s
Sesiya.ru

Створення веб-форуму

Информация о работе

Тема
Створення веб-форуму
Тип Курсовая работа
Предмет Web-программирование
Количество страниц 24
Язык работы українська мова (Украинский)
Дата загрузки 2014-09-05 14:22:38
Размер файла 281.64 кб
Количество скачиваний 28
Скидка 15%

Поможем подготовить работу любой сложности

Заполнение заявки не обязывает Вас к заказу


Скачать файл с работой

Помогла работа? Поделись ссылкой

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

кафедра теорії оптимальних процесів
КУРСОВА РОБОТА

з ___________________________________________________________
(назва дисципліни)
на тему:_____________________________________________________
____________________________________________________________

Студента (ки) _____ курсу ______ групи
напряму підготовки__________________
спеціальності_______________________
__________________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник ___________________________
____________________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________
Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали
м. Львів - 2014 рік
Зміст
КУРСОВА РОБОТА 1
Вступ 3
1. Веб-програмування 4
1.1 Поняття та принципи 4
1.2. Мови та технології програмування 7
1.3. Бази даних 12
2. Створення веб-форуму 15
2.1. Концепція та структура 15
2.2 Інтсрументи для створення 17
3. Практична частина 20
Постановка задачі 20
Опис програми 20
Висновок 23
Список використаних джерел та літератури 24


Вступ
В останні часи велика увагалюдства приділена спілкуванню в інтернеті. Соціальні мережі буквально заполонили мережу. Веб-форум також можна назвати соціальною мережею,проте відносно дрібніших масштабів. Відвідувачі форумів мають змогу спілкуватися на різні тематики,переглядати цікаву їм інформацію,та залишати доцільні коментарі.
Багато стимулів може спонукати до створення форуму,а особливо до тематичного форуму. По-перше,стимулом може бути бажання постійного спілкування з однодумцями. Якщо ви створюєте форум, присвячений програмуванню чи дизайну, то з часом на ньому появляться сотні, а то і тисячі ваших колег, кожен з яких має свою думку, свої знання, якими може поділитися.По-друге, форум може стати відмінною площадкою для просування і продажу власної продукції і послуг.По-третє, форум може стати самостійним бізнесом і мережі Інтернет. Саме це і є основним стимулом для більшості творців форумів.
Ключовою перевагою форумів над чатами є лаконічність і обґрунтованість думки. Адже користувач має змогу обдумати своє повідомлення та максимально передати зміст. Також перевагою є те,що теми на форумі нікуди не діваються,тобто коли користувач захоче прочитати тему, яка його зацікавила, він спокійно зможе її віднайти.
Основним завданням цієї курсової роботи є розробка веб-форуму на тему «Алгоритмічні мови»,де можна б було створювати теми для обговорення тих чи інших алгоритмічних мов програмування,ділитися своїм досвідом,допомагати іншим,та обговорювати цікаві теми.


1. Веб-програмування

1.1 Поняття та принципи
Web, або Всесвітня мережа (англ. World Wide Web) — глобальний інформаційний простір, заснований на фізичній інфраструктурі Інтернету і протоколі передачі даних HTTP. Всесвітня мережа викликала справжню революцію в інформаційних технологіях і бум в розвитку Інтернету. Часто, кажучи про Інтернет, мають на увазі саме Всесвітню мережу. Для позначення Всесвітньої мережі також використовують слово веб (англ. web) і абревіатуру «WWW».
Веб-програмування - галузь веб-розробки і різновид дизайну, в завдання якої входить проектування користувальницьких веб-інтерфейсів для сайтів або веб додатків. Веб-дизайнери проектують логічну структуру веб сторінок, продумують найбільш зручні рішення подачі інформації, а також займаються художнім оформленням веб-проекту. В результаті перетину двох галузей людської діяльності грамотний веб-дизайнер повинен бути знайомий з останніми веб-технологіями і володіти відповідними художніми якостями.
Неможливо уявити собі світ без спілкування людей між собою. Люди спілкуються між собою, як при особистих зустрічах так і з допомогою різних технічних і технологічних засобів – з допомогою пошти, телефону, телеграфу, радіо телебачення тощо. Відповідно поява компютерів не могла не викликати появи засобів звязку їхміж собою, оскількикомпютерибулистворені для обробкиінформації, а інформацію як відомопотрібноякимось чином одержувати і післяобробкипередавати. Таким чином компютериспочаткуобєднували в локальнімережі, потім в глобальнімережі, а потімглобальнімережіпоєдналисьміж собою. Поєднання глобальних компютерних мереж, що поєднують компютери в усьому світі в єдиному інформаційному просторі, носить назву - Інтернет. Інтернет багатогранний і не можна чітко визначити, що це таке. Він не вирішив проблему збереження й упорядкування інформації, але вирішив проблему її передачі, він дав можливість одержати будь-якуінформацію де завгодно, коли завгодно.
Інтернетможнарозглядати в широкому та вузькому розумінні. Найбільш вузький погляд – Інтернет, це мережа мереж, всесвітня компютерна мережа в вузькому розумінні, але більш ширший погляд – Інтернет це кіберпростір, що народжує кіберкультуру зісвоїми думками, своєюмовою, своєюетикою.
ОтжеІнтернетце мережа мереж, яка містить велике число серверів, таких як WWW, електронна пошта, мережні новини, пошукові системи, сервіси та інші. Найбільший з цих серверів це WWW – World Wide Web (Всесвітня паву-тина), який коротко ще називають Web. Web настільки популярний серед лю-дей, що деякі люди, думають, що Web — це і є Internet. Але це невірно, тому що Web — тільки одна з багатьох служб, що використовуються в Internet.
Web була винайдена в 1980 році в CERN (європейської лабораторії фізики елементарних часток). Співробітник цієї лабораторії Тім Бернерс Лі створив програму за назвою Enquire Within Upon Everything (Enquire), щоб відстежити звязки між документами, включивши в них посилання один на одного. І, як сказав Тім у 1994 році, даючи інтервю кореспондентам видання Internet World, він хотів знайти більш зручний і логічний спосіб представлення інформації. У 1989 році Бернерс Лі запропонував глобальне узагальнення цієї ідеї — звязати гіпертекстові документи в усьому світі. Інформація повинна міститися на серверах, а для її перегляду потрібно використовувати особливі програми-браузери. З тих пір почався бурхливий розвиток Web.
Для роботи в Web необхідна спеціальна програма-клієнт, що називається Web-браузером. Одним з перших браузерів була програма Mosaic, розроблена засновником фірми Netscape Марком Ендрісеном (Магc Andreesen). Перша версія Mosaic була випущена центром NCSA (National Center for Supercomputing Applications — Національний центр суперкомпютерних додатків) у 1993 році. У 1994 році Ендрісен залишив NCSA, щоб заснувати фірму Mosaic Communications, на якій почали розробляти браузер Netscape Navigator, який в даний час є найбільшим конкурентом браузера Internet Explorer фірми Microsoft.
Веб-застосунок,в якому клієнтом виступає браузер,а сервером- веб-сервер. Браузер може бути реалізацією так званихтонких клієнтів. Браузер здатний відображати веб-сторінки і, зазвичай, входить до складу операційної системи, а його оновлення і супровід здійснює постачальник операційної системи. Логіка застосунку зосереджується на сервері, а функція браузера полягає переважно у відображенні інформації, завантаженої мережею з сервера, і передачі назад даних користувача. Однією з переваг такого підходу є той факт, що клієнти не залежать від конкретної операційної системи користувача, тому веб-застосунки є міжплатформовими сервісами. Унаслідок цієї універсальності і відносної простоти розробки веб-застосунки стали широко популярними в кінці 1990-х — початку 2000-х років.
Істотною перевагою побудови веб-застосунків для підтримки стандартних функцій браузера є те, що функції повинні виконуватися незалежно від операційної системи клієнта. Замість того, щоб писати різні версії для Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux й інших операційних систем, застосунок створюється один раз для довільно обраної платформи і на ній розгортається. Проте різна реалізація HTML, CSS, DOM й інших специфікацій в браузерах може викликати проблеми при розробці веб-застосунків і подальшої підтримки. Крім того, можливість користувача настроювати багато параметрів браузера (наприклад, розмір шрифту, кольори, відключення підтримки сценаріїв) може перешкоджати коректній роботі застосунку.Інший (менш універсальний) підхід полягає у використанні Adobe Flash або Java-аплетів для повної або часткової реалі-зації призначеного для користувача інтерфейсу. Оскільки більшість браузерів підтримують ці технології (зазвичай, за допомогою плагінів), Flash- або Java-застосунки можуть легко виконуватись. Оскільки вони надають програмістові більший контроль над інтерфейсом, то здатні обходити багато несумісностей у конфігураціях браузерів, хоча несумісність між Java або Flash реалізаціями клієнта може спричиняти різні ускладнення.
Веб-застосунок отримує запит від клієнта і виконує обчислення, після цього формує веб-сторінку і відправляє її клієнтові мережею з використанням протоколу HTTP. Саме веб-застосунок може бути клієнтом інших служб, на-приклад, бази даних або стороннього веб-застосунку, розташованого на іншому сервері. Яскравим прикладом веб-застосунку є система управління вмістом статей Вікіпедії: безліч її учасників можуть брати участь у створенні мережевої енциклопедії, використовуючи для цього браузери своїх операційних систем (Microsoft Windows, GNU/Linux або будь-якої іншої операційної системи) без завантаження додаткових виконуваних модулів для роботи з базою даних статей.
Для більшої інтерактивності і продуктивності розроблений новий підхід до розробки веб-застосунків, названий AJAX, і який нині є стандартним де-факто. При використанні Ajax сторінки веб-застосунку здатні відправляти веб-запити до сервера у фоновому режимі, і не перезавантажуються цілком, а лише довантажують необхідні дані з сервера, що значно пришвидшує роботу і робить її зручнішою.
Для створення веб-застосунків використовуються різноманітні серверні технології та мови програмування.
1.2. Мовита технології програмування
ASP.NET – це частина технології .NET, яка використовується для написання клієнт-серверних інтернет-аплікацій. Вона дозволяє утворювати динамічні сторінки HTML.Динамічними прийнято називати web-сторінки, які перед відправкою клієнту проходять цикл обробки на сервері. У самому простому випадку це может бути деяка програма, яка модифікує запитані клієнтом статичні сторінки, використовуючи параметри отриманого запиту та деяке сховище даних. Динамічна зміна вмісту web-сторінки з допомогою DHTML не робить сторінку динамічною, оскільки лише маніпулює статичними даними. Хоча ASP.NET бере свою назву від старої технології Microsoft ASP, вона значно від неї відрізняється. Microsoft повністю перебудувала ASP.NET, грунтуючись на Common Language Runtime (CLR), який є основою всіх застосунків Microsoft. NET. Розробники можуть писати код для ASP.NET, використовуючи практично будь-які мови програмування, що входять у комплект. NET Framework (C#, Visual Basic.NET, і JScript. NET). ASP.NET має перевагу у швидкості в порівнянні зі скриптовими технологіями, тому що при першому зверненні код компілюється і поміщається в спеціальний кеш, і згодом тільки виконується, не вимагаючи витрат часу на парсинг, оптимізацію, і т. д.
Можна виділити чималу кількість пунктів за якимим ASP.NETвипиреджає свого попередникаASP:
• Компільований код виконується швидше, більшість помилок відловлюється ще на стадії розробки;
• Користувальницькі елементи управління (controls) дозволяють виділяти часто використовувані шаблони, такі як меню сайту;
• Розширюваний набір елементів управління і бібліотек класів дозволяє швидше розробляти за стосунки;
• ASP.NET спирається на багатомовні можливості .NET, що дозволяє писати код сторінок на VB.NET, Delphi.NET, Visual C/C++ тощо;
• Можливість кешування всієї сторінки або її частини для збільшення продуктивності;
• Розширювана модель обробки запитів;
• Розширена подієва модель;
• Розширювана модель серверних елементів керування;
• Наявність master-сторінок для завдання шаблонів оформлення сторінок;
• Вбудована підтримка AJAX;
• ASP.NET має перевагу у швидкості в порівнянні з іншими технологіями, заснованими на скриптах.
Java — обєктно-орієнтована мова програмування, випущена компанією Sun Microsystems у 1995 році як основний компонент платформи Java. Синтаксис мови багато в чому походить від C та C++. У офіційній реалізації, Java програми компілюються у байткод, який при виконанні інтерпретується віртуальною машиною для конкретної платформи.
У створенні мови програмування Java були такі початкові цілі:
• Синтаксис мови повинен бути простим, обєктно-орієнтовним та звичним;
• Реалізація має бути безвідмовною та безпечною, а також високопродуктивною;
• Повинна зберегтися незалежність від архітектури та портативність;
• Мова має бути динамічною, інтерпретованою та підтримувати мультиопрацьовування.
Java-аплет – це прикладна програма на Java у формі байт-коду. Java-аплети виконуються у веб-браузері з використанням JVM, або в SunS AppletViewer, автономному інструменті для тестування аплетів. Java-аплети зазвичай пишуться на мові програмування Java, але можуть бути написані і на інших мовах, які компілюються в байт-код Java, таких, як Jython. Аплети використовуються для надання інтерактивних можливостей веб-додатків, які не можуть бути надані HTML. Так як байт-код Java платформо-незалежний, Java-аплети можуть виконуватися за допомогою плагінів браузерами багатьох платформ. Такі програми з відкритим вихідним кодом, як applet2app, можуть бути використані для перетворення апплета в самостійні програми на Java або виконувані файли Linux та Windows.
Java Servlet API — стандартизований API для створення динамічного контенту до веб-сервера, використовуючи платформу Java. Сервлети — аналог технологій PHP, CGI і ASP.NET. Сервлет може зберігати інформацію між багатьма транзакціями, використовуючи HTTP закладки (cookie), сесії або через редагування URL. Servlet API, що міститься в пакеті javax.servlet, описує взаємодію веб-контейнера і сервлета. Веб-контейнер — це компонент веб-сервера, що створений для взаємодії з сервлетами. Він відповідає за управління життєвим циклом сервлетів, перетворення URL у певний сервлет та забезпечення того, щоб клієнт, який зробив URL запит, має відповідні права доступу. Сервлети будуються на основі абстрактного класу HttpServlet,. Схема роботи сервлета та його застосування такі:
• Клієнт (наприклад, веб-браузер), відвідує веб-сторінку та надсилає HTTP запит на сервер.
• Web-сервер отримує запит та передає його контейнеру сервлетів. Контейнер
сервлетів може виконуватись в тому ж самому процесі, що і веб-сервер, в окремому процесі на тій же системі, що і веб-сервер, або взагалі в окремому процесі на іншій системі.
• Контейнер сервлетів зясовує, який сервлет слід викликати, виходячи з інформації про конфігурацію утримуваних сервлетів, та викликає його, передаючи в якості параметрів обєктні представлення запиту та відповіді.
• Сервлет використовує обєкт запиту для отримання інформації про віддаленого користувача, параметри HTTP запиту, тощо. Сервлет виконує запрограмовані в ньому дії та надсилає результати роботи через обєкт відповіді.
• Після того, як сервлет припиняє обробку запиту, контейнер сервлетів перевіряє коректність відправки відповіді, та повертає управління до головного веб-сервера.
PHP- скриптова мова програмування, була створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-сервера. PHP є однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок (разом із Java,.NET, Perl, Python, Ruby). PHP підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів. PHP — проектвідкритого програмного забезпечення.
PHP інтерпретується веб-сервером в HTML-код, який передається на сторону клієнта. На відміну від скриптової мови JavaScript, користувач не бачить PHP-коду, бо браузер отримує готовий html-код. Це є перевага з точки зору безпеки, але погіршує інтерактивність сторінок. Але ніщо не забороняє використовувати РНР для генерування і JavaScript-кодів які виконуються вже на стороні клієнта.
PHP — мова, яка може бути вбудована безпосередньо в html-код сторінок, які, в свою чергу коректно будуть оброблені PHP -інтерпретатором. Механізм РНР просто починає виконувати код після першої екрануючої послідовності і продовжує виконання до того моменту, коли він зустріне парну екрануючу послідовність .Велика різноманітність функцій PHP дають можливість уникнути написання багаторядкових призначених для користувача функцій на C або Pascal.
Python (рекомендоване прочитання -«Па́йтон», запозичено назву з британського шоу Монті Пайтон) - інтерпретована обєктно-орієнтована мова програмування високого рівня з динамічною семантикою.Розроблена в 1990 році Гвідо ван Россумом. Структури даних високого рівня разом із динамічною семантикою та динамічним звязуванням роблять її привабливою для швидкої розробки програм, а також як засіб поєднання існуючих компонентів. Пайтон підтримує модулі та пакети модулів, що сприяє модульності та повторному використанню коду. Інтерпретатор Пайтон та стандартні бібліотеки доступні як у скомпільованій так і у вихідній формі на всіх основних платформах. В мові програмування Пайтон підтримується декількапарадигм програмування, зокрема: обєктно-орієнтована, процедурна, функціональна та аспектно-орієнтована.
Серед основних її переваг можна назвати такі:
• чистий синтаксис (для виділення блоків слід використовувати відступи);
• переносимість програм (що властиве більшості інтерпретованих мов);
• стандартний дистрибутив має велику кількість корисних модулів (включно з модулем для розробки графічного інтерфейсу);
• можливість використання Пайтона в діалоговому режимі (дуже корисне для експериментування та розвязання простих задач);
• стандартний дистрибутив має просте, але разом із тим досить потуж-не середовище розробки, яке зветься IDLE і яке написане на мові Пайтон;
• зручний для розвязання математичних проблем (має засоби роботи з комплексними числами, може оперувати з цілими числами довільної величини, у діалоговому режимі може використовуватися як потуж-ний калькулятор).
Пайтон має ефективні структури даних високого рівня та простий, але ефективний підхід до обєктно-орієнтованого програмування. Елегантний синтаксис Пайтона, динамічна обробка типів, а також те, що це інтерпретована мова, роблять її ідеальною для написання скриптів та швидкої розробки прикладних програм у багатьох галузях на більшості платформ.
1.3 Бази даних
База даних (скорочено — БД) - впорядкований набір логічно взаємоповязаних даних, що використовуються спільно та призначені для задоволення інформаційних потреб користувачів. У технічному розумінні включно й система керування БД.Головнезавдання БД - гарантоване збереження значних обсягів інформації (так звані записи даних) та надання доступу до неї користувачеві або жприкладній програмі. Таким чином, БД складається з двох частин: збереженої інформації та системи керування нею.З метою забезпечення ефективності доступу записи даних організовують як множину фактів(елемент даних).
Структуровані БД використовують структури даних, тобто структурований опис типу фактів за допомогою схеми даних, більш відомої як модель даних. Модель даних описує обєкти та взаємовідношення між ними. Існує декілька моделей (чи типів) баз даних, основ-ні: плоска, ієрархічна, мережна тареляційна. Приблизно з 2000 року більше половини БД використовують реляційну модель.
До неструктурованих БД належать повнотекстові бази даних, які містять неструктуровані тексти статей чи книг у формі, що дозволяє здійснювати швидкий пошук
Часто зустрічається характеристика БД на основі певних параметрів або необхідних вимог, наприклад:
• значна кількість даних;
• незалежність даних;
• відкритий доступ до даних;
• підтримка транзакцій з гарантією відповідних властивостей;
• гарантована відсутність збоїв;
• одночасна робота з багатьма користувачами.
З подальшим розвитком БД змінюються й ці вимоги та додаються нові, тому одностайності щодо повноти цієї характеристики немає.
В реалізації розрізняють такі бази даних:
Комерційні
• DB2
• Informix
• Oracle
• SQL Server
• Дінай
З відкритим кодом
• MySQL
• Firebird
• PostgreSQL
2.Створення веб-форуму
2.1 Концепція та структура
Форум -інтернет-ресурс, популярний вид спілкування в інтернеті. На фо-румі створюються теми для спілкування, що робить його кращим за чат. Всі, кого цікавить певна інформація, можуть зручно й швидко переглянути її на форумі. На форумі є адміністратори (власники форуму) та модератори (які стежать за виконанням установлених правил і порядку). Форуми можуть бути присвячені програмному забезпеченню,автомобілям, футбольній команді і т. д.
Інтернет-форум – це спосіб організації спілкування відвідувачів інтернет-сайту. Всі відвідувачі сайту можуть через надсилання повідомлень обговорювати певне питання, читати та відповідати на повідомлення інших учасників форуму. Форум може фокусуватися до довільній тематиці, адже обговорювати можна будь-що і будь-яка он-лайн спільнота чи реальна спільнота розвивається саме серед учасників форуму. Робота форуму полягає у створенні користувачами тем у розділах і можливістю обговорення всередині цих тем. Окремо взята тема, по суті, являє собою тематичну гостьову книгу. Найпоширеніше ділення веб-форуму: розділи→теми→повідомлення.
Звично повідомлення несуть інформацію «автор-тема-зміст-дата/час». Повідомлення та всі відповіді на нього створює гілку (тему, тред, трєд, топік, топ). Відхилення від початкової теми обговорення часто заборонене правилами поведінки форуму. За дотриманням правил слідку-ють модератори таадміністратори — учасники, наділені можливістю редагувати, переміщати та видаляти чужі повідомлення у визначеному розділі чи темі, а також контролювати доступ до них інших учасників.
На форумах може застосовуватися надзвичайно гнучке розмежування доступу до повідомлень. Так, на одних форумах створення нових повідомлень доступні будь-яким випадковим відвідувачам, на інших — необхідна попередня реєстрація (найпоширеніший варіант) — ці та інші форуми називають відкритими. Застосовується і змішаний варіант — коли деякі теми можуть бути доступні до запису всіх відвідувачів, а інші — тільки зареєстрованим учасникам. Крім відкритих, існують закриті форуми, доступ до яких визначається персонально для кожного учасника адміністраторами форуму. На практиці також нерідко зустрічається варіант, коли деякі розділи форуму загальнодоступні, а решта доступна тільки вузькому колу учасників.
Під час реєстрації учасники форуму можуть створювати профілі — сторінки з відомостями про даного учасника. У своєму профілі учасник форуму може повідомити інформацію про себе, налаштувати свій аватар або підпис, що буде автоматично додаватися до його повідомлень. Підпис може бути статичним текстом або містити графічні зображення, в тому числі так звані юзербари.
Класичною структурую форуму можна вважати наступну:
1. Розділи – як правило створюються адміністратором (найчастіше він і є власником) форуму. Наприклад, форум про автомобілі, може містити інформацію про новини авто світу, вітчизняні автомобілі, іноземні автомобілі, ремонт і обслуговування і т.д.
2. Теми – в кожному з розділів користувачі можуть створювати теми для обговорень. Зрозуміло, що адміністратор форуму повинен слідкувати за ними і суворо модерувати (перевіряти, схвалювати, видаляти).
3. Коментарі – під кожною популярною темою зав’язується дискусія, в процесі якої користувачі обмінюються своїми думками і пишуть комен-тарі. Саме через кількість тем і коментарів до цих тем визначають життєздатність і «розкрученість» довільного форуму. Активне обговорення тем – показник успішності подібного ресурсу.
Створення форуму в мережі Інтернет і його подальша розкрутка і просу-вання – процес достатньо клопіткий, що потребує великих часових і фінансових затрат. І, безумовно, в його засновника повинні бути визначені стимули для такого кроку.

2.3 «Інструменти» для створення
2.3.1. PHP
Як вже говорилося раніше PHP це - скриптова мова програмування, була створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-сервера. PHP є однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок (разом із Java,.NET, Perl, Python, Ruby). PHP підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів. PHP - проектвідкритого програмного забезпечення.
PHP — мова, яка може бути вбудована безпосередньо в html-код сторінок, які, в свою чергу коректно будуть оброблені PHP -інтерпретатором. Механізм РНР просто починає виконувати код після першої екрануючої послідовностіі продовжує виконання до того моменту, коли він зустріне парну екрануючу послідовність.
Велика різноманітність функцій PHP дають можливість уникнути написання багаторядкових призначених для користувача функцій на C або Pascal.
• Наявність інтерфейсів до багатьох баз даних
• В PHPвбудовані бібліотеки для роботи з MySQl, PostgreSQL, mSQL,Oracle, dbm, Informix, InterBase, Sybase.
• через стандарт відкритого інтерфейсу звязку з базами да-них (OpenDatabaseConnectivity Standard — ODBC) можна підключатися до всіх баз даних, до яких існує драйвер.
• Традиційність
Мова РНР здаватиметься знайомою програмістам, що працюють в різних областях. Багато конструкцій мови запозичені з С, Perl. Код РНР дуже схожий на той, який зустрічається в типових програмах на С або Pascal. Це помітно знижує початкові зусилля при вивченні РНР.

• Наявність вихідного коду та безкоштовність
Стратегія OpenSource, і розповсюдження початкових текстів програм в масах, безсумнівно справили благотворний вплив на багато проектів, в першу чергу — Linux хоч і успіх проекту Apache сильно підкріпив позиції прихильників Open Source. Сказане відноситься і до історії створення РНР, оскільки підтримка користувачів зі всього світу виявилася дуже важливим чинником в розвитку проекту РНР..
• Ефективність
Ефективність є дуже важливим чинником у програмуванні для середовищ розрахованих на багато користувачів, до яких належить і web. Важливою перевагою PHP є те, що ця мова належить до інтерпретованих. Це дозволяє обробляти сценарії з достатньо високою швидкістю.

2.3.2MySQL
MySQL — вільна система керування реляційними базами даних.
База данихбуларозроблена компанією «ТсХ» для підвищення швидкодії обробки великих баз даних. Ця система керування базами даних (СКБД) з відкритим кодом була створена як альтернатива комерційним системам. MySQL з самого початку була дуже схожою на mSQL, проте з часом вона все розширювалася і зараз.
Одна з найпоширеніших систем керування базами даних. Вона використовується, в першу чергу, для створення динамічних веб-сторінок, оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов програмування.MySQL — компактний багатонитевий сервер баз даних. Характеризується великою швидкістю, стійкістю і простотою використання.MySQL вважається гарним рішенням для малих і середніх застосувань. Сирцеві коди сервера компілюються на багатьох платформах. Найповніше можливості сервера виявляються в UNIX-системах, де є підтримка багатонитковості, що підвищує продуктивність системи в цілому.
Можливості сервера MySQL:
• простота у встановленні та використанні;
• підтримується необмежена кількість користувачів, що одночасно працюють із БД;
• кількість рядків у таблицях може досягати 50 млн;
• висока швидкість виконання команд;
• наявність простої і ефективної системи безпеки.
Максимальний розмір таблиць в MySQL 3.22 до 4 ГБ , в наступних версіях максимальний розмір обмежується максимальним розміром файлу операційної системи.Розмір таблиці обмежений її типом . У загальному випадку тип MyISAM обмежений граничним розміром файлу у файловій системі операційної системи. Наприклад в NTFS цей розмір теоретично може бути до 32 ексабайт . У разі InnoDB одна таблиця може зберігатися в декількох файлах , які мають єдине табличний простір . Розмір останнього може досягати 64 терабайт.
На відміну від MyISAM , в InnoDB мається значне обмеження на кількість стовпців , яке можна додати в одну таблицю . Розмір сторінки памяті за замовчуванням становить 16 кілобайт , з яких під дані відведено 8123 байта. Розмір покажчика на динамічні поля складає 20 байт. Таким чином , у разі використання динамічного формату рядка ( ROW_FORMAT = DYNAMIC ), одна таблиця може вмістити максимум 409 стовпців типу blob або text.
3. Практична частина
Постановка задачі
Створити веб-форум «Алгоритмічні мови» за допомогою технологій веб програмування.
Опис програми
Для розробки проекту було використано мову програмування PHP,HTMLта середовищебазиданихMySQL.В цьомупроектіпродемонстровані всі необхідні функції,які повинен містити у собі веб-форум,щоб забезпечити його нормальну роботу .
На рис.1 можна спостерігати головну сторінку веб-форуму з позиції адміністратора,на якій розміщено контекстне меню та список наявних форумів. Також бачимо,що для адміністратора доступні функції редагування форумів.

Рис. 1


На рис.2 бачимо особистий «профіль» користувача, де він може змінити інформацію про себе на форумі.

Рис. 2
На рис.3 ми бачимо список зареєстрованих користувачів форуму та коротку інформацію про них,зокрема про їх статус на форумі.

Рис. 3

Рис.4

Рис.5
На рисунках 4 і 5 продемонстровано створення нового форуму та здійснення пошуку,за різними критеріями, відповідно.
На рис. 6 можемо бачити форму для створення нової теми на форумі.

Рис.6
На рис.7 бачимо процес обміну повідомленнями між користувачами форуму.

Рис.7
Висновок
Основним завданням цієї курсової роботи є розробка веб-форуму на тему «Алгоритмічні мови»,де можна б було створювати теми для обговорення тих чи інших алгоритмічних мов програмування,ділитися своїм досвідом,допомагати іншим,та обговорювати цікаві теми.
У цій курсовій роботі були розглянуті основні тенденції в мовах та технологіях веб-прогрумування. Кожна з цих тенденцій заслуговує особливої уваги, адже всі вони мають свої «плюси», які можуть пригодитися в, тій чи іншій, ситуацї. Також була показана можливість використання декількох з цих технологій у цьому проекті,з метою досягти якнайкращого результату.
За допомогою цих інструментів була досягнута основна мета цієї роботи. Був створений веб-форум «Алгоритмічні мови», який містить у собі доцільну кількість функціоналу, для якісного та зручного спілкування.

Список використаних джерел та літератури
1. ОлищукАндрейВладимировичРазработка Web-приложений на PHP 5. Профессиональная работа. — М.: «Вильямс», 2006.
2. Мэтью Мак-Дональд, Адам Фримен, МариоШпуштаMicrosoftASP.NET 4.0 с примерами на C# 2010 для профессионалов, 4-е издание = ProASP.NET 4.0 inC# 2010, FourthEdition. — М.: «Вильямс», 2011.
3. Леон Аткінсон, - MySQL – бібліотека професіонала – Вільямс, 2009
4. ЛарріУльман, - Quick start MySQL. – Willams Publishing, 2010
5. Сайт Вікіпедія[Електронний ресурс]. Режим доступу

© Copyright 2012-2020, Все права защищены.