Самостійна робота (Степеневі та логарифмічні вирази)

Контрольная работа по предмету «Математика»
Информация о работе
 • Тема: Самостійна робота (Степеневі та логарифмічні вирази)
 • Количество скачиваний: 13
 • Тип: Контрольная работа
 • Предмет: Математика
 • Количество страниц: 6
 • Язык работы: українська мова (Украинский)
 • Дата загрузки: 2016-04-19 05:55:52
 • Размер файла: 101.03 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

Самостійна робота 9

Степеневі та логарифмічні вирази

Рекомендації до її виконання

 1. Відповісти на запитання для самоконтролю
 2. Розв’язати завдання свого варіанта

Запит ання для самоконтролю

 • Що називається n-степенем числа а, якщо ? якщо n=1?  n=0?
 • Що таке степінь, основа степеня, показник степеня?
 • Що називається  n-м степенем числа а, якщо ?
 • Сформулюйте основні властивості степенів.
 • n-степень числа а, якщо n- дробове число, n- дійсне число
 • Осносні формули степенів з дійсними показниками степеня, коренів n-степені
 • n√ав=.
 • n√а:в=
 • (n√а)к=
 • к√n√а=
 • n√0=
 • n√1=
 • аnак=                          
 • 1n=
 • аn:ак=                                     
 • 0n=
 • (аn)к=                                                 
 • ао=і
 • (ав)n                           
 • 0<а<1,та n<к, то аn…ак
 • (а:в)n=                                   
 • а>0 та n<к, то аn…ак
 • аn=ак, то                                
 • а>в та n<0, то аn…вn
 • а-n=                                                    
 • а<в та n>0, то аn…вn
 • Означення логарифма з довільною основою.
 • Десятковий логарифм, натуральний.
 • Основна логарифмічна тотожність
 • Властивості логарифмів.
 • loga1=
 • loga1=
 • loga(bc)=
 • loga (bc)=
 • logabk=
 • logakb=
 • logab=                  

Таблиця варіантів

Варіант

N

N

N

N

N

1

1

16

31

46

61

2

2

17

32

47

62

3

3

18

33

48

63

4

4

19

34

49

64

5

5

20

35

50

65

6

6

21

36

51

66

7

7

22

37

52

67

8

8

23

38

53

68

9

9

24

39

54

69

10

10

25

40

55

70

11

11

26

41

56

71

12

12

27

42

57

72

13

13

28

43

58

73

14

14

29

44

59

74

15

15

30

45

60

68

 

 

1.Обчисліть:

 

2.Обчисліть:

 

3.Обчисліть:

 

4. Обчисліть:

 

5.Спростіть вираз

 

6.Спростіть вираз

 

7.Обчисліть:

 

 8.Спростіть вираз

 

 9.Спростіть вираз

10.Спростіть вираз

 

11.Спростіть вираз

 

12.Спростіть вираз

13.Обчисліть:

14.Обчисліть:

15.Обчисліть:

16.Спростіть вираз

 

17.Спростіть вираз

18.Обчисліть: .

19.Обчисліть:

20.Обчисліть:

21.Знайдіть значення виразу.

22.Знайдіть значення виразу

23.Спростіть вираз

 

24.Спростіть вираз

 

25.Розташуйте у порядку спадання числа ; ; .

 

26.Назвати вираз, який не має смислу:

А)           ;  Б)        ; В)        ; Г)        ; Д)

 

27.Записати допустимі значення х у виразі

log2(х-2).

А) х > 2; Б) х < 2; В) Будь-яке число; Г) х > 2; Д) х < 2.

 
 

 

 

28.Добути корінь

А) 8х2; Б) 2х6; В) 2х3; Г) 2х2; Д) 8х6.

 

29.Записати вираз                    без кореня.

А) 0,5х2у4; Б) 5х2у4; В) 0,5х2у8; Г) 0,5х4у4;  Д) Не можна цього зробити

 
 

 

 

30.Винести множник з-під знака кореня у виразі

А) 2mm      ; Б) -2m; В) -2mm; Г) -2m2;  Д) 8mm.

 
 

 

 

31. Внести множники під знак кореня у виразі, якщо а>0

А)               ; Б)              ; В)          ; Г)                 ; Д) 

       
 
   
 

 

 

32. Знайти добуток коренів         

А)           ; Б) 4а; В)          ; Г)          ; Д) 

 

33. Який з виразів не має змісту:

А)           ; Б) -42; В) lg0; Г)        ; Д) sin2.

 

 

34.Чому дорівнює 90,5?

А) 4.5; Б) 9; В) 3; Г) -3; Д) 3,5.

 

 35.Обчислити log2 tg45°.

А) 1; Б) 2; В) 0; Г) Не існує; Д) 0,1.

 
 

 

 

 36.Чому дорівнює значення виразу         +70 ?

А) 11; 5)3; В) 47; Г) 9; Д)       .

       
   

 

 

 37.Порівняти значення виразів        і         .

А)>; Б)       =         ; В)       <      ; Г)      <         ; Д)       >        .

 

38. Визначити знак різниці lg7- lg9.

А) Від'ємна; Б)Недодатна; В) Невід'ємна; Г) Додатна; Д) Дорівнює 0.

 

 39.Порівняти значення виразів tg45 і   log33.

А)tg45°>log33; Б) tg45°<log33; В) tg45° >log33; Г) tg45º = log33; Д) tg45°<log33.

 

 40.Порівняти значення виразу а = 2log2          з нулем.

А) а > 0; Б) а < 0; В) а = 0; Г) а > 0; Д) а < 0.

 
 

 

 

41. Порівняти значення виразу b = 3*3   з  1.

А)b< 1; Б) b = 1; В) b> 1; Г) b> 1; Д) b< 1.

 
 

 

 

42. Виконати дії                .

 

А) а2; Б) а3; В) 1; Г) а-1; Д) а°.

 
 

 

 

43. Порівняти значення виразів          і   lg105.

А)>lg105; Б)        = lg105; В)        <lg105; Г)       >lg105; Д)        <lg105.

 

 44.Обчислити значення виразу lоg36- log32.

А)     ; Б)  -4;    В) -1;   Г) 3;  Д) 1.

 

 

45.Укажіть число, яке ділиться на 3 без остачі

 

46.Дано чотири числа:logb=log, c=log 10, d=log. Скiльки з них належать промiжку (0;1)?

А) жодне Б) одне В) два Г) три Д) чотири

 

47.Обчислiть значення виразу loglog381.

А) 1 Б) 2 В) 4 Г) 6 Д) 8

 

48.Обчислiть значения виразу log2 -log2+log2-log2.

 

49.Обчисліть

50.Знайдіть значення виразу  при n=8

 

51.Спростіть вираз:

 

52. .Спростіть вираз

 

53. Спростіть вираз -2

54.Знайдіть значення виразу  при х=8,у=5

 

55.Обчисліть   

 

56  Обчисліть

 

57. Знайдіть значення виразу      log3(9a),якщо log3a=0,3

 

58. Якщо log5a=6, log5b=3, то log5  дорівнює:

 

59. Знайдіть значення виразу log4(64с),якщо log4 с=-3,5

 

60.Обчисліть значення виразуg2a+1g5b,якщо 1gab=3

 

61.Обчисліть значення виразу

 

62.Спростіть вираз log5+ log5.

 

63. Обчисліть:log2, якщо log2b=3.

 

64.Знайдіть значення виразу log5b , якщоlog5b4=16.

 

65.Обчисліть значення виразу  

 

66.Знайдіть значення виразу   

 

67.Обчисліть значення виразу:             .

 

68.Обчисліть : .

 

69.Обчисліть:.

 

70. .Обчисліть:.

 

71.Обчисліть значення виразу: .

 

72. Обчисліть значення виразу:,якщо

 

73. Обчисліть значення виразу:.

74.Обчисліть: .