Вектор

Шпоры и тесты по предмету «Геометрия»
Информация о работе
 • Тема: Вектор
 • Количество скачиваний: 3
 • Тип: Шпоры и тесты
 • Предмет: Геометрия
 • Количество страниц: 4
 • Язык работы: українська мова (Украинский)
 • Дата загрузки: 2019-09-24 21:42:41
 • Размер файла: 32.41 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

Вектор

Вектор - це величина, яка характеризується числовим значенням і напрямком. Під направленим відрізком розуміють впорядковану пару точок, перша з яких - точка A - називається його початком, а друга - B - його кінцем. В геометрії розглядають вектори, що не залежать від точки прикладання (вільні вектори).

Вектори позначають двома способами:

 • малими буквами латинського алфавіту (наприклад, );

 • двома великими буквами латинського алфавіту (наприклад, ), де перша буква - початок вектора, а друга - кінець.

Графічно вектори зображають у вигляді направлених відрізків певної довжини .

Рис.1. Вектор AB з початком в A і кінцем в B.

Примітка. Поняття вектора з'явилося в роботах німецького математика XIX ст. Г. Грассмана та ірландського математика У. Гамільтона. Згодом воно було охоче сприйняте багатьма математиками і фізиками. В сучасній математиці це поняття відіграє дуже важливу роль.

Чисельне значення вектора називається модулем чи довжиною і позначається ||. Довжина вектора - це довжина відрізка, що зображає цей вектор.

Вектори і називають протилежно напрямленими, якщо протилежно напрямлені півпрямі і .

Вектори і називають співнапрямленими, якщо співнапрямлені півпрямі і .

Рис.2. Протилежно напрямлені вектори.

Рис.3. Співнапрямлені вектори.

Вектор, початок і кінець якого збігаються, називається нульовим і позначається . Нульовий вектор має довжину 0. Напрям нульового вектора не визначений. Нульовий вектор прийнято рахувати співнапрямленим з будь-яким вектором. Вважається, що нульовий вектор одночасно паралельний і перпендикулярний будь-якому вектору.

Колінеарними називаються вектори, які зображаються відрізками, що лежать на одній прямій чи на паралельних прямих.

Два вектора називаються рівними, якщо вони однієї довжини і їх напрямки збігаються.

Одиничний вектор (орт) - вектор, довжина якого рівна одиниці.

Вектори на площині

Числа

,

називаються координатами вектора з початком і кінцем .

Примітка. Всі координати нульового вектора дорівнюють нулю.

Примітка. Вектори рівні, коли їх відповідні координати рівні.

Вектор з координатами і позначається

.

Вектор з координатами і позначається

.

Використовуючи означення координат вектора довжину можна записати формулою

.

Дії над векторами на площині

Сумою векторів і називають вектор

.

Геометрично суму двох векторів можна знайти за:

 • правилом трикутника;

 • правилом паралелограма.

Правило трикутника

Для складання двох векторів і за правилом трикутника обидва ці вектора переносяться паралельно самим собі так, щоб початок одного з них збігався з кінцем іншого. Тоді вектор суми задається третьою стороною трикутника, що утворився, причому його початок збігається з початком першого вектора.

Рис.4. Правило трикутника.

Правило паралелограма

Для складання двох векторів і за правилом паралелограма обидва ці вектора переносяться паралельно самим собі так, щоб їх початки збігалися. Тоді вектор суми задається діагоналлю побудованого на них паралелограма, яка виходить з їх спільного початку.

Рис.5. Правило паралелограма.

Різницею векторів і називають такий вектор , який в сумі з дає .

Рис.6. Різниця векторів.

Добуток вектора

на число називається вектор

.

Два вектори і колінеарні тоді і лише тоді, коли їх відповідні координати пропорційні

.

Скалярним добутком векторів і називається число, яке рівне сумі добутків відповідних координат, тобто

.

Скалярний добуток векторів дорівнює добутку їх довжин на косинус кута між ними, тобто

,

де - кут між векторами і .

Предыдущий документ

Відрізок

Посмотреть
Следующий документ

Коло

Посмотреть