s
Sesiya.ru

Функциональна характеристика вестибулярного апарату

Информация о работе

Тема
Функциональна характеристика вестибулярного апарату
Тип Экзаменационные билеты
Предмет Медицина
Количество страниц 1
Язык работы українська мова (Украинский)
Дата загрузки 2019-02-04 20:48:56
Размер файла 11.65 кб
Количество скачиваний 3
Скидка 15%

Поможем подготовить работу любой сложности

Заполнение заявки не обязывает Вас к заказу


Скачать файл с работой

Помогла работа? Поделись ссылкой

1.Фун-на хар-ка вестибулярного апарату . Периферичний відділ вестибулярної системи є вестибулярним апарат, розташований в лабіринті піраміди скроневої кістки. ФУНКЦІЇ-оцінка положення голови в просторі(стосовно вектора гравітації)оцінка лінійного прискорення,кутового прискорення.ВЕстиб сенсорна система- екстероцептивна,механорецептивна,оскільки безпосереднім фактором виникнення рецептивного потенціалу є механічне зрушення волосків рецепторних клітин..У вестиб сенсорної системи дуже слабка адаптація….ПЕреферійний відділ вест сенс сис представ 5 частинами з кожного боку,розташ у скроневій кістці-кістковому лабіринті,заповненому пери лімфою.

2.Фактори що вплив на газообмін.Різниця тисків кисню і вул. газу.На газообмін у тканинах впливають ті ж самі 5 факторів, що і на газообмін у легенях, – площа дифузії, градієнт напруги газів у крові і клітинах; відстань, яку проходить газ; коефіцієнт дифузії; стан мембран, через які проходять гази. ЛЕГЕНІ(102)-100-арт кров -100—тканина(30)-40-вен кров-40 і до легень(ЦЕПОЧКА) трикутникP=62---О2---трикутник Р=70.ЛЕГЕНІ(40)-43-арт кров-43-тканина(48)-46-вен кров-46 ідо легень(ЦЕПОЧКА) трикутник Р=6-СО2-трикут Р=5. Для О2 градієнт напруги між венозною кров'ю та альвеолярним повітрям становить 102 - 40 = 62 мм рт. ст. Кисень дифундує через стінки альвеол, внаслідок чого венозна кров перетворюється на артеріальну з напругою кисню 96 - 98 (100) мм рт. ст.Артеріальна кров прямує до тканин, де напруга кисню надзвичайно низька – З0 - 10 мм рт. ст. Таким чином, градієнт становить близько 70 мм рт. ст. Кисень дифундує в тканини і кров стає венозною.Тепер розглянемо дифузію СО2.Напруга СО2 у венозній крові 46 мм рт. ст.. Ця кров прямує до легенів, де напруга СО2 40 мм рт.ст. Таким чином градієнт становить 6 мм рт. ст. Але цього виявляється достатньо, тому що здатність до дифузії у СО2 в 25 разів більша ніж у О2. Після газообміну в легенях венозна кров стає артеріальною, в якій напруга СО2 43 мм рт.ст. В клітинах, внаслідок інтенсивного метаболізму, напруга СО2 дуже висока - близько 70 - 80 мм рт.ст. СО2 за градієнтом напруги дифундує в капіляри, після чого кров стає венозною з напругою СО2 46 мм рт.ст.


3. Сечоутворення починається з процесу клубочкової фільтрації, яка проходить в ниркових тільцях. В результаті цього процесу плазма крові фільтрується в просвіт капсули Шумлянського-Боумена і утворюється первинна сеча – ультрафільтрат плазми крові, який за складом відрізняється від неї тільки відсутністю білків.

Фільтрація – пасивний процес, що здійснюється під впливом сили, яка носить назву ефективного фільтраційного тиску (Ре.ф.) і розраховується за формулою:Ре.ф. = Рг.к. – (Ро.к. + Рг.капс.), де:Рг.к. – гідростатичний тиск крові в капілярах ниркового тільця (близько 70 мм.рт.ст.);Ро.к. – онкотичний тиск плазми крові (близько 30 мм.рт.ст.); Рг.капс. – гідростатичний тиск рідини (первинної сечі) в капсулі Шумлянського-Боумена (близько 20 мм.рт.ст.).Таким чином:Ре.ф. = 70 – (30 + 20) = 20 мм.рт.ст.

Плазма крові фільтрується в просвіт капсули через нирковий фільтр, який складається з трьох шарів:шар ендотеліоцитів капілярів (1);базальна мембрана (2);шар подоцитів (епітелій капсули - 3);

4.Лінійна шв кровоточу-шлях,пройдений за одиницю часу часточкою крові.,вона неоднакова в різних судинних регіонах. У венах менша,ніж в артеріях. ЛШК найбільша в артеріях,а найменша в капілярах.Має обернену залеж від сумарної площині поереч перерізу судин. У стані спокою орг. лін шв кровоточу в аорті становить 0.5 м/сМетод ФІКА заключаєтьоя в тому, що він визначав ар-теріо-венозну різницю кисню 20 - 15 - 5 Це значить, що ар­теріальна кров віддала тканям 5 мл кисню. Але при цьому важли­во вірно взяти кров для аналізу. Артеріальна кров у всіх частинах русла має однакову кількість кисню. Тому можна брати в любій судині. МЕТОД СТЮАРТА-ГАШЛЬТОНА заснований на визначенні часу 1 середньої концентрації індикатора, який вводиться в кров Вводять певну кількість індикатора в кров і визначають зміну концентрації речовини в артеріальній крові, беручи її частими, порціями.

© Copyright 2012-2020, Все права защищены.