогою якої команди можна використати комп’ютер у режимі друкарської машинки?
COPY CON PRN — режим друкарської машинки; Ctrl+Z кінець;
8. Опишіть процес створення системної дискети за допомогою команди MS-DOS FORMAT та перенесення на відформатовану дискету системних файлів та командного інтерпретатора.
-Вставити дискету в дисковод.
-Ввести команду format а:. У відповідь на запит про вставлену дискету
натиснути клавішу Enter.
- При запиті про введення мітки диска натиснути клавішу Enter. У відповідь на
запит про форматування наступної дискети натиснути клавіші N і Enter.
-Щоб перезаписати системні файли на диск необхідно ввести команду sys а:
-Перевірити чи необхідні системні файли переписані, за допомогою команди
dir a:
-Перезавантажити компютер. Якщо з’явився запит про дату і час
натиснути Enter.

Оцінка за завдання № 2 Підпис викладачаДата 30.04.2014р.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 3

Тема. Програма Norton Commander. Дії з файлами та каталогами
Мета: засвоїти уміння самостійно використовувати знання та навички про команди програми-оболонки NC.

Виконайте письмово наступні завдання та дайте відповіді на запитання.

1. Завантажте оболонку Norton Commander (Volcov Commander) та виведіть на праву панель вміст кореневого каталогу диску D:, а на ліву панель вміст кореневого каталогу диску С:.
Ctrl+F1 і Ctrl+F2. У правій панелі відкрити диск D, а у лівій відкрити диск C.

2. Створіть у кореневому каталозі диску D: каталог GRUPA22P.
Потрібно натиснути F7 і ввести назву каталогу - GRUPA22P.

3. У створеному каталозі створіть дерево каталогів та нові текстові файли. Файли повинні містити 4-5 рядків тексту на комп’ютерну тематику.
Зайти в каталог GRUPA22P. За допомогою F7 створити нові папки та за
допомогою цієї ж клавіши створити всередині створених папок нові папки.
Всередині папок за допомогою Shift+F4 створити текстові файли з довільною
назвою і заповнити їх текстом на комп’ютерну тематику.
4. Виконайте завдання згідно зразка дерева каталогів:

Завдання Каталог-джерело Каталог-приймач Застосована команда
Виконати копіювання файлів R1 Z1 F5
Виконати копіювання файлів R2 Z1 F5
Виконати копіювання файлів P13 Z1 F5
Виконати копіювання файлів K1 Z1 F5
Виконати копіювання файлів K11 Z1 F5
Виконати копіювання файлів Z1 GRUPA22P F5
Виконати перейменування файлів, надавши імена міст України Z1 F6
Виконати перейменування файлів, надавши імена річок України GRUPA22P F6
Визначити властивості файлів f1.txt, f2.txt Меню, Файл, Атрибут
Змінити атрибути файлів a1.txt, a2.txt Меню, Файл, Атрибут
Виконати копіювання файлів GRUPA22P D: F5


GRUPA22P

P1 P11 P12 P13

R1 P113
f1.txt w1.txt
f2.txt w2.txt
R2
a1.txt
a2.txt

K1 K11
s4.txt
K111
s1.txt
s2.txt
s3.txt

Z1


5. У каталозі D:GRUPA22P створіть новий текстовий файл з іменем прізвища студента-виконавця в який введіть наступну інформацію:
- прізвище, ім’я та по батькові студента;
- дата народження;
- відділення, група;
- перелік навчальних дисциплін, які вивчаються протягом семестру;
- адреса проживання в м. Рівне;
- контактні телефони.
Shift+F4. Після цього ввести назву і заповнити файл.

6. Використовуючи можливості редактора з блоками тексту скопіюйте весь набраний текст п’ять раз. Збережіть зміни.
Використовуючи клавішу F5 копіюємо текст 5 разів та зберігаємо його за
допомогою опції save.

7. Виведіть на правій панелі дерево каталогів.
Перейти на праву панель та натиснути Alt+F10.


8. Створіть меню користувача, за допомогою якого:
- завантажувався ДРАЙВЕР КЛАВІАТУРИ (програмний файл keyrus.com);
- завантажувалась навчальна програма ИНСТРУКТОР (файл instruct.exe);
- завантажувався КЛАВІАТУРНИЙ ТРЕНАЖЕР (файл Alle.exe);
- завантажувалась навчальна програма ВИВЧЕННЯ Norton Commander (програмний файл trevel.exe).

Оцінка за завдання № 3 Підпис викладача


Дата ________________

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 4

Тема. Головне меню Norton Commander. Дії з налаштуванням оболонки
Мета: засвоїти уміння самостійно використовувати знання та навички про використання команд головного меню програми-оболонки NC.

Виконайте письмово наступні завдання та дайте відповіді на запитання.
1. Викличте меню конфігурації Norton Commander (Volcov Commander)?

2. Які команди має група LEFT та їх призначення.
3. Виведіть дерево каталогів диску D: на лівій панелі?

4. Які елементи інтерфейсу програми Norton Commander (Volcov Commander) можна забрати з екрана?5. Виведіть інформацію про комп’ютер?

6. Увімкніть та вимкніть будь-який режим у діалоговому вікні?

7. За якими критеріями можна відсортувати назви файлів?8. Заберіть з вікна рядок функціональних клавіш?9. Зробіть, щоб рядок меню був постійно на екрані?

10. Зробіть, щоб рядок міні-статусу був постійно на екрані?

11. Виконайте завдання.
Стартова ситуація: виведіть на праву панель вміст кореневого каталогу диску D:, а на ліву панель вміст кореневого каталогу диску С:.
12. Активізуйте меню конфігурації Norton Commander.

13. Активізуйте пункт LEFT.

14. Задайте режим повного опису каталогів і файлів. Перепишіть інформацію про два файли з особистого каталогу.

15. Задайте режим короткого опису.


16. Відсортуйте назви файлів чотирма способами:
- в алфавітному порядку назв;
- в алфавітному порядку розширень;
- за часом створення;
- за розмірами.
17. Активізуйте пункт меню Files. Змініть атрибути двох будь-яких файлів. Одному з файлів надайте атрибут «тільки для читання», іншому – «захований».
Запишіть порядок виконання.


18. Активізуйте пункт меню Commands. Виведіть на правій панелі дерево каталогів.19. Визначте мітки дисків комп’ютера, інформацію про об’єм пам’яті комп’ютера, визначте, які дії виконувались на комп’ютері попередньо.


20. Проведіть порівняльний аналіз виконання дій над файлами та каталогами, застосування інших та Norton Commander (Volcov Commander), створивши та заповнивши наступну таблицю.

Дія Команда
ОС MS-DOS Команда
Norton Commander
Отримання довідки help
команда /? F1
Перегляд вмісту файлу
Редагування файлу
Копіювання файлу
Переміщення файлу
Перейменування файлу
Створення каталогу
Видалення файлу
Видалення каталогу

Оцінка за завдання № 4 Підпис викладача


Дата ________________

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 5

Тема. Операційна система Windows XP Professional
Мета: засвоїти уміння самостійно використовувати знання та навички про операційну систему Windows XP Professional.

Виконайте письмово наступні завдання та дайте відповіді на запитання.
1. Які вимоги до апаратних засобів для розміщення ОС Windows XP Professional2. Який службовий компонент необхідно використати, щоб розбити вільний простір на розділи?


3. Які відмінності між файловими системами FAT 32 та NTFS?4. Як перетворити FAT 32 у файлову систему NTFS?5. Яка інформація необхідна для встановлення Windows XP?6. Встановлення ОС Windows XP Professional з CD-ROM. Основні етапи.

7. Встановлення мережних компонентів Windows XP Professional
8. Які кроки заключного етапу встановлення системи Windows XP?9. Які типові проблеми виникають при встановленні Windows XP Professional і як їх розв’язати?

10. Завантажте Провідник. Поясніть структуру вікна, призначення команд меню вікна. Виведіть у робочому полі вікна перелік папок диску С:INSTRUCT. Впорядкуйте піктограми у вікні всіма доступними способами.11. Створіть нову папку Nav_PR22-P та зробіть її поточною. Виконайте завдання згідно отриманого варіанту. Опишіть застосовані дії

Оцінка за завдання № 5 Підпис викладача


Дата ________________

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 6

Тема. Встановлення нового обладнання та програмного забезпечення
Мета: засвоїти уміння самостійно використовувати знання та навички про встановлення периферії ПК та ПЗ.

Виконайте письмово наступні завдання та дайте відповіді на запитання.
1. Які дії необхідно застосувати, щоб встановити нове обладнання?2. Які ресурси необхідні для встановлення обладнання та як їх визначити?3. Як правильно знищити встановлену програму у середовищі Windows XP?

4. Як встановити компонент Windows XP?
5. Виконайте завдання за вказівкою викладача. Опишіть застосовані дії.

Оцінка за завдання № 6 Підпис викладача


Дата ________________

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 7

Тема. Збереження та захист даних за допомогою архіваторів
Мета: засвоїти уміння самостійно використовувати знання та навички в архівуванні даних засобами програм-архіваторів ОС MS-DOS.

Виконайте письмово наступні завдання та дайте відповіді на запитання.
1. Завантажте операційну систему Windows XP. Завантажте командний рядок.

2. На диску D: створіть каталог з назвою Вашої групи та скопіюйте у створений каталог довільні файли, щоб їх сумарна ємність була не менше 500 Кбайт.

3. Ввійдіть у підкаталог, в якому знаходиться файл arj.exe.


4. Створіть за допомогою програми arj.exe архівний файл з іменем arhiv1.arj, в який заархівуйте всі файли з Вашого каталогу. Яку команду застосували для створення архівного файлу?

5. Порівняйте ємність створеного архівного файлу зі сумарною ємністю всіх файлів. Визначте коефіцієнт стискання файлів.
Розмір до архівації Розмір після архівації

Коефіцієнт стискання:
6. У вашому каталозі створіть новий підкаталог з іменем ARH і скопіюйте у нього створений архівний файл.

7. Виконайте розархівацію файлу arhiv1.arj у каталог ARH. Яку команду застосували для розархівації архівного файлу?

8. Створіть самостійно розархівовуючий архів, в який заархівуйте всі файли з Вашого каталогу. Яку команду застосували для створення архівного файлу?

9. Створіть у Вашому каталозі новий каталог з іменем ARHRAR.


10. Відшукайте файл rar.exe та завантажте програму-архіватор Rar.
11. Ознайомтесь з будовою вікна програми, опишіть призначення функціональних клавіш.12. Створіть rar-архів із всіх файлів Вашого каталогу. Опишіть методику створення rar-архіву.13. Порівняйте ємність створеного архівного файлу зі сумарною ємністю всіх файлів. Визначте коефіцієнт стискання файлів.
Розмір до архівації Розмір після архівації

Коефіцієнт стискання:
14. Скопіюйте rar-архів у каталог ARHRAR.

15. Виконайте розархівацію rar-архіву у каталог ARHRAR.


16. Порівняйте коефіцієнти стискання двох архівів та дайте висновки про працездатність програм по створенню архівних файлів.


Перевірте виконання завдання спільно з викладачем.
Оцінка за завдання №7 Підпис викладача


Дата ________________

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 8

Тема. Архівація файлів в середовищі ОС Windows XP.
Мета: засвоїти уміння самостійно використовувати знання та навички про команди програми-оболонки NC.

Виконайте письмово наступні завдання та дайте відповіді на запитання.
1. Увімкніть ПК.
2. Завантажте програму WinRAR. Які елементи є у будові вікна?
3. У середовищі програми WinRAR відкрийте вміст папки D:INSTRUCT. Зафіксуйте курсор на одному з файлів. Створіть архівний файл з іменем arhiv.rar. Опишіть застосовані дії.
4. Завершіть роботу з програмою WinRAR.

5. Створіть на диску D: нову папку з іменем ARH і перемістіть в цю папку створений архівний файл.


6. Завантажте програму WinRAR. В середовищі програми перейдіть у створену папку, виділіть курсором ім’я файлу. Виконайте розархівацію файла. Опишіть застосовані дії.7. В середовищі програми WinRAR перейдіть у папку D:INSTRUCT і виділіть 2-3 файли. Створіть архівний файл з іменем arhiv1.rar.8. Перемістіть у папку ARH створений архівний файл arhiv1.rar.

9. Виконайте розархівацію цього файла.


10. Зробіть порівняльний аналіз ємності файлів до архівації та після архівації, визначте коефіцієнт стискання файлів11. Завершіть роботу з програмою-архіватором WinRAR. Завантажте програму-архіватор WinZip. Ознайомтесь з будовою вікна, призначенням команд головного вікна програми.12. В середовищі програми WinZip відкрийте вміст папки D:INSTRUCT.13. Зафіксуйте курсор на одному з файлів. Створіть архівний файл з іменем arhiv2.zip. Опишіть свої дії.


14. Створіть на диску D: нову папку з іменем ARH2 і перемістіть в цю папку створений архівний файл.15. Виконайте розархівацію файлу arhiv2.zip за допомогою програми WinZip.

16. Самостійно створіть довільні файли, які самостійно розархівовуються за допомогою архіваторів WinRAR і WinZip.17. На диску D: створіть нову папку з іменем вашої групи і перемістіть у створену папку створені архіви-файли, які самостійно розархівовуються.
18. Виконайте розархівацію цих архівів. Опишіть свої дії.


Перевірте виконання завдання спільно з викладачем.

Оцінка за завдання № 8 Підпис викладача


Дата ________________

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 9

Тема. Збереження та захист даних за допомогою антивірусних програм
Мета: засвоїти уміння самостійно використовувати знання та навички про команди програми-оболонки NC.

Виконайте письмово наступні завдання та дайте відповіді на запитання.
1. Що таке комп’ютерний вірус?


2. Які види файлів, можуть бути заражені вірусом?


3. Які основні групи, поділу комп’ютерних вірусів?

4. Яка є класифікація антивірусних засобів?

5. Завантажте антивірусну програму, яка встановлена на комп’ютері. Ознайомтесь з будовою вікна. Опишіть як проводити перевірку дисків на наявність вірусів антивірусною програмою.
6. За вказівкою викладача здійсніть перевірку диска. Опишіть свої дії:Перевірте виконання завдання спільно з викладачем.

Оцінка за завдання № 9 Підпис викладача


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
для захисту звітів
1. Операційна система – це:
а) набір апаратури для здійснення зв’язку з користувачем;
б) апаратура і програми для програмування;
в) набір програм для управління зовнішніми пристроями;
г) набір програм для управління обчислювальною системою.
2. Операційна система може зберігатися:
а) на гнучкому дискові;
б) на постійному запам’ятовуючому пристрої;
в) в оперативному запам’ятовуючому пристрої;
г) на жорсткому дискові.
3. Операційна система виконує функції:
а) форматує диск;
б) управляє роботою всієї обчислювальної системи;
в) завантажує до ЗП операційну оболонку.
4. Яка операційна система була на перших ІВМ-сумісних комп’ютерах?
а) Windows;
б) PL DOS;
в) MS DOS;
г) Mac OS;
д) Linux.
5. MS-DOS, Windows 98, Windows XP, Unix, Linux – це:
а) системи програмування;
б) програми-оболонки;
в) операційні системи;
г) системи керування базами даних.
6. Вказати послідовність дій, які необхідно виконати, та операцій, що виконуються автоматично, при завантаженні операційної системи:
а) тестування зовнішніх пристроїв;
б) поява різних повідомлень про результати перевірки;
в) перевірка оперативної пам’яті;
г) встановлення параметрів OS;
д) поява на екрані запрошення до роботи;
е) ввімкнення живлення;
ж) вставлення системного диску;
з) ввімкнення живлення жорсткого диску.
и) зареєструватися перед початком роботи
7. Програма для тестування комп’ютера, для виконання базових функцій щодо обслуговування пристроїв комп’ютера, програма SETUP для установки конфігурації комп’ютера розміщується в:
а) постійній пам’яті (BIOS);
б) оперативній пам’яті;
в) напівпостійній пам’яті (CMOS);
г) КЕШ пам’яті.
8. Якими ресурсами керує операційна система?
а) пам’яттю комп’ютера;
б) процесорним часом;
в) чергами доступу програм до зовнішніх пристроїв комп’ютера;
г) усіма, які вказані в пунктах 1-3.
9. Енергозалежний запам’ятовуючий пристрій, який використовується процесором для збереження:
а) BIOS;
б) оперативною пам’яттю;
в) накопичувачем на магнітних дисках;
г) КЕШ пам’яттю.
10. На якій платі розміщується мікропроцесор та пам’ять комп’ютера?
а) на звуковій;
б) на системній (motherboard);
в) на карті адаптера мережі;
г) на відеокарті.
11. Електронна схема, яка призначена для управління комп’ютером та для виконання арифметико-логічних обчислень називається:
а) пам’яттю;
б) процесором;
в) контролером;
г) материнською платою.
12. Програмне забезпечення, призначене для управління ресурсами комп’ютера та прикладними програмами, що використовують ці ресурси називається:
а) драйвером;
б) модемом;
в) операційною системою;
г) контролером.
13. Поява на екрані запрошення до роботи означає:
а) попередню вказівку виконано без помилок;
б) оболонка користувача готова сприймати, аналізувати і виконувати будь-які вказівки;
в) правильне функціонування операційної системи.
14. В яких одиницях вимірюється ємність пам’яті комп’ютера?
а) байт, або Кбайт, або Мбайт, або Гбайт;
б) бод;
в) символ;
г) МГЦ.
15. Один байт це є …
а) десять бітів;
б) один десятковий розряд;
в) вісім двійкових розрядів;
г) всі відповіді правильні16. Найменша одиниця інформації – це є …
а) десятковий розряд, який може приймати одне з десяти значень від 0 до 9;
б) двійковий розряд (біт), який може приймати одне з двох значень, 0 або 1;
в) один символ;
г) одне число.
17. Що таке форматування?
а) інсталяція операційної системи;
б) інсталяція програмного забезпечення на жорсткий диск;
в) розбиття диска на сектори з метою підготовки його до прийняття інформації;
г) розбиття жорсткого диска на логічні диски.
18. Що таке вінчестер (Hard Disk Driver(HDD))?
а) пристрій для читання інформації з компакт-дисків;
б) основний вид зовнішньої пам’яті комп’ютера;
в) пристрій для передачі інформації по телефонній лінії;
г) пристрій для запису інформації на жорсткий магнітний диск.
19. CD-ROM, дискети, оптичні диски – це:
а) місце розташування оперативної пам’яті;
б) електронні схеми для управління роботою зовнішніми пристроями;
в) зовнішні носії інформації;
г) місце розташування BIOS.
а) Flash-пам’ять, дискети, оптичні диски – це
а) місце розташування оперативної пам’яті;
б) електронні схеми для управління роботою зовнішніми пристроями;
в) зовнішні носії інформації;
г) місце розташування ВІОS.
20. Як визначити технічні характеристики комп’ютера:
а) через «Панель управления»;
б) під час запуску ОС Windows ХР;
в) через контекстне меню «Панели задач»;
г) прочитати напис на зворотній стороні системного блоку.
21. ПК в базовій конфігурації містить:
а) системний блок;
б) модем;
в) «мишу»;
г) клавіатуру.
22. Що таке факс-модем?
а) пристрій, що використовується для виводу інформації на папір;
б) пристрій, який може приймати/посилати повідомлення по телефонній лінії;
в) пристрій, який використовується для запису інформації на компакт-диски;
г) пристрій, який використовується для запису інформації на гнучкі магнітні дискети.23. Файлова система – це
а) текстові файли, які призначені для читання користувачем;
б) файли, які зберігають програми та будь-які дані в машинному коді;
в) функціональна частина операційної системи, яка забезпечує виконання операцій над файлами;
г) базова система вводу виводу.
24. Вставити пропущене слово:
Поіменовану сукупність елементів інформації, що зберігається на носіях інформації, називають _______________________________.
25. Визначити, чи є істинним твердження:
Ім’я файлу складається не більше, ніж з 11 символів: ______.
26. Необов’язковою часткою повного імені файлу є:
а) розширення;
б) ім’я;
в) крапка;
г) шлях.
27. Розширення файлу вказує на:
а) кількість інформації, що зберігається;
б) пристрій, що зберігає інформацію;
в) групу, до якої належить файл;
г) можливий тип файлу.
28. Які файли можуть бути виконані на ПК?
а) файли з розширенням ЕХЕ;
б) файли з розширенням LNK;
в) всі відповіді правильні;
г) файли з розширенням DOC.
29. Для того, щоб знайти всі файли з будь-яким ім’ям та розширенням txt потрібно в полі «Ім’я файлу або частина імені» ввести:
а) *.txt;
б) ?.txt;
в) ***.***;
г) *?.txt.
30. Що таке розширення імені файлу?
а) складова частина імені файлу, яка дається користувачем;
б) команда, яка виводить зміст файлу на екран;
в) система позначень, яка містить ім’я диску, що містить цей файл;
г) складова частина імені файлу, яка характеризує його тип.
31. В яких випадках не вказується шлях до файлу?
а) занадто довгий шлях;
б) невідомий шлях;
в) шлях за замовчуванням;
г) активний шлях.


32. Вибрати допустимі імена файлів:
а) *my. txt
б) 1, TXT
в) 344
г) AutoExec.Bat
д) file?.lab
е) *.pas
ж) f.3
з) fileї1.txt
к) file first
л) 5 g
м) ??.bas
33. Вказати відповідність між правильними зарезервованими іменами накопичувачів та їх призначення:
1) hdb1
2) hda
3) lpt0
4) ttyS0
5) null
6) fd1
7) cd-rom а) перший послідовний порт
б) пристрій для читання компакт дисків;
в) перший паралельний порт;
г) перший жорсткий диск;
д) другий накопичувач на гнучкому диску;
е) нульовий пристрій;
г) перший розділ другого жорсткого диску.
34. Вставити пропущені слова:
___________ містить інформацію про ______________ ім’я, _________, розмір в байтах, ____________, час створення ___________________.
35. Вставити пропущені слова:
На кожному диску є ______ кореневий каталог ________________.
36. Вставити пропущені слова:
Кожен _________ містить перелік імен ______________ і __________.
37. Імена підкаталогів записуються:
а) за тими ж правилами, що й імена файлів, але великими літерами;
б) за тими ж правилами, що й імена файлів;
в) повинні починатися з цифри, як вказує на рівень підкаталогу;
г) за тими ж правилами, що й імена файлів, але без розширення.
38. Вставити пропущене слово:
Всі імена підкаталогів, у вказуванні шляху до файлу, відокремлюються одне від одного символом ____.
39. Вставити пропущене слово:
___________________________ це сукупність імен наборів даних та програм на зовнішніх носіях, структуру і організацію яких підтримує операційна система.

40. Яку специфікацію (повне ім’я) має файл РЕФЕРАТ, що знаходиться в папці ПЕТРУК, яка знаходиться в папці 22-П, що на диску D:?
____________________________________________________________________41. Яку адресу має файл РЕФЕРАТ, що знаходиться у папці 22-П, що на диску С:?
____________________________________________________________________
42. Яку адресу має файл РЕФЕРАТ, що знаходиться в папці ПЕТРУК, розміщеній у папці 22-П, що на диску С:?
а) всі каталоги, які є на даному диску;
б) повне ім’я файлу;
в) перелік дисків комп’ютера;
г) назва і розширення файлу;
д) послідовність з імені диску і назв папок, що веде до файлу.
43. Вкажіть неправильне ім’я файлу.
а) реферат.doc;
б) реферат.dc;
в) реферат.txt;
г) реферат.d%c;
д) рефе123т.bmp.
44. Вкажіть правильне ім’я файлу.
а) letters/txt;
б) letters xt;
в) letters.doc;
г) letters:txt;
д) letters*txt.
45. Які символи дозволені у назві файлу?
а) d 3 ; & i ? : *;
б) d 3 @ & i 2 / *;
в) ^ * ( f ) 2 % ~ 1;
г) u p @ 3 $ % ( 1 _;
д) % d & ( ) e < > *.
46. Яке розширення мають виконувані файли?
а) .bmp, .sys;
б) .exe, .txt;
в) .com, .sys;
г) .sys, .doc;
д) .com, .exe.
47. Які символи-замінники використовуються в масках?
____________________________________________________________________
48. Після відключення живлення комп’ютера втрачаються дані, що містяться
а) в оперативній пам’яті;
б) на магнітних дисках;
в) на гнучких магнітних дисках;
г) в BIOS.


49. Які дії треба виконати для завершення роботи з комп’ютером:
а) здійснити «тепле» завантаження Linux;
б) вимкнути комп’ютер;
в) вказати відповідну вказівку програмі;
г) дати вказівку logout.
50. Частина комп’ютера, що містить системну плату називається:
а) сканером;
б) системним блоком;
в) монітором;
г) модемом.
51. Тактова частота – основна характеристика:
а) принтера;
б) процесора;
в) пам’яті;
г) модему.
52. Розбиття диска на сектори з метою підготовки його до прийняття інформації – це його:
а) дефрагментація;
б) форматування;
в) перевірка;
г) очистка.
53. Який об’єм інформації містить книжка, яка має 256 сторінок по 3584 байти на сторінці (в КБ):
а) 348 КБ;
б) 256 КБ;
в) 896 КБ;
г) 0,256 КБ.
54. Для чого створюються операційні оболонки:
а) для розширення можливостей операційної системи;
б) для зручності користувача.
55. Що спільного і які відмінності використання операційної системи та операційної оболонки:
а) управляє роботою обчислювальної системи;
б) забезпечує використання можливостей обчислювальної системи користувачем;
в) складається з кількох модулів, що мають свої функції;
г) працює в діалоговому режимі;
д) працює в повноекранному режимі;
е) управляє роботою операційної системи.
56. Чим відрізняються зовнішні та внутрішні вказівки оболонки користувача:
а) форматом;
б) програмою, яка виконує внутрішні та зовнішні вказівки;
в) місцем зберігання;
г) виконанням.
57. ОС Windows є
а) програмою-оболонкою типа Norton Commander;
б) операційною системою;
в) однією з прикладних програм;
г) однією з програм пакету MS Office.
58. Якої версії Windows не існувало?
а) Windows 95;
б) Windows 97;
в) Windows 2000;
г) Windows МЕ;
д) Windows ХР.
59. Для виклику контекстного меню об’єкту Windows ХР необхідно:
а) активізувати об’єкт;
б) клацнути на об’єкті правою кнопкою миші;
в) вказати на об’єкт лівою кнопкою миші;
г) виконати подвійний натиск робочою кнопкою миші на об’єкті.
60. Контекстне меню об’єкту Windows XP виводить
а) команди, що дублюють меню кнопки «Пуск»;
б) команди, що доступні для роботи з активним вікном;
в) команди налагодження графічного інтерфейсу;
г) команди, що доступні для роботи з даним об’єктом.
61. Що відбудеться, якщо на об’єкті викликати контекстне меню, виконати команду «Отправить»/ «Рабочий стол (создать ярлык)»?
____________________________________________________________________
62. Як відкрити вікно програми або папки?
____________________________________________________________________
63. З чого складається вікно об’єкта?
а) рядка з назвою, рядка меню;
б) рядка меню, робочого поля вікна;
в) рядка з назвою, рядка меню, робочого поля вікна;
г) рядка з файлами, рядка меню, робочого поля вікна.
64. Які необов’язкові елементи вікна?
а) Рядки панелей інструментів, стану і область задач ліворуч від робочого поля;
б) Рядки стану задач;
в) Панель інструментів;
г) Ярлики.
65. Коли з’являється смуга прокрутки у вікні Windows:
а) включено відповідну установку в «Панели управления»;
б) якщо включено відповідну кнопку на Панелі інструментів;
в) якщо площа основного робочого простору вікна недостатня для відображення даних;
г) якщо включено відповідну команду з меню «Вид».


66. Виберіть можливі стани активного вікна Windows:
а) згорнуте у вигляді кнопки на Панелі задач, частково закрите іншими вікнами;
б) розташоване зверху інших вікон, розташоване на Робочому столі у вигляді піктограми;
в) згорнуте, нормальне і розгорнуте;
г) закрите іншими вікнами, розташоване зверху інших вікон.
67. Що станеться з об’єктом, якщо знищити його піктограму?
а) відкриється вікно із змістом об’єкту;
б) нічого не станеться;
в) теж знищиться;
г) знищиться вікно об’єкту;
д) закриється вікно об’єкту.
68. Елементи вікна Windows:
а) відсутні;
б) рамка вікна, заголовок вікна, головне меню і основний робочий простір вікна;
в) рамка і заголовок вікна, головне меню, системна кнопка, кнопки зміни розміру вікон, панель інструментів, рядок стану та основний робочій простір вікна;
г) рамка вікна, системне меню, панель інструментів і основний робочий простір вікна.
69. Прямокутна область екрану для організації взаємодії між користувачем та програмою називається:
а) ярликом;
б) папкою;
в) вікном;
г) файлом.
70. Об’єкти заголовка вікна:
а) назва вікна, головне меню, три кнопки управління вікном;
б) назва вікна, головне меню, системне меню;
в) кнопка системного меню, назва вікна, кнопки для управління вікном;
г) назва вікна, системне меню, рамка заголовка вікна.
71. Визначення зайнятого та вільного обсягу пам’яті на логічному диску здійснюється у Windows через:
а) кнопку системного меню вікна відповідного логічного диска;
б) команду «Поиск» меню «Пуск»;
в) вікно «Свойства» логічного диска;
г) команду «Справка» меню команди «Пуск».
72. Для чого створюють ярлик?
а) для швидкого друкування потрібного документа;
б) для швидкого копіювання потрібного об’єкта;
в) для швидкого зберігання потрібного об’єкта;
г) для швидкого пошуку потрібного об’єкта;
д) для швидкого редагування потрібного об’єкта.
73. Для створення ярлику, для деякого об’єкта, на робочому столі необхідно:
а) з контекстного меню об’єкта вибрати команду «Отправить», після чого вказати адресу – «Рабочий стол»;
б) перетягнути об’єкт на робочий стіл мишію з натиснутою правою кнопкою; в меню, що з’являється, вибрати команду «Создать ярлик»;
в) виділити об’єкт у вiкнi «Провідник» та вибрати команду створення ярлика з меню «Правка»;
г) виділити об’єкт та активізувати команду Файл/ Отправить, пiсля чого вказати адресу – «Рабочий стол».
74. Як називається графічний значок об’єкта на екрані монітора?
а) телеграма;
б) панорама;
в) гістограма;
г) піктограма.
75. Для копіювання активного вікна ОС Windows використовують клавішу (комбінацію клавіш):
а) Print Screen;
б) Print Screen + Alt;
в) Print Screen + Ctrl.
76. Які об’єкти робочого столу є стандартними і знаходяться на кожному комп’ютері?
а) «Мій комп’ютер» і «Корзина»
б) «Мій комп’ютер» і «Провідник»
в) «Мій комп’ютер» і програми Word, Excel, Access
г) «Мій комп’ютер» і «Ігри»
д) «Корзина» і «Провідник»
77. Команда, що супроводжується додатковою позначкою у вигляді трьох крапок означає, що при активізації цієї команди:
а) буде відкрито вікно діалогу, в якому необхідно встановити відповідні параметри;
б) буде відкритий наступний рівень каскадного меню;
в) завантажиться програма Провідник;
г) необхідно звернутися до довідкової системи.
78. Команда меню з додатковою позначкою у вигляді стрілки (наприклад, «Программы ►») означає, що при активізації цієї команди:
а) буде відкритий наступний рівень каскадного меню;
б) на екран буде виведене діалогове вікно;
в) завантажиться програма «Провідник»;
г) буде здійснено перехід до попередньої команди.
79. За якими ознаками можуть бути упорядковані піктограми у вікнах «Мій комп’ютер» та програми «Провідник»:
а) за найменуваннями, типами, за зображенням рисунків піктограм і датами;
б) за найменуваннями, типами, датами і розмірам;
в) за найменуваннями, типами та датами;

80. Перерахуйте способи завантаження програм на виконання у середовищі Windows ХР:
а) подвійним клацанням лівою кнопки миші на піктограмах програмних файлів або їх ярликів; командами Пуск/ Выполнить та Пуск/ Программы;
б) з Головного меню, Панелі задач, вікон «Мій комп’ютер» i «Провідник»;
в) з Робочого столу, Панелі задач, вікон «Мій комп’ютер» i «Провідник», а також за допомогою команди Пуск/ Выполнить;
г) з Головного меню, Робочого столу, Панелі задач, за допомогою команд Пуск/ Выполнить та Пуск/ Поиск, а також вікна Провідник.
81. Основним шляхом доступу до налагодження інтерфейсу для користувача в Windows є:
а) меню вікна «Мій комп’ютер»;
б) об’єкт «Панель управления»;
в) команда «Выполнить» меню «Пуск»;
г) вкладка «Стандартные» панелі Microsoft Office.
82. Як швидко упорядкувати вікна на поверхні робочого столу:
а) викликати відповідну команду з меню «Настройка» головного меню Windows;
б) за допомогою відповідної кнопки панелі інструментів активного вікна;
в) клацнути правою клавішею «миші» по об’єкту Робочий стіл і вибрати з контекстного меню відповідну команду;
г) активізувати відповідну команду з меню «Стандартные» з головного меню Windows
83. Як створити папку на вільному місці вікна диску або іншої папки?
____________________________________________________________________
84. Що таке папка?
а) сукупність усіх програмних засобів, які використовуються для обробки даних;
б) іменована область на диску або іншому магнітному носії;
в) місце на магнітному носії де зареєстровані файли та інші папки;
г) текстові файли, які призначені для читання користувачем.
85. Визначення обсягу папки здійснюється через:
а) команду «Справка» меню кнопки «Пуск»;
б) вікно «Свойства» відповідної папки;
в) команду «Поиск» меню кнопки «Пуск»;
г) кнопку системного меню вікна відповідної папки.
86. Правильно записаний повний шлях до файлу zh-tw.txt в OC Windows має такий вигляд:
а) C:Program Files7-ZipLangzh-tw.txt;
б) C:/Program Files/7-Zip/Lang/zh-tw.txt;
в) C:Program Files7-ZipLang;
г) C:...Langzh-tw.txt.87. Що таке поточний диск?
а) послідовність імен каталогів або символів;
б) диск, з яким користувач працює на даний момент;
в) складова частина імені файлу;
г) диск, на якому розташована Windows.
88. Якими діями можна видалити об’єкт у Windows?
а) перетягти піктограму об’єкта на панель задач;
б) клацнути по об’єкту ПКМ, у контекстному меню вибрати «Видалити»;
в) відкрити меню «Вид», виконати команду «Видалити»;
г) перетягти піктограму об’єкта на «Мій комп’ютер»;
д) клацнути на об’єкті ЛКМ, у меню вибрати «Видалити».
89. Для вибіркового виділення декількох об’єктів у Windows необхідно скористатися ЛКМ з одночасно натиснутою клавішею:
а) Ctrl;
б) Alt;
в) Shift;
г) Alt + Shift.
90. Для виклику контекстного меню об’єкту Windows необхідно:
а) активізувати об’єкт;
б) клацнути на об’єкті правою кнопкою миші;
в) вказати на об’єкт лівою кнопкою миші;
г) виконати подвійний натиск робочою кнопкою миші на об’єкті.
91. Для видалення файлів не поміщаючи їх в кошик використовують клавіші:
а) Сtrl + С;
б) Shіft + Dеlete;
в) Shift + Insert;
г) Сtrl+Delete.
92. Об’єкт «Корзина» використовується для:
а) збереження архівованих файлів;
б) тимчасового збереження видалених файлів і папок;
в) обміну даними між програмами;
г) збереження тимчасових файлів, які створюються активними програмами
93. Вкажіть послідовність дій при копіюванні об’єктів за допомогою маніпулятора «миші»:
а) виділені об’єкти перетягнути за допомогою «миші», при цьому утримувати одночасно натиснутою ліву кнопку та клавішу;
б) дві відповіді вірні;
в) виділені об’єкти перетягнути за допомогою «миші» з натиснутою правою кнопкою; в меню, що виникає, вибрати команду «Копировать».
94. Як виконується переміщення об’єкта за допомогою маніпулятора «миша»:
а) при натиснутій правій клавіші маніпулятора «миша»;
б) при натиснутій лівій клавіші маніпулятора «миша»;
в) після одноразового клацання лівою клавішею маніпулятора «миша» скористатись кнопками керування курсором;
г) при натиснутій середній клавіші маніпулятора «миша».
95. Як перемістити файл або папку у Windows?
а) видалити об’єкт, вибрати команду Правка/ Копировать, перейти в іншу папку і потім вибрати команду Переместить;
б) виділити об’єкт, вибрати команду Файл/ Удалить;
в) виділити об’єкт, вибрати команду Правка/ Вставить;
г) при натиснутій правій кнопці миші перетягнути об’єкт в іншу папку і потім з контекстного меню вибрати команду Переместить.
96. Для пошуку файлу чи папки потрібно:
а) активізувати команду Пуск/ Справка та скористатися вікном діалогу Справочная система: Windows;
б) активізувати команду Пуск/ Поиск/ Файлы и папки... та ввести необхідні дані у вікні діалогу Найти: все файлы;
в) активізувати команду Файл/ Свойства у вікні Мій комп’ютер;
г) активізувати команду?/ Вызов справки у вікні Мій комп’ютер.
97. За допомогою яких команд меню змінюється розмір позначок у вікнах «Мій комп’ютер» та програми «Провідник»:
а) допомогою відповідної команди меню «Правка»;
б) за допомогою відповідної команди системного меню «Сервіс»;
в) за допомогою відповідної команди з меню «Вигляд» або відповідної кнопки на панелі інструментів вікна;
г) за допомогою відповідної команди «Файл».
98. Вікно «Мій комп’ютер» призначено для:
а) відображення всіх технічних пристроїв які підключені до процесору;
б) відображення всіх ресурсів комп’ютера;
в) відображення структуру програмного забезпечення комп’ютера;
г) відображення технічних характеристик комп’ютера.
99. Яке призначення панелі задач?
а) вузька вертикальна смуга внизу екрана;
б) широка вертикальна смуга внизу екрана;
в) вузька горизонтальна смуга внизу екрана;
г) широка вертикальна смуга внизу екрана.
100. Панель завдань на робочому столі Windows ХР може бути розташована:
а) зліва від панелі Microsoft Office;
б) з будь якої сторони екрану;
в) виключно знизу екрана;
г) виключно під значками піктограми на Робочому столі.

101. Панель завдань ОС Windows складається з:
а) ряду піктограм на робочому столі;
б) графічної області, що включає три зони: кнопку меню «Пуск», зону системних індикаторів, зону для відображення активних завдань;
в) піктограм «Мій комп’ютер» та «Корзина»;
г) набору елементів: піктограм, системних індикаторів та курсору миші.
102. Як відкрити програму «Провідник»?
а) вибрати програму «Провідник» на панелі MS Office;
б) у контекстному меню «Мій комп’ютер» вибрати команду «Провідник»;
в) усі відповіді правильні;
г) виконати команду Пуск/ Все программы/ Стандартные/ Проводник.
103. Для чого призначена програма «Провідник»?
а) для створення точної копії об’єкта із зберіганням вхідного об’єкта;
б) для огляду файлової системи на ПК та управління файлами та папками;
в) для підготовки комп’ютера до роботи;
г) вбудований редактор системи Windows.
104. Елементи з головному меню програми «Провідник» означають:
а) режими відображення даних у вікні програми;
б) окремі підменю елементи яких використовуються для активізації команд або відкриття вікон діалогу;
в) процедури, які будуть виконуватися при активiзацiї елементів меню.
105. Панель інструментів у програмі «Провідник» – це
а) масиви бітів, які використовуються для растрових відображень курсорів миші;
б) масиви бітів, які використовуються для візуального зображення різних об’єктів у програмі;
в) набір розташованих в ряд кнопок, кожна з яких призначена для виконання конкретної дії;
г) елемент керування, за допомогою якого вибирається напрям та величина перемотки інформації у вікні програми.
106. Як ввімкнути/ вимкнути панель інструментів у вікнах «Мій комп’ютер» та програми «Провідник»:
а) викликати відповідну команду з меню «Правка»;
б) панель інструментів встановлюється автоматично і не може бути вимкнутою;
в) активізувати відповідну команду з меню «Вид»;
г) активізувати відповідну команду з меню «Файл».
107. Як скопіювати файл у середовищі програми «Провідник»?
а) усі відповіді правильні;
б) виділити файл, активізувати Правка/ Копировать. Перейти в папку, в яку необхідно скопіювати файл, та активізувати Правка/ Вставить;
в) з контекстного меню, вибрати команду Копировать. Клацнути ПКМ в необхідній папці та виконати команду Вставить;
г) виділити об’єкт, при натиснутій ПКМ перетягнути його в необхідну папку, активізувати команду Копировать з контекстного меню.
108. Для чого призначені символи «-»у лiвiй частинi вiкна «Провідник»?
а) для перейменування папок;
б) для згортання відповідних гілок ієрархічної структури папок;
в) для відкриття усіх папок;
г) для вилучення папок.
109. Для чого призначені символи «+» в лівій частині вікна «Провідник»?
а) для розгортання відповідних гілок ієрархічної структури папок;
б) для відкриття, копіювання, переміщення та вилучення папок;
в) для копіювання всіх вкладених папок;
г) для вилучення відповідних папок.
110. Процедура завершення сеансу роботи з Windows ХР відбувається:
а) через піктограму «Мій комп’ютер»;
б) через команду «Завершение работы» меню кнопки «Пуск»;
в) через режим MS DOS;
г) звичайним вимкненням кнопки живлення комп’ютера на системному блоці.
111. До стандартних прикладних програм ОС Windows відносяться:
а) Total Commander;
б) калькулятор;
в) антивірусні програми;
г) програма Word.
112. До дискових сервісних програм відносяться:
а) дефрагментація диска;
б) перевірка диска;
в) блокнот;
г) форматування диска.
113. Що таке дефрагментація диску?
а) інсталяція програмного забезпечення на жорсткий диск;
б) розбиття диска на сектори з метою підготовки його до прийняття інформації;
в) розбиття жорсткого диска на логічні диски;
г) аналіз локальних дисків з наступним пошуком та об’єднанням файлів і папок.
114. Архіви яких форматів можна створювати в програмі WinRar:
а) rar;
б) zip;
в) exe;
г) bmp.
115. Для тестування комп’ютера та логічних дисків на наявність вірусів вами будуть обрані:
а) програми Aidstest та ScanDisk;
б) антивірусна програма Drweb та програма Backup;
в) антивірусні програми типу Norton AntiVirus та Drweb;
г) програми Drweb та Backup.

ВИСНОВКИ


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ