Міфологічний погляд на світ та його особливості

Статьи по предмету «Философия»
Информация о работе
  • Тема: Міфологічний погляд на світ та його особливості
  • Количество скачиваний: 5
  • Тип: Статьи
  • Предмет: Философия
  • Количество страниц: 2
  • Язык работы: українська мова (Украинский)
  • Дата загрузки: 2014-12-28 13:15:14
  • Размер файла: 13.27 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

4.Міфологічний погляд на світ та його особливості

Міф – фантастичне відображення дійсності у первісній свідомості, що втілене у характерній для давнього часу усній народній творчості. Міф – розповідь, що виникає на ранніх етапах історії і його фантастичні образи (боги, легендарні герої, події) були спробою узагальнити та пояснити різноманітні природні та суспільні явища. Міфологія підкорює та перетворює сили природи за допомогою уяви. Міфологія – своєрідна форма світогляду давнього суспільства та складова частина релігії. Вона також відображає моральність суспільство та естетичне ставлення людини до дійсності. У міфах спостерігається своєрідна єдність між релігією та філософією. Міф – своєрідна форма бачення світу як єдиного цілого. Відтворивши це уявлення можна одержати певну картину світу.
Міф – простий виклад подій, фактів, як правило, без жодних спроб довести достовірність. У міфах немає спроб проаналізувати, зробити якісь висновки, це не розкриття таємниці, а безпосередній виклад того, що „безумовно” було.
Міфологічне сприйняття світу людиною це стан, що знаходить відображення первісного стану суспільства, деякого Едемі, де краса світу, відповідна до людських почуттів, не порушує а навіть посилює гармонію внутрішнього світу людини, де система ритуалів та етичних норм, а також традиційні форми життєдіяльності регулюють взаємовідносини людини з природою.
Ідеалізації міфу сприяє те, що він являється антиподом науково-технічної ідеології в суспільній свідомості. Але ця ідеалізація несе у собі відбиток смутку – технократія суспільства поступово руйнує культуру.
Даром міфічного сприйняття світу володіють первісні народи усіх частин світу та усіх часів. Такий тип сприйняття світу зовсім не являється фантастичним спотворенням дійсності: виходячи з нього можна прийти, правда, до забобонів та байок, але і навпаки, обережно критично користуючись даними цього багатого складного бачення, можна проникнути у найглибші таємні схрони буття. Трансцендування всякого буття за межі самого себе у просторі та часі, взаємопроникнення елементів світу, що випливає звідси., сходження вищих царств буття у нижчі і навпаки, символічний характер багатьох подій та процесів, що виникає звідси.
Ставлення людини до природи – частинний аспект вибраного ним способу буття у світі, який не може бути адекватно зрозумілий без осмислення базисних структур його „я”. Кожному типу свідомості відповідає своя „система координат”, в рамках якої людина формує образи світу, окремих явищ, погляд на самого себе та норми своєї поведінки. Людина не здатна довільним чином змінювати своє ставлення до природи; така зміна безумовно торкнеться екзистенціального ядра її особистості.

Міфологічний світогляд — досить вузький погляд на світ. У діалозі "Держава" Платон уподібнює носіїв міфологічного світогляду до вязнів, з дитинства прикутих ланцюгами до стін печери і спроможних бачити лише тіні реальних подій, що відбуваються поза входом до неї. Дійсні події, реальний, справжній світ для них закриті, оскільки кайдани безсумнівних родових авторитетів, традицій, вірувань і забобонів до краю звужують кут їх зору, зумовлюючи і духовну, і тілесну несвободу та пасивність.
У своїх практичних орієнтаціях міфологічний світогляд був спрямований не на творчий пошук нових, досконаліших форм і способів взаємовідносин з навколишнім світом та між людьми, а на збереження та постійне відтворення традиційного (наявного) стану речей, який склався впродовж багатьох поколінь, освятився тотемами, усталився під захистом заборон — табу. Сам міф як особливе світобачення був першим і чи не найголовнішим захисником традиції, родової моралі, родової общини загалом.