Робота з колонками в AdobeInDesignCS

Курсовая работа по предмету «Информатика»
Информация о работе
  • Тема: Робота з колонками в AdobeInDesignCS
  • Количество скачиваний: 2
  • Тип: Курсовая работа
  • Предмет: Информатика
  • Количество страниц: 19
  • Язык работы: українська мова (Украинский)
  • Дата загрузки: 2014-05-21 00:37:11
  • Размер файла: 278.13 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

Львівський професійний ліцей комп’ютерних технологій


КУРСОВА РОБОТА
На тему:
“Робота з колонками в AdobeInDesignCS”
З предмету «Основитехнологійобробкиінформації»

Виконав:
студент групи 2/64Майстер

Класний керівник


Зміст

ВСТУП 3
Створення нового документа з полями і колонками 4
Створення нового текстового кадру шляхом перетягування 5
Створення колонок нерівної ширини 6
Переміщення та зміна розміру текстових кадрів 6
Переміщення текстового кадру 7
Зміна розміру текстового кадру 7
Застосування текстових кадрів на шаблонах сторінок 8
Зміна властивостей текстового кадру 8
Додавання стовпців до текстового кадру 9
Зміна відбиття текстового кадру (полів) 11
Параметри відступу базової лінії першого рядка 11
Установити сітку базових ліній для текстового кадру 11
Висновок 13ВСТУП

Основні користувачі настільної видавничої системи AdobeInDesign CS - це друкарні , редакції газет і журналів , видавництва і деякі рекламні агентства. Рідше даний програмний продукт можна зустріти в PR- підрозділах великих компаній і корпорацій , а іноді в поліграфічних відділах вузів , де верстаються навчальні та методичні матеріали.
Чи означає це , що така благодійність з боку Adobe спрямована виключно на слухачів профільних факультетів вузів , де викладаються процеси верстки поліграфічної продукції? Зовсім ні . Вірніше , спрямована не тільки на студентів, які вивчають видавничу справу. Практика показує , що AdobeInDesign CS може бути надзвичайно корисний будь-якому першокурснику . А при підготовці дипломного проекту іноді тільки за допомогою даної видавничої системи можна зібрати воєдино і підготувати до друку великий обсяг розрізненої інформації - текст , графіки , таблиці, схеми і т. д.

Створення нового документа з полями і колонками
Створюючи документ з робочим процесом західного стилю , використовуйте параметр « Поля і колонки» . Якщо основні настройки макета, такі як поля і кількість колонок в документі , вже відомі , найпростіше використовувати діалогове вікно « Поля і колонки» .

1. Виберіть меню «Файл» > «Новий» > «Документ».
2. Вкажіть параметри в діалоговому вікні «Новий документ» . Всі параметри аналогічні параметрам , вказаним при створеннідокумента з використанням модульної сітки.
3. Натисніть « Поля і колонки » і виберіть параметри , використовуючи діалогове вікно «Нові поля і колонки» . Параметри в цьому вікніаналогічні параметрам , вказуються у діалоговому вікні « Поля і колонки»
Зміна параметрів документа , полів іколонок
4. Натисніть кнопку «ОК».
Навіть якщо документ створений з використанням « Поля і колонки» , ви можете переглянути його модульну сітку , вибравши «Вид » > «Сітка і
напрямні » > « Показати модульну сітку » , і змінити настройки модульної сітки , вибравши « Макет » > « Модульна сітка ». Щоб задати налаштування макета за замовчуванням для всіх нових документів , виберіть «Файл» > «Параметри документа» , « Макет » > « Поля і колонки " або " Макет »> «Налаштування модульної сітки » і задайте параметри , закривши попередньо відкриті документи
Текст в InDesign міститься в рамках, які називаються текстовими кадрами. (Текстовий кадр нагадує текстове поле у QuarkXPress та текстовий блок в AdobePageMaker).
Як і графічні кадри, текстові кадри можна переміщати, змінювати розмір та заміняти. Інструмент, за допомогою якого виділений текстовий кадр, визначає тип змін, які можна здійснити:
• Інструмент «Текст» дозволяє вводити чи редагувати текст у кадрі.
• Інструмент «Виділення» дозволяє виконувати загальні задачі для макета, як-от розміщення та встановлення розміру кадру.
• Інструмент «Часткове виділення» дозволяє змінювати форму кадру.
Текстові кадри можна також зєднувати з іншими текстовими кадрами, щоб текст в одномукадрі міг переходити в інший кадр. Зєднані таким чином кадри є звязаними. Текст, який проходить через один чи більше звязаних кадрів, називається матеріалом. При розміщенні (імпорті) файлу текстової обробки він потрапляє в документ у формі єдиного матеріалу незалежно від того, скільки кадрів він може зайняти.
Текстові кадри можуть мати декілька стовпців. Текстові кадри можна створити на основі стовпців тексту, хоча кадри і не залежать від них. Іншими словами, текст, розміщений у двох стовпцях, можна розмістити на сторінці з чотирма стовпцями. Текстові кадри можна розмістити також на шаблон-сторінках, а текст приймати все одно на сторінках документа.
Якщо постійно використовується текстовий кадр одного типу, можна створити стиль обєкта, до якого входитиме форматування текстового кадру, як-от колір рамки та заливки, параметри текстового кадру та ефекти обтікання текстом і прозорості.
Створювати текстові кадри при розміщенні чи вставленні тексту не потрібно — InDesign автоматично додає кадри на основі параметрів стовпця сторінки.
Виконайте одну з описаних нижче дій.
• Оберіть інструмент «Текст» , а потім перетягніть, щоб визначити ширину й висоту нового текстового кадру. Перетягніть, утримуючи клавішу Shift, щоб обмежити кадр до квадрату. Коли кнопку миші відпустити, у кадрі зявляється текстовий курсор.

(мал: 1)
Створення нового текстового кадру шляхом перетягування
• Клацніть інструментом «Виділення» вхідну чи вихідну точку іншого текстового кадру, а потім клацніть чи перетягніть, щоб створити інший кадр.
• Для розміщення текстового файлу скористайтеся командою «Помістити».
• Клацніть інструментом «Текст» всередині будь-якого порожнього кадру. Якщо в розділі «Параметри вводу» вибрано параметр «Інструмент «Текст» перетворює кадри на текстові кадри», то порожній кадр перетворюється на текстовий кадр.
• Зміна значень параметрів полів і колонок сторінок
• Користувач може змінити параметри полів і колонок для сторінок і розворотів . Зміна параметрів полів і колонок на сторінці - шаблоні поширюється на всі сторінки , до яких застосовано шаблон. Зміна параметрів полів і колонок на звичайних сторінках поширюється тільки на сторінки , вибрані в палітрі «Сторінки ».

Примітка!!!, Діалогове вікно « Поля і колонки» не змінює колонки в межах текстових фреймів . Колонки текстових фреймів існують тільки в межах окремих текстових фреймів , а не на самій сторінці . Для налаштування параметрів колонок всередині окремих текстових фреймів скористайтеся діалоговим вікном "Параметри текстового кадру ». Для налаштування параметрів колонок текстових фреймів також можна використовувати можливість«Налаштування макета» .

1. Виконайте одну з таких дій :

• Щоб змінити параметри полів і колонок для одного розвороту або сторінки , перейдіть на розворот , який потрібно змінити , або виберіть розворот або сторінку в палітрі «Сторінки ».
• Щоб змінити параметри полів і колонок для кількох сторінок , виберіть ці сторінки в палітрі «Сторінки » або виберіть шаблон , керуючий сторінками , які потрібно змінити.

2. Виберіть команди « Макет » > « Поля і колонки» , вкажіть описані нижче параметри та натисніть кнопку "ОК".

ПоляВведіть значення, що визначає відстань між напрямними полів і кожним краєм сторінки. Якщо в діалоговому вікні «Новий документ» або «Параметри документа » вибрано « Розворот » , ліве і праве поля змінюються відповідно на внутрішнє і зовнішнє, щоб можна було вказати значення додаткового внутрішнього поля на згині розвороту
СтовпціЗадайте кількість колонок .

Створення колонок нерівної ширини

Якщо на сторінці розміщено кілька колонок, направляючі, що відокремлюють одну колонку від іншої, повязані один з одним. При переміщенні однієї напрямної також переміщається інша. Відстань між повязаними напрямними відповідає зазначеному значенню середника; повязані напрямні переміщуються разом, щоб це значення залишалося незмінним.

Примітка!!!. Колонки нерівної ширини не можна створити в текстовому кадрі. Замість цього слід створити кілька суміжних текстових фреймів з колонками різної ширини.

1. Перейдіть до шаблону або розвороту , який потрібно змінити.
2. Якщо напрямні заблоковані , виберіть команди «Перегляд»> « Сітки та напрямні » > « Блокувати напрямні колонок » і зніміть прапорець.
3. Перетягніть напрямну колонки за допомогою інструменту "Виділення" . Направляючу колонки не можна перетягнути за суміжну направляючу колонки або за межі сторінки.

(мал: 2)

Створення колонок нерівної ширини за допомогою перетягування напрямної

Щобстворитиколонки знерівнимисередниками, створітьрівномірно розташованінапрямнілінійки, апотімперетягнітьокремінапрямні внеобхідне положення.
Переміщення та зміна розміру текстових кадрів
Для переміщення чи зміни розміру текстових кадрів використовується інструмент «Виділення».
Якщо потрібно перемістити чи змінити розмір текстового кадру, не виходячи з інструмента «Текст» до інструмента виділення, утримуйте клавішу Ctrl (Windows) чи Command (Mac OS), а потім перетягуйте кадр.
Переміщення текстового кадру
• Перетягніть кадр за допомогою інструмента «Виділення».
• Використовуючи інструмент «Текст», утримуйте клавішу Ctrl (Windows) чи Command (Mac OS) та перетягуйте кадр. При відпусканні клавіші інструмент «Текст» залишається виділеним.
Зміна розміру текстового кадру
Виконайте одну з описаних нижче дій.
• Щоб змінити розмір за допомогою інструмента «Текст» , утримуйте клавішу Ctrl (Windows) чи Command (Mac OS) та перетягуйте будь-яку ручку кадру. Якщо перед початком перетягування утримувати кнопку миші протягом однієї секунди, при зміні розміру кадру відбуватиметься перекомпіляція тексту.
Примітка. Якщо текстовий кадр не перетягувати, а клацати по ньому, виділення тексту чи розташування курсору буде втрачено.
• Щоб змінити розмір з використанням інструмента «Виділення» , перетягуйте будь-яку ручку на межі кадру. Щоб масштабувати текст всередині кадру, утримуйте клавішу Ctrl (Windows) чи Command (Mac OS).
• Щоб швидко прилаштувати кадр до вмісту, виділіть текстовий кадр інструментом «Виділення» та двічі клацніть будь-яку ручку. Наприклад, якщо двічі клацнути центральну нижню ручку, нижній край кадру переміститься до нижнього краю тексту. Якщо двічі клацнути центральну праву ручку, висота залишиться незмінною, а ширина зменшиться, щоб кадр заповнився.
Можна також двічі клацнути ручку переповненого текстового кадру, щоб збільшити висоту чи ширину і щоб весь текст повністю ввійшов у кадр. Якщо текстовий кадр містить більше витісненого тексту, ніж може реально вміститися на сторінці, розмір текстового кадру не змінюється.

(мал: 3)
Для зміни розміру текстового кадру двічі клацніть текстовий кадр.
• Щоб прилаштувати текстовий кадр до вмісту, виділіть кадр за допомогою інструмента «Виділення» та виберіть команду «Обєкт» > «Прилаштування» > «Прилаштувати кадр до вмісту». Нижня межа текстового кадру прилаштується до вмісту тексту. Якщо текстовий кадр містить більше витісненого тексту, ніж може реально вміститися на сторінці, розмір текстового кадру не змінюється.
• Щоб змінити розмір за допомогою інструмента «Масштабування» , змініть розмір кадру шляхом перетягування
Застосування текстових кадрів на шаблонах сторінок
При створенні нового документа можна вибрати параметр «Шаблонний текстовий кадр», щоб на стандартній шаблон-сторінці документа був розташований порожній текстовий кадр. Цей кадр має атрибути стовпців та полів, вказані в діалоговому вікні «Новий документ».
Для використання текстових кадрів на шаблон-сторінках виконуйте такі вказівки:
• Шаблонні текстові кадри слід встановити, коли кожна сторінка документа має містити текстовий кадр на цілу сторінку, в який можна перевести чи ввести текст. Якщо документ вимагає більше відхилень, наприклад, сторінок з різною кількістю кадрів чи кадрів різної довжини, не ставте мітку в полі «Шаблонний текстовий кадр» та використовуйте інструмент «Текст» для створення текстових кадрів на шаблонах.
• Незалежно від того, чи виділений параметр «Шаблонний текстовий кадр», до шаблон-сторінки можна додавати текстові кадри, які виконуватимуть функцію заповнювачів. Ці порожні кадри-заповнювачі можна звязати, утворивши потік.
• Переведення тексту в шаблонні текстові кадри здійснюється за допомогою таких самих процедур, які застосовуються до кадрів, створюваних на сторінках документа.
• Якщо треба ввести текст у шаблонний текстовий кадр на сторінці документа, утримуйте клавіші Ctrl+Shift (Windows) чи Command+Shift (Mac OS) і клацніть текстовий кадр на сторінці документа. Потім клацніть всередині кадру інструментом «Текст» і починайте вводити текст.
• Можна використовувати функцію «Перекомпонування «розумного тексту» для автоматичного додавання або усунення сторінок під час уведення та редагування тексту. За замовчуванням, коли ви вводите текст вкінці звязаного текстового кадру на основі сторінки-шаблона, створюється нова сторінка, дозволяючи вам продовжувати введення тексту у новий текстовий кадр. Можна редагувати параметри перекомпонування «розумного тексту».
• При зміні полів сторінки текстові кадри коригуються під нові поля, тільки якщо вибрано параметр «Увімкнути коригування макета».
• Встановлення параметра «Увімкнути коригування макета» не впливає на додавання нових сторінок при автоматичному заповненні текстом.
Зміна властивостей текстового кадру
Кнопка «Параметри текстового кадру» дозволяє змінювати такі параметри як кількість стовпців у кадрі, вертикальне вирівнювання тексту в межах кадру чи відбиття, яке являє собою ширину полів між текстом та кадром.

(мал: 4)
Налаштування вставки до (зліва) та після (справа) та створення двох стовпців у текстовому кадрі
Якщо властивості текстового кадру потрібно використовувати для багатьох текстових кадрів, створіть стиль обєкта, який застосовуватиметься до текстових кадрів.
1. Виділіть кадр за допомогою інструмента «Виділення» або клацніть всередині текстового кадру чи виділіть текст інструментом «Текст» .
2. Виберіть команду «Обєкт» > «Параметри текстового кадру», або, утримуючи клавішу Alt (Windows) чи Option (Mac OS), двічі клацніть текстовий кадр інструментом виділення.
3. Змініть параметри текстового кадру та натисніть кнопку «OK».
Ці параметри текстового кадру доступні під час визначення стилю обєкта для текстових кадрів.
Додавання стовпців до текстового кадру
Стовпці у текстовому кадрі можна створити за допомогою діалогового вікна «Параметри текстового кадру».
Створити в текстовому кадрі колонки різної ширини неможливо. Для створення стовпців неоднакової ширини чи висоти додайте розташовані поруч звязані текстові кадри на сторінці документа або на шаблоні сторінки.
1. Виділіть кадр за допомогою інструмента «Виділення» або клацніть всередині текстового кадру чи виділіть текст інструментом «Текст».
2. Виберіть «Об’єкт» > «Параметри текстового кадру».
3. Задайте для текстового кадру кількість стовпців, ширину кожного стовпця та проміжок між кожним стовпцем.
4. (Необовязково) Змінюючи розмір кадру, виберіть варіант «Фіксована ширина шпальти». Якщо вибрано цей варіант, при зміні розміру стовпця може змінитися кількість стовпців, але не їхня ширина.
(мал:5)
Фіксована ширина шпальти
A.
Початковий текстовий кадр з 2 стовпцями
B.
Зміна розміру кадру при знятому виділенні «Фіксована ширина шпальти» (далі 2 стовпці)
C.
Зміна розміру кадру при виділеному варіанті «Фіксована ширина шпальти» (4 стовпці)
5. (Необовязково) Виберіть «Балансувати стовпці», щоб вирівняти текст внизу текстового кадру, що містить багато стовпців.

(мал: 6)
Перед балансуванням стовпців та після нього
Зміна відбиття текстового кадру (полів)
1. Виділіть кадр за допомогою інструмента «Виділення» або клацніть всередині текстового кадру чи виділіть текст інструментом «Текст».
2. Виберіть «Об’єкт» > «Параметри текстового кадру».
3. У розділі «Відбиття» вкладки «Загальні» введіть потрібні відстані полів «Згори», «Зліва», «Знизу» та «Справа». (Клацніть значок «Зробити всі налаштування однаковими» , щоб зробити однакові поля з усіх сторін.)
Якщо виділений кадр має непрямокутну форму, параметри «Згори», «Зліва», «Знизу» та «Справа» затемнені, натомість доступним є параметр «Відбиття».
Параметри відступу базової лінії першого рядка
Для зміни параметрів відступу базової лінії першого рядка виділеного текстового кадру, виберіть команду «Обєкт» > «Параметри текстового кадру» та клацніть вкладку «Параметри відступу базової лінії першого рядка». В меню «Відступ» вкладки «Базова лінія першого рядка» зявляться такі параметри:
На вищий рівень
Висота символу «d» у шрифті падає нижче верхнього відбиття текстового кадру.
Висота початкової літери
Верх великих літер дотикається верхнього відбиття текстового кадру.
Інтерліньяж
Інтерліньяж тексту — це відстань від базової лінії першого рядка тексту до верхнього відбиття кадру.
Висота Х
Висота символу «x» у шрифті падає нижче верхнього відбиття текстового кадру.
Сталий
Задайте відстань від базової лінії першого рядка тексту до верхнього відбиття кадру.
Мін.
Виберіть мінімальне значення відступу базової лінії. Наприклад, якщо вибрано «Інтерліньяж» і вказано мінімальне значення 1 піку, в InDesign застосовує значення інтерліньяжу, тільки коли воно більше від 1 піки.

Якщо верх текстового кадру треба привязати до сітки, виберіть або «Інтерліньяж», або «Фіксований», щоб у наступних кадрах можна було контролювати положення першої базової лінії.
Установити сітку базових ліній для текстового кадру
У деяких випадках може знадобитися застосувати сітку базової лінії не до всього документа, а до кадру. Щоб застосувати сітку базової лінії до текстового кадру, скористайтеся діалоговим вікном «Параметри текстового кадру». Встановивши сітку базової лінії для текстового кадру, майте на увазі наступне:
• Сітка базової лінії документа не зявляється ні поза, ні перед текстовими кадрами, для яких використовуються власні сітки базових ліній.
• Якщо в параметрах сітки вибрано «Сітки позаду», тоді сітки базових ліній на основі кадрів йдуть перед сітками базових ліній на основі документа. Якщо «Сітки позаду» не вибрано, тоді сітки базових ліній на основі документа йдуть перед сітками базових ліній на основі кадрів.
1. Виберіть команду «Вигляд» > «Сітки та напрямні» > «Показати сітку базових ліній», щоб відобразити всі сітки базових ліній, у т. ч. в текстовому кадрі.
2. Виділіть текстовий кадр чи розташуйте курсор у наступному текстовому кадрі, а потім виберіть команду «Обєкт» > «Параметри текстового кадру».
Якщо треба застосувати сітку базових ліній до всіх кадрів ланцюжка (навіть якщо один чи декілька звязаних кадрів не містять тексту), встановіть курсор у текст, виберіть «Правка» > «Виділити все», а потім застосуйте налаштування сітки базової лінії у діалоговому вікні «Параметри текстового кадру».
3. Клацніть вкладку «Параметри базових ліній».
4. У пункті «Сітка базових ліній» виділіть варіант «Використовувати власну сітку базових ліній» або виконайте будь-яку з наступних дій:
Початок
Введіть значення відступу сітки від верхнього краю сторінки, верхнього поля сторінки, верхнього краю кадру чи верхнього відбиття кадру, залежно від вибору, вказаного в меню «Відносно чого».
Відносно
Укажіть, відносно чого має починатися сітка базових ліній: відносно верху сторінки, верхнього поля сторінки, верху текстового кадру або верху відступу текстового кадру.
Приріст кожні
Введіть значення інтервалу між лініями сітки. У більшості випадків задавайте значення, що дорівнює інтерліньяжу основного тексту, щоб вирівняти текст точно із сіткою.
Колір
Виберіть колір ліній сітки або виберіть (Колір шару), щоб використовувати той самий колір, що й шар, на якому розташований текстовий кадр.

Якщо сітку базових ліній не видно в текстовому кадрі, виберіть команду «Вигляд» > «Сітки та напрямні» > «Показати сітку базових ліній», щоб переконатися, що сітки базових ліній не сховані. Якщо сітку базових ліній все одно не видно, перевірте граничний рівень перегляду базових ліній у розділі «Сітки» діалогового вікна «Параметри». Щоб побачити сітку, може знадобитися збільшити зображення кадру чи зменшити граничний рівень.

Висновок

Багато учнів намагаються підробити версткою сайтів. Конкуренція в цій сфері в даний час неймовірна , щоб отримати замовлення , доводиться сильно демпінгувати . Наявність і знання видавничої системи AdobeInDesign CS дозволить порівняно легко знаходити замовлення в досить вузькій ніші поліграфічної справи . Якщо у студента є AdobeInDesign CS , то він зможе :
• розроблятилоготипи;
• створювативізитки;
• складатикалендарі;
• макетируватиплакати, буклети, листівкита іншуполіграфічнупродукцію;
• верстатикаталогипродукції і прайс-листи дляторговельних організацій;
• набирати брошури, методичні матеріали та книги для викладачів.

З AdobeInDesign CS не обовязково вести важку конкурентну боротьбу за роботу на біржах фріланса . Достатня кількість замовників можна знайти і в найближчому оточенні - серед інших студентів і викладачів , яким необхідно грамотно і красиво оформити курсову , реферат , дипломний проект , навчальні матеріали і т. д. Учень з власної видавничої системою - незамінний працівник у студентському профкомі , де регулярно доводиться випускати вузівську газету , оформляти всілякі доповіді та створювати багатосторінкові звіти . Все це і багато іншого під силу настільній видавничій системі AdobeInDesign CS .
Сьогодні ми розглянемо декілька уроків роботи з колонками. Колонки – це одна із найважливіших складових в програмі AdobeInDesign CS, за допомогою них можна зробити багато чого (газети книги, картини, календарі, журнали і т.д). AdobeInDesign CS дарує нам чудову можливість ознайомитись із цим матеріалом для навчання та майбутньої професії у цій галузі.