s
Sesiya.ru

Функцii нирок

Информация о работе

Тема
Функцii нирок
Тип Экзаменационные билеты
Предмет Медицина
Количество страниц 2
Язык работы українська мова (Украинский)
Дата загрузки 2019-10-18 03:13:27
Размер файла 12.2 кб
Количество скачиваний 0
Узнать стоимость учебной работы online!
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Единоразовая консультация
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
Узнать стоимость

Скачать файл с работой

Помогла работа? Поделись ссылкой

1. сучасні уявлення про локалізацію функцій у корі великих півкуль- У здійсненні функцій кори великого мозку значна роль нале­жить процесам збудження і гальмування в центральній нервовій системі. Збудження пов'язане з виникненням у нейроні тимчасової деполяризації. Збуджувальними медіаторами можуть бути різні речовини: норадреналін, дофамін, серотонін. сенсорні зони кори, які разом із сенсорними перемикальними ядрами

таламуса формують відчуття. Асоціативні зони кори отримують інформацію

від усіх специфічних ядер таламуса. Разом з асоціативними ядрами таламуса

формують сприйняття образів, абстрактне мислення, мову, пам’ять. Разом

з моторною корою, базальними ядрами, мозочком формують і зберігають про-

грами складних вроджених і набутих рухових реакцій організму, вибирають

цілі й програми рухових реакцій, провадять оцінку їх результатів.

2 функції нирок Функції нирок.

1. Регуляція балансу води і неорганічних іонів.

2. Видалення кінцевих продуктів обміну з крові і їх екскреція з сечею.

3. Екскреція чужорідних хімічних речовин і з'єднань, що надійшли в організм ззовні.

Крім цих функцій нирки, виділяючи в кров певні речовини, виконують такі функції (сечонеутворюючі):

1. Ендокринну (інкреторну).

2. Метаболічну.

Основна функція нирок зводиться до регуляції об'єму, осмолярності, мінерального складу і кислотно-лужного стану організму шляхом екскреції води і мінеральних електролітів в кількостях, необхідних для підтримування їх балансу в організмі і нормальної концентрації цих речовин у позаклітинній рідині. До іонів, які регулюються таким чином, відносяться натрій, калій, хлор, кальцій, магній, сульфат фосфат і іони водню.

Нирки забезпечують видалення кінцевих продуктів обміну. Багато чужорідних речовин, які потрапляють в організм ззовні, екскретуються з сечею. Це ліки, харчові додатки, пестициди та ін.


3 терморегуляція Центр терморегуляції міститься в гіпоталамусі.

Постійність температури тіла у людини може зберігатися лише за умови рівності теплоутворення і тепловтрати всього організму. Це досягається за допомогою фізіологічних механізмів терморегуляції. Терморегуляція виявляється у формі взаїмодії процесів теплоутворення і тепловіддачі, регульованих нейроендокринними механізмами. Терморегуляцію прийнято розділяти на хімічну і фізичну.

Хімічна терморегуляція здійснюється шляхом зміни рівня теплоутворення, тобто посилення або ослаблення інтенсивності обміну речовин в клітинах організму.

Фізична терморегуляція здійснюється шляхом зміни інтенсивності віддачі тепла.

4. визначення точки найближчого бачення Акомодацію забезпечують зміни кривизни кришталика, залежною від ступеня натягу його тонкою і прозорою капсули, яка переходить по краях в циннова зв'язку, прикріплюються до війкового тіла. При максимальному скороченні війчасті м'язів кривизна кришталика стає максимальною, що дозволяє фокусувати на сітківці світлові промені, відбиті від найближчої точки ясного бачення. У дітей ця точка розташована приблизно в семи сантиметрах від ока, але з віком еластичність кришталика зменшується, що обмежує можливість збільшення його кривизни і відповідно заломлюючої сили. У зв'язку з віковим зменшенням діапазону акомодації (Інтервалу зміни заломлюючої сили кришталика) найближча точка ясного бачення поступово віддаляється: в 20 років вона розташовується на відстані близько 10 см від ока, в 30 років - 14 см, в 40 років - 22 см, в 50 років - 40 см і т. д. Вікове зменшення здатності акомодації ( пресбіопія., або вікова далекозорість ) примушує людину використовувати при читанні очки з двоопуклою лінзами.

© Copyright 2012-2021, Все права защищены.