Функциональна характеристика вестибулярного апарату

Экзаменационные билеты по предмету «Медицина»
Информация о работе
  • Тема: Функциональна характеристика вестибулярного апарату
  • Количество скачиваний: 3
  • Тип: Экзаменационные билеты
  • Предмет: Медицина
  • Количество страниц: 1
  • Язык работы: українська мова (Украинский)
  • Дата загрузки: 2019-02-04 20:48:56
  • Размер файла: 11.65 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

1.Фун-на хар-ка вестибулярного апарату . Периферичний відділ вестибулярної системи є вестибулярним апарат, розташований в лабіринті піраміди скроневої кістки. ФУНКЦІЇ-оцінка положення голови в просторі(стосовно вектора гравітації)оцінка лінійного прискорення,кутового прискорення.ВЕстиб сенсорна система- екстероцептивна,механорецептивна,оскільки безпосереднім фактором виникнення рецептивного потенціалу є механічне зрушення волосків рецепторних клітин..У вестиб сенсорної системи дуже слабка адаптація….ПЕреферійний відділ вест сенс сис представ 5 частинами з кожного боку,розташ у скроневій кістці-кістковому лабіринті,заповненому пери лімфою.

2.Фактори що вплив на газообмін.Різниця тисків кисню і вул. газу.На газообмін у тканинах впливають ті ж самі 5 факторів, що і на газообмін у легенях, – площа дифузії, градієнт напруги газів у крові і клітинах; відстань, яку проходить газ; коефіцієнт дифузії; стан мембран, через які проходять гази. ЛЕГЕНІ(102)-100-арт кров -100—тканина(30)-40-вен кров-40 і до легень(ЦЕПОЧКА) трикутникP=62---О2---трикутник Р=70.ЛЕГЕНІ(40)-43-арт кров-43-тканина(48)-46-вен кров-46 ідо легень(ЦЕПОЧКА) трикутник Р=6-СО2-трикут Р=5. Для О2 градієнт напруги між венозною кров'ю та альвеолярним повітрям становить 102 - 40 = 62 мм рт. ст. Кисень дифундує через стінки альвеол, внаслідок чого венозна кров перетворюється на артеріальну з напругою кисню 96 - 98 (100) мм рт. ст.Артеріальна кров прямує до тканин, де напруга кисню надзвичайно низька – З0 - 10 мм рт. ст. Таким чином, градієнт становить близько 70 мм рт. ст. Кисень дифундує в тканини і кров стає венозною.Тепер розглянемо дифузію СО2.Напруга СО2 у венозній крові 46 мм рт. ст.. Ця кров прямує до легенів, де напруга СО2 40 мм рт.ст. Таким чином градієнт становить 6 мм рт. ст. Але цього виявляється достатньо, тому що здатність до дифузії у СО2 в 25 разів більша ніж у О2. Після газообміну в легенях венозна кров стає артеріальною, в якій напруга СО2 43 мм рт.ст. В клітинах, внаслідок інтенсивного метаболізму, напруга СО2 дуже висока - близько 70 - 80 мм рт.ст. СО2 за градієнтом напруги дифундує в капіляри, після чого кров стає венозною з напругою СО2 46 мм рт.ст.


3. Сечоутворення починається з процесу клубочкової фільтрації, яка проходить в ниркових тільцях. В результаті цього процесу плазма крові фільтрується в просвіт капсули Шумлянського-Боумена і утворюється первинна сеча – ультрафільтрат плазми крові, який за складом відрізняється від неї тільки відсутністю білків.

Фільтрація – пасивний процес, що здійснюється під впливом сили, яка носить назву ефективного фільтраційного тиску (Ре.ф.) і розраховується за формулою:Ре.ф. = Рг.к. – (Ро.к. + Рг.капс.), де:Рг.к. – гідростатичний тиск крові в капілярах ниркового тільця (близько 70 мм.рт.ст.);Ро.к. – онкотичний тиск плазми крові (близько 30 мм.рт.ст.); Рг.капс. – гідростатичний тиск рідини (первинної сечі) в капсулі Шумлянського-Боумена (близько 20 мм.рт.ст.).Таким чином:Ре.ф. = 70 – (30 + 20) = 20 мм.рт.ст.

Плазма крові фільтрується в просвіт капсули через нирковий фільтр, який складається з трьох шарів:шар ендотеліоцитів капілярів (1);базальна мембрана (2);шар подоцитів (епітелій капсули - 3);

4.Лінійна шв кровоточу-шлях,пройдений за одиницю часу часточкою крові.,вона неоднакова в різних судинних регіонах. У венах менша,ніж в артеріях. ЛШК найбільша в артеріях,а найменша в капілярах.Має обернену залеж від сумарної площині поереч перерізу судин. У стані спокою орг. лін шв кровоточу в аорті становить 0.5 м/сМетод ФІКА заключаєтьоя в тому, що він визначав ар-теріо-венозну різницю кисню 20 - 15 - 5 Це значить, що ар­теріальна кров віддала тканям 5 мл кисню. Але при цьому важли­во вірно взяти кров для аналізу. Артеріальна кров у всіх частинах русла має однакову кількість кисню. Тому можна брати в любій судині. МЕТОД СТЮАРТА-ГАШЛЬТОНА заснований на визначенні часу 1 середньої концентрації індикатора, який вводиться в кров Вводять певну кількість індикатора в кров і визначають зміну концентрації речовини в артеріальній крові, беручи її частими, порціями.