s
Sesiya.ru

Фiзiологiя мозочка

Информация о работе

Тема
Фiзiологiя мозочка
Тип Экзаменационные билеты
Предмет Медицина
Количество страниц 2
Язык работы українська мова (Украинский)
Дата загрузки 2019-10-18 03:21:26
Размер файла 11.85 кб
Количество скачиваний 0
Узнать стоимость учебной работы online!
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Единоразовая консультация
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
Узнать стоимость

Скачать файл с работой

Помогла работа? Поделись ссылкой

1 Фізіологія мозочка - Мозочок (Мз) відіграє дуже важливу роль в координації рухів і виконує цю функцію на основі своїх аферентних та еферентних зв’язків.

По аферентним волокнам сигнали поступають в кору мозочка, яка має складну будову та забезпечує тонку обробку поступившої інформації. Причому, кінцеву обробку інформації здійснюють грушоподібні клітини Пуркіньє – по відростках цих клітин (по їх аксонах) здійснюється еферентний вихід обробленої інформації з кори Мз. Далі, інформація здебільшого прямує до ядер Мз по аксонах їх нейронів здійснюється вихід інформації за межі Мз.

Мозочок забезпечує оптимальну ре­гуляцію статичних і статокінетичних рефлексів і взаємодію між ними (шля­хом постійної корекції стану центрів). Зокрема, мозочок залучається до регуляції м'язового тонусу, пози, рівноваги; постійно забезпечує узгоджен­ня в діяльності м'язів синергістів і антагоністів, особливо при здійсненні швидких рухів


2 ОРЕ,розчини гіпо ізо гіпер,макс і мін резистентність- Це властивість мембрани еритроцитів протидіяти осмотичному гемолізу.Осмотичний тиск еритроцита незначно перевищує осмотичний тиск плазми крові. Тому вода заходить в еритроцит, що забезпечує нормальний тургор клітини. У гіпотонічному розчині вода заходить в еритроцит, викликає його набухання і розрив мембрани. Це явище називається осмотичним гемолізом.Мірою осмотичної резистентності є концентрація гіпотонічного розчину, в якій починається гемоліз. В нормі у людини руйнування найменш стійких еритроцитів починається у 0,54% розчині NаСl. Це значення називається мінімальною осмотичною резистентністю. При концентрації NaСl 0,42% руйнується 50% еритроцитів, при 0,34% - руйнуються всі еритроцити. Це значення називається максимальною осмотичною резистентністю.


3 нейрогуморальна рег дихання,роль со², механізм першого вдиху- Нервова регуляція дихання відбувається завдяки діяльності нервової системи, яка управляє всіма процесами життєдіяльності людини. За дихання відповідає дихальний центр, основна частина якого міститься у довгастому відділі головного мозку. Регуляторні центри головного мозку безперервно надсилають імпульси до діафрагми та міжреберних м’язів. Ці сигнали забезпечують постійну вентиляцію легень.

Гуморальна регуляція дихання здійснюється гормонами, які виділяються залозами внутрішньої секреції. Частота і глибина дихання залежить від хімічного складу крові та вмісту в ній гормонів.

Нейро-гуморальна регуляція здійснюється за рахунок гормонів і нервових імпульсів. Якщо людина нервує виділяється адреналін, отже збільшуєтьсячастота скорочень між реберних м'язів. Нервові механізми саморегуляціїдихання виявляються в тому, що вдих рефлекторно викликає видих, авидих - вдих.

Механізм першого вдиху у новонародженого пояснюється тим, що в момент пологів припиняється пуповинної кровообіг. Парціальний тиск кисню (pO2) знижується, підвищується тиск вуглекислого газу (рСO2), знижується кислотність крові (рН). Виникає імпульс від периферичних рецепторів сонної артерії і аорти до дихального центру ЦНС. Поряд з цим в центр дихання йдуть імпульси від шкірних рецепторів, так як змінюються умови перебування дитини в навколишньому середовищі. Він потрапляє в більш холодне повітря з меншою вологістю. Ці дії також дратують дихальний центр, і дитина робить перший вдих.

© Copyright 2012-2021, Все права защищены.