Елементи робочого столу ОС WindowsXP

Лабораторная работа по предмету «Информатика»
Информация о работе
  • Тема: Елементи робочого столу ОС WindowsXP
  • Количество скачиваний: 2
  • Тип: Лабораторная работа
  • Предмет: Информатика
  • Количество страниц: 11
  • Язык работы: українська мова (Украинский)
  • Дата загрузки: 2014-09-19 00:21:01
  • Размер файла: 934.01 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

Міністерствоосвіти і науки України
Черкаськийполітехнічнийтехнікум

Звітз лабораторної роботи №1
зІнформатики та комп’ютерної техніки

Тема: «Елементи робочого столу ОС WindowsXP. Робота з вікнами.»

Перевірив роботу: Виконав роботу:
Русін О.О. студент(-ка) гр. EK 2-1
__________________ Костюченко Н.В
Черкаси 2014

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
Тема: Елементи робочого столу ОС WindowsXP. Робота з вікнами.
Мета: вивчити структуру Робочого столу, засвоїти прийоми роботи з мишею в системі Windows, навчитися користуватись об’єктом «Мій комп’ютер», панеллю задач, виконувати дії з вікнами.

Теоретичні відомості.
Особливості ОС Windows.
Операційна система – це комплекс системних і службових програмних засобів, які призначені для керування ресурсами комп’ютера.
ОС Windows забезпечує зручний користувацький інтерфейс. Завдяки яскравості оформлення та зручності роботи його називають графічним інтерфейсом. Всі команди видаються операційній системі шляхом простих маніпуляцій з вікнами, кнопками, меню, списками і т.д.
Windowsє багатозадачною ОС, користувач може завантажувати у пам’ять відразу кілька програм та вільно переключатися між ними. Для налагодження одночасного виконання декількох задач система організовує кілька потоків обчислень, тобто є багато поточною.
Windows має уніфікований інтерфейс, який характеризується тим, що не лише для самої ОС, а й для всіх Windows-додатків єдині правила роботи. Завдяки цьому вивчивши інтерфейс Windows можна швидко освоїти інтерфейс програм-додатків.
Windows– це об’єктно-орієнтоване середовище. Всі елементи інтерфейсу (вікна, кнопки, піктограми і т.д.) – це об’єкти. Для роботи з об’єктами передбачена система контекстних меню, які відображують їх властивості. Кожен об’єкт має своє контекстне меню, яке використовується для визначення або зміни властивостей об’єкта та виконання з ним певних дій.
Елементи інтерфейсу Windows.
В ОС Windows кожному файлу (програмі, документу) ставиться у відповідність піктограма – невелика картинка з підписом під нею (ім’ям файлу), яка наглядно характеризує даний файл (програму, документ). Піктограми дозволяють відрізняти об’єкт від інших і виконувати операції з ним.
Ярлики – файли невеликого обсягу із значками, зовнішній вигляд яких як правило відповідає піктограмам зв’язаних з ними об’єктів. Значки ярликів мають додаткову стрілочку в лівому нижньому кутку, яка і відрізняє значок об’єкту від значка його ярлика. Різниця між об’єктом і його ярликом полягає в тому, що сам об’єкт може знаходитись в глибині файлової системи комп’ютера, а посилання на нього – його ярлик – у зручному для користувача місці. Клацнувши двічі лівою кнопкою миші на ярлику, можна викликати сам об’єкт і працювати з ним. Ярлики – це лише посилання на оригінальний об’єкт, тому ярликів у одного об’єкта може бути багато.
Після запуску Windows на екрані монітора з’являється вікно, яке називають Робочим столом.На ньому є панель задач, яка містить кнопку Пуск, кнопки всіх запущених в даний момент програм та відкритихпапок, індикатор мови, індикаторчасу, панель швидкого запуску. Щоб перейти до будь-якої із запущених задач, достатньо клацнути лівою кнопкою миші на відповідній кнопці.
У верхній частині Робочого столу розміщені піктограмиМой компьютер, Корзина, Сетевоеокружение, Моидокументы, а також можуть знаходитись піктограми та ярлики програм, папок та документів, з якими користувач часто працює.
Мой компьютер – засіб доступу до всіх ресурсів комп’ютера, якщо клацнути на цій піктограмі двічі лівою кнопкою миші.
Сетевоеокружение – значок цього засобу з’являється на Робочому столі, якщо комп’ютер підключений до локальної комп’ютерної мережі, щоб одержати доступ до загальних ресурсів цієї мережі – файлів, дисків, модемів і т.д.
Корзина – це папка, призначена для зберігання тимчасово видалених об’єктів.
Мои документы – папка для зберігання особистих документів.
Головне (каскадне) меню операційної системи призначене для запуску програм і керування роботою компютера. Його формує користувач і відкриває натисканням на кнопку Пуск.
Характеристика вікон у Windows.
Будь-яка програма виконується у Windowsу вікні, у вікнах видаються різні повідомлення та запити, виводяться змісти папок. Вікно може займати частину екрану, може бути розгорнуте на весь екран, а також може бути згорнуте і розміщене на панелі задач. Вікно може бути активним і неактивним.
Вікна в ОС Windows уніфіковані і є типовими для будь-яких програмних продуктів.Перший зверху рядок вікна – рядок заголовка. Рядок заголовка містить назву вікна, зліва розміщена кнопка системного меню, що керує розмірами вікна. Справа у рядку заголовка розміщені три кнопки: згорнути вікно, розгорнути вікно на весь екран та закрити вікно. Нижче, під рядком заголовка, розміщений рядок меню, з його допомогою можуть бути викликані різні функції, характерні для даної програми. Під рядком меню може бути розміщена одна чи декілька панелейінструментів, на яких розміщуються кнопки найчастіше вживаних команд, які є і в рядку меню, але виклик команд кнопками панелей інструментів ефективніший та швидкіший. Склад кнопок на панелях інструментів може підібрати користувач залежно від характеру його роботи з комп’ютером. Справа і знизу вздовж вікна можуть бути розміщені вертикальна і горизонтальналінійкипрокручування, вони дозволяють переглядати інформацію, що не вміщується у вікні, для чого потрібно зачепити покажчиком миші повзунок лінійки прокрутки і, утримуючи ліву кнопку миші натиснутою, переміщувати покажчик вздовж лінійки доти, доки на екрані не з’явиться бажана інформація.Центральну частину вікна займає робоча область. В залежності від конкретної ситуації і типу вікон ці елементи можуть частково або повністю бути відсутніми.
На екрані може бути лише одне активне вікно, всі інші вікна неактивні. Активне вікно завжди виводиться поверх інших і всі дії користувача в даний момент відносяться до активного вікна. Заголовок активного вікна виділяється яскравим кольором. Якщо вікно програми не активне, то говорять, що програма виконується у фоновому режимі (якщо даний режим для неї має зміст). Якщо деяка програма генерує запит, без відповіді на який подовження роботи не можливе, то активним стає вікно запиту.
Вікна запитів називають ще діалоговими вікнами. Щоб користувачу зручно було працювати з такими вікнами, в них розміщуються різноманітні елементи керування: прапорці, перемикачі, лічильники, повзунки, рядки введення інформації – поля і т.д. Зовнішньою ознакою діалогового вікна є відсутність у ньому кнопок керування вікном і наявність кнопки Справка із знаком питання, яка дозволяє отримати контекстну допомогу з призначення елементів діалогового вікна.

Завдання на лабораторну роботу.
1. Включіть комп’ютер. Ознайомтесь із виглядом Робочого столу Windows. Запишіть у звіт його основні елементи інтерфейсу.
2. Відкрийте вікно об’єкта «Мойкомпьютер». Запишіть у звіт основні елементи цього вікна.


3. Розгорніть вікно на весь екран. Надайте вікну попереднього вигляду. Згорніть вікно у кнопку на панелі задач. Закрийте вікно. Запишіть у звіт призначення кнопок керування вікном.
 
 
4. Знову відкрийте вікно програми «Мій комп’ютер», ознайомтесь які піктограми є у вікні, змініть розміри вікна. Поспостерігайте коли у вікні з’являються смуги прокрутки. Проекспериментуйте із смугами прокручування (перетягуйте бігунці та використайте кнопки із стрілками). Запишіть у звіт призначення смуг прокручування.

5. Виберіть найоптимальніший, на Вашу думку, розмір вікна. Активізуйте (викличте) контекстне меню робочого поля вікна. Як викликати контекстне меню, які команди доступні? Запишіть у звіт.
6. Розташуйте піктограми у вікні різними способами, спостерігайте за змінами у робочому полі. Запишіть у звіт, за допомогою якої команди можна вибирати такі способи та які є способи розташування піктограм?
7. Розташуйте піктограми у вигляді таблиці, перепишіть у звіт характеристики трьох об’єктів (назву, тип, розмір).
8. Увімкніть/вимкніть панель інструментів і рядок статусу вікна. Використайте для цього відповідні команди пункту Вид рядка меню (вмикання/вимикання відбувається шляхом повторного виконання потрібної команди, діючий режим позначений біля команди меню “галочкою” або кружечком). Наводьте на кнопки панелі інструментів вказівник миші для отримання підказки, перепишіть у звіт назви кнопок. Запишіть також, яку інформацію містить рядок статусу.
9. Відкрийте вікно диска С:, дослідіть характеристики диска – обсяг диска у байтах та обсяг вільного місця на диску (щоб відкрити вікно диска, потрібно клацнути лівою кнопкою миші на його піктограмі; властивості диска дослідіть за допомогою контекстного меню, для його виклику клацніть правою кнопкою миші на чистому поля і виберіть пункт Властивості). Запишіть обсяг диска та назви трьох папок і двох файлів, які є на диску у звіт
10. Відкрийте папку «Мои документы». Огляньте об’єкти та визначте серед них папки, файли. Відкрийте ще які-небудь дві папки, які входять до складу папки «Мои документы». Змінюючи розміри вікон, зробіть так, щоб на екрані було видно ці три вікна, серед яких активним є останнє відкрите вікно. Почергово зробіть активними інші вікна. Запишіть у звіт, що для цього потрібно зробити.
11. Упорядкуйте вікна на екрані каскадом. Упорядкуйте вікна командою Вікна зверху-донизу, а потім Вікна зліва-направо. Запишіть у звіт, яке розташування вікон з трьох можливих Вам більше до вподоби і чому.
12. Виберіть розташування вікон каскадом. Зробіть активним вікно «Мой компьютер». Згорніть всі вікна (використайте кнопку на панелі швидкого запуску Згорнути всі вікна ). Розгорніть вікно Мій комп’ютер, зменшіть його розміри та перетягніть вікно в центр екрана. Закрийте вікно «Мій комп’ютер»,не користуючись мишею, та всі вікна об’єктів, кнопки яких є на панелі задач. Замалюйте у звіт, як змінюється вигляд вказівника миші під час зміни розмірів вікна.
13. Відкрийте папку «Корзина». Виділіть усі файли, що там знаходяться, і визначте їх сумарний об’ем. Очистіть корзину.
14. Відкрийте вікно програми «Проводник». Ознайомтесь з інтерфейсом вікна програми. Виберіть у дереві каталогів папку «Моидокументы». Відсортуйте значки у правій частині вікна і запишіть назву найбільшої папки. Відкрийте цю папку і запишіть назву найстарішого файлу.
15. Перейти до групипрограмСтандартные. ЗапуститипрограмуКалькулятор. Познайомитися з роботоюпрограмиурежиміОбычный.За допомогою пункту горизонтального меню Вид перейти доИнженерного режиму роботипрограмиКалькулятор. Чим відрізняються ці режими?
16. За допомогою інженерного режиму програми калькулятор переведіть число, що відповідає даті вашого народження в двійкову систему числення.
17. ВідкрийтедіалоговевікноПошук…і знайдітьпрограмуТC. ЗапустітьпрограмуTotalCommander на виконання.
18. Перевіритипоточну дату, яку показуєкомпютер, познайомитися з програмоюДата/время. Якщонеобхіднозмінітьпоточну дату та час.
19. Добавте в язикову панель німецьку мову. Поміняти комбінацію клавіш для зміни мов.
20. Виконайте настроювання екрана. Ознайомтеся з закладками діалогового вікна.
21. Завершіть роботу, виключіть комп’ютер. Здайте звіти викладачу.

Література:
1. В. А. Баженов, П. С. Венгерський «Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології»//Київ «Каравела» 2003 р. глава 3 п. 3.1, 3.2, 3.3.
2. Гаєвський О.Ю. Інформатика:7-11 кл. Навч.посібник. – К.: А.С.К., 2004. – 512 с.: іл.: § 21-24
1. Результати виконаних завдань.
Включіть комп’ютер. Ознайомтесь із виглядом Робочого столу Windows. Запишіть у звіт його основні елементи інтерфейсу2.

1 – панель заголовка
2 – Панель керування вікном
3 – панель вікон
4 - Панель інструментів
5 – Адресний рядок
6- Робоча панель
7 – Бігова строка
8 – Панель стану
3.
 згорнути  На весь екран
 Зменшити  Закрити

4.

Стрілочки – це покрокове переміщення, а еслі потянути за бігунок = це швидке переміщення5. В панелі стану доступні такі команди: виду, упорядкування, і т.д

6.
7.
8.
9.


10.
Додаток А
Лабораторна робота № 1.
Тема:

Мета роботи:

1. Короткі теоретичні відомості.

2. Завдання на лабораторну роботу.

3. Результати виконаних завдань.

4. Висновок.